ЦО-вопросы—каз


«Туризмдегі баға қалыптастыру» пәні бойынша
4 курс студенттеріне арналған сұрақтар
«5В090200 – Туризм» мамандығы
1 Туризмдегі баға қалыптастыруды реттеу әдістері
2 Баға мемлекеттің әсері .
3 Туризмдегі баға қалытастырудың методологиясы
4 Турфирманың баға саясаты.
5 Туризмдегі баға деңгейіне әсер ететін факторлар.
6 Туризмдегі баға қалыптастыру реттілігі.
7 Туристік кәсіпорынның баға саясатын анықтау.
8 Туристік кәсіпорынның айқын және айқын емес шығындары.
9 Туристік кәсіпорындардың тікелей және жанама шығындары.
10 Турфирманың өндірістік және комерциялық шығындары.
11 Турфирманың негізгі және қосымша шығындары.
12 Бір элементтік және комплекстік шығындар.
13 Туристік өнімнің толық өзіндік құнын калькуляциялау.
14 Инклюзив турлардың толық өзіндік құнын калькуляциялау.
15 Пэкидж-турлардың толық өзіндік құнын калькуляциялау.
16 Баға қалыптасудың ішкі және сыртқы факторлары
17 Баға қалыптасудың әдісі.
18 Баға стратегиясы.
19 Жағымсыз сыртқы эфекттер . Жағымды сыртқы эфекттер
20 Трансакциондық шығындыр Познер Теоремасы.
21 Ішкі экстернали. Сыртқы экстернали
22 Баға стратегиясы.
23 Туристік қызметтің экспорттық баға деңгейіне әсер ететін негізгі факторлар.
24 Туристік қызметтердің баға саясаты
25 Туристік қызмет бағасы мен жеңілдік дифференциасы.
26 Баға қалыптастасу туроператорлардың функциясы ретінде.
27 Топтық турлардың баға қалыптасуы.
28 Жеке турлардың баға қалыптасуы.
29 Туристік қызметке баға қалыптастырудың негізгі факторлары.
30 Комплекстік қызмет көрсетудегі баға құрастыру үлгілері (модельдері)
31 Туристік қызмет бағасына адаптациялану жолдары.
32 Туризмдегі баға түрлері.
33 Директ-костинг әдісі.
34 Туроператор әр адам басына 7000 тг ден экскурсия ұйымдастырды. Әр қызмет түрі 2500тг.Айлық шығын 12500 тг. Қандай көлем өндірісінде шығынға ұшырамайды?
35 120 ден тұратын тур үш этаппен бағаланды және де әр бағалауда бірдей санға өзгереді. Соңғы бағаланудан кейін тур өзіндік құнымен -35,6 ден сатылды. Бірінші, екінші бағалануда қандай бағалар орнатылды?
36 Қонақ үйдің іскерлік орталығында бизнесмен есеп дайындау үшін 6 компьютер және 3 маман көмегімен жұмыс жасайды. Жалға алынған мамандардың межелі өнімділігі MPL=9 бет/cағ.Жалға алынған компьютерлердің межелік өнімділігі MPK = 90 бет/сағ. Жалға алынған мамандардың жалақысы w = 150 теңге/сағ. Компьютерлерді жалға алған төлем r = 6 000 теңге/сағ. Шығындар минимизациясының принципін ескере отырып бизнесмен жұмысының режимі дұрыс па анықтаңыз?
37 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады: Жалпы шығыны: 3000 000 теңге, сатылған түнеу саны-600. Сатылған өнімнің бірлігіне орта шығынды есептеңіз.
38 А,В,С аудандарының бірінде мейрамхана ашылуы қарастырылуда. Бұл аудандардағы күнделікті шығын (1 жылға) 450 000, 230 000, 900 000 теңгені құрайды. Ал өзгеріс шығындары өнім бірлігіне - 75, 35, 30 тенгені құрайды.
39 Қонақ үйдің іскерлік орталығында бизнесмен есеп дайындау үшін 6 компьютер және 3 маман көмегімен жұмыс жасайды. Жалға алынған мамандардың межелі өнімділігі MPL =8 бет/cағ. Жалға алынған компьютерлердің межелік өнімділігі MPK = 85 бет/сағ. Жалға алынған мамандардың жалақысы w = 150 теңге/сағ. Компьютерлерді жалға алған төлем r = 5 000 теңге/сағ. Шығындар минимизациясының принципін ескере отырып бизнесмен жұмысының режимі дұрыс па анықтаңыз?
40 Шығыс мәліметтері: Мейрамхана өндірісін кеңейту үшін 3 млн теңге өз қаражатынан 600 мың теңгені несиеге алып инвестициа жасай алады. Несие пайызы 25 % құрайды. Экономикалық рентабельдік-45%. Табыс салығы - 24%.
Анықтаңыз:
1) Қаржы тұтқасының арқауы;
2) Қаржы тұтқасының диффренциалы;
3) Табыс көрсеткіштері бойынша қаржы тұтқасының эффекті;
4) Қарызсыз таза табыс;
5) Рентабельділік көрсеткіші бойынша қаржы тұтқасының эффекті;
41 Шығыс мәліметтері: Жылдық есеп бойынша қонақ үй кәсіпкерлігі өз счетіндегі қаржыға тоқтаусыз шаруашылық жүргізген (млн. теңге)
Көрсеткіш Жоспарланған жыл
Өзіндік капитал 7 564 000 теңге
Айналымдағыдан тыс активтер 9  850 300 теңге
Экономикалық рентабельдік 25%
Несие пайызы % 15,0
Жылдық есеп анализі және де тіркелген келісім шарттар бойыншаалдағы жылға, айналымға қаражат қажеттігі белгілі.Осы жағдайға байланысты кәсіпорынға несие алған тиімді ме,және де ол қажет пе?
42 Кәсіпорын үстел бұрғылау станогын дайындап оның әр қайсысын 7000 тг ден шығарып жатыр,сонымен қатар бір бірлікке үлесті шығын 2500 тг,айлық шығын 112500 тг.Қандай көлем өнім өндірісінде кәсіпорын шығынғы ұшырамайды?
43 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:Жиынтық шығыны: 500 000 теңге,сатылған түнеу саны-400.Сатылған өнімнің бірлігіне орта шығынды есептеңіз.
44 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады: Жиынтық шығыны: 500 000 теңге,сатылған түнеу саны-400.Сатылған өнімнің бірлігіне орта шығынды есептеңіз. Баға бойынша сұраныстың көлемін аңықтаңы?
45 Мәліметтер: Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:
Жылдар 1 нұсқа 2 нұсқа
Нөмір бағасы Сатылған нөмірлер саны Нөмір бағасы Сатылған нөмірлер саны
2007 190 (P1) 520 (Q1) 190 (P1) 520 (Q1)
2008 210 (P2) 220 (Q2) 190 (P2) 530 (Q2)
Баға бойынша сұраныстың көлемің анықтаңыз.

46 Шығыс мәліметтері: Мейрамхана өндірісін кеңейту үшін 500 мың теңге өз қаражатынан 250 мың теңгені несиеге алып инвестициа жасай алады. Несие пайызы 20 % құрайды. Экономикалық рентабельдік-40 %. Табыс салығы -22%.
Анықтаңыз:
1) Қаржы тұтқасының арқауы;
2) Қаржы тұтқасының диффренциалы;
3) Табыс көрсеткіштері бойынша қаржы тұтқасының эффекті;
4)Қарызсыз таза табыс;
5) Рентабельділік көрсеткіші бойынша қаржы тұтқасының эффекті;
47 Шығыс мәліметі: Турфирма екі типті қызмет көрсетеді А және Б. Ол келесідей сипатталады(мың. теңге):
көрсеткіш А қызметБ
қызметБарлығыКіріс 830 660 1490
Айнымалы шығындар 600 560 1160
Түпкілікті шығындар     300
Пайда     30
Бастапқы кірісі мен қорын ескере отырып турфирма жағдайын бағалаңыз.
48 Фирма бір типті қызмет ұсынады. Шығыс мәліметттері келесідей: Түпкілікті шығындар - 200 мың. теңге; қызмет бірлігінің бағасы - 450 теңге; орташа айнымалы шығындар - 250 теңге. Анықтау керек: а) Бастапқы кіріс (қысылшаң сатылым көлемі); б)150 мың теңге көлемінде фирмаға пайда түсіретін сатылым көлемі
49 Қызмет өндіруге кеткен толық шығынҚызмет өндіруге кеткен толық шығын 3000 теңге. Жоспар бойынша бекітілген шығын рентабельділігінің нормативі 15%. Қызмет бағасын анықтаңыз?
50 Қызмет өндіруге кеткен толық шығын. Қызмет өндіруге кеткен толық шығын 5000 теңге. Жоспар бойынша бекітілген шығын рентабельділігінің нормативі 15%. Қызмет бағасын анықтаңыз?
51 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:
Көрсеткіш млн. теңге.
Бір жылға түпкілікті шығын 7,0
Бір жылға айнымалы шығын 3,0
Бір жылға бюджетпен белгіленген пайда нормасы%, 10,0
Нөмірлер саны 100
Қонақ үйдің жалпы шығынын есептеңіз
52 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:
Көрсеткіш млн. теңге.
Бір жылға түпкілікті шығын 7,0
Бір жылға айнымалы шығын 3,0
Бір жылға бюджетпен белгіленген пайда нормасы%, 10,0
Нөмірлер саны 100
Нөмірлердің 70% коммерциалық тіркелуінде қонақ үйдің шығынсыздығын ескере отырып стандарт нөмірінің сатылым бағасын есептеңіз? Келесідей нөмір категориялары бойынша сатылым бағасын анықтаңыз:
номер «студия» – үстеме 50%;
номер «люкс» – үстеме 100%;
номер апартамент – үстеме 200%.
Қонақ үйдің жалпы шығынын есептеңіз
53 Төрт жұлдызды отельдің бәсекеге төтеп бере алу жағдайы эксперттермен анықталып, келесідей мәліметтер көрсетілді:
Нөмір типі Нөмір бағасы$ Бәсекелестік бағасының факторлары
Персоналдар ізгілігі Нөмір жабдықталуы Комфорттылық деңгейі Ванны бөлмесінің ыңғайлылығы Орта
Номер (Б) люкс 2-адамдық 400 3 5 5 5 4,5
4
Номер (А) стандарт 2-адамдық 120 3 3 4 4 3,5
4
Фактор үлесі %   20 20 20 40 100
Шығынды есепке алмай ,сапасына байланысты баллдық әдіспен (Б) нөмірінің бағасын есептеңіз
54 Қонақ үйде бірдей түрдегі 1000 нөмір салынуда.Нөмір салу бағасы - 60 у.е., толық өзіндік құны - 56 у.е. Маркетингтік зерттеулер бойынша баға төмендесе нөмірлерді 1100-ге дейін көбейтуге болады.Тұрақты және айнымалы шығындар арасындағы сәйкестік: 70% ,ал айнымалы - 30%. Қонақ үй нөмір бағасын 1 у.е ме әлде 2 у.е.ге төмендету қажет?
55 Оператор Болгарияға 1 аптаға чартерлі рейс ұйымдастыруда. Оператормен төленетін чартер бағасы - 21000$, Әуе кемесінің сыйымдылығы 155 адам. Туристерге ғажайып қызмет көрсету үшін оператор алдын ала жергілікті хотельерден орта бағасы бір түнге 7 $ бағасымен 100 орынды қатты блоктан сатып алды.қатты блок бойынша элотмент көлемі 4900 $. Қалған 55 туристке осы отельде жұмсақ блог бойынша элотмент жағдайында бір түнге түнеу орны 11$ ға шықты. Авиарестің бәсекелестері турды 260$-ға бағалағандағы Авиарейстің нөлдік рентабельділігін анықтаңыз?
56 Оператор Туниске чартерлі рейс ұйымдастыруда. Чартерлі рейс бағасы – 29000 $. Оператордың хотельер – элотмент жұмсақ блогтағы орны 130 $ адам басына. Туроператордың минималды мүмкіндігі 106 туристпен бағаланды. Егер әуә кемесі 12% ға адам санын өсіруге рұқсат берсе, турдың отпусктік бағасын, туроператордың пайдасын есептеңіз?
57 Қызмет өндіруге кеткен толық шығынҚызмет өндіруге кеткен толық шығын 9000 теңге. Жоспар бойынша бекітілген шығын рентабельділігінің нормативі 15%. Қызмет бағасын анықтаңыз?
58 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:
Көрсеткіш млн. теңге.
Бір жылға түпкілікті шығын 5,0
Бір жылға айнымалы шығын 2,0
Бір жылға бюджетпен белгіленген пайда нормасы%, 6,0
Нөмірлер саны 100
Нөмірлердің 80% коммерциалық тіркелуінде қонақ үйдің шығынсыздығын ескере отырып стандарт нөмірінің сатылым бағасын есептеңіз? Қонақ үйдің жалпы шығынын есептеңіз
59 Қонақ үй кәсіпорынының шаруашылығы келесідей сипатталады:
Көрсеткіш млн. теңге.
Бір жылға түпкілікті шығын 17,0
Бір жылға айнымалы шығын 13,0
Бір жылға бюджетпен белгіленген пайда нормасы%, 110,0
Нөмірлер саны 200
Нөмірлердің 80% коммерциалық тіркелуінде қонақ үйдің шығынсыздығын ескере отырып стандарт нөмірінің сатылым бағасын есептеңіз? Қонақ үйдің жалпы шығынын есептеңіз
60 130 ден .тұратын тур үш этаппен бағаланды, және де әр бағалауда бірдей санға өзгереді. Соңғы бағаланудан кейін тур өзіндік құнымен -30,6 ден сатылды. Бірінші, екінші бағалануда қандай бағалар орнатылды?
61 125 ден. тұратын тур үш этаппен бағаланды,және де әр бағалауда бірдей санға өзгереді. Соңғы бағаланудан кейін тур өзіндік құнымен - 30,6 ден сатылды. Бірінші, екінші бағалануда қандай бағалар орнатылды?
62 Қонақ үйде бірдей түрдегі 1000 нөмір салынуда. Нөмір салу бағасы - 50 у.е.,толық өзіндік құны - 54 у.е. Маркетингтік зерттеулер бойынша баға төмендесе нөмірлерді10% - 1100-ге дейін көбейтуге болады.Тұрақты және айнымалы шығындар арасындағы сәйкестік: 70%, ал айнымалы - 30%.Қонақ үй нөмір бағасын 1 у.е ме әлде 2 у.е. ге төмендету қажет?
63 Фирма бір типті қызмет ұсынады. Шығыс мәліметттері келесідей: Түпкілікті шығындар - 200 мың. теңге; қызмет бірлігінің бағасы - 500 теңге; орташа айнымалы шығындар - 450 теңге. Анықтау керек: а) Бастапқы кіріс (қысылшаң сатылым көлемі); б)150 мың теңге көлемінде фирмаға пайда түсіретін сатылым көлемі
Құрастырушылар: Актымбаева А.С.
География және табиғат пайдалану факультетінің
әдістемелік бюро төр-ағасы К.Д. Дуйсебаева

Приложенные файлы

  • docx 1559540
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий