І Поур пл 019 Схеми маневрових маршрутів

ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж»

Заняття №19

Тема: Схеми маневрових маршрутів.
Мета: навчальна: ознайомити студентів зі схемами маневрових маршрутів. Навчати студентів висловлюватися технічною мовою.
виховна: виховувати у студентів дисципліну, взаємоповагу, любов та інтерес до систем автоматики на залізничному транспорті, які вони вивчають.
розвиваюча: розвивати у студентів увагу, пам’ять, процеси мислення, логіку.
Тип заняття: КУ.
Тривалість: 90 хв.
Допоміжні матеріали та обладнання: підручник, проектор, інтерактивна дошка.
Хід заняття:
Етап заняття та його короткий зміст
Орієнтовний час

І. Організаційний момент:
- рапорт чергового;
- перевірка присутніх на парі.
5 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання:
Загальна характеристика маршрутів відправлення (які є)
Побудова схеми включення КМ реле.
Умови збудження реле НОС.
Відкриття вихідного світлофора і вибір показання на ньому.
Відправлення господарчого поїзда на перегін.
Відправлення поїзду по запрошувальному сигналу.
34 хв

ІІІ. Повідомлення нового матеріалу:
Загальна характеристика маневрової роботи на станції.
Особливості перекриття маневрового світлофора.
Робота схеми керування маневровими світлофорами при установці маршруту
На колії
З колій за М2.
На проміжних станціях з маневровою роботою передбачають схеми для керування сигнальними показаннями маневрових світлофорів. Ці схеми будуються з врахування особливостей перекриття маневрових світлофорів при маневрових переміщеннях. Оскільки маневровий локомотив може знаходитись в хвості состава, то перекривати маневровий світлофор при вступі перших скатів поїзда за нього не можна. В такому випадку машиніст, побачивши зміну дозволяючого показання на забороняюче, і припинить рух по маршруту.
В залежності від характеру маневрової роботи передбачають два способи перекриття маневрового світлофора. В першому випадку біле показання зміниться на синє після звільнення перед маршрутної ділянки маневровим составом. В другому – коли частина вагонів повинна залишитись на перед маршрутній колії (тобто перед маршрутна ділянка залишається зайнятою) – закриття світлофора відбудеться після звільнення ізольованої ділянки, що знаходиться одразу за світлофором. В схемах маневрових маршрутів використовують лише другий спосіб автоматичного закриття світлофора.
На станції можливі наступні маневрові переміщення: від світлофора М2 на приймальні колії; з кожної колії за світлофор М2. Кожен з вказаних маршрутів встановлюється роздільним переведенням стрілок. Положення стрілок в маневрових маршрутах контролюють контрольно-маршрутні реле ІНОКМ, ІІНОКМ, 3НОКМ, 4НОКМ. Правильність установки маневрових маршрутів з колій контролює загальне сигнальне реле НМ2С, на колії – М2С.
Для виключення ворожості маршрутів в колі загального сигнального реле М2С включені контакти контрольно-маршрутних реле, що контролюють маршрути прийому з непарної горловини станції (НПКМ) і маневрові маршрути від світлофора М2 на станційні колії з парної сторони (НОКМ). В коло сигнального реле М2С включено контакт допоміжного реле М2В, яким розмикається коло реле М2С, а отже і перекривається світлофор М2 не від перших скатів состава, що вступили за нього, а після звільнення ізольованої ділянки за ним.
Робота схеми при установці маневрового маршруту від світлофора М2 на колію 3П протікає так. Після установки стрілок в потрібне положення спрацьовує реле 3НОКМ. Натисканням кнопки М2СК, при виконанні всіх вимог правильності установки маршруту, ДСП вмикає реле М2С. Притягуючи якір, воно вимикає замикаюче реле М2З, і маневровий маршрут замикається. Через фронтові контакти реле М2С і тилові реле М2З в релейній шафі вихідних світлофорів вмикається реле маневрове сигнальне М2С. Притягуючи якір, воно вмикає на світлофорі білий вогонь, що дозволяє рух по маршруту. Контроль горіння білого вогню виконує вогневе реле М2О в РШ і М2РУ на посту ЕЦ.
При виході перших скатів состава за світлофор М2 на секцію 4-10СП дозволяюче показання на світлофорі М2 зберігається. Це досягається тим, що спрацьовує реле М2В через фронтовий контакт реле М2С і тиловий контакт загального повторювача реле стрілочних і колійних ділянок НОМСП і зберігає коло реле М2С на посту ДСП через тиловий контакт реле 4-10СП і фронтовий контакт реле М2В. Відкритий стан світлофора М2 зберігається до моменту входження состава на колію 3П і повного звільнення ділянки 4-10СП. Реле 4-10СП спрацьовує і своїм тиловим контактом розмикає коло живлення реле М2С на посту ДСП. Реле М2С з витримкою на відпускання вмикає на світлофорі синій вогонь і одночасно вимикає реле М2В.
При установці маневрового маршруту з колії ІП за світлофор М2 після переведення стрілок спрацьовує реле НІОКМ. ДСП натискає кнопку НМ2СК і вмикає реле НМ2С з контролем всіх умов правильності приготування маршруту. Контактом реле НМ2З розмикається коло реле М2С чим виключається можливість установки ворожого маневрового маршруту. Через фронтові контакти реле НМ2С і тилові НМ2З струмом зворотної полярності збуджується реле НІС. Притягуючи нейтральний якір і перемикаючи поляризований в переведене положення, реле НІС на світлофорі ,НІ вмикає білий вогонь, що горить рівним світлом. Горіння цього вогню контролюють реле НІО в РШ і НМ2РУ на посту ДСП. При русі поїзда по маршруту світлофор НІ залишається відкритим до тих пір, доки повністю не звільниться ділянка 4-10 СП і прослідування состава за світлофор М2. Таке переключення світлофора НІ забезпечує реле М2В, яке зберігає ввімкненим реле НМ2С протягом всього часу руху состава по секції 4-10СП.
При установці маршруту від світлофора М4 за світлофор М2 після переведення стрілок вмикається реле ІІНОКМ. ДСП натискає кнопку НМ2СК, і з контролем виконання всіх умов правильності приготування маршруту спрацьовує реле НМ2С. Маршрут замикається і через фронтові контакти НМ2С, 2НОКМ і тилові НМ2З вмикається реле М4С. Через його фронтові контакти включається білий вогонь на світлофорі, горіння якої контролюється ввімкненням реле М4О в релейній шафі і вказівного реле НМ2РУ на посту ДСП. При почавшомуся русі і вступі перших скатів поїзда за світлофор М4 на секцію 2-12СП спрацьовує реле М2В через фронтовий контакт реле НМ2С і тиловий НОМСП. Реле М2В залишається ввімкненим протягом всього часу прослідування состава по секції 2-12СП і 4-10СП. Після повного прослідування поїзда за світлофор М2 вимикаються реле М2В, НМ2С, М4С. На світлофорі загорається лампа синього вогню.
Протиповторність маневрових світлофорів забезпечується аналогічно до попередньо вивчених тем.
40 хв.

ІV. Закріплення нового матеріалу:
відповіді на запитання, які виникли у студентів під час ознайомлення з новим матеріалом;
повторення основних пунктів, перевіряючи студентів на сприйняття нового матеріалу.
8 хв.

V. Аналіз роботи на уроці. Повідомлення домашнього завдання:
1) Вивчити матеріал за літературою Л.1 на ст. 78-81 + конспект і додаткова література.
2) Закріпити знання з попередніх тем.
3) Володіти технічною мовою.
2 хв.

Примітка: з метою оперативного закріплення нового матеріалу відповіді на запитання студенти отримують протягом викладання нового матеріалу, але в декілька етапів.

Викладач С.В. Половко
Дисципліна: «Автоматизовані станційні системи управління рухом поїздів»
Курс: 3.
Кількість студентів –
Викладач: С.В. Половко
Дата: 17.12.200915

Приложенные файлы

  • doc 7022389
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий