Урок 3. Змяненне прыметнікаў па склонах (агульн..

/ беларуская мова. 4 клас /

Урок №3

Тэма: Змяненне прыметніка па склонах (агульнае паняцце) (пр. 9-13)

Мэты:
Пазнаёміць са змяненнем прыметніка адзіночнага і множнага ліку па склонах. Фарміраваць уменне вызначаць склон і склонавыя канчаткі прыметніка (з апорай на табліцу і памятку).

Развіваць уменне вызначаць і правільна жываць прыметнікі  сказе.

3) Выховаць акуратнасць пісьма сшытку.

4) Ствараць умовы для захавання здароя вучня на року.

Змест
I. Арганізацыя пачатку рока.

II. Праверка дамашняга задання.
а) пр. 8, стар. 6
На паляне рос стары дуб. Высокае дрэва горда звышалася над лесам. Магутныя карані трымалі яго на зямлі. Тостая кара аберагала ад халодных вятро, гарачага сонца і шкодных насякомых.
У густым вецці рабалі свае гнёзды розныя птушкі. Паласавацца жалудамі прыходзілі дзікія жывёлы.
б) правілы, стар. 4-5
- З якой часцінай мовы звязаны прыметнік у сказе?
- Па чым змяняецца прыметнік?
- Як вызначыць род, лік і склон прыметніка?
- Як вызначыць канчатак прыметніка?

III. Хвілінкі чыстапісання.

IV. Слонікавая работа.
а) слонікавы дыктант
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Паведамленне тэмы і мэт урока.

VI. Вывучэнне новага матэрыялу.
а) пр. 9, стар. 7 (моны аналіз)
Зямля (якая?) беларуская (адз. л., ж. р., Н. с.), вадою (якой?) чыстай (адз. л., ж. р., Т. с.), празрыстай (адз. л., ж. р., Т. с.), прасторах (якіх?) неабсяжных (мн. л, М. с.), люстэркі (якія?) блакітныя (мн. л., Н. с.), азёр (якіх?) малых, вялікіх (мн. л., Р. с.), крыніцы (якія?) сцюдзёныя (мн. л.,
Н. с.), рачулкі (якія?) спакойныя (мн. л., Н. с.), рэкі (якія?) магутныя (мн. л., Н. с.), мора (якоё?) Чорнае (адз. л., н. р., В. с.), Балтыйскае, воды (якія?) чыстыя (мн. л., В. с.), Нёман (які?) спакойны (адз. л., м. р., Н. с.), Дзвіна (якая?) Заходняя (адз. л., ж. р., Н. с.), Буг (які?) імклівы (адз. л., ж. р., Н. с.), Прыпяць (якая?) шырокая (адз. л., ж. р., Н. с.), Дняпро (які?) магутны (адз. л., м. р., Н. с.), Бярэзіна (якая?) ціхая (адз. л., ж. р., Н. с.), Сож (які?) прыгожы (адз. л., м. р., Н. с.), рэчак (якіх?) дробных (мн. л., Р. с.), рэк (якіх?) буйных (мн. л., Р. с.).
- чытанне правіла, стар. 7
- вывад
- Што надаюць мове прыметнікі?

- фізкультмінутка

б) пр. 10, стар. 8-9 (вусна)

в) пр. 11, стар. 9 (вусна)

г) пр. 12, стар. 9 (моны аналіз)
Н. новы дом, новая школа, новае адзенне.
Р. новага дому, новай школы, новага адзення.
Д. новаму дому, новай школе, новаму адзенню.
В. новы дом, новую школу, новае адзенне.
Т. новым домам, новай школай, новым адзеннем.
М. аб новым доме, аб новай школе, аб новым адзеннем.

- чытанне правіла, стар. 10
- вывад
- Як вызначыць склон прыметніка у сказе?

д) пр. 13, стар. 10 (пісьм.)
Вечны я дзячны жытняму (адз. л., м. р., Д. с.) хлебу,
чыстай (адз. л., ж. р., Д. с.) вадзе з невялічкай (адз. л., ж. р., Р. с.) крыніцы,
лесу зялёнаму (адз. л., м. р., Д. с.), сіняму (адз. л., н. р., Д. с.) небу,
светлай (адз. л., ж. р., Д. с.) рачулцы, што  полі бруіцца.

VII. Падвядзенне выніка урока.
- Што новага даведаліся на року?
- Як вызначыць склон прыметніка у сказе?

VIII. Дамашняе заданне.
Правілы, стар. 4-10; слонікавыя словы
15

Приложенные файлы

  • doc 7755244
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий