Держ денне 11-12

Факультет фізичного виховання
Екзаменаційні білети на державний екзамен
Напрям підготовки: 6.010201 «Фізичне виховання»
Теорія фізичного виховання та спорту з основами методик
Відділення: денне 2011-12 н.р.


Аналіз “Положення про організацію роботи осередку (клубу) спортивної спілки учнівської молоді в загальноосвітній школі”.
Аналіз “Положення про фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл”.
Аналіз навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів учнів 5-9 класів (2009 ).
Аналіз техніки та методика навчання метанню малого м’яча та гранати на уроках з легкої атлетики.
Аналіз техніки та методика навчання стрибка у довжину з розбігу способом ”зігнув ноги” і правила проведення змагань.
Біомеханічні характеристики руху людини. Індивідуальні та групові особливості рухових якостей та рухової діяльності.
Біохімічні зміни у м’язах при скороченні та розслабленні.
Види і типи уроків з фізичної культури. Структурні особливості різних типів уроків. Загальні і специфічні вимоги до уроку фізичної культури.
Види обліку успішності. Основний документ обліку учбової і позакласної роботи. Критерії оцінювання успішності учнів з фізичної культури за 12 бальною системою.
Види помилок, які можливі при навчанні руховим діям. Причина помилок при вивченні і виконанні фізичних вправ. Правила виправлення помилок на уроках з фізичної культури.
Види туризму та їх особливості.
Визначення поняття – спритність. Вимірювачі спритності. Методи розвитку спритності у дітей. Загальні основи методики вдосконалення спритності. Вікова динаміка розвитку спритності.
Визначення поняття – швидкість. Елементарні форми прояву швидкості. Фактори, що визначають розвиток швидкісних здібностей. Засоби вдосконалення швидкості, методичні умови виховання швидкості у дітей.
Визначення поняття загальної та моторної щільності уроку з фізичної культури. Формула визначення моторної та загальної щільності. Фактори, що впливають на щільність уроку з фізичної культури. .
Визначення понять – рухове вміння, навичка, вміння вищого порядку. Характерні риси вмінь, навичок і вмінь вищого прядку. Позитивний і негативний перенос рухових навичок у навчанні.
Визначити загальну і моторну щільність уроку якщо: тривалість уроку 45 хв., виконання вправ -28 хв., слухання вчителя -2 хв., підготовка місць занять - 5 хв., чекання черги виконання вправ - 4 хв., відпочинок -3 хв., недоцільні дії - 3 хв.
Витривалість. Визначення поняття – втома і витривалість. Види витривалості. Оцінка розвитку витривалості у дітей шкільного віку. Методика розвитку витривалості на уроках фізичної культури.
Гігієнічні вимоги до уроку фізичної культури.
Гігієнічні вимоги до харчування спортсменів.
Гнучкість – визначення поняття. Форми проявлення гнучкості. Фактори, що впливають на рівень гнучкості. Етапи розвитку гнучкості. Методичні умови використання вправ на гнучкість.
Головні технологічні, педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до спортивних залів загальноосвітніх шкіл.
Дозування навантаження на уроках. Об’єм та інтенсивність, зовнішні і внутрішні навантаження. Прийоми регулювання навантаження на уроках фізичної культури.
Документи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі. Державні документи планування і документи, що складаються вчителем.
Документи, які регламентують фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл.
Домашні завдання з фізичної культури. Мета та види домашніх завдань. Методика ознайомлення і перевірка домашніх завдань. Вимоги до домашніх завдань.
Завдання уроку з фізичного виховання. Вимоги до формулювання завдань уроку. Варіанти формулювання освітніх, виховних та оздоровчих завдань.
Загальна характеристика гри у гандбол.
Загальна характеристика захворювань у спортсменів. Загальна характеристика спортивного травматизму.
Загальне вчення про хворобу. Патологічна реакція, патологічний процес, патологічний стан .Етіологія та патогенез, імунітет, алергія.
Загальне уявлення про пам’ять. Індивідуальні відмінності пам’яті у людей.
Загальні закономірності змін функціонального стану організму при виконанні фізичних навантажень.
Загальні практичні рекомендації по використанню методу колового тренування.
Задачі позашкільної роботи з фізичної культури. Зміст роботи з фізичного виховання в позашкільних закладах: ДЮСШ, СДЮШОР, спортивні табори, за місцем проживання.
Зміст навчального матеріалу з легкої атлетики в загальноосвітній школі.
Зміст та проведення підготовчої, основної та заключної частин уроку. Завдання частин уроку з фізичної культури.
Історія розвитку туризму в Україні.
Класифікація спортивного туризму, стратегія і тактика походу.
Контроль силових можливостей та особливості методики вдосконалення їх у школярів. Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки.
Методи контролю і оцінки фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл.
Методи порятунку потопаючого.
Методика навчання вправам з рівноваги на гімнастичній колоді: підготовчі та підвідні вправи на низький колоді або гімнастичній лаві.
Методика навчання кидку м’яча з місця: обома руками від грудей та однією рукою від плеча.
Методика навчання лазінню по канату в 2 та 3 прийоми; назвати прийоми; підготовчі та підвідні вправи. Страхування та допомога при навчанні.
Методика навчання ловлі і передачі м’яча обома руками від грудей на місці.
Методика навчання техніці бігу на короткі відстані на уроках з легкої атлетики та правила проведення змагань.
Методика підвищення аеробних можливостей організму: завдання, інтенсивність роботи, тривалість навантаження, інтервали відпочинку, число повторень.
Методика підвищення анаеробних можливостей організму: задачі, інтенсивність роботи, тривалість навантаження, інтервали відпочинку, число повторень.
Методика проведення комплексів ЗРВ різними способами: роздільним, поточним та прохідним.
Методика складання плану-конспекту уроку. Вимоги до методики проведення уроку. Вимоги до діяльності педагога.
Методичні умови виховання фізичних якостей у дітей – швидкості, гнучкості, спритності, сили та витривалості.
Обов’язки і відповідальність керівника походу. Правила організації привалів і ночівель.
Організаційне забезпечення шкільних уроків з фізичного виховання. Види діяльності (управління учнями, розміщення учнів, порядок виконання вправ). Організаційні заходи.
Організація і проведення змагань з легкої атлетики на першість школи.
Організація масових фізкультурно-спортивних змагань та оздоровчих свят.
Організація навчальної діяльності учнів на уроці фізичної культури (елементарні способи управління; способи виконання вправ; способи організації учнів).
Організація та проведення змагань зі спортивних ігор у школі. Положення про спортивні змагання, основні розділи.
Основи біомеханічного контролю у фізичному вихованні. Етапи проведення біомеханічного контролю.
Основні поняття теорії та методики фізичної культури: фізичний розвиток, фізичне виховання, фізична підготовленість, фізична підготовка, фізична активність, фізична освіта, фізична культура.
Особливості гри у гандбол.
Особливості методики проведення уроку з легкої атлетики у школі.
Особливості навчання у фізичному вихованні.
Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності
Педагогічна та фізіологічна класифікація фізичних вправ.
Педагогічний експеримент та особливості його проведення.
Передстартовий стан, його основні види (“бойова готовність”, “передстартова лихоманка”, “ передстартова апатія”).
Підбір досліджуваних для проведення педагогічних досліджень.
Підбір та підготовка спорядження для туристичних подорожей.
Підготовка вчителя до уроку: суть попередньої підготовки, основні види робіт при безпосередній підготовці до уроку.
Підготовка залів та розмітка спортивних майданчиків, фарбування стін і стелі.
Підготовка та проведення туристичних походів у школі.
Підготовка та проведення туристичних походів у школі.
Планування у фізичному вихованні .Вимоги до планування. Етапи планування . Форми планування з фізичного виховання у школі.
Поняття предмету теорії та методики фізичної культури. Джерела, зв’язок з іншими науковими дисциплінами.
Поняття про біомеханіку. Предмет та завдання біомеханіки. Практичне значення основ біомеханіки у фізичному вихованні.
Поняття про волю. Вольова регуляція поведінки в спортивній діяльності.
Поняття про кисневий борг, кисневий запит, споживання кисню. Максимальне споживання кисню ( МСК )
Поняття про темперамент. Темперамент і індивідуальний стиль діяльності.
Поняття розвитку і формування особистості.
Порядок організації спортивних змагань серед школярів. Регламент участі загальноосвітніх шкіл в районних (міських) змаганнях.
Послідовність навчання різним способом плавання.
Предмет педагогіки і її основні категорії.
Принцип індивідуалізації у фізичному вихованні. Диференційний підхід у навчанні на уроках з фізичної культури.
Принцип систематичності. Основні риси принципу систематичності.
Програмно-нормативні основи фізичного виховання населення України: державні програми з фізичного виховання; тести з фізичної підготовленості; спортивна класифікація.
Профілактика травматизму у школярів під час занять фізичною культурою та спортом.
Розвиток швидкості простої і складної реакції на уроках фізичної культури. Засоби та методика виховання швидкості руху. Місце швидкісних вправ на уроках фізичної культури.
Розминка її фізіологічний зміст. Види розминки.
Розміщення і засоби кріплення стандартного і нестандартного устаткування спортивних залів.
Рухова навичка. Характерні ознаки рухового навику. Значення рухових навиків.
Рухове уміння вищого порядку. Характерні ознаки. Різновидності. Значення.
Руховий апарат людини як біомеханічна система.
Сила – визначення поняття. Режим напруження м’язів. Фізіологічні передумови розвитку сили. Завдання розвитку сили. Методи і засоби виховання сили. Оцінка розвитку сили у дітей.
Система гігієнічних факторів в підготовці спортсменів.
Стійкий стан і його види ( уявний та істинний).
Стомлення, локалізація стомлення. Основні причини стомлення. Теорія стомлення (“засорення”, “удушення”, “виснаження”, “центрального заторможення”).
Стройові вправи: характеристика, мета, завдання та методика їх навчання (перешикування з 1 в 2 та 3 шеренги, уступом; з колони по 1, в колону по 2,3,4). Поворотами в русі; пересуванням: по діагоналі, протиходом, змійкою та по колу.
Структура процесу навчання. Назва етапів, мета, завдання, особливості методів навчання на кожному етапі.
Сценарій проведення масового фізкультурно-спортивного заходу.
Тестування у діагностиці фізичної працездатності та функціональної підготовленості спортсменів.
Техніка безпеки на заняттях фізичними вправами. Вимоги безпеки і санітарії до місць проведення занять. Вимоги до спортивного інвентарю та обладнання.
Техніка безпеки при проведенні туристичних змагань.
Техніка руху і подолання природних перешкод.
Техніка, види техніки. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання фізичних вправ.
Увага як зосередження свідомості. Роль уваги в організації фізичного виховання.
Фази і шляхи формування рухових навичок. Основні правила формування рухових навичок на уроках фізичної культури.
Фізичне виховання дітей середнього шкільного віку. Особливості вікового розвитку. Завдання фізичного виховання в цьому віці. Особливості методики фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання.
Фізичне виховання дітей старшого шкільного віку. Особливості вікового розвитку та методики фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання в старшому шкільному віці.
Фізичне виховання молодших школярів. Особливості вікового розвитку. Завдання фізичного виховання. Деякі особливості методики фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання молодших школярів.
Фізичний розвиток. Вивчення про фізичний розвиток. Конституційні типи. Акселерація. Методи дослідження фізичного розвитку.
Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм. Природні сили і гігієнічні засоби фізичного виховання.
Фізичні якості. Визначення поняття – “розвиток “і “виховання” фізичних якостей. Особливості рухових якостей.
Фізіологічні основи масових форм занять фізичною культурою.
Фізіологічні основи спортивного тренування. Поняття про тренованість і спортивну форму. Особливості змін функціонального стану тренованого організму.
Форми фізичного виховання протягом навчального дня: гімнастика перед заняттями; фізкультхвилинки; рухові ігри на перервах; спортивна година в групах подовженого дня та їх характеристика.
Форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі.
Характеристика методів навчання. Вимоги до словесних, наочних і практичних методів фізичного виховання
Характеристика опорних стрибків. Методика навчання опорним стрибкам. Страхування та допомога при навчанні.
Характеристика фізичних вправ з метою освоєння з водним середовищем.
Характеристика фізіологічної кривої уроку фізичної культури. Градація фізичного навантаження згідно частоти серцевих скорочень (ЧСС).Типи реакцій серцево-судинної системи на навантаження уроків фізичної культури.
Характерні особливості частин шкільного уроку. Завдання частин уроку, засоби та особливості методики різних частин уроку.

Приложенные файлы

  • doc 4300094
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий