философия ко экз


"Ақиқаттың ең жоғарғы түрі абсолюттік білімді тек қана білім теология бере алмады"-бұл қалай аталады? мистицизм скептицизим неопозитивизм прогматизм теоцентризм
"Homo Ludens" қай адамның түріне жатады? ойнайтын адам саналы адам тік жүретін адам ішкі жан дүниесі бұзылған жануар
"Homo Morales" адамның ұай жағын сипаттайды? ар-ұждан, рухани жағын ойнайтын адам саналы адам тік жүретін адам бұзылған жануар
"Алғашқы Дүниенің негізін құрайтын зат - су" - деген кім? Фалес Платон Аристотель Анаксимен Ибн-Сина
"Антропология" - ол Адам туралы ілім Құндылық туралы ілім Сана туралы ілім Құдай туралы ілім Болмыс туралы ілім
"Ғылыми білімсіздік" кімнің еңбегі? Николай кузанский Лоренцо Валла Пико делла Миронделла Аристотель Пифагор
"Даналыққа құштарлық" деген ұғым қай терминнің анықтамасы? философия онтология гносеология геология география
"Дауа кітабы" еңбегінің авторы? Ибн Сина Ахмет Иассауи Баласағұн Сеченов Павлов
"Диуани лұғат ат түрік"кітабы кай жылы жазылды? 1072-1074 1772 1666-1667 1088-1098 1056-1077
"Диуани Хикмет " кімнің еңбегі? Ахмет Иассауи Махмұт ибн Қашқари Соловьев Чадаев Кант
"Дүниеде бар нәрселердің бәрінің материалдық негізі от болып саналады: барлық нәрсе оттан жаратылады және ақыр соңында отқа айналады. Жан да оттан пайда болады. Жан материалдық, ол ең ылғалы аз, құрғақ от. Дүниені «Логос» басқарады" - деп кім айтты? Гераклит Анаксимандр Фалес Платон Аристотель
"Дхарма" Үнді аңыздарында нені білдіреді? заң мен Әділет Құдайы адамның тағдырын құрайтын жан-дүние от Құдайы Ғарыштағы тәртіп жылылық
"Ерікті философиясы, шығармашылық жолы" кімнің еңбегі? Николай Бердияев Николай Кузанский К.Э.Циалковский Л.И: Шестов К.Маркс
"Көп түкірсе-көл"деген ұран айтқан жырау? Шалкиіз Сыпыра Сүйінбай Бұқар Жалаңтөс
"Кімде кім құдайды есіне алса, ол онымен өзінің табысқаның көре алады" кімнің сөзі? Ахмет Иассауи Ибн Рушд Н.Макиавелли Н.Коперник Аристотель
"Қорқыт ата" кітабы қай ғасырға жатады? 8 7 12 16 18
"Құтты білік" дастаны кімге арналған? Сүлемен Арслан ханға шаруаларға Абылайға ерланға А.Құнанбаевқа
"Лунь уй" кітабы нені білдіреді? әңгімелер мен пікірлер аңыздар көркем әдебиет шығармалар деректер
"Материя және ойлау, олар өзара байланысты, бірақ бірінен екіншісі туындамайды" - деп кім айтты? Р.Декарт Платон Аристотель И.Кант О.Конт
"Медициналық ханзада" деген кім? Ибн Сина Әл-Фараби Әл-Газали Ибн- Рушд Платон
"Оғызнама "кітабы қай ғасырға жатады? 8 6 5 9 17
"Органон", "Категориялар" деген кітаптар кімнің логикалық еңбектері? Аристотельдің Гераклит Анаксимандр Фалес Платон
"Саяси трактат" кімнің еңбегі? Спинозаның Аристотельдің Платонның Плотинның Декарттың
"Түркі тілдерінің жинағы" кітабының авторы М.Қашқари Ахмет Иассауи Жүсіп Баласағұн Ибн-Сина Ибн-Рушд
"Универсалиялар - жалпы ұғымдар, шынайы және адамдардың санасына тәуелсіз өмір сүреді" - деген пікір схоластиканың қай пікіріне жатады? реализм номинализм концептуализм космоцентризм космополис
"Утопия" кімнің еңбегі? Томас Мор франс Аристотель Н.Коперник Бэкон
"философиялық хаттар" еңбегінің авторы? чадаев Соловьев антропология Қашқари Сеченов
"Шейх ур-райс"деген ұлы есімге кім ие болды? Ибн-Сина Әл-Фараби Аристотель Анарыс Платон
"Яма" ненің құдайы? Өлім От Күн Аспан найзағай
”Тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады” Леонтьев Фейербах Гельвиций Конфуций Фихте
«И-цзин» ол қайда пайда болды Көне Қытай Көне Египет Көне Греция Месопотамия Көне Үнді
«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» деп аталатын трактатының авторы кім? Әл-Фараби Ибн-Сина Ибн-Рушд Әл-Бируии Әл-Кинди
«Философия» сөзін тудырған,әйгілі философ,математик Пифагор Галилей Помпонации Маккиавелли Вольтер
11ғ-дың аяғы мен 12 ғ-дың басында схоластка философиясында неше ағым пайда болды? 3 4 5 2 7
17-18 ғасырдың көрнекті тұлғасы? Бұқар жырау Н.Кузанский Ибн-Рушд Н.Макиавелли Н.Коперник
200 баспа табақ 5 кітаптан тұратын еңбекті ата? дәрігерлік ғылымның каноны Қорқыт ата кітабы Диуани хикмет аңыздар жинағы поэмалар
200 өлең, 29 тайпа, 875 қазақ сөзбен, 60 жуық мәтел жазылған еңбекті авторымен ата? "Диуани лұғат ат түрік" М. Қашғари "Ақиқат сыйы" А. Йугнеки "Құтты білік" Ж. Баласағұн "Диуани хикмет" Қ.А. Яссауи "Лунь-юуй"Конфуций
551-479ж б.з.д. өмір сүрген Қытай философиялық ағымының негізін қалаушы кім? Конфуций Фихте Чадаев Спиноза Ибн-Сина
7 данышпаның бірі? Фалес шаруалар никон Моргон иванов
8ғ өмір сүрген кімнің шығармашылық жолы жатады? Қорқыт ата Соловьев Канчук Вебер Мор
9-13 ғасырдың қазақ даласының ойшылдарының бірі? Ж.Баласағұн Ж.Ж Руссо Н.Макиавелли Д.Бруно Сократ
Cуфизмдегі негізгі докрина не болып табылды? құдайды мистикалық сую мифологиялық ертегілер жазу мистикалық ертегілер жазу сол замандағы әдеби тіл жазылған жинақтар
Августинның айтуынша, шындықтың пайда болуының 3 жолы бар. Олар қандай? Генерация, фабрикация, жоқтан барды тудыру номинализм, реализм, концептуализм ауа, жер ,аспан генерация, технократия, космоцентризм антропоцентризм, фабрикация, генерация
Августиннің негізгі философиялық еңбектерін көрсетіңіз: Сыр шегу, Академиктерге қарсы, жанның өлместігі, Құдай қаласы жөнінде Органон Категориялар Ілімдер География
Августиннің философиялық көзқарасы қандай сипатта болды гуманистік антропоцентрлік теоцентрлік космоцентрлік объективтік
Авиценна деп кімді айтамыз? Ибн Сина Әл-Фараби Әл-Газали Ибн- Рушд Платон
Адам таңғалатын неше құбылыс бар? 2 5 7 10 15
Адамның мәнін түсіндіруді негізгі мақсат етіп алатын философиялық ілім. антропоцентризм табиғи орталық космоцентризм социоцентризм теоцентризм
Ақиқаттың 3 түрін ата? материалдық, формальдық,абсолюттік формальдық,басшылық,реалистік идеалистік,реалистік,материалистік реалистік,абсолюттік,материалистік формальдық,басшылық,материалистік
Ақын жыраулар философиясының өкілі? Бұқар жырау Н.Кузанский Н.Макиавелли Соловьев Сократ
Ақындық шығармашылық кезең? ХVIII IX XIII v III
Аль-Газали қандай идеяны бөлді Суфизм Шығыс перипатетизм Неоплатонизм Неоаристотелизм Қалам
Анаксимен бойынша дүниенің бастамасы ауа Су атом апейрон от
Аналитикалық философия талдаған мәселе тіл ой ми Интуиция сезім
Антик зам-ң философиясы біздің эрамызға дейінгі неінші ғасырлар аралығында Кіші Азияның батыс жағалауындағы гректер салған қалаларда пайда болды? 7-6ғғ. 8-7ғғ. 9-5ғғ. 6-3ғғ. 3-1ғғ.
Антропология ілімі - бұл: Адам жайлы ілім Тұлға жайлы ілім Тірі организмдердің генезисі жайлы ілім Тропикалық белдеу фауналар жайлы ілім Трансендентшілік жайлы
Антропоцентризм адамды былай түсіндіреді: Әлем орталығы Ғалам орталығы, қазығы ретінде Қоғам орталығы Мемлекет орталығы Табиғат орталығы
Антропоцентризмге сәйкес, әлемнің орталығы... адам дүние киім ілім аңыз
Апейрон дегеніміз- Шексіз әлдебір затша Көне Грек құдайшасы Көне Грек философы Платонның отаны Философиялық трактат
Араб философиясы Аристотель іліміне сүйенеді Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды Грек философиясымен таныс болған жоқ Аристотель философиясын білген емес Аристотель ілімдерін жоққа шығарады
Аристотель еңбектерін араб тіліне аударып,оған түсініктемелер жазған ертедегі Қазақстан жерінен шыққан әйгілі философ: Әл-Фараби Әл-Қинди Жүсіп Баласұғын Ахмет Йассауи Ахмет Иүгінеки
Аристотельден кейінгі "екінші ұстаз" атанған философ? Әл-Фараби Әл-Газали Ибн- Рушд Ибн-Сина Платон
Аристотельдің метафизикаға берген анықтамасы: Алғашқы себептерді зерттейтін ғылым. Азап пен күйзеліске жетелейтін философиялық ой. Ойды тұрақтаушы ғылым. Адамның өмірге келгендегі мақсатын талдайтын философиялық бағыт Ғылымның дамуын тексеретін ілім.
Аристотельдің философиясын қолдап әрі қарай жалғастырған мектепті қалай атайды? Перипатетиктер Фа-цзя Джайнизм локоята дхарма
Архэ дегеніміз: түпнегіз мұрағат кітап білім дәптер
Астрономия ғылымына түбегейлі өзгерісті кім енгізді? Коперник Кузанский Бруно Леонардо да Винчи Жан Кальвин
Атеизм терминінің анықтамасы? Құдайға қарсы Құдайды мойындау Дүниеге деген сенушілік Адам болмысы туралы ілім ғарыш туралы ілім
ахмет Иассауи кесенесі қай қалада орналасқан? Түркістан Тараз Астана Шымкент алматы
Ахмет Иассауидің еңбегі? Диуани Хикмет Қорқыт ата кітабы "Мәскеу үшінші Рим" Анахарсисті "Батысшылар"
Әл Фараби бойынша адам өмірінің мақсаты? бақытқа жету кітап оқу білім алу ән айту өмір сүру
Әл Фараби философиясының зерттеу обьектілірінің бірі? адам дүние аңыз ілім киім
Әл-Фарабиді қалай атайды? Аристотельден кейінгі, екінші ұстаз Аристотельдің ең жақын екінші шәкірті Араб философы Аристотель мектебінің мақтан тұтарлық философы "Медициналық ханзада"
Брахма- жаратушы; Вишну- сақтаушы; Шива – бұзушы, қайта жаратушы. Бұлар кімдер? Индуизмдегі 3 құдай Қытай құдайлары Қайта өрлеу заманының құдайлары жаңа заман құдайлары философияда еш рөл атқармайды
Брахмандардың айналысатын істері: ел басқарушылар, діни қызметкерлер жауынгерлік істер егін егу мал бағу кір жұмыспен айналысу
Буддизм философия бойынша: Құдайларды дәріптеу адамды азаптан құтқарады Өлі материя мен жанды дүние элеметтерінің арасында себептілік бар. Адамның өмірі бір Құдайдың қолында. Дүниенің материалдық бастуы бар. Адам өмірінің мақсаты-ғылыми ізденіс.
Буддизмдегі мәселелерді ата: өмір азапқа толы қуаныш жақсылық жамандық өзектілік
Буддизмнің негізін қалаған кім? Гаутама Сидхартха Даосизм Лаоцзы Фа-шуй Кун-фу-шуй
Бұқар жырау қай ғасырдың көрнекті тұлғасы? 17-18 8 9 7 16
Бұқардың мұрасынан біздің заманымызға жеткен неше жырау шамасында? 1100 2000 2010 21100 1220
Бұл өмірдің азабын көп көрген Қожа Ахмет неге бет алып , тағдырғы сенуді уағыздайды? аскетизмге анахарсиске суфизм сопылыққа материяға
Бүгінгі таңда саясаттың арсыз, екіжүзділік, күш жұмсау түрін қалай атайды? макиавеллизм неоплатонизм постмодернизм аристотелизм реализм
Бірінші физика неше кітаптан тұрады? 14 10 9 41 28
Бэкон қандай тәсілді қалады? индуктивті продуктивті ғалымдық фабрикациялық гиликалық
Вайшешик философиясы дегеніміз: болмыстағы элементтердің түрлену теориясы діни наным әпсаналық сана мораль туралы ілім жалпылама туралы көзқарас
Вайшешик ілімі танымның қай бастауына тоқталады қабылдау мен логикалық талдауға бірдей қабылдауға логикалық тоқтамға салыстыруға куәлілікке
Вайшьилер немен айналысады? еңбек ететін адамдар мұғалімдер ғалымдар кір жұмыспен діни қызметкерлер
Веда ілімі жоғарылатқан бас қағида Құдай-жоғары принцпи және дүниені жаратушы күш ритуал тәртібін орындау спекулятивті ,ауытқымалы тәртіпке жүгіну заттық қатынастармен шектелу аспан аясынан құтылу
Ведаларға сенбейтіндерді қалай атайды? ортодоксальдық емес брахмандар шудралар вайшьилер ортодоксальдық
Гелиоцентрлік теорияны жактаған Коперник Леонардо да Винчи Дж. Бруно Н.Кузанский Монтень
Гипотеза дегеніміз: болжам ойлау анализ синтез дедукция
Гносеология не туралы ілім? таным құқық қала өнер өмір
Гносис сөзі қай мағынаны береді? тану-білу оқу айту жасау,жарату ағарту
Гносис сөзі қай тілден шыққан? грек латын ағылшын араб қазақ
Гностиктер адамды нешеге бөлген? 3 4 2 5 бөлмеген
Гностиктер іліміндегі, гиликалық адамдарда қандай қажеттіктер басым болып келеді? дене жан рух психика сана
Грек тілінен «antropos» деген сөздің аудармасы Адам Мемлекет Табиғат Рух Құдай
Грек тілінен «antropos» деген сөздің аудармасы адам дүние аңыз киім ілім
Гуманизм қашан пайда болды? Қайта өрлеу дәуірі философиясында Орта ғасыр философиясында Қазіргі жаңа заман философиясында Жаңа заман дәуірі философиясында Антика заманы философиясында
Ғылыми білімсіздік кімнің еңбегі? Николай кузанский Лоренцо Валла Пико делла Миронделла Аристотель Пифагор
Ғылыми медицина мен философияны тұтасқарастырған философ? Ибн-Сина Иассауи Әл-Кинди Әл-Фараби М.Қашғари
Даналық кітабының авторы ? Ахмет Иассауи Абай Құнанбаев Сеченов Ибн Сина М.Қашғари
Даналыққа құштарлық деген ұғым қай терминнің анықтамасы? философия онтология гносеология геология география
Дао дүниетаным болып табылады - дген көзқарасы болып табылады? Лао-Цзы Платон Аристотель Сократ Конфуций
Дао заттарды тудырса, Де оны не істейді? жалғастырады тоқтатады жазады оқытады жүргізеді
Дао кімге бағынады? өз-өзіне жерге аспанға адамға жерге
Дао мектебінің негізін қалаушы кім? Лао-цзы Сюнь-цзы Будда Конфуций Мэн-цзы
Даосизмнің негізін қалаушы. Лао-цзы Гаутама Мэн-цзы Кун Фу-цзы Мо-цзы
Дәрігерлер каноны еңбегінің авторы: Ибн Сина Әл-Кинди Ибн- Рушд Әл- Бируни ӘЛ- Фараби
Джайнизм сөзі нені білдіреді? Жеңіс Күйзеліс Қуаныш Өкініш Қызығушылық
Джайнизм философиясында неше ұғым бар? 9 4 6 2 5
Джайнизм ілімінің негізін салушы Махавира Сюнь Цзы Дхишан Лао Цзы Сидхарта
Джон Локк нешінші ғасырда философия ғылымына әсерін тигізді? 17 15 18 13 16-18
Джон Локктың негізгі еңбектерін табыңыз Мемлекетті басқару жөніндегі екі трактат Қала Дала Утопия Ауыл адамдары
Диуани лұғат ат түрік кітабы кай жылы жазылды? 1072-1074 1772 1666-1667 1088-1098 1056-1077
Диуани Хикмет кімнің еңбегі? Ахмет Иассауи Махмұт ибн Қашқари Соловьев Чадаев Кант
Диуани Хикмет кітабының басқаша атауы? Даналық кітабы Құтты білік қорқыт ата жеті ғұламаның бірі Анахарсис
Дүниеде бар нәрселердің бәрінің материалдық негізі от болып саналады: барлық нәрсе оттан жаратылады және ақыр соңында отқа айналады. Жан да оттан пайда болады. Жан материалдық, ол ең ылғалы аз, құрғақ от. Дүниені «Логос» басқарады - деп кім айтты? Гераклит Анаксимандр Фалес Платон Аристотель
Дүниеде бар нәрсенің бәрінінің бастапқы біртұтас материалдық негізгі ауа деп санаған кім? Анаксимен Фалес Платон Аристотель Ибн-Сина
Дүниежүзілік 3 негізгі діндерді атаңыз: Буддизм, христиан, ислам Джайнизм, буддизм, христиан Ислам, католицизм, буддизм Славян буддизм, христиан Католицизм, конфуциандық, ислам
Дүниежүзілік негізгі неше дін бар? 3 4 7 2 6
Дүниенің алғашқы негіз бастамасы «апейрон» - деп кім айтқан? Анаксимандр Фалес Платон Аристотель Ибн-Сина
Дін термині латынша «религия» деп жазылады.Оның мағынасы қандай? тақуа,қасиеттілік саясат өнер құқық ғылым
Егін егу, мал бағу, қол өнермен айналысатындарды көрсет: вайшьилер шудралар кшатрилер брахмандар дұрыс жауап жоқ
Ежелгі криттіктердің діни көзқарасы: Көп құдайлық бір құдайға сенім алғашқы қауымдық діннің тұрі христиандық буддизм
Ертедегі Үнді философиясында материалистік ағымдар болады. Оларды қалай атады? чарвактар немесе локаята брахмандар шудралар вайшьилер ортодоксальдық
Еш нәрсе, бейболмыс: Дао Бао Мао Цао Ким
Ж.Баласағұнның негізгі еңбегі? "Құтты білік" "Батысшылар" "Қорқыт ата кітабы" Анахарсисті "Мәскеу үшінші Рим"
Жер асты әлемі? өлгендердің паналайтын орны мифологиялық ертегілер жазу антропология рухани өмір өзіндік сана
Жүсіп Баласағұн қай ғасырдың өкілі? 11 8 17-18 7 9
Зенон өзінің философиясында бүкіл әлемдік мемлекет жөніндегі жасаған терминді қалай атайды? космополис космоцентризм мифология религия антропоцентризм
И.Ньютон философиясының принциптерін ой елегінен өткізу арқылы өз еңбегін жазды «Натурфилософияның математикалық бастаулары» «Левиафан «Алғашқы философия туралы толғау» «Таза зердеге сын» «Ойлар»
Идеалистердің екі түрі: объективті, субъективті жалған, шындық реалистік, номиналистік концептуалистік,объективті субъективті, реалистік
Идолдар туралы идея және оларды жеңу міндеті туралы кім айтты Ф.Бэкон Т.Гоббс Б.Спиноза Дж.Локк Р.Декарт
Индуистік діни- философиялық ілім Иога Дедукция Даосизм Тантра Сутра
Индуктивті тәсілді кім қалады? Ф.Бэкон А.Августин Леонардо да Винчи Ж.Руссо Аристотель
Интерпретация арқылы бұрынғы мәдениет әлемін түсіну қалай аталады Герменевтика Онтология Патристика Схоластика Эмоция
Инь мен янь негіздері қандай философияға тән? Ерте Қытай философиясына Ерте Үнді философиясына Араб философиясына Антика философиясына Қазақ философиясына
Иррационалдылықтың өкіддері: Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше. Лейбниц-Гегель. Лейбниц-Гегель-Маркс. Лейбниц-Фейербах-Маркс Лейбниц-Гегель-Фейербах.
Ислам діннің заңдары Шариғат Геас Канон Тариқат Мағрипат
Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады Пұтқа табынушылыққа Кибернетикаға Философияға Ғылымға Өнерге
Ислам дінінің негізгі қағидасы не? мейірімділік сүйіспеншілік сенімділік махаббат жек көрушілік
Йассауидің ұстазы Арыстан бап Дидро Зафер бап Платон Тұрхан бей
К. Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға байланысты өзгереді Тәжрибиеге Тәрбиеге Гендік ерекшеліктерге Билік түріне Моральға
К.Маркс негіздеген материализмнің тарихи түрі диалектикалық догматтық тұрпайы метафикалық қарапайым
Кант бойынша барлық білімнің бастамасы Сезім Ақиқат Ақыл-ой Тәжірибе Эмоциялар
Кант мына тану мүмкіндігін жоққа шығарды Өзіндік заттардың Қоғамның Табиғаттың «Әлем мен құбылыстың Адамның
Канттың “өзіндік зат ” ұғымы нені білдіреді заттың жасырын мағынасы құбылыс заң Құдай басқаларға ашылмаған тұлға
Карма дегеніміз не? адамның тағдырын құрайтын жан-дүние от Құдайы Ғарыштағы тәртіп заң мен Әділет Құдайы жылылық
Катарсис ұғымы не Рухани тазару Құндылық Дәстүр Ритуал Тайпа
Католицизм дінінің рухани пірі, ортағасырлық ойшыл: Августин Аврелий. Роджер Бэкон. Пьер Абеляр. Аристотель. Фома Аквинский
Келесі философтарды не біріктіреді Ж.Делез, М.Фуко, Ж.Дерида, Ф.Гваттари. постморернизм өкілдері неокантианство өкілдері рационализм өкілдері экзистенционализм өкілдері марксизм өкілдері
Киниктердің қайсысы күндіз шам жағып адал адамды іздеген Диоген Вольтер Демокрит Антисфен Гоббс
Классикалық неміс философиясының негізін салушы: Кант Фихте Гегель Фейербах Шеллинг
Конфуций ілімінде неше "тұрақтылық" бар? 5 4 6 3 8
Конфуций іліміндегі басты мәселе Адам Мораль Таным Тәрбие Қоғам
Конфуций ілімінің негізін қалаған? Кун-фу-цзы Даосизм Лаоцзы Фа-шуй Кун-фу-шуй
Конфуций этикасының негізгі ұғымы Жэнь Чжен-мин Дао Шу Чжун-Юн
Конфуцийдың айтуына қарағанда адамды қандай екі түрге бөлуге болады? ізгі адам және ұсақ адам ақылсыз адам және үлкен адам құрметті адам және ақылсыз адам құрметті емес адам түрлері ақылды және ізгі адам
Конфуцийдің айтуына қарағанда, адамдарды неше топқа бөлуге болады? 2 4 3 5 7
Конфуцийдің тұжырымдауынша, халықты Асыл қасиеттер арқылы басқарып, түзеуге болады Қорқытып, найзаның ұшымен ғана билеу керек Заң арқылы басқарған тиімді Өзіне өзін басқарған дұрыс Ағартушылық арқылы, ғылымды жетілдіре отырып басқару керек
Космоцентризм терминіде ең басты мәселе неде? ғарыш білім өнер адам техниканы жаңарту
Көктем және күз еңбегінің авторы. Конфуций Махавира Сюн-Цзы Дхиша Мэн-Цзы
Көне Грек ойшылдарының қайсысы бәрі де сан деп жорыған Пифагор. Анаксагор. Сократ. Гераклит. Аристотель.
Көне Қытай философиясының негізгі белгілері Практикалық және саяси мазмұнының басымдылығы. Адамның еркіндігін абсолютке айналдыру. Мистикалық сипат. Натурфилософия мәселелерінің кеңінен талқылану. Жеке адамның құтқарылуына бағытталу
көне түріктердің нанымында ерекше орынға ие болған әйел құдайы? Ұмай анарыс хас хаджиб Хикмет
Көптеген жазбаларда сақ скиф философиясы Анахарсистікөне дүниенің ..... Байланысты сөз етеді? жеті ғұламасымен жиырма ғұламасымен алты ғұламасымен бір ғұламасымен он ғұламасымен
Көркемдік қоғамдық сананың қай формасының пәні болып табылады? эстетикалық. ғылыми; діни адамгершіліктік; құкықтық;
Көру трубасын жасаған Галилей Винчи Коперник Кузанский Бруно
Критон енбегінің авторы Платон Сократ Пифагор Аристотель Зенон
Күнделікті сана - бұл: Адамдардың әртүрлі қоғамдық құбылыстарды күнделікті өмірдегі түсінуі Сезімдердің жиынтығы Еңбек пен тіршілік Нанымдар мен сенімдер, болмысты әсерлеп түсіну Көңіл-күйлердің жиынтығы
Күш деген ұғымды білдіретін термин дэ ци ли жэн дао
Күш, рух, идея қандай идлзмге жатады? объективті субъективті реалистік номиналистік жалғандық
Кшатрилер немен айналысады? жауынгерлік істер еңбек ететін адамдар мұғалімдер ғалымдар кір жұмыспен
Кім түсінік кұрылымын нағыз индукция арқылы адасу мен жалаң есті жеңіп шығу деп санады Бэкон. Декарт Гегель. Ньютон Кант.
Кім үшін христиандық социализм идеалды қоғам болып саналады С.Н.Булгаков П.Флоренский С.Франк А.Бердяев Н.Федоров
Кімнің кезінде орта ғасырлық философия ағымының сопылық ағымы ерекше орын алды? Ахмет Иассауи Диуани Хикмет Жүсіп Баласағұн Анахарсисті Соловьев
Кімнің көзқарасы бойынша білім жүйесін қалыптастыруға септігін тигізген логика формасы диалектикалық логика деп атады Кант Фейрбах Беркли Юм Бэкон
Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады Лао-Цзы Платон Аристотель Сократ Конфуций
Кімнің ілімінде адамның негізгі мақсаты табиғат күштерін игеру? Бэкон Томас Гольбах Утопия Дидро
Қ.А.Яссауидің қазақ философиясында басты көздеген мақсаты? Құдаймен табысу және оның бейнесін көру адам болмысын пайымдау жерге табыну дүниедегі бәрінің бірлігі құдай рухани болмыс, шынайы болмыс
Қазак мәдениетіндегі дәстүрлік уақытқа сай сананың басындағы формасы не болып табылады? Батырлық эпос Күй Жыраулардың шығарламалары Аңыз Ақындардың өнері
Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады? орта азиялық Көшпелік батыстық шығыстық кіндік азиялық
Қазақ батыры Қабанбай Ерлан Боранбай Шортанбай Әділет
Қазақ қоғамының даму принциптеріндегі, яғни өмірлік ядро болып табылатын тарихи принциптердің ең негізгісі қайсысы? Өзгешелігі, өзіндігі Универсалды Өзін танулыгы Құндылықтары Дәстүрі
қазақ топырағында қалыптасқан философиялық құрамдас бөлігі ретінде осыдан 2,5 ж бұрын өмір сүрген кімді айтуға болады? Анахарсисті Жүсіп Баласағұн Соловьев Ахмет Иассауи М.Қашқари
Қазақ философиясының өкілі Абай Конфуций Лао-цзы Будда Құрманғазы
Қазақ халқының философиясына не әсер етті? мифологиялық ертегілер сөздіктер шариғат жыраулар суфизм
Қазіргі кезеңдегі адам тұлғасының қалыптасуында маңызды рөл атқаратын Мәдениет Ғылым Экономика Саясат Тіл
Қай «Жаңа замаң» философы адамның денесі мен жанын қарым-қатынасқа келтіретін ерекше ағза-домалақ без деді? Р.Декарт. Г.Лейбниц. Ф.Бэкон. Т.Гоббс. .Спиноза
Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философиялық ағымының басты категориялары «жалғыздық», «жаттандылық», «үрей», «жауапкершілік», «ажал», «түңілу» т.б. болып табылады? Өмір философиясы Иррационализм Неотомшм. Неокантиандық философия Экзистенциализм
Қай 19 ғ. Батыс еуропа философиялық ағымының төрт даму кезеңінің біреуі эмпириокритицизм болып табылады? Позитивизм Прагматизм Герменевтика Неотомизм Персонализм
Қай 19ғ.Батыс Еуропа философы фундаментальды онтология ілімін дамытты? М.Хайдеггер. Э.Гуссерль. Ж.П.Сартр. С.Кьеркгегор. А.Бергсон.
Қай Ағартушьшық заман философы «Адам-машина» еңбегінің авторы болып табылады? Ж. де Ламетри. Ш.Монтескье К.Гельвецин. Ф.Вольтер. Д.Дидро.
Қай жүйе индуизмге тән емес Чарвака Миманса Ньяя Санкхья Вайшешика
Қай орыс эммигрант-философы теология докторы деген құрметті атаққа ие болды А.Бердяев П.Флоренский Л.Шестов С.Франк И.Ильин
Қай топты ведаларға сенетіндер деп атайды? ортодоксальдық ортодоксальдық емес брахмандар шудралар вайшьилер
Қай ұғым диелектиканың сан өзгерістерінің сапалы өзгерістерінің өту заңын анықтайды Механизм. Тетік Сапа Кеңістік Сан Терістеу
Қайта өрлеу дәуір деп Батыс еуропада қай ғасырларды атайды ХV-ХVІ Х-ХІІ ХІІІ-ХІV ХІV-ХV ХІ-ХІІ
Қайта өрлеу дәуірінде адамға берілген сипаттама шығармашылық тұлға ғарыштық тұлға иррационалистік тұлға құдіретті тұлға әдепті тұлга
Қайта өрлеу дәуіріне тән сипат Антропоцентризм Космоцентризм Теоцентризм Социологизм Гилозоизм
Қайта өрлеу дәуірінің қай философы «Адам өз бақытын өзі жасаушы» деді Дж.Бруно Э.Роттердамский П. делла Мирандола Л.Валла Н.Кузанский
Қайта өрлеу дәуірінің уақыты? 14-16ғғ. 15-18ғғ. 13-14ғғ. 15-18ғғ. 13-17ғғ.
Қайта өрлеу дәуірінің философсы Бруно Ясперс Пирсон Сартр Гегель
Қайта өрлеу дәуірінің философы Н.Макиавеллидің басты еңбегі қалай аталады? «Тақсыр» «Ақымақтықты мадақтау» «Адамның қадір-қасиеті» «Күн қаласы» «Утопия»
Қайта өрлеу заманындағы философияның өкілі: Д. Бруно А. Данте Ф. Петрарка П. Помпонацци Н.Макиоловелли
Қалыптасқан құндылықтардың түбірімен өзгеру үрдісі Аномия Гносеология Аксиология Онтология Праксиология
Қандай да болсын объектікің қозғалысын зерттеу үшін не істеу керек? санау, есептеу жүйесін табу көзді жұму ықыласпен қарау бір шетке шығып тұру еш нәрсе істемеу
Қоғамдық сана - бұл: Қоғамдық болмыстың рухани және психикалық бейнеленуі Қоғамдык болмыстың саяси бейнеленуі Құқықтық сана Болмыстыңң эстетикалық бейнеленуі Парасаттылыктың бейнеленуі
Қоғамдық сананың бір түрі? мифологиялық азаматтық шындық аудармашылық реттеуші
Қоғамдық сананың қай формасы дүниені көркем образдар түріне бейнелейді? эстетикалық Креационистык Діни Өнегелік, моральдық Саяси
Қоғамдық сананың функциялары Танымдық Техниканы дамыту Білім беру Ғылымды дамыту Мәдениетті трансляциялау
Қоғамдық таным методологиясы ретінде есептелінетін бағыт: Неопозитивизм Неорационализм Структурализм Герменевтика Постозитивизм
Қоғамның барлық сферасын, мәдениет формаларының, қоғамның рухани негізін құрастыратын бір бөлігін камтитын және бүтіндікті бекітудің нақты механизмі бар субстанция нені білдіреді? Өркениет Қоғам Экономика Саясат Мәдениет
Қожа Ахмеи Иассауи неге тағдырға сенуге уағыздайды? аскетизмге дүние ілімге өмір сүруге тіршілік етуге
Қорқыт ата күмбезі қай қалада орналасқан? Қызылорда Тараз астана Шымкент Алматы
Қорқыт ата кітабы неше дастаннан тұрады? 12 7 4 3 15
Қос ақиқат ілімінің негізін қалаған кай Орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философы? Ибн-Рушд Әл-Ғазали Ибн-Сина. Әл-Кинди. Әл-Фараби.
Құдай-Субстанция-Табиғат. Бұл кімнің физикалық онтологиялық формуласы? Спинозаның Платонның Аристотельдің Плотинның Пифагордың
Құқылық сананың мақсаты неде? оның экономикалық және саяси мүдделерін жақтап, оны нығайту адамдардың бір-біріне деген қатынасын белгілеп, тарихи өзгеріп отыратын нормалардың, принциптердің, ережелердің белгілі жиынтығы Бұл таптардың, ұлттардың, мемлекеттің түбегейілі мақсаттарын қолдап, уағыздап отыратын қоғамдық ой формасы Ол объективті ақиқатты бейнелеп отырады дараланған, нақтылған сын -сипат жатады, сонымен қатар ол дара, жеке, нақты адам бейнесі арқылы көпшілікке белгілі, түсінікті типтерді, құбылыстарды бейнелейді, жақсыға ынталандырады
Құндылықтар концепциясындағы социологизм негізін калаушы; М. Вебер А. Тойнби В. Дил К. Маркс Ф. Энгельс
Құтты білік еңбегінің идеясы неше принципке негізделген? 4 5 32 21 33
Құтты білік еңбегінің авторы? Жүсіп Баласағұн Ахмет Иассауи Ибн-Рушд Ибн-Сина Сеченов
Құтты білік еңбегінің неше нұсқасы бар? 3 5 7 11 6
Қытай мәдениетінің дамуында ерекше рөл атқарған? Конфуций Ми ли Юмань Н.Рекорд Ф.Энгельс
Қытай философиясының бір мектебін табыңыз Фа-цзя Джайнизм локоята дхарма деизм
Л.Фейербах бойынша қай ұғым қоғамдық дамуды анықтайды? Сүйішпеншілік Мақсат Міндет Ұждан Борыш
Ламетри бойынша адам дегеніміз жоғары интеллектуалды Машина Жүйе Механизм Материал Агрегат
Лао-Цзының айтқан ойлары жинақталған кітапті табыңыз: Даодецзин И-цзин Лунь-уй Фа-цзинь Лунь-фэй
Лейбництің еңбегін табыңыз: Теодицея Шариғат Геас Канон Тариқат
Ликейді кім ашты? Аристотель Анаксимен Фалес Платон Гераклит
Локаятаның көпшілік түрдегі мағынасы Адамдар, халық, адамзат Кеңістік, уақыт Ел, әлем Аймақ,ғалам Жер,жершары
М. Шелердің пікірінше кұндылықтар иерархиясының ең жоғарғы сатысында орналасқан: Құдай Адам Махаббат Жақсылық Сұлулық
М.Қашқари қай ғасырдың философы? 11 9 4 12 17
М.Қашқаридің еңбегі? Диуани лұғат ат түрік патша фллоренция тарихы Жаңа ограном Жаңа атлантида
М.Қашқаридің толық аты? Махмұт ибн ұл Хұсаин Мұхаммед әл Қашқари Махмұт ибн Қашқари Махмұт әл Қашқари Махмұт ұл Хұсаин Мұхаммед Махмұт Қашқари
М.Фуконың қарастырған түсінігі: Эпистема Ментальді құрылымдар Құрылым Деконструкция Хат
М.Хайдеггердің қай ұғымы адамның ішкі жан дүниесінің толғанысын құрап, оның философиясының негізгі өлшемі ретінде саналады? Өткіншілік. Пендешілік Мақсаттылық. Қажеттілік. Себептілік.
Марксизм бағытының көзқарасы бойынша, философия Пролетариаттан өзінің материалдық қаруын тапты Адамның жан жарасын жеңілдетпек Мәтіндерді түсінуге ықпал етеді Тілдің құрылымын тексереді Адамның эмоция-сезімдерін зерттейтін ғылым
Марксистік философиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі Материалдылық Мақсаттылық Себептілік Абсолюттілік Идеалдылық
Материалдық қатынаска жататын ұғымдар өндірістік экокомикалық құбылыстар қоғамдық саналар құқықтық эстетикалық саяси қатынастар эстетикалық діні
Материалдық- экономикалық фактор маңызының басымдылығын айқындайтьш кім? Маркс Гегель Ясперс Кант Вольтер
Материя дегеніміз? зат өнер ғылым сана ойлау
Материя және ойлау, олар өзара байланысты, бірақ бірінен екіншісі туындамайды - деп кім айтты? Р.Декарт Платон Аристотель И.Кант О.Конт
Материя қозғалысының жоғары формасын көрсетіңіз Әлеуметтік Механикалық Биологиялық Физикалық Химиялық
Материя: Материя-біздің санамыздан тыс өмір суретін объективтік шындық Материя-сезілетін нәрсе Материя-атомдар жиынтығы Материя-ұдайы сезімдік мүмкіндігі Материя-денелік барлық
Материяның ғылыми философиялық сипаттамасына қандай пікір тән? материя біздің санамызда бейнеленетін объективті шындық материя дегеніміз барлық құбылыстар мен заттарды құрайтын зат материя дүние туралы біздің түйсіктеріміздің жиынтығы материя кез-келген заттың мәні, оның идеясы материя біздің сезіміміздің шындығы
Материяның құрылымдығы қалай түсінуге болады. ішінен бөлінген бүтіндік, оның құрамы бөліктердің арасындағы байланыстың заңды тәртібі қайсы бір элементтердің болуы ішкі ұйымның жоқтығы оның абсолюттік біртектігі ішкі бос қуыс
Материяның өмір сүру тәсілі уақыт, кеңістік, қозғалыс тыныштық қозғалыс, даму, тыныштық уақыт, масса кеңістік, масса
Мәдениетті символдар, белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым семиотика структурализм гуманизм фуекционализм социология
Мәдениеттің толығырақ анықтамасын көрсетіңіз Мәдениет бұл материалдық және рухани құндылыктардың жиынтығы Мәдениет адамнын мінез-құлығының, әлеуметтік, тарихи, рухани нормаларының жүйесі Мәдениет адамның адамдық қасиеттерінің даму өлшемі Мәдениет және қоғам бірін-бірі ауыстырып тұратын ұғымдар Мәдениет - бұл өнегелік саяси, құқыктық, эстетикалық қатынастардың жиынтығы
Метафизика кімнің еңбегі? Аристотель Платон Бэкон Аристокл Плотин
Миф деген сөздің көне грек тідінен аудармасы қандай? аңыз математикалық есеп роман үндемеу шығарма
Монотеизм сөзінің мағынасы? бірқұдайлық көпқұдайлық құдай жоқ екі жаратушының болуы Табиғат орталығы
Монотеизм терминіне қарама-қарсы сөз: көпқұдайлық бірқұдайлық өнер жазу оқу
Неоплатонизм ілімінің негізін қалаған кім? Плотин Платон Аристотель Бэкон Локк
Номинализм дегеніміз? схоластиканың жалпы ұғымдардың болмыстық мағынасын мойындамайтын, олар тек қана ой-өрісте жатады өмірдегі болып жатқан шындық бір-біріне қарсы тұрған екі бағыттың қиылысуы Схоластиканың алдында пайда болған ағым дұрыс жауап жоқ
Объективтік идеализмді кім енгізді? Платон Протагор Плотин Левкипп Демокрит
Орта ғасырдан Жаңа заманға өту дәуірі қалай аталды? Қайта өрлеу Орта ғасыр Схоластика Антика заманы Араб-мұсылман
Ортағасырлық батысеуропалық философияның патристика кезеңі дегеніміз не? «шіркеу әкелерінің» кезеңі жастық шағы Еуропаның батысы жеткіншек шағы қартайғаны
Ортодоксальдық емес мектептері: чарвака, джайнизм және буддизм. миманса, санкхья йога, вайшешика, ньяя веданта, вайшешика, йога санкхья, ньяя
Ортодоксальдықтардың мектептерін атаңыз: миманса, санкхья, йога, вайшешика чарвака Джайнизм буддизм схоластика
Пантеизм дегеніміз не? табиғаттың өзін Құдай ретінде түсіну Құдай жоқ Құдай туралы ілім Дүниенің материалдық бастуы бар. саясат туралы ілім
Перипатетиктер деген кімдер? Аристотельдің философиясын қолдап әрі қарай жалғастырған мектеп Аристотель философиясына қарсы шыққандар Милет мектебін құрастырған Элей мектеп басарушылары Эпикуршілдер
Пневматикалық адамдарда не басым болып келеді? рух психика жан ми дене қажеттіктері
Рене де Карттың еңбектерін атаңыз: Метеорлар, геометрия, философияның басталуы, диоптрика Құдай Математика Монодалар Теодицея
Ригведа кітабының "риг" сөзі нені білдіреді? мақтау, өлен, тақпақ өмірбаян әңгімелер мен пікірлер шығармалар деректер
Рим империясының құлауынан бастап Қайта өрлеу дәуіріне дейінгі ғасырды қалай атайды? Орта ғасыр Қазіргі жаңа заман Жаңа заман Антика заманы Феодалдық кезең
Самоведа дегеніміз не? бұл ән жинағы аңыздар көркем әдебиет шығармалар деректер
Скептицизм сөзінің мағынасы: Ізденуші, зерттеуші ғалым білім адам болмысы дүние
Скептицизмге қарсы тұрған ілім? догматизм платонизм Неоплатонизм постмодернизм космоцентризм
Спинозаның негізгі метафизикалық-онтологиялық формуласы? Құдай-Субстанция-Табиғат Адам-Өмір-Табиғат Туу-Өмір сүру-Өлім Ана-Құдай-Бала Бала-Табиғат-Субстанция
Стоя ілімінің неше кезеңі бар? 3 4 2 5 8
Схоластиканың жалпы ұғымдардың болмыстық мағынасын мойындамайтын, олар тек қана ой-өрісте жатады. Ол: номинализм реализм постмодернизм концептуализм идеализм
Табиғаттың заңдылықтарын бірден-бір зерттеу жолдарын қалай атайды? эмпиризм рационализм реализм сциентизм пантеизм
Таным теориясы? гносеология онтология космоцентризм гелиоцентризм антропоцентризм
Таным теориясында Бруно адамды қалай деп есептейді? адам - табиғаттың ажырамас бөлігі ретінде қарастыра отырып ол сыртқы дүниені, табиғатты бейнелейді деп есептейді адам - дүниенің бір бөлігі адам - философияның ажырамас бөлігі, адамсыз философия өмір сүрмейді адамды жануарға теңейді адам өзінен кейін ұрпақ қалдыруы керек
Тарих ғылымын Бэкон қандай екі топқа бөлді? жаратылыстану және азаматтық азаматтық және мемлекеттік құқықтық және жаратылыстану жылдық және теориялық теориялық және азаматтық
Теология ғылымы не туралы? Құдай ілімі Адам ілімі Адам болмысы Бала туралы жыр аспан ілімі
Томас Гоббстың гносеологиясы неде? тәжірибелік тұжырымнан шығады табиғаттың бастамасы Адамның өмірі бір Құдайдың қолында. қозғалыс жасауда техниканы жаңарту
Томас Мордың еңбегі: Утопия Жарықтық Адам болмысы Күн сәулесі Табиғат орталығы
Томмазо Кампанелла "Болашақ бакытты қоғамдық құрылыс жайындағы армандарын қиялы баяндап берді: ол қоғамда жеке меншік пен қанау жоқ, адамдар ынтымақты қауым мүшелерінің міндеті, әркім өз еркімен еңбек етеді, оқып білім алады, дене еңбегі мен ой еңбегі дұрыс ұштастырылып ұйымдастырылады т..с" - деген ойын қай кітабында жазды? Күн қаласы жарық қаласы түн қаласы адам қаласы болмыс қаласы
Тіршілік өзін-өзі тудырып отырады. Ол не? генерация фабрикация ауа жер космоцентризм технократизм
Үнді аңыздарында найзағай Құдайын табыңыз: индра яма агни карма пуруша
Үнді мифологиясында қаралар деп кімді айтады? шудралар кшатрилер вайшьилер дұрыс жауап жоқ брахмандар
Үнді мифологиясындағы негізгі кітаптар: Упанишада, Махабхарата, Бхагавагита, Ригведа Утопия Жарықтық Адам болмысы Күн сәулесі
Үнді философиясыда жауынгерлік істерімен қандай каста айналысады? кшатрилер вайшьилер шудралар брахмандар дұрыс жауап жоқ
Үндістан қоғамында неше катса бар? 4 5 9 3 2
Үндістан қоғамының кастасын табыңыз: Кшатрилер суфизм макиавелизм утопия жеке тұлға
Фа-цзя мектебінің негізін қалаушы? Хань-Фэй-цзы Кун-фу-цзы Даосизм Лаоцзы Фа-шуй
Фа-цзя сөзіндегі "фа" деген сөз қай ұғымды білдіреді? заң әлем әдебиет қоғам философия
Философия сөзінің анықтамасы- даналыққа құштарлық білімге деген махаббат адамдардың карым-қатынастары ғылымға деген құштарлық сезім
Философиялық антропология бұл: Адам болмысы туралы Саясат туралы Экономика туралы ілім Мәдениет туралы Құқық туралы
Философияның екі негізгі бағыты? материализм, идеализм номинализм, концептуализм реализм, сциентизм концептуализм, идеализм пантеизм, материализм
Философияның ең негізгі мәселесі? адамның дүниедеге қатынасы білімнің өмірдегі орны білімге деген махаббат адамдардың карым-қатынастары ғылымға деген құштарлық
Философтар бойынша Орта ғасырлық философия қашан пайда болды? Европа топрағына Христиан дінінің пайда болуымен Европа топырағына Буддизм дінінің пайда болуымен Европа топырағына Ислам дінінің пайда болуымен Европа топырағына Джайнизм дінінің пайда болуымен Европа топырағына Католицизм дінінің пайда болуымен
Француз материализмі неге қарсы болды? дінге оқуға білімге табиғатқа өсімдікке
Христиандық діни философиялың негізін қалаған кім? Филон Платон Аристотель Фалес Гераклит
Шудралардың айналысатын істері: кір жұмыспен айналысатындар ел басқарушылар, діни қызметкерлер жауынгерлік істер егін егу мал бағу
Эманация ұғымы нені белдіреді? тасу, ағу, тарау білу, оқу айту, жаттау жасау,жарату тану-білу
Эпикур қай қалада өзінің мектебін ашты? Афина Африка Рим Пекин Астана
Яджурведа кітабындағы өлеңдер қай уақытта айтылады? құрбандық шалғанда бала туғанда келін түскенде жолға шыққанда сүндетке отырғызу кезде

Приложенные файлы

  • docx 1502513
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий