Ekzamenatsiyni_pitannya

НРозкрити предмет та об’єкт дослідження систематики тварин.
Завдання зоологічної систематики. Поняття класифікації і таксономії.
Таксон і таксономічна категорія. Приклади таксономічних категорій (рангів).
НПерші спроби класифікації тварин. Приклади таких класифікацій.
НРозвиток систематики в період великих географічних відкриттів. Ієронім Фабрицій, Вільям Гарвей, Едвард Тайсон, Марчелло Мальпігі, Ян Сваммердам, Роберт Гук.
НОсновні положення наукової систематики Ліннея. Бінарна номенклатура.
НСпільні фундаментальні ознаки тварин. Типи симетрії.
Бластуляція і гаструляція. Характер дроблення яйця.
НПоняття первинноротості і вторинноротості. Порожнини тіла та процеси їх формування.
НЗародкові листки: ектодерма, ентодерма та мезодерма. Мезенхімна та шарувата мезодерма. двошарові та тришарові форми тварин.
НЗоологічна номенклатура. Правила утворення таксономічних назв і їх вживання.
НІсторія створення правил зоологічної номенклатури.
НМіжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Його головні принципи. Область застосування МКЗН.
НМонотипічні та політипічні таксони. Основні та додаткові ранги. Назви таксонів у зоологічній номенклатурі.
НКритерії придатності назв таксонів. Критерії опублікування.
НПравила написання назв таксонів. Біномінальна (бінарна) номенклатура. Принцип фіксації номенклатурних типів. Назви вищих таксонів.
НГрупування тварин за ступенем подібності. Завдання зоологічної систематики.
НПоняття виду в зоології. «Потрійний критерій» виду, що використовується в систематиці. Підвиди. Рід. Родина. Ряд. Клас. Тип.
НТрадиційна (еволюційна систематика), філогенетична систематика (кладистика), нумерична таксономія (фенетична систематика), типологія.
НТаксономічні ознаки. Типологія.
Загальна характеристика та систематика Protozoa. Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Підтип Саркодові (Sarcodina). Клас Корененіжки (Rhizopoda). Ряд Форамініфери (Foraminifera). Клас Променяки (Radiolaria). Клас Сонцевики (Heliozoa).
Загальна характеристика та систематика підтипу Джгутикові (Mastigiphora). Клас Рослинні бичоносці, або Фітомастигіни (Phytomastigina). Ряд Панцирні бичоносці (Dinoflagellata, Peridinea). Ряд Евгленові (Euglenoidea). Клас Тваринні бичоносці, або Зоомастигіни (Zoomatigina).
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників типу Споровики (Sporozoa). Типові представники найважливіших рядів.
Загальна характеристика та систематика типу Інфузорії (Infusoria, Ciliophora). Класифікація окремих рядів.
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників підцарства Багатоклітинні (Metazoa).
Загальна характеристика та систематика надрозділу Паразої (Parazoa). Тип Губки (Porifera, Spongia).
ННадрозділ Еуметазої (Eumetozoa). Розділ Променеві (Radiata). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика типу Кишковопорожнинні, Жалкі (Coelenterata, Cnidaria). Клас Гідроїдні (Hydrozoa). Підклас Гідроїди (Hydroidea). Ряд Гідри (Hydrida). Ряд Морські гідроїдні поліпи (Leptolida). Ряд Трахімедузи (Trachylida). Підклас Сифонофори (Syphonophora).
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників класу Сцифоїдні (Scyphozoa). Ряд Дискомедузи (Discomedusae). Ряд Ставромедузи (Lusernariidae).
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників класу Коралові Поліпи (Anthozoa). Підклас Восьмипроменеві корали (Octocorallia). Ряд Морські пір’їни (Pennatularia). Ряд Альціонарії (Alcyonaria). Ряд Горгонії (Gorgonaria). Підклас Шестипроменеві корали (Hexacorallia). Ряд Актинії (Actiniaria). Ряд Мадрепорові (Madreporaria).
НРозділ Променеві (Radiata). Тип Реброплави (Ctenophora). Підклас Безщупальцеві (Atentaculata). Підклас Щупальцеві (Tentaculiphera). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Розділ Двобічносиметричні (Bilateria). Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика представників класу Трематоди, або Дигенетичні сисуни (Trematoda, Digenea). Найважливіші підкласи.
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників класу Стрічкові черви, або Цестоди (Cestoda).
Загальна характеристика та систематика типу Круглі черви (Nemathelminthes).
Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Черевовійчасті (Gastrotricha). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика класу Нематоди (Nematoda).
Загальна характеристика та систематика класу Коловертки (Rotatoria).
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників типу Кільчасті черви (Annelida).
НТип Кільчасті черви (Annelida). Клас Первинні кільчаки (Archiannelida). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників класу Багатощетинкові кільчаки (Polychaeta).
Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки класу Малощетинкові кільчаки (Oligochaeta).
Клас П’явки (Hirudinea). Підкласи Древні п’явки (Archihirudinea), Справжні п’явки (Euhirudinea). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників типу М’якуни (Mollusca).
Клас Черевоногі м’якуни (Gastropoda). Підклас Передньозяброві м’якуни (Prosobranchia). Підклас Задньозяброві (Opisthobranchia). Підклас Легеневі (Pulmonata). Загальна характеристика та систематика.
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників класу Двостулкові м’якуни (Bivalvia).
Загальна характеристика та систематика класу Головоногі м’якуни (Cephalopoda).
НОсновні принципи класифікації, типові систематичні ознаки типу Голкошкірі (Echinodermata). Підтип Стебельчасті голкошкірі (Pelmatozoa). Підтип Ехінозої (Echinozoa). Підтип Астерозої (Asterozoa).
Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників типу Членистоногі (Arthropoda).
Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки представників підтипу Зябродишні (Branchiata).
Загальна характеристика та систематика підтипу Хеліцерові (Chelicerata).
НТипологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників підтипу Трахейнодишні (Tracheata). Надклас Багатоніжки (Myriapoda).
НОсновні принципи класифікації, типові систематичні ознаки представників надкласу Комахи (Hexapoda, Insecta). Клас Схованощелепні комахи (Entognatha).
НКлас Відкритощелепні комахи (Ectognatha). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика представників типу Хордові (Chordata). Підтип Головохордові (Cephalochordata).
Підтип Оболонкові, або Личинкохордові (Tunicata, Urochordata). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика представників підтипу Хребетні (Vertebrata), або Черепні (Craniata). Надклас Круглороті (Cyclostomata). Клас Міксини (Myxini). Ряд Міксиноподібні (Myxiniformes).
Підтип Хребетні (Vertebrata), або Черепні (Craniata). Надклас Круглороті (Cyclostomata). Клас Непарноніздрьові (Cephalaspidomorphi). Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика надкласу Щелепнороті (Gnathostomata). Клас Хрящові риби (Chondrichthyes).
Клас Хрящові риби (Chondrichthyes). Підклас Пластинчастозяброві риби (Elasmobranchii). Надряд Акули (Selachomorpha). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Клас Хрящові риби (Chondrichthyes). Підклас Пластинчастозяброві риби (Elasmobranchii). Надряд Скати (Batomorpha). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників
Клас Хрящові риби (Chondrichthyes). Підклас Суцільноголові риби (Holocephali). Ряд Химероподібні (Сhimaeriformes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників
Загальна характеристика та систематика Кісткових риб (Osteichthyes). Клас Лопатепері риби (Sarcopterygii).
НКлас Променепері риби (Actinopterygii). Підклас Хрящові ганоїди (Chondrostei). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
НПідклас Новопері (Neopterygii). Інфраклас Голостеї (Holostei). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Елопоїдні (Elopomorpha). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Оселедцеві (lupeomorpha) Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Остаріофізи (Ostariophysi) Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Протакантопері (Protacanthopterygii). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд (Паракантопері Paracanthopterygii). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Акантопері (Acanthopterygii). Ряд Кефалеподібні (Mugiliformes). Ряд Сарганоподібні (Beloniformes). Ряд Коропозубоподібні (Cyprinodontiformes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НІнфраклас Костисті риби (Teleostei). Надряд Акантопері (Acanthopterygii). Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes). Ряд Окунеподібні (Perciformes). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
Загальна характеристика та систематика класу Земноводні (Amphibia). Ряд Безногі земноводні (Apoda).
Ряд Хвостаті земноводні (Urodela, Caudata). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НРяд Безхвості земноводні (Anura). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
Загальна характеристика та систематика класу Плазуни (Reptilia). Підклас Анапсиди (Anapsida).
Підклас Архозаври (Archosauria). Ряд Крокодили (Crocodylia). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Підклас Лепідозаври (Lepidosauria). Ряд Лускаті (Squamata). Підряд Хамелеони (Chamaeleontes). Підряд Ящірки (Sauria). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
НПідклас Лепідозаври (Lepidosauria). Ряд Лускаті (Squamata). Підряд Змії (Ophidia). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Загальна характеристика та систематика класу Птахи (Aves). Надряди Безкільові птахи (Palaeognathae) та Кілегруді (Neognathae).
ННадряд Безкільові птахи (Palaeognathae). Ряди Африканські страуси (Struthioniformes), Нандуподібні (Rheiformes), Казуароподібні (Casuariiformes), Ківіподібні (Apterygiformes), Тинамуподібні (Tinamiformes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
ННадряд Кілегруді (Neognathae). Ряди Куроподібні (Galliformes), Гусеподібні (Anseriformes). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
ННадряд Кілегруді (Neognathae). Ряди Пінгвіноподібні (Sphenisciformes), Гагароподібні (Gaviiformes), Пірникозоподібні (Podicipediformes), Пеліканоподібні (Pelecaniformes), Лелекоподібні (Ciconiformes). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
ННадряд Кілегруді (Neognathae). Ряди Соколоподібні (Falconiformes), Журавлеподібні (Gruiformes), Сивкоподібні (Charadriiformes), Голубоподібні (Columbiformes), Зозулеподібні (Cuculiformes). Загальна характеристика та систематика.
ННадряд Кілегруді (Neognathae). Ряди Совоподібні (Strigiformes), Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes), Серпокрильцеподібні (Apodiformes), Дятлоподібні (Piciformes), Горобцеподібні (Passeriformes). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
Загальна характеристика та систематика класу Ссавці (Mammalia). Підклас Яйцекладні, або Першозвірі (Prototheria). Ряд Однопрохідні (Monotremata).
НПідклас Звірі (Theria). Інфраклас Нижчі звірі (Metatheria). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
НПідклас Звірі (Theria). Інфраклас Плацентарні (Eutheria). Надряд Архонти (Archonta). Ряд Рукокрилі (Chiroptera). Ряд Примати (Primates). Основні принципи класифікації, типові систематичні ознаки.
ННадряд Унгуляти (Ungulata). Ряд Китоподібні (Cetacea). Ряд Парнокопитні (Artiodactyla). Ряд Непарнокопитні (Perissodactyla). Типологія, систематичні ознаки, головні принципи класифікації представників.
Надряд Гризуни (Glires). Ряд Гризуни (Rodentia). Ряд Зайцеподібні (Lagomorpha).
15

Приложенные файлы

  • doc 49338
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий