6 сынып кален


Математика
6 – сынып.
(Барлығы 204 сағат, аптасына 6 сағат)
І тоқсан 54 сағат
№ Сабақтың реттік номері Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі Білім, білік, дағдыны қалыптастыру Үйге тапсырма Түзетулер
1 1
Қайталау. Натурал сандардың бөлінгіштігі 1 1.09.14 2, 5, 10 – ға бөлінгіштік белгілері 3, 9 – ға бөлінгіштік белгілері №5,6,7,8 3-4 бет 2 2 ЕҮОБ, ЕКОЕ 1 2.09.14 ЕҮОБ, ЕКОЕ тақырыбына есептер шығару №11,12,13 4 бет 3 3 Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану 1 3.09.14 Амалдардың орындалу ретін қолдану №16,17,18 4 бет 4 4 Ондық бөлшектер арифметикалық амалдар қолдану 1 4.09.14 Амалдардың орындалу ретін қолдану №20,21,22 5 5 Ондық және жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін табу 1 5.09.14 Оқушылар білімін пысықтау №24,26,28 6 6 Теңдеу 1 6.09.14 Теңдеу №32,33,34 7 7 Мәтіндік есептерді шығару 1 8.09.14 Теңдеу құру есептерін меңгеру №92,93 5сынып 8 8 Мәтіндік есептерді шығару
1 9.09.14 №106,108 5сынып 9 9 Процент. Санның прроценті және проценті бойынша санды табу 1 10.09.14 Пайыз тақырыбына есептер шығару №1450,1452 5сынып 10 10 Пайыз. Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу 1 11.09.14 №1454,1456 5 сынып 11 11 Бақылау жұмысы (тексеру) 1 12.09.14 Қайталау 12 12 Есептер шығару 1 13.09.14 Дид.тапсырмалар Тест 13 13 Қатынас 1 15.09.14 Қатынас тақырыбына есептер шығару №6,7,8 14 14 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1 16.09.14 «Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті», №50,52,54 15 15 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1 17.09.14 «Тура, кері пропорционалдық» тақырыптары бойынша негізгі ұғымдарды білу. №60,62,69 21-бет 16 16 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1 18.09.14 БДД (білім деңгейін дамыту) №67,68,69 23-бет 17 17 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1 19.09.14 №77,78,79 18 18 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті 1 20.09.14 №83,84,85 25-бет 19 19 Шамалардың тура және кері пропорционалдығы 1 22.09.14 -тура,кері пропорционал шамалар туралы түсінікті;
-шамалардың тура , кері пропорционалдығының қасиетін білу;
№95,97 27-бет 20 20 Шамалардың тура және кері пропорционалдығы 1 23.09.14 -тура , кері пропорционал шамалар мәндерінің өзгерістерін пропорциямен жазуды;
-шамалардың тура, кері пропорционалдығына есептер шығаруды үйрену дағдысын қалыптастыру. №104,106, 108,110 21 21 Шамалардың тура және кері пропорционалдығы 1 24.09.14 -тура және кері пропорционалдық анықтамаларын, қасиеттерін теңдеу шығара білуде қолдана білу №144,145 146 22 22 1-бақылау жұмысы 1 25.09.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 23 23 Пысықтау есептері 1 26.09.14 №155,156, 158 24 24 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару 1 27.09.14 №185,186, 188 25 25 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару 1 29.09.14 №192,194, 196,198 26 26 Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару 1 30.09.14 Оқушылар білімін пысықтау №202,204, 206 27 27 Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару 1 1.10.14 №215,217, 219 28 28 Санның пайызын және пайызы бойынша санды табуды пропорция арқылы шығару 1 2.10.14 №221,223 29 29 Диаграмманы салуда пропорцияны қолдану 1 3.10.14 №228,230 30 30 Масштаб. 1 4.10.14 -масштабтың сандық мағынасын;
-масштабтың қолданылатын салаларын;
-картаның масштабын табуды білу; №119,120, 121 32-бет 31 31 Масштаб. 1 6.10.14 Жер бетіндегі берілген қашықтық масштабы берілген картада кескінделетін кесінді ұзындығын үйренуге тиіс. №128,1291 30 33-бет 32 32 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера 1 7.10.14 шеңбердің ұзындығының формуласын;
-дөңгелектің ауданының формуласын;
-шар туралы түсінікті;
-сфера туралы түсінікті білуге тиіс
-шеңбердің ұзындығын, дөңгелектің ауданын есептеуді үйренуге тиіс. №166,168, 170,172 43-бет 33 33 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера 1 8.10.14 Оқушылар білімін пысықтау №176,180, 178,182 34 34 Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера 1 9.10.14 №236,238, 240 35 35 2-бақылау жұмысы 1 10.10.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 36 36 Пысықтау есептері 1 11.10.14 Оқушылар білімін пысықтау Тест 37 37 Есептер шығару 13.10.14 Қайталау ІІ тарау. Рационал сандар және оларға амалдар қолдану
38 38 Оң және теріс сандар. Координаталық түзу 1 14.10.14 -қандай да бір оң санды түрінде
-қандай да бір теріс санды түрінде жазуды
-рационал санды салыстыру нәтижелерін тура теңсіздікпен жазуды үйренуге тиіс №289,290, 292 39 39 Оң және теріс сандар. Координаталық түзу 1 15.10.14 -координаталық түзудегі оң бағыт пен теріс бағытты
-берілген санға координаталық түзуде бір ғана нүкте сәйкес келетінін білуі тиіс. №290,296 67-бет 40 40 Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар 1 16.10.14 қарама-қарсы сандар туралы түсінік
-қандай да бір санға қарама-қарсы сан болатынын; бүтін сандар жиынын қандай сандар құрайтынын;рационал сандар жиынын қандай сандар құрайтынын; берілген санның қарама-қарсы санын табуды №299,302 68-бет 41 41 Қарама-қарсы сандар. Бүтін сандар. Рационал сандар 1 17.10.14 мағыналары қарама-қарсы шамалардың тура мағынсы оң санмен жазылса, ал оған қарама-қарсы мағынасы теріс санмен жазылатынын;
-нөл санын оң санға да, теріс санға да жатпайтынын білуі тиіс; №332,334 79-бет 42 42 Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару 1 18.10.14 №361,364 85-бет 43 43 Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару 1 20.10.14 Оң және теріс сандарды және нөлмен салыстыру ережесін білу. Берілген санға қарама-қарсы санды таба алу, берілген санның модулін табу дағдысын қалыптастыру №374,377 87-бет 44 44 Санның модулі. Белгісізі модуль таңбасының ішінде берілген қарапайым теңдеулерді шығару 1 21.10.14 -санның модулінің мағынасын
-модульдері тең сандарды координаталық түзуде кескіндеуді үйрену тиіс №379,380 87-бет 45 45 Рационал сандарды салыстыру 1 22.10.14. -қандай да бір оң санды түрінде
-қандай да бір теріс санды түрінде жазуды
-рационал санды салыстыру нәтижелерін тура теңсіздікпен жазуды үйренуге тиіс №387,391 91-бет 46 46 Рационал сандарды салыстыру 1 23.10.14 №394,395 92-бет 47 47 Рационал сандарды салыстыру 1 24.10.14 Оң және теріс сандарды және нөлмен салыстыру ережесін білу. Берілген санға қарама-қарсы санды таба алу, берілген санның модулін табу дағдысын қалыптаст. №399,400 93-бет 48 48 3-бақылау жұмысы 1 25.10.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 49 49 Пысықтау есептері 1 27.10.14 Оқушылар білімін пысықтау №404,410 50 50 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу 1 28.10.14 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу ережелерін есептерде қолдану №411,413 95-бет 51 51 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу 1 29.10.14 №415,416 95-бет 52 52 Теріс рационал сандарды қосу 1 30.10.14 Рационал сандарды қосу ережелерін меңгеріп есептер шығаруға қолдану №423,425 101-бет 53 53 Теріс рационал сандарды қосу 1 31.10.14 №430,433 102-бет 54 54 Тест 1 1.11.14 Оқушылар білімін пысықтау №438,441 104-бет 55 55 Қайталау есептері 1 3.11.14 Оқушылар білімін пысықтау 56 1 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1 12.11.14 Рационал сандарды қосу және азайту ережелерін меңгеріп есептер шығаруға қолд. №450,452 107 бет 57 2 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1 13.11.14 Оқушылар теріс сандарды қосу алгоритмін білуі тиіс. №455,456 108-бет 58 3 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1 14.11.14 Оқушылар теріс сандарды қосуды үйренуі тиіс №461,463 109-бет 59 4 Таңбалы әртүрлі рационал сандарды қосу 1 15.11.14 №466,469 110-бет 60 5 Рационал сандарды қосудың қасиеттері 1 17.11.14 Рационал сандарды қосу ережелерін меңгеріп есептер шығаруға қолдану №474,475 111-бет 61 6 4-бақылау жұмысы 1 18.11.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 62 7 Пысықтау есептері 1 19.11.14 Оқушылар білімін пысықтау №480,485 113-бет 63 8 Рационал сандарды азайту 1 20.11.14 Рац. Сан/ды азайту е/н мең есептер шығ. қол/у №495,497 116-бет 64
9 Рационал сандарды азайту 1 21.11.14 №499,505 118-бет 65 10 Рационал сандарды азайту 1 22.11.14 №511,513 119-бет 66 11 Рационал сандарды азайту 1 24.11.14 №515,519 119-бет 67 12 Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы 1 25.11.14 -қандай да бір оң санды түрінде
-қандай да бір теріс санды түрінде жазуды
-рационал санды салыстыру нәтижелерін тура теңсіздікпен жазуды үйренуге тиіс №500,503 117-бет 68 13 Координаталық түзудегі нүктелердің арақашықтығы 1 26.11.14 -координаталық түзудегі шеткі нүктелерінің координаталары бойынша кесіндінің ұзындығын табуды үйрену №517,520 120-бет 69 14 5-бақылау жұмысы 1 27.11.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 70 15 Пысықтау есептері 1 28.11.14 Оқушылар білімін пысықтау №520,524 122-бет 71 16 Рационал сандарды көбейту 1 29.11.14 . №526,529 123-бет 72 17 Рационал сандарды көбейту 1 1.12.14 Таңбалары әртүрлі екі теріс санды көбейтуді үйрету №531,534 124-бет 73 18 Рационал сандарды көбейту 1 2.12.14 Оқушылар білімін пысықтау №538,540 125-бет 74 19 Рационал сандарды көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиет. 1 3.12.14 №542,547 126-бет 75 20 Рационал сандарды бөлу 1 4.12.14 Таңбалары әртүрлі екі теріс санды бөлуді үйрету №557,560 130-бет 76 21 Рационал сандарды бөлу 1 5.12.14 №566,569 131-бет 77 22 Рационал сандарды бөлу 1 6.12.14 Таңбалары әртүрлі екі теріс санды бөлуді үйрету, есептер шығару №572,576 132-бет 78 23 6-бақылау жұмысы 1 8.12.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 79 24 Пысықтау есептері 1 9.12.14 «Рационал сандарға амалдар қолдану» тақырыбы бойынша негізгі ұғымдарды есеп шығаруда қолдана білу №579,580 133-бет 80 25 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 10.12.14 Оқушылар таңбалары әртүрлі сандарды қосу алгоритмін білуі тиіс №585,587 134-бет 81 26 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 11.12.14 Оқушылар таңбалары әртүрлі сандарды қосуды үйренуі тиіс №593,596 135-бет 82 27 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 12.12.14 Оқушылар білімін пысықтау №598,599 135-бет 83 28 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 13.12.14 Рационал сандарды қосу және азайту ережесін білу, есеп шығаруда қолдана білуге дағдыландыру №606,608 139-бет 84 29 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 15.12.14 №614,618 141-бет 85 30 Рационал сандарға амалдар қолдану 1 16.12.14 Рационал сандардың периодын ондық бөлшек түрінде жазуды үйрету №621,623 142-бет 86 31 7-бақылау жұмысы 1 17.12.14 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 87 32 Пысықтау есептері 1 18.12.14 Оқушылар білімін пысықтау №628,630 143-бет 88 33 Есептер шығару 1 19.12.14 №633,641 148-бет 89 34 ІІ тарауға есептер шығару 1 20.12.14 Оқушылар білімін пысықтау №669,672 154-бет 90 35 Есептер шығару 1 22.12.14 №679,682 156-бет 91 36 Қайталауға арналған жаттығулар 1 23.12.14 Оқушылар білімін пысықтау №684,685 156-бет ІІІ тарау. Өрнектер және тепе – теңдіктер
92 37 Айнымалы. 1 24.12.14 №688,691 161-бет 93 38 Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу 1 25.12.14. Жақшаларды ашу ережелерін үйрету №698,701 163-бет 94 39 Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу 1 26.12.14 Жақшаларды ашу ережелерін үйрету №725,728 169-бет 95 40 Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаны ашу 1 27.12.14 №731,733 170-бет 96 41 Есептер шығару 1 29.12.14 «Рационал сандар» тарауы бойынша білім, білік дағдысын тексеру №739,743 171-бет ІІІ тоқсан 61 сағат
97 1 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру 1 9.01 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру ережелерін үйрету №751,759 98 2 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру 1 10.01 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру ережелерін үйрету №761,766 99 3 Есептер шығару 1 12.01 №780,786 100 4 Есептер шығару 1 13.01. №792,797 101 5 Сатылы бөлшектер 1 14.01. Оқушылар білімін пысықтау №823,825 102 6 Есептер шығару 1 15.01 №830,832 103 7 ІҮ тарауды қайталауға арналған жаттығулар 1 16.01 Алгебр-қ өрнектерді тепе-тең түрлендіру ереже/н есепте қолдану №810,814 184-бет 104 8 8-бақылау жұмысы 1 17.01 Қайталау 105 9 Пысықтау есептері 1 19.01 Оқушылар білімін пысықтау №816,817 106 10 Қайталауға арналған жаттығулар 1 20.01 №819,820 ІV тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер
107 11 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1 21.01 №836,839 192-бет 108 12 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1 22.01 Сызықтық теңдеулерді шешуге берілген есептерді шығару №840,842 192-бет 109 13 Есептер шығару 1 23.01 №852,853 193-бет 110 14 Есептер шығару 1 24.01 №855,858 194-бет 111 15 Есептер шығару 1 26.01 №876,877 197-бет 112 16 Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару 1 27.01. Оқушылар білімін пысықтау №845,848 193-бет 113 17 Теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару 1 28.01 №862,867 195-бет 114 18 Есептерді шығару 1 29.01 №879,883 179-бет 115 19 Есептерді шығару 1 30.01 №884,885 198-бет 116 20 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 1 31.01 №841,857 194-бет 117 21 Өзіндік жұмыс 1 2.02 Сызықтық теңдеу құру №3,4 тап 199-бет 118 22 9-бақылау жұмысы 1 3.02 Қайталау 119 23 Пысықтау есептері 1 4.02 Оқушылар білімін тексеру №886  198-бет 120 24 Есептер шығару 1 5.02 Оқушылар білімін пысықтау №1040 236-бет V тарау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер
121 25 Санды теңсіздіктер 1 6.02 Санды теңсіздіктердің негізгі қасиеттерін үйрету №889,892 202-бет 122 26 Санды теңсіздіктер 1 7.02 №898,900 203-бет 123 27 Есептер шығару 1 9.02 №905,907 204-бет 124 28 Санды теңсіздіктердің қасиеттері 1 10.02 Санды теңсіздіктердің негізгі қасиеттерін үйрету №914,917 208-бет 125 29 Санды теңсіздіктердің қасиеттері 1 11.02 №922,925 209-бет 126 30 Есептер шығару 1 12.02 №933,936 211-бет 127 31 Санды теңсіздіктерді қосу және азайту 1 13.02 Санды теңсіздіктердің негізгі қасиеттерін үйрету №940,943 214-бет 128 32 Санды теңсіздіктерді қосу және азайту 1 14.02 №948,951 215-бет 129 33 Есептер шығару 1 16.02 №956,957 216-бет 130 34 Санды теңсіздіктерді көбейту және бөлу 1 17.02 №966,968 220-бет 131 35 Санды теңсіздіктерді көбейту және бөлу 1 18.02 Санды теңсіздіктердің негізгі қасиеттерін үйрету №972,975 221-бет 132 36 Есептер шығару 1 19.02 №980,982 222-бет 133 37
Сан аралықтары 1 20.02 №988,990 226-бет 134 38 Сан аралықтары 1 21.02 №996,999 227-бет 135 39 Есептер шығару 1 23.02 №1003,1004 228-бет 136 40 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу 1 24.02 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер шешімін жазуды уйрету №1012,1014 232-бет 137 41 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздікті шешу 1 25.02 №1023,1026 234-бет 138 42 Есептер шығару 1 26.02 №1032,1034 235-бет 139 43 Ү тарауды қайталауға арналған жаттығулар 1 27.02 №1043,1047 236-бет 140 44 10-бақылау жұмысы 1 28.02 Қайталау 141 45 Пысықтау есептері 1 2.03 Оқушылар білімін тексеру №1052,1055 237-бет VІ тарау. Жазықтықтағы координаталар
142 46 Қиылысатын түзулер 1 3.03 Перпендикуляр түзулерді сызуды және белгілеуді үйрету №1065,1067 241-бет 143 47 Есептер шығару 1 4.03 №1071,1079 242-бет 144 48 Перпендикуляр түзулер. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық 1 5.03 №1084,1086 245-бет 145 49 Есептер шығару 1 6.03 №1091,1094 247-бет 146 50 Параллель түзулер 1 7.03 Параллель түзулер туралы түсінік беру №1106,1110 252-бет 147 51 Есептер шығару 1 9.03 №1112,1118 253-бет 148 52 Координаталық жазықтық. Координаталары бойынша нүктені салу. 1 10.03 №1125,1128 258-бет 149 53 Есептер шығару 1 11.03 №1135,1137 259-бет 150 54 Графиктер 1 12.03 Оқушылар білімін пысықтау №1150,1152 151 55 Есептер шығару 1 13.03 №1157,1159 266-бет 152 56 Осьтік симметрия 1 13.03. Осьтік және центрлік симметрия мағынасын түсіндіру №1170,1172 272-бет 153 57 Центрлік симметрия 1 14.03 Осьтік және центрлік симметрияға берілген есептерді шығару №1198,1200 279-бет 154 58 Есептер шығару 1 16.03 №1205,1210 281-бет 155 59 Бағанды диаграммалар 1 17.03 Оқушылар білімін тексеру №1237,1244 288-бет 156 60 11-бақылау жұмысы 1 18.03 Оқушылар білімін пысықтау Қайталау 157 61 Пысықтау есептері 1 19.03 Оқушы білімін бекіту №1223,1225 283-бет ІҮ тоқсан 47 сағат
ҮІІ тарау. Функция. Сызықтық функция
158 1 Функция туралы ұғым. Функцияның формуламен берілуі 1 1.04 Формула бойынша функцияның мәнін табуды үйрету №1258,1260 295-бет 159 2 Есептер шығару 1 2.04 Формула бойынша функцияның мәнін кестеге толтыруды үйрету,Функция мәнін кесте сызып толтыруға үйрету №1264, 1267 296-бет 160 3 Функцияны кесте арқылы беру 1 3.04 №1289,1291 201-бет 161 4 Есептер шығару 1 4.04 Оқушы білімін бекіту №1295,1297 302-бет 162 5 Функцияны графиктік тәсілмен беру 1 6.04 №1309,1311 310-бет 163 6 Есептер шығару 1 7.04 №1322, 1324 164 7 Сызықтық функция және оның графигі 1 8.04 Сызықтық теңдеу құруда және оны шешуде оқушы білімін қалыптастыру №1331, 1334 319б 165 8 Есептер шығару 1 9.04 №1337, 1342 166 9 Сызықтық функцияның дербес жағдайлардағы графигі 1 10.04 Оқушылар білімін пысықтау №1366, 1367 328б 167 10 Есептер шығару 1 11.04 №1372, 1374 329-б 168 11 Сызықтық функциялар графиктерінің өзара орналасуы 1 13.04 №1391, 1393 336-б 169 12 Есептер шығару 1 14.04 №1397, 1399 336-б 170 13 ҮІІ тарауды қайталауға арналған жаттығулар 1 15.04 №1410, 1413 339б 171 14 12 – бақылау жұмысы 1 16.04 Оқушылар білімін тексеру Қайталау 172 15 Пысықтау есептері 1 17.04 Оқушылар білімін пысықтау №1419, 1420 340б ҮІІІ тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері сызықтық теңдеулер жүйелері
173 16 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1 18.04 №1429, 1431 344-б 174 17 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу 1 20.04 №1438, 1441 345б 175 18 Есептер шығару 1 21.04 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді үйрету №1447, 1449 346-бет 176 19 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі 1 22.04 №1455, 1456 347б 177 20 Есептер шығару 1 23.04 №1460, 1462 350б 178 21 Есептер шығару 1 24.04 №1467, 1468 351 б 179 22 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілімен шешу 1 25.04 №1473, 1476 356б 180 23 Есептер шығару 1 27.04 №1482, 1485 358б 181 24 Есептер шығару 1 28.04 №1492, 1493 359б 182 25 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1 29.04 №1498, 1501 363б 183 26 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу 1 30.04 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешуді үйрету №1506, 1508 363б 184 27 Есептер шығару 1 1.05 №1511, 1514 364б 185 28 Есептер шығару 1 2.05 №1520, 1522 365б 186 29 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1 4.05 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді үйрету №1535, 1539 371б 187 30 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу 1 5.05 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді үйрету №1548, 1553 373б 188 31 Есептер шығару 1 6.05 №1557, 1561 374б 189 32 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу 1 7.05 №1575, 1578 379б 190 33 Есептер шығару 1 8.05 №1582, 1584 380б 191 34 Есептер шешу 1 9.05 №1588, 1590 381б 192 35 13 – бақылау жұмысы 1 11.05 Оқушылар білімін тексеру ҮІІІ тарау 382 бет 193 36 Пысықтау есептері 1 12.05 Оқушылар білімін пысықтау №1595, 1597 382 б 194 37 Қайталау. Пропорция 1 13.05 Оқушы білімін тексеру №1600, 1602 383б 195 38 Қайталау. Рационал сандар 1 14.05. №1606, 1610 384б 196 39 Қайталау. Өрнектер және тепе – теңдіктер 1 15.05 №1626, 1628 386 197 40 Қайталау. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер 1 16.05 №1634, 1636 387 б 198 41 Қайталау. 1 18.05 №1640 388 бет 199 42 14 – бақылау жұмысы 1 19.05 Оқушылар білімін тексеру ҮІІІ тарау 388 бет 200 43 Пысықтау есептері 1 20.05 Оқушылар білімін пысықтау №1642, 1644 389 б 201 44 Қайталау. Функция. Сызықтық функция 1 21.05 №1646 389 бет 202 45 Қайталау. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері 1 22.05 №1648,390 203 46 Есептер шығару 1 23.05 №1650, 390 204 47 Қорытынды сабақ 1 25.05 қайталау

Приложенные файлы

  • docx 5050974
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий