Урок 10. Родны, давальны, творны і месны склоны..

/ беларуская мова. 4 клас /

Урок №10

Тэма: Родны, давальны, творны і месны склоны прыметніка жаночага роду (пр. 42-46)

Мэты:
Пазнаёміць са змяненнем прыметніка жаночага роду родным, давальным, творным і месным склонах. Вучыць адрозненню прыметніка у Р., Д., Т. і М. склонах. Фарміраваць уменне вызначаць і правільна пісаць канчаткі прыметніка у Р., Д., Т. і М. склонах.

Развіваць уменне вызначаць і правільна жываць прыметнікі сказе.

3) Выховаць акуратнасць пісьма сшытку.

4) Ствараць умовы для захавання здароя вучня на року.

Змест
I. Арганізацыя пачатку рока.

II. Праверка дамашняга задання.
а) пр. 41, стар. 25
Сярод лесу было невялікае (Н. с.) балотца. Густая (Н. с.) высокая (Н. с.) трава пакрывала яго ад краю да краю. У балотцы засёды ціха. Ціхае (Н. с.), спакойнае (Н. с.) балотца прываблівае да сябе жывёл і птушак. Лясная (Н. с.) жывёліна прыходзіць сюды пошуках вады і спакою. Маленькая (Н. с.) птушка часам залятае, каб пажывіцца насякомымі. Жывая (Н. с.) істота засёды бывае тут.
б) правілы, стар. 24
- З якой часцінай мовы звязаны прыметнік у сказе?
- Па чым змяняецца прыметнік?
- Як вызначыць род, лік і склон прыметніка?
- Як вызначыць склон прыметніка?
- Якія канчаткі маюць прыметнікі жаночага роду назоным склоне?

III. Хвілінкі чыстапісання.

IV. Слонікавая работа.
а) слонікавы дыктант
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
б) знаёмства з новым слонікавым словам
/
тэлеграма

V. Паведамленне тэмы і мэт урока.

VI. Вывучэнне новага матэрыялу.
а) пр. 42, стар. 26 (моны аналіз)
- чытанне правіла, стар. 26
- вывад
- Якія канчаткі маюць прыметнікі жаночага роду родным, давальным, творным і месным склонах?

- фізкультмінутка

б) пр. 43, стар. 26-27 (пісьм.)
Расце каля новай (Р. с.) хаты, купаецца цёплай (М. с.) вадзе, пачастава смачнай (Т. с.) цукеркай, падары дарагой (Д. с.) маме, дапамог старэнькай (Д. с.) бабуле, схавася густой (М. с.) траве, любавася прыгожай (Т. с.) кветкай, жыву суседняй (М. с.) вёсцы, адпачы перад далёкай (Т. с.) дарогай, напісала дарагой (Д. с.) сяброцы, цяжка жыць без сяброскай (Р. с.) падтрымкі.

в) пр. 44, стар. 27 (пісьмо па памяці)
Т. с Т. с
Дарогай вольнай, зорнаю,
Т. с Т. с
шырокаю, прасторнаю
на свята сенароднае
Т. с
к нам з песняю паходнаю
ідзе вясёлы май.

г) пр. 45, стар. 27 (пісьм.)
Сціхла, задрамала
груша каля хаты.
Добрай (Н. с.) ночы, мама!
Добрай (Н. с.) ночы, тата!
Птушкі селі гнёзды
позняй (Т. с.) часінай.
Добрай (Н. с.) ночы, сёстры!
Добрай (Н. с.) ночы сім вам!

д) пр. 46, стар. 28 (пісьм.)
Алесь тужы па свежай (М. с.) баразне. З-пад аксамітнай (Р. с.) пурпуровай (Р. с.) хмаркі зышло сонейка, гарачае і бліскучае. Забалелі вавёрачкі зубкі – не можа раскусіць арэхавую (В. с.) шкарлупку. Як прыйшла тэлеграма, што баляць у вас зубкі, не спалі мы цэлыя суткі, не зналі шчаслівай (Р. с.) мінуткі.
Вечаровы, хмара.

VII. Падвядзенне выніка урока.
- Што новага даведаліся на року?
- Як вызначыць склон прыметніка у сказе?

VIII. Дамашняе заданне.
Правілы, стар. 24-26; слонікавыя словы
15

Приложенные файлы

 • doc 7755242
  Размер файла: 61 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий