ПТМ теми

Теми випускних робіт та дипломних проектів гр.ПТМ за 2008-2009 н.р.
Реле часу програмне 2РВМ
Автокондиціонер з роторно-пластинчатим компресором
Витратомір для обліку витрат рідин із застосуванням тарифної картки
Установка для переміщення хворих у відділенні профпатології Волинської обласної лікарні
Тахометр електронний ТХ-193
Автомат для вимірювання розмірних параметрів внутрішніх кілець роликових підшипників
Домовий газовий редуктор РДГС-10
Електронна система керування циклом без центрового шліфування тіл обертання
Прилад для операційного контролю діаметральних розмірів отворів
Установка для перевірки робочих параметрів витратомірів
Вимірювач сили преса гідравлічного П-50
Установка для випробування підшипників на довговічність
Щілинна діафрагма
Дослідницький комплекс для вимірювання параметрів вібрацій в механообробних системах
Вимикач високовольтний трьохполюсний
Прилад для визначення кінетичного моменту тертя в підшипниках кочення
Установка для повірки приладів пневмоконтролю
Система активного контролю до круглошліфувального верстата-автомата
Робот для встановлення деталі на вимірювальну позицію
Апарат запису вимірювальних сигналів одно канальний
Механізм інструментального забезпечення верстату з ЧПК фрезерно-свердлильної групи
Імпульсний сигналізатор гарячої води
Прилад реєстрації перехідних процесів у роторних системах
Вдосконалення конструкції принтера для відтворення графічних зображень
Магніто-індукційний тахометр
Апарат обліку та розфасовки металевих дисків
Розширення меж робочого діапазону автоматичного терморегулюючого вентиля
Апарат транспортування давачів неруйнівного контролю велико-габаритних деталей
Розширення технологічних можливостей реєструючого приладу РП-160АД
Установка для повірки трансформаторів струму
Модернізація блоку реєстрації дросельного витратоміра змінного перепаду тиску
Механізм транспортування магнітної стрічки приладу для відтворення аудіоінформації
Автомат вертикального формування виводів резисторів
Вдосконалення конструкції агломератора АГМ-600 ПС
Модернізація вузла радіального навантаження приладу для вимірювання повздовжньої та осьової вібрації підшипників “IL-100”
Покращення технологічних характеристик термомасового витратоміра
Модернізація блоку зчитування цифрової інформації з дискових носіїв
Покращення технологічних характеристик теплового безконтактного витратоміра
Вдосконалення конструкції приладу для вимірювання твердості металів та сплавів за методом Віккерса
Стенд для контролю якості мікрооб’єктивів лазерний
Модернізація оптичної та електронної схем фотоколориметра “КФК-2МП”
Модернізація ультразвукового терапевтичного апарату “УЗТ 1.01-Ф”
Стенд для випробування на нагрів електромеханічних та електронагрівальних побутових приладів
Модернізація лабораторного гідравлічного преса для калібрування манометричних приладів
Координатно-вимірювальна установка контролю лінійних розмірів деталей
Розширення технологічних можливостей шестиканального електрокардіографа
Установка для калібрування вимірювальних головок та приладів активного контролю
Вдосконалення конструкції термо-шнекозмішувальної камери
Модернізація апарату для підрахунку банківських білетів “Купюра 1” з метою зменшення вагових і габаритних характеристик

Теми випускних робіт та дипломних проектів гр.ПТМ за 2009-2010 н.р.
Принтер струменевий
Сигналізатор СОС-1
Лічильник рідини «Центросеник-М»
Тахометр для контролю частоти обертання в роторних системах
Насос-дозатор шприцевий
Пристрій для виявлення поверхневих дефектів конічних роликів
Лічильник газу СГ16МТ
Прилад активного контролю для плоскошліфувальних верстатів
Підводний металошукач для прісної води
Використання фотоелектричного перетворювача в системах розсортування деталей на розмірні групи
Механізм одометра з показником швидкості
Вимірювальна система розривної машини Р-0,5
Вимірювальний перетворювач спеціального призначення з подвійним відводом контактних елементів
Система адаптивного управління шліфуванням твірної поверхні конічних роликів
Давач переміщення з диференціально-трансформаторним перетворювачем
Установка для визначення концентрації речовин
Пристрій для формування та лудження виводів радіоелементів
Верстат для рядового намотування обмоток електроприладів
Електро-механічний блок осцилографа оптичного
Автомат спіралізації
Автокондиціонер з роторно-пластинчастим компресором з покращеними технічними характеристиками
Витратомір для обліку витрат рідин із запірним електромагнітним клапаном
Модернізація магнітоіндукційного тахометра дистанційного контролю кутової швидкості
Автомат для вимірювання розмірних параметрів внутрішніх кілець роликових підшипників
Вдосконалення домового газового регулятора РДГС-10
Автомат вторинної спіралізації
Установка для перевірки робочих параметрів витратомірів
Модернізація диференційного манометра ДМ-3583М
Установка для дослідження підшипників на довговічність
Вдосконалення вимикача високовольтного трьохполюсного
Механічний програмний пристрій на балансовому осциляторі
Вдосконалення стерилізатора ГП-400-1
Блок безперебійного живлення
Установка для повірки приладів пневноконтролю
Модернізація апарату для електросну “Електросон - 4Т”
Прилад для передачі на відстань текстової інформації
Модернізація системи активного контролю до круглошліфувального верстата-автомата
Модернізація ультразвукового апарату “Стержень-1”
Покращення експлуатаційних характеристик центрифуги лабораторної медичної ОПн – 8
Модернізація вимірювального робота для контролю розмірних параметрів деталей
Лічильник імпульсів з аналоговою індикацією і виходом на кремнієвий тензоперетворювач
Автомат сортування дискових заготовок
Двохкоординатний самописець для реєстрації вимірювальних сигналів
Вимірювач товщини гальванічних покриттів Итгп-1М
Установка для визначення кінетичного моменту тертя у підшипниках кочення

Теми випускних робіт та дипломних проектів гр.ПТМ за 2010-2011 н.р.
Установка для повірки приладів пневмоапаратури
Механічний вузол переводу кадрів плівки фотоапарата
Установка опресовки блока підшипника
Автоматичний потенціометр для роботи з термопарою
Підналагоджувальна система активного контролю для торцешліфувальних верстатів з круглим столом
Сигналізатор імпульсний гарячої води
Універсальна вимірювальна система для центрових шліфувальних автоматів
Індуктивний прилад для контролю деталей з переривистими поверхнями обертання
Вітросилова установка для перекачування води
Електроустановка на п’зоелектричній базі
Оптико-механічний привод деки оптичного накопичувача
Витратомір обтікання з голчастим запобіжним клапаном
Вимірювальна система для спряженого шліфування деталей
Прилад для вимірювання параметрів топографії місцевості “Теодоліт ИТ30П”
Діюча модель витратоміру води
Напівавтомат для закатування ЗПУ-00-ПС
Копіювальний апарат
Лічильник води з аксіальною турбінкою типу УВТ (з натуральним зразком)
Машина для визначення кількості банківських облігацій прямої дії
Електронний прилад управління циклом шліфування
Синтезуючий блок принтера для відтворення зображень на фотоплівку
Механізм інструментального забезпечення верстату з ЧПК
Робот-маніпулятор
Маніпулятор зі змінним ходом
Механізм приводу інструмент барабану фрезерувального верстату
Пристрій зчитування цифрової інформації з дискових носіїв
Система автоматичного контролю герметичності вузлів
Вимірювальна головка активного контролю для діаметральних вимірювань
Витратомір для вимірювання малих витрат етилену та аміаку
Роторний лічильник газу
Модернізація насоса–дозатора шприцевого
Лічильник газу СГ16МТ
Модернізація системи активного контролю для плоскошліфувальних верстатів
Модернізація підводного металошукача для прісної води
Прилад для реєстрації в часі зміни температури повітря
Пристрій для виявлення поверхневих дефектів конічних роликів
Вимірювальний перетворювач спеціального призначення з подвійним відводом контактних елементів
Модернізація системи адаптивного управління шліфуванням твірної поверхні конічних роликів
Програмозадавач механічний годинникового типу
Пристрій для формування та лудження виводів радіоелементів
Модернізація верстату для рядового намотування обмоток елементів електроприладів
Апарат транспортування давачів неруйнівного контролю

Теми випускних робіт та дипломних проектів гр.ПТМ за 2011-2012 н.р.
Гіроскопічний прилад Авіагоризонт АГБ-3
Розробка навчального стенду «Неруйнівний контроль ручного багажу»
Вітросилова установка типу «Ромашка»
Осцилограф автоматизований С9-7
Аналізатор спектра СК4-56
Система активного контролю до круглошліфувального верстата-автомата
Електроакустичний твердомір ТЕА-5
Лічильник рідини СКЖ-420-40-2-5-Ц
Установка УПУ-3Д для нанесення теплозахисних покриттів
Прилад для вимірювання твердості металів механічним способом
Ендоскопічна установка для огляду внутрішніх поверхонь труб
Система активного контролю шліфувального автомата АШТ-1
Електромеханічний блок осцилографа оптичного
Пристрій для осьової орієнтації торцевих поверхонь деталей відносно шліфувального круга
Прилад для вимірювання залишкових напружень на робочих поверхнях деталей «ПИОН-2»
Тахометр електронний ТА-215
Установка для неруйнівного контролю металевих виробів
Роторний газовий лічильник
Лічильник-аналізатор з відносним визначенням якісного складу нафти в процесі її добування
Пристрій послідовної подачі голкороликів в сортувальний автомат
Магнітоелектричний прилад для контролю довжини довгомірних бухтових матеріалів
Фотоелектричний перетворювач для розмірного розсортування деталей
Система контролю кутових швидкостей роторів двигунів
Прилад для вимірювання потужності ультразвукового випромінювання ИМУ-3
Виконавчий механізм для систем автоматичного регулювання подачі води
Пневматичний прилад контролю ПВ 10.2Е
Розширення технологічних можливостей автоматичного терморегулюючого вентиля
Аналізатор рентгенівський бездифракційний БАРС-3
Манометр гідропневматичний з вібраційним перетворювачем
Модернізація підналагоджувальної системи активного контролю для торцешліфувальних верстатів з круглим столом
Витратомір палива спеціального призначення
Робот-маніпулятор для завантаження деталей в технологічне обладнання
Модернізація системи активного контролю для центрових шліфувальних автоматів
Модернізація автомату вторинної спіралізації
Модернізація оптичного CD приводу з метою покращення технічних характеристик
Модернізація вимірювальної системи для спряженого шліфування деталей
Модернізація теодоліта 4Т30П
Модернізація напівавтомату для закатування ЗПУ-00-ПС
Покращення експлуатаційних характеристик лічильника води з аксіальною турбінкою
Модернізація машини для визначення кількості банківських облігацій прямої дії
Автоматичний потенціометр для роботи з термопарою
Автомат сортування дископодібних деталей для штамповочного виробництва
Модернізація пристрою зчитування цифрової інформації з дискових носіїв
Модернізація системи автоматичного контролю герметичності вузлів
Модернізація системи активного контролю для діаметральних вимірювань
Модернізація автомату вертикального формування виводів резисторів


Теми випускних робіт та дипломних проектів гр.ПТМ за 2012-2013 н.р.
Прилад контролю пневматичний з пристроєм сигналізації ПВ2.2
Акустичний витратомір РУ3-714
Прилад навігаційний плановий ПНП-72
Манометричні термометри з вмонтованим дискретним регулятором
Кругломір КД (модель 290)
Лабораторна установка для повірки тахометрів
Система активного контролю для шліфувальних верстатів з круглим столом
Димомір СМОГ-1М
Вимірювальний перетворювач тиску пневматичний 13ДД11
Фотоапарат
Перетворювач електропневматичний ЕП-0000
Труба підзорна ЗТЗ-10х30
Діюча модель метало-детектора (з виготовленням натурного зразка)
Лабораторна установка для повірки датчиків активного контролю
Модернізація вітросилової установки
Модернізація аналізатора спектра СК4-56
Модернізація електроакустичного твердоміра ТЕА-5
Модернізація лічильника рідини СКЖ-420-40-2-5-Ц
Модернізація ендоскопічної установки для огляду внутрішніх поверхонь труб
Модернізація системи активного контролю шліфувального верстата АШТ-1
Удосконалення пристрою для осьової орієнтації торцевих поверхонь деталей відносно шліфувального круга
Робот-маніпулятор
Роторний газовий лічильник
Модернізація системи обліку та аналізу якісного складу нафти в процесі її добування
Модернізація установки для нанесення теплозахисних покриттів УПУ-3D
Модернізація твердоміра механічного моделі ТБП-5013
Вдосконалення лазерної установки для розкрою та декоративного оздоблення взуттєвої шкіри
Модернізація магнітоелектричного приладу для контролю довжини довгомірних бухтових матеріалів
Модернізація фотоелектричного перетворювача для розмірного розсортування деталей
Модернізація пристрою послідовної подачі голкороликів в сортувальний автомат
Модернізація виконавчого механізму для системи автоматичного регулювання подачі води

Приложенные файлы

  • doc 166978
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий