Питан. по по МЗ та ЗВ

Питання з дисципліни «Металознавство та технологія обробки матеріалів»
Якого типу кришталева решітка ферриту
Якого типу кришталева решітка аустеніту
Альфа-залізо має кришталеву решітку
Гама-залізо має кришталеву решітку
Структура евтектоїдної сталі складається із
Заевтектоїдна сталь вміщує вуглецю
Цементит являє собою
Твердість цементиту складає
Твердість фериту складає
Твердість перліту складає
Буквене позначення лінії ліквідус
Буквене позначення лінії солідус
Розчин вуглецю в альфа-залізі називається
Розчин вуглецю в гама-залізі називається
Механічна суміш фериту і цементиту називається
Чавун вміщує вуглецю
Доевтектичний чавун вміщує вуглецю
Доевтектичний чавун має структуру
Буквене позначення лінії евтектичного перетворення
Метою гартування металу являється
Твердість мартенситу складає
При повному гартуванні доевтектоїдної сталі утворюється структура
При нагріванні заевтектоїної сталі вище лінії SE утворюється структура
При нагріванні заевтектоїдної сталі вище лінії PSK, але нижче лінії SE утворюється структура
При утворюванні мартенситу швидкість охолодження має назву
Для усунення хімічної неоднорідності сталі застосовується відпал
Охолодження сталі при нормалізації здійснюється в середовищі
Охолодження при відпалі здійснюється
Хіміко-термічна обробка з насиченням поверхні металу вуглецем називається
При ціануванні поверхня металу насичується атомами
Сплави міді з різними елементами мають назву
Сплави міді з цинком мають назву
Позначення бронзи при маркіруванні
Позначення латуні при маркіруванні
Сплав алюмінію з кремнієм має назву
Яка назва структури сталі евтиктоїдного складу
Яку назву має сталь з кількістю вуглецю від 0,8 до 2,14 %
Яку назву має сталь з кількістю вуглецю 0,8 %
Яку назву має сталь з кількістю вуглеця від 0 до 0,8 %
Яку назву має хімічна сполука в залізовуглецевих сплавах
Яку назву має хімічна сполука в легованих сплавах
Яку назву має найбільш м'яка фаза залізовуглецевих сплавів
Твердість загартованої сталі в залежності від збільшення температури відпуску
Лінія ліквідус при охолодженні сплава свідчить про початок
Лінія солідус при охолодженні сплава свідчить про закінчення
Лінія ліквідус при нагріванні сплава свідчить про закінчення
Лінія солідус при нагріванні сплаву свідчить про початок
Яку назву має механічна суміш в вуглецевих сталях
Яку назву має механічна суміш при кристаізації чавунів
Яку назву має чавун з кількістю вуглецю від 2,14 до 4,3%
Як називають чавун з кількістю вуглецю приблизно 4,3 %
Як називають чавун з кількістю вуглецю від 4,3 до 6,67 %
Як називають чавуни коли весь вуглець знаходиться у вигляді цементиту
Як називають чавуни коли цементит первинний перетворено у графіт
Як називають чавуни коли цементит первинний та цементит ледебуріту перетворено у графіт
Яку має назву основа сірого чавуну коли цементит перліту частково перетворено у графіт
Яку має назву основа сірого чавуну коли цементит перліту повністю перетворено у графіт
Яку назву має сірий чавун коли графітові включення мають форму великих пластин
Яку назву має сірий чавун коли графітові включення мають форму пластівців зароджених з одного центра
Високоміцний чавун отримують при кристалізації при проведенні спеціальної обробки
Яку назву має чавун коли ізольвані графітові включення мають глобулярну форму
Структурні перетворення при формуванні мартенситу відбуваються за механізмом
Яку має назву явище неоднорідного розподілу хімічних елементів в сплаві
Розвиток рекристалізації відбувається за механізмом
Процес збільшення карбідних часток при відпуску сталі називають
Процес перетворення пластинкового цементиту, перліту в глобулярії називають
Максимальне збільшення світлового мікроскопа
Як називають структуру металів і сплавів при збільшеннях до 20 разів, або зменшеннях
Як називають структуру металів і сплавів при збільшеннях до 2000 разів
Як називають структуру металів і сплавів при збільшеннях більше 2000-3000 разів
Оптичний вузел світлового мікроскопа, який знаходиться поблизу зразка має назву
Оптичний вузел світлового мікроскопа в який дивиться дослідник називають
Як називають операцію виявлення структури після шліфування
Як називають дефекти, які утворюються в сталі при охолодженні з підвищенною концентрацією атомів водня
Як називають зону зливка з найбільш високою швидкістю охолодження
Як називають зону зливка, яка йде після зони дрібних кристалів
Назва реакції взаємодії атомів металу з атомами кисню
Назва реакції взаємодії окислів металу з атомами марганцю
Випрямляч селеновий номінального струму 600 А позначають
Флокени - це
Зварювальні випрямлячі призначені для
Найбільш слабкіша зона зварного шва - це
Виникнення флокенів запобігають за рахунок
Статична характеристика зварювальної дуги - це
Випрямляч кремнистий номінального струму 350 А позначають
Назва процесу зварювання при використанні неплавлючогося елекроду
Назва процесу зварювання при використанні плавлючогося електрода
Який електричний струм використовують при зварюванні по Бенардосу
Який електричний струм використовують при зварюванні по Слов'янову
При зварюванні по Бенардосу за рахунок чого заповнюється зварочна ванна металом
При зварюванні по Слов'янову за рахунок чого заповнюється зварочна ванна металом
Дуга прямої дії при зварюванні виникає між
Дуга побічної дії при зварюванні виникає
Дуга зворотнього напрямку виникає коли до електрода підводять потенціал:
Пряма дуга формується коли до електрода підводять потенціал:
При використанні дуги звортнього напрямку формується зварний шов:
При використанні прямої дуги формується шов
Після наплавлення на поверхню вироба валика металу її розміри після охолодження
При автоматизованому зварванні, які операції ви
·конуються автоматично
При ручному дуговому зварюванні, які операції виконуються автоматично
Температура в середині стовбура зварочної дуги досягає значень
За рахунок чого формується посаблений зварний шов
Як називається метал з негативно зарядженим потенціалом
Яку назву має метал з позитивним потенціалом
Позначення на кресленнях стикових з'єднань
Позначення на кресленнях кутових з'єднань
Позначення на кресленнях таврових з'єднань
Позначення зварочного дроту
Позначення дроту для наплавлення
Зварочні трансформатори на вторинній обмотці в порівнянні з первинною мають напругу
Використання зварочного трансформатора дозволяє отримати електричний струм
Використання зварочного випрямляча дзволяє отримати електричний струм
Стабільність горіння електричної дуги більша при використанні струму
Тепло при використанні дуги побічної дії передається
Яка найбільшвисокотемпратурна зона зварювального газового полум'я
З скількох зон складається зварювальне полум'я
Який газ, який використовують для газового зварювання має найвищу температру горіння
Газове різання металів засновано на спроможності металу в струмені кисня
Утворення високотемпературних окислів при кисневому різанні сприяє
Збільшення температуропровідності металу при кисневому різанні сприяє
Як називають зону зливка з найбільш високою концетрацією шкідливих домішок
Як позначають в марках киплячу сталь
Як визначають в металах спокійну сталь
Як визначають в металах полуспокійну сталь
Евтектика-це механічна суміш, яка формується при
Евтектоїд-це механічна суміш, яка формується при
Температурний інтервал існування ферито-цементитних структур сталей
Температурний інтервал існування аустенітно-цементитних структур
Чим відрізняється кристалічна решітка мартенситу від альфа-фериту
Алотропічне перетворення в металі обумовлено...
При поліморфному перетворенні температура металу...
Об'ємна частка фази визначається по відрізку каноди...
Хімічний склад фази визначається...
Що означає додатковий індекс КП до марки сталі
Що означає додатковий індекс ПС до марки сталі
Що означає додатковий індекс СП до марки сталі
Для виготовлення залізничних коліс використовують сталь
Сталь для виготовлення залізничних коліс в середньому містить вуглеця...
Прізвище якого вченого використано для назви механічної суміші аустеніта та цементиту
Прізвище якого вченого використано для назви пересиченого твердого розчину вуглеця в альфа залізі
Прізвище якого вченого використано для назви твердого розчину вуглеця в гамма залізі
Прізвище якого вченого використано для назви структури сталі, яка виникає по проміжному механізму
Термічна обробка - це сукупність процесів...
Температура 210 С - це температура втрати цементитом...
Температура 768 С - це температура втрати альфа залізом
Що означає температура Аc1 для сталі ...
Що означає температура Аr1 для сталі...
При ізотермічному перетворенні сталі, який параметр обробки залишається незмінним
При азотуванні поверхня метала насичується атомами
При ціануванні поверхня металу насичується атомами
В основі насичення поверхні сталі атомами металів лежать процеси
Для підвищення зносостійкості поверхні з одночасною пластичною сердцевиною застосовують
В порівнянні з насиченням атомами вуглеця або азота, коли твердість поверхні сталі буде вищою
Леговані сталі - це сталі, в які спеціально вводять
По складу, які сталі мають найбільше використання на залізничному транспорті
Як називають легуючи елементи, які сприяють утворенню карбідів
Які елементи підвищують жаростійкість сталі
Які елементи підвищують кислотостійкість сталі
Яку назву мають сталі, які використовують для виготовлення металообробного інструмента при високих швидкостях обробки
Якою літерою позначають швидкорізальні сталі
Яку назву мають високовуглецеві сталі, в яких співвідношення між кількістю Mn і вуглеця приблизно складає значення 10
Якою літерою на початку марки позначають шарикопідшипникові сталі
Якою літерою на початку марки позначають автоматні сталі
Позначення надтвердих сплавів вольфрамокобальтових
Позначення надтвердих сплавів титановольфрамокобальтових
Позначення електротехнічних сталей з використанням перед маркою літери
Який хімічний елемент в електротехнічній сталі має найбільший вплив на магнітні властивості
Метою процесу зварювання є формування
Що має найбільший вплив на зварювальність металів і сплавів
Температурний інтервал формування гарячих тріщин
Особливості горіння дуги при зварюванні під флюсом
За рахунок яких чинників поліпшуються умови праці при зварюванні під флюсом
При напівавтоматичному зварюванні, яка операція виконується механізовано
При плазмовому зварюванні джерелом теплоти є
При електронно-проміневому зварюванні джерелом теплоти є
Контакне зварювання тиском обумовлено послідовно проведеними операціями...
При стиковому контактному зварюванні з'єднання деталей відбувається по
Формування термічних тріщин по поверхні кочення залізничних коліс обумовлено
Функція, яку виконує кобальт в металокерамічних вольфрамокобальтових сплавах
Який параметр вольфрамокобальтових та титановольфрамокобальтових сплавів відповідний за ріжучи властивості
Сормайти відносяться до міцних сплавів, які отримують за технологієй
Позначення стелітів
В основу пластичних мас покладена
Назва реакції, коли утворюється полімер, склад якого відрізняється від складових продуктів
Назва реакції, коли велика кількість молекул - мономірів з'єднуються в одну складну молекулу
Назва полімерів, які твердіють під впливлом тиску та тепла та нерозм'якчуються при повторних указаних впливах
15

Приложенные файлы

  • doc 6717800
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий