5-7 жа?а жоспар


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
«Қазақ тілі» пәні.
5-сынып
Барлығы: 102 сағат, аптасына 3 сағат.
Бөлімдер Тақырыптар мен оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі Қосымша
1-тоқсан – 27 сағат 1-бөлім. Мәдениет: тіл және қарым-қатынас
1-2-сабақ. Тіл- қарым-қатынас құралы (5.Т/А2,5.О1,5.Ж1) 2 3-4-сабақ. Адамзат үшін тілдің маңызы (5.Т/А2,5.О1,5.ӘТН1) 2 5-6-сабақ. Сұхбаттасу мәдениеті (5.Т/А5,5.О1,5.Ж1) 1 7-8-сабақ. Тілдік қарым қатынас талаптары (Т/А2,5.О1,5. ӘТН1) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5.Т/А5, О1, 5.ӘТН1) 2 2-бөлім. Киім. Сән. Талғам. 1-2-сабақ. Киім
(5.Т/А4,О2,Ж2) 2 3-4-сабақ. Ұлттық киім – асыл мұра. (5Т/А4,Ж2) 2 5-6-сабақ. Киім түрлері және талғам (5.Т/А4,Ж2,5.ӘТН2.1) 1 7-8-сабақ. Қазіргі сән
(Т/А4, О2) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ
(Т/А4, Ж2). 2 3-бөлім. Отбасылық дәстүрлер мен мерекелер. 1-2-сабақ. Отбасылық ғұрыптар (5.Т/А1, 5.О4, 5. ӘТН1) 1 3-4-сабақ. Отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні (5Т/А1, 5.Ж3) 1 5-6-сабақ. Қазақ халқының салт-дәстүрлері (5Т/А1, 5. Ж5, 5.ӘТН1) 2 7-8-сабақ. Әдет-ғұрыптар (5.Т/А1, 5.О4) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ. (5Т/А1, 5. Ж5) 2 № 1 бақылау жұмысы 1 2-тоқсан – 21 сағат
4-бөлім. Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі 1-2-сабақ. Жануарлар әлемі (5.Т/А1, 5.Ж2, 5.ӘТН3) 2 3-4-сабақ. Жануарлар және тіршілік (5.Т/А6, 5.О5, 5.ӘТН3) 2 5-6-сабақ. Төрт түлік (5.Т/А1, 5. Ж2, 5.ӘТН3) 2 7-8-сабақ. Өсімдіктер әлемі (5. Т/А1, 5. О4, 5. ӘТН3) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5.Т/А6, 5.Ж2, 5.ӘТН3) 2 5-бөлім. Бос уақыт және хобби 1-2-сабақ.Уақыт алға жетелейді (5.Т/А2, 5.О4, 5.ӘТН4) 2 3-4-сабақ. Бос уақытта саяхаттау пайдалы (5. Т/А5,5.Ж4, 5.ӘТН4) 2 5-6-сабақ. Шынықсаң шымыр боласың (5.А/Т2, 5.О6, 5.ӘТН4) 2 7-8-сабақ. Хобби еріккеннің ермегі емес 5. Т/А5, Ж4). 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5. Т/А2, 5.О4) 2 № 2 бақылау жұмысы 1 3-тоқсан – 30 сағат
6-бөлім. Қиял әлемі. 1-2-сабақ. Қиял - адамға тән қасиет(5.Т/А2, 5.О2, 5.ӘТН4.2.) 2 3-4-сабақ. Қиялдай алу ерекше қабілет (5.Т/А3, 5.О3, 5.ӘТН4.2) 2 5-6-сабақ. Бала қиялы (5.Т/А3,5.Ж1,5.ӘТН4.2) 2 7-8-сабақ. Қиял мен шындық бірлігі (5.Т/А2, 5.Ж3,5.ӘТН4.2) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5Т/А2, 5.О3. 5.ӘТН4.2) 2 7-бөлім. Көлік жәнежол белгілері 1-2-сабақ. Жол белгілерін білеміз бе? (5Т/А4,5.О5,5.ӘТН4.3) 2 3-4-сабақ. Жол жүру ережелері қашан пайда болды? (5.Т/А5, 5. О7, 5.ӘТН) 2 5-6-сабақ. Көлік түрлері (5.Т/А5, 5.Ж4, 5.ӘТН4.3) 2 7-8-сабақ. Жол ережесін сақтаймыз (5.Т/А4, 5.О7, 5. ӘТН4.3) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5.Т/А4, 5.О7, 5.ӘТН4.3) 2 8-бөлім. Адамның сырт келбеті мен мінезі 1-2-сабақ. Сыртқы келбет және тазалық (5.Т/А1,5.О6) 2 3-4-сабақ. Сыртқы келбет және өмір салты. (5.Т/А6, 5.Ж5) 1 5-6-сабақ. Мінез-ақылдың сауыты. (5.Т/А1, 5.О6) 2 7-8-сабақ. «Адамның кейбір кездері...» (5.Т/А1, 5.О6) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ. (5.Т/А6, 5.Ж5) 2 № 3 бақылау жұмысы 1 4-тоқсан – 24 сағат
9-бөлім: Аспан әлемінің құпиялары 1-2-сабақ. Сырлы да сиқырлы аспан әлемі (5.Т/А2, 5.О1, 5.ӘТН4.4) 2 3-4-сабақ. Ғаламның ғажайып сандары (5.Т/А4, 5.О2, 5.ӘТН4.4) 2 5-6-сабақ. Жұлдыздар мен аңыздар(5. Т/А2, 5Ж3, 5.ӘТН4.4) 2 7-8-сабақ. Аспан денелері қалай зерттеледі? (5Т/А4, 5.Ж6, 5.ӘТН4.4) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (5. Т/А4, 5. О2, 5.ӘТН4.4) 2 10-бөлім. Саяхат және демалыс 1-2-сабақ. Саяхат – таным бастауы (5.Т/А5, 5.О3,5.ӘТН5.5) 2 3-4-сабақ. Ұлы саяхатшы (5.Т/А6, 5Ж4,5.ӘТН5.5) 2 5-6-сабақ. Қазақтың тұңғыш жиһанкезі ( 5.Т/А5, 5.О7, 5.ӘТН5.5) 2 7-8-сабақ. Қашғария сапары (5.Т/А6, 5.Ж2) 2 9-10-сабақ. Жаңа әлемдегі жаңа саяхатар (5.Т/А5, 5.О3) 2 11-сабақ. Ғарышқа саяхат (5.Т/А6, 5. Ж4) 2 12-сабақ. Нәтиже сабақ (5. Т/А5, 5.Ж2) 1 № 4 бақылау жұмысы 1 Барлығы 102 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
«Қазақ әдебиеті» пәні.
5-сынып
Барлығы: 68 сағат, аптасына 2
сағат.
Бөлімдер Тақырыптар Cағат саны Мерзімі Қосымша
1-тоқсан (18 сағат). Таза, мінсіз асыл сөз
1. «Керқұла атты Кендебай» ертегісі. 7 1.1. «Таза, мінсіз асыл сөз». Шығарманың кейіпкері. Шығарманың тақырыбы. Шығарманың идеясы. Шығарманың мазмұны. Шығарманың пішіні 1 1.2. Шығарманың түрі. Шығармадағы тартыс. Шығарманың сюжеті 1 1.3. Шығарманың фабуласы. Шығарманың композициясы 1 1.4. Пролог. Шығармадағы сюжеттің композициялық құрылымы. Эпилог 1 1.5. Ертегі. Ертегі түрлері. «Керқұла атты Кендебай». Қазанғап кедей. Кендебайдың өмірге келуі 1 1.6. Кендебай және қойшы бала. Керқұла ат пен Кендебай. Малшы Кендебай 1 1.7. Хан мен балалары. Кендебайдың ерлігі 1 2. «Қобыланды батыр» жыры 7 2.1. Батырлар жыры. Әдебиеттің тектері. Троп түрлері. (Мысалдар тергізу) 1 2.2. Типтік бейне. Прототип 2.3. Қобыланды батыр. Қобыланды батырдың дүниеге келуі. Қобыланды мен Құртқа қыз 1 2.4. Тайбурылдың тууы, өсуі. Қобыланды мен Қараман батырдың Қазанға қарсы жорығы 1 2.5. Қобыланды батырдың жорыққа аттануы. Қобыландының Сырлы қала мен Қырлы қаланы алғандағы ерлігі 1 2.6. Екі батырдың Көбікті хан еліне жасаған шабуылы. Қарлыға қыз 1 2.7. Қобыландының Көбіктіні жеңуі 1 2.8. Елін жаудан азат еткен ерлер. «Ерлігі еліне арналган...» /эссе/ 1 3. Асанқайғы. «Асанқайғының жерге айтқан сыны» аңызы 3 3.1. Аңыз. Асанқайғы (Хасан) Сәбитұлы 1 3.2. Асанқайғының жерге айтқан сыны 2 № 1 бақылау жұмысы 1 II тоқсан (14 сағат) — «Тәрбиенің қайнар бұлағы»
4. Д. Бабатайұлы. «0, Ақтан жас, Ақтан жас...» 3 4.1. «Тәрбиенің қайнар бұлағы». Д. Бабатайұлы 1 4.2. «0, Ақтаи жас, Ақтан жас...». Риторикалық сұраулы сөйлем
2 5. Ы. Алтынсарин. «Қыпшақ Сейітқұл». 5 5.1. Ыбырай Алтынсарин. Әңгіме 1 5.2. «Қыпшақ Сейітқұл» /А, Ә/ 2 5.3. «Қыпшақ Сейітқүл» /Б, В/ 2 6 «Атымтай жомарт» 2 7. «Дүние қалай етсең табылады?» 3 №2 бақылау жұмысы 1 III тоқсан (20 сағат) — «Адамгершілік — асыл қасиет»
8. А. Байтүрсынүлы. «Адамдық диқаншысы», «Егіннің бастары». 4 8.1. «Адамгершілік - асыл қасиет». Мысал 1 8.2. А. Байтұрсынұлы 1 8.3. «Адамдық диқаншысы» өлеңі 2 9. «Егіннің бастары» 3 10. Б. Соқпақбаев. «Менің атым Қожа» хикаяты 6 10.1 Хикаят. Б. Соқпақбаев 1 10.2. «Менің атым Қожа». Менің атым... Жолдама жайында 2 10.3. Ағаттықтың азабы 1 10.4. «Түбінде адам болатын бала» 1 10.5. Қүпия кеңес 1 11 М. Қабанбай. «Бауыр» өңгімесі 6 11.1. Автор бейнесі. Марат Қабанбай 1 11.2. « Бауыр » 5 № 3 бақылау жұмысы IV тоқсан (16 сағат) — «Отбасы құндылықтары»
12 Т. Нүрмағамбетов. «Анасын сағынған бала» әңгімесі 6 12.1. «Отбасы құндылықтары». Мақал-мәтелдер. Т. Нұрмағамбетов 1 12.2. «Анасын сағынған бала» /1/ 1 12.3. «Анасын сағынған бала» /1,2/ 1 12.4. «Анасын сағынған бала» /3,4/ 1 12.5. «Анасын сағынған бала» /5,6/ 1 12.6. «Анасын сағынған бала» /7,8,9/ 1 13. Н. Ақыш. «Нағыз әже қайда?» әңгімесі 5 13.1. Н. Ақыш. «Нағыз әже қайда?» өңгімесі /1/ 1 13.2. «Нағыз әже қайда?» әңгімесі /2/ 1 13.3. «Нағыз әже қайда?» әңгімесі /3/ 1 13.3. «Нағыз әже қайда?» әңгімесі /4,5/ 1 13.4. «Нағыз әже қайда?» әңгімесі /6/ 1 14. Д. Лондон. «Мексика ұлы» әңгімесі 3 14.1. Д. Лондон. «Мексика ұлы» әңгімесі 1 14.2. «Мексика ұлы» әңгімесі 1 14.3. «Мексика ұлы» әңгімесі 1 № 4 бақылау жұмысы 1 Жылдық қайталау 1 Барлығы 68 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
«Қазақ әдебиеті» пәні.
7-сынып
Барлығы: 68 сағат, аптасына 2
№ Тақырыптар Cағат саны Мерзімі Қосымша
1-тоқсан (18 сағат). КӨНЕ КҮНДЕРДЕН ЖЕТКЕН ЖӘДІГЕРЛЕР
1. «Қыз Жібек» жыры 6 1.1. Сөз басы. Көне күндерден жеткен жәдігерлер 1 1.2 «Қыз Жібек». Кіріспе.Төлегеннің жар іздеуге аттануы. Төлегеннің Шекті еліне келіп, Қаршығамен кездесуі 1 1.3 Төлегеннің Шекті елінің қыздарын көруі. Қыз Жібек пен Төлегеннің алғашқы кездесуі. Қыз Жібектің түс көруі 1 1.4 Базарбайдың теріс батасы. Төлеген мен Бекежан. Бекежан мен Қыз Жібек 1 1.5 Сансызбайдың Төлегенді іздеп шығуы. Сансызбай мен Жібектің кездесуі. Сансызбай мен Хореннің айқасы 1 1.6 Троп түрлері 1 2 Орхон-Енисей ескерткіштері. «Күлтегін» жыры 5 2.1 Орхон-Енисей ескерткіштері. «Күлтегін» жыры. Ассонанс. 2 2.2 Бірінші жыр (1-2) 1 2.3 Бірінші жыр (3-6) 1 2.4 Бірінші жыр (7-9) 1 3 Жиембет жырау. «Еңсегей бойлы Ер Есім» 3 3.1 Жиембет жырау. Жыр. Жыршы. Жырау. Толғау 1 3.2 Еңсегей бойлы Ер Есім 1 3.3 Жиембет толғауына талдау 1 4 Қазтуған жырау. «Қазтуғаннын қонысымен қоштасуы» 3 4.1 Қазтуған жырау. Монолог 1 4.2 «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» 1 4.3 «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» (әдеби-теориялық талдау) 1 № 1 бақылау жұмысы 1 II ТОҚСАН (14 САҒАТ) - ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ҚЫЗЫЛ ТІЛ
5 Ш. Қанайұлы. «Зар заман» 4 5.1 Толғауы тоқсан қызыл тіл. Шортанбай Қанайұлы. Анафора. Эпифора 1 5.2 Зар заман (Мәтінмен жұмыс. Талдау) 2 5.3 «Зар заман және Шортанбай» (эссе) 1 6 С. Аронұлы. «Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы» 5 6.1 Айтыс. Айтыстың түрлері. Сүйінбай Аронұлы 1 6.2 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Кіріспе. Қатаған ақын 1 6.3 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Сүйінбайдың Қатағанға айтқаны 1 6.4 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Сүйінбай 1 6.5 Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы. Жоба жұмысын қорытындылау, қорғау 1 7 Жамбыл Жабаев. «Зілді бұйрық» 4 7.1 Жамбыл Жабаев 1 7.2 Зілді бұйрық (Жоба жұмысына кіріспе) 2 7.3 Жоба жұмысын қорытындылау, қорғау. «Даланың дарқан көңіл ақыны» (эссе) 1 №2 бақылау жұмысы 1 III ТОҚСАН (20 САҒАТ) - БАЛАЛАР МЕН ҮЛКЕНДЕР
8 М. Жұмабаев. «Батыр Баян»
5 8.1 Мағжан Жұмабаев 1 8.2 Батыр Баян. Бірінші тарау
2 8.3 Батыр Баян. Екінші тарау
2 9 М. Әуезов. «Көксерек»
5 9.1 Мұхтар Әуезов. Әңгіме. Пейзаж. Суреттеу
1 9.2 Көксерек. Көксеректің ауылға келуі. Көксеректің мінезі 1 9.3 Көксеректің ауылдан кетуі. Көксеректің жаралануы. Көксерек пен Құрмаштың соңғы кездесуі 1 9.4 Аққасқа мен Көксеректің шайқасы
2 10 Қ. Қайсенов. «Жау тылындағы бала» 5 10.1 Қасым Қайсенов. Жау тылындағы бала (кіріспе) 1 10.2 Жау тылындағы бала (жалғасы) 2 10.3 Жау тылындағы бала (жалғасы) 2 11 С. Сарғасқаев. «Тәмпіш қара» 4 11.1 С. Сарғасқаев. Тэмпіш қара (кіріспе) 1 11.2 Тәмпіш қара (жалғасы) 3 № 3 бақылау жұмысы 1 IV ТОҚСАН (16 САҒАТ) - ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ
12 М. Шаханов. «Нарынқұм зауалы» 5 12.1 Ұрпақ тәрбиесі. Баллада. Диалог. Лирикалық кейіпкер. Мұхтар Шаханов 2 12.2 Нарынкұм зауалы. Махамбеттің соңғы сөзі 1 12.3 Әке үкімі 2 13 Темірхан Медетбек. «Тәуелсізбін» өлеңі
2 13.1 Темірхан Медетбек. Тәуелсізбін
1 13.2 Тәуелсізбін (талдау)
1 14 Т. Әбдік. «Қонақтар»
5 14.1 Төлен Әбдік. Қонақтар
2 14.2 Қонақтар (жалғасы)
3 15 А.С. Пушкин. «Ескерткіш» 3 15.1 А.С. Пушкин. Ескерткіш
1 15.2 А.С. Пушкин. Ескерткіш 1 15.3 А.С.Пушкин (библиографиялық тізім). Сөз соңы (жазғы демалысқа қосымша тапсырмалар) 1 № 4 бақылау жұмысы 1 Барлығы 68 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
«Қазақ тілі» пәні.
7-сынып
Барлығы: 102 сағат, аптасына 3 сағат.
Бөлімдер Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Қосымша
1-тоқсан – 27 сағат 1-бөлім. Ауа-райы және климаттық өзгерістер
1-2-сабақ. Қазақ халқының ауа райын болжауы (7. Т/А1, 7.О1, 7.ӘТН1) 2 3-4-сабақ. Климат пен табиғат (7. Т/А5, 7.О6, 7.ӘТН1) 2 5-6-сабақ. Ұлы Дала табиғаты (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.ӘТН1) 2 7-8-сабақ. Ауасыз тіршілік жоқ (7. Т/А5, 7.О6, 7.ӘТН1) 1 9-10-сабақ. Табиғат және адам. Нәтиже сабақ (7. Т/А1, 7.Ж5, 7.ӘТН1) 2 2-бөлім. Көшпелілер мәдениеті 1-2-сабақ. Көшпелілер мәдениеті –өркениеттің бастауы (7. Т/А3, 7.О2, 7.ӘТН4.2.1) 2 3-4-сабақ. Көшпелілердің жазуы (7. Т/А3, 7.Ж1, 7.ӘТН4.2.1) 2 5-6-сабақ. Көшпелілердің киіну мәдениеті (7. Т/А3, 7.О2, 7.ӘТН4.2.1) 2 7-8-сабақ. Көшпелілер салтанаты (7. Т/А3, 7.Ж1, 7.ӘТН4.2.1) 1 9-10-сабақ. Көшпелілер ұрпағы. Нәтиже сабақ (7. Т/А3, 7.Ж1, 7.ӘТН4.2.1) 2 3-бөлім. Денсаулық – зор байлық. 1-2-сабақ. Денсаулық және қоршаған орта (7. Т/А6, 7.О4, 7.ӘТН2) 2 3-4-сабақ. Рухани денсаулық – өмірдің мәні (7. Т/А6, 7.Ж2, 7.ӘТН2) 1 5-6-сабақ. Денсаулық кепілі (7. Т/А6, 7.Ж5, 7.ӘТН2) 1 7-8-сабақ. Денсаулықты сақтау – үлкен өнер (7. Т/А6, 7.О4, 7.ӘТН2) 2 9-10-сабақ. Саламатты өмір салты. Нәтиже сабақ. (7. Т/А6, 7.Ж2, 7.ӘТН2) 2 № 1 бақылау жұмысы 1 2-тоқсан – 21 сағат
4-бөлім. Сүйіспеншілік пен достық 1-2-сабақ. Достық – асыл қасиет (7. Т/А3, 7.О5, 7.4.3.1) 2 3-4-сабақ. Достық – өмірлік нұсқа (7. Т/А3, 7.О7, 7.4.3.1) 2 5-6-сабақ. Ұлы адамдар достығы (7. Т/А3, 7.О5, 7.Ж4) 2 7-8-сабақ. Сүйіспеншілік – шынайы сезім (7. Т/А3, 7.О5, 7.Ж4) 2 9-10-сабақ. Сүйіспеншілік бастауы – туған жерді сүю. Нәтиже сабақ(7. Т/А3, 7.О4, 7.Ж4) 2 5-бөлім. Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы 1-2-сабақ.Музыка – табиғи өнер (7. Т/А4, 7.О4, 7.4.3.1) 2 3-4-сабақ. Музыкалық бағыттар мен аспаптар (7. Т/А4, 7.Ж5, 7.ӘТН2) 2 5-6-сабақ. Домбыра – халық мұрасы (7. Т/А4, 7.Ж5, 7.4.3.1) 2 7-8-сабақ. Күй – музыканың ерекше жанры (7. Т/А2, 7.Ж5, 7.4.3.1) 2 9-10-сабақ. Музыка – әлемдегі ең жоғарғы өнер.Нәтиже сабақ (7. Т/А2, 7.О4, 7.4.3.1) 2 № 2 бақылау жұмысы 1 3-тоқсан – 30 сағат
6-бөлім. Ғаламтор және әлеуметтік желілер 1-2-сабақ. Ғаламтор тарихы (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.4.4.1) 2 3-4-сабақ. Ғаламтордың пайдасы мен зияны (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.4.4.1) 2 5-6-сабақ. Әлеуметтік желіні пайдаланамын (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.4.4.1) 2 7-8-сабақ. Тіл және технология (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.4.4.1) 2 9-10-сабақ.Нәтиже сабақ (7. Т/А1, 7.Ж3, 7.4.4.1) 2 7-бөлім. Қазақстандағы ұлттар достастығы 1-2-сабақ. Ұлттар достығы – басты байлығымыз (7. Т/А5, 7.Ж2, 7.2.2.1) 2 3-4-сабақ. Қазақстан халқы Ассамблеясы (7. Т/А5, 7.Ж2, 7.О2) 2 5-6-сабақ. Қазақстан – әлемдік қауымдастықта (7. Т/А5, 7.3.4.1, 7.2.2.1) 2 7-8-сабақ. Ұлттар достығының ұйытқысы (7. Т/А5, 7.3.2.1, 7.2.2.1) 1 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ (7. Т/А5, 7.3.4.1, 7.2.2.1) 2 8-бөлім. Дұрыс тамақтану, гендік өзгеріске ұшыраған тамақтар 1-2-сабақ. Ас – адамның арқауы (7. Т/А3, 7.О5, 7ӘТН.4.4.4) 2 3-4-сабақ. Дәрумендердің пайдасы(7. Т/А3, 7.О5, 7ӘТН.4.4.4) 2 5-6-сабақ. Гендік өзгеріске ұшыраған тамақтар (7. Т/А3, 7.О5, 7ӘТН.1) 2 7-8-сабақ. Тамақтану мәдениеті (7. Т/А6, 7.О5, 7ӘТН.4.4.4) 2 9-10-сабақ. Нәтиже сабақ. (7. Т/А6, 7.О5, 7ӘТН.4.4.4) 2 № 3 бақылау жұмысы 1 4-тоқсан – 24 сағат
9-бөлім. Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым. 1-2-сабақ. Отан оттан да ыстық (7. Т/А4, 7.О4, 7.3.3.1) 2 3-4-сабақ. Қазақтың батыр қыздары (7. Т/А3, 7.О5, 7ӘТН.4.4.4) 2 5-6-сабақ. Ерлік –елге өнеге (7. Т/А4, 7.О4, 7. 3.3.1) 2 7-8-сабақ. Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті. (7. Т/А4, 7.Ж3, 7ӘТН.4.3) 2 9-10-сабақ. Ұлы ерлікке тағзым (7. Т/А4, 7.Ж3, 7.2.3.1) 2 11-12 сабақ. Нәтиже сабақ (7. Т/А4, 7.Ж3, 7.2.3.1) 2 10-бөлім. Ғылыми фантастика 1-2-сабақ. Қиял-ғажайыптар әлемі(7. Т/А3, 7.О2, 7.ӘТН5) 2 3-4-сабақ. Адам қиялы (7. Т/А3, 7.О2, 7.ӘТН5.) 2 5-6-сабақ. Қыран жетпеген жерге қиял жетеді (7. Т/А3, 7.О2, 7ӘТН5) 2 7-8-сабақ. Түс көру (7. Т/А3, 7.О7, 7ӘТН.5) 2 9-сабақ. Ғылыми фантастика. (7. Т/А3, 7.О7, 7ӘТН5) 1 10-сабақ. Нәтиже сабақ . Ғарышқа саяхат (7. Т/А3, 7.О7, 7ӘТН5) 2 № 4 бақылау жұмысы 1 Барлығы 102

Приложенные файлы

  • docx 1491405
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий