Лаб роб РМ


Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
факультет технологій та дизайну
кафедра основ виробництва та дизайну
РОБОЧІ МАШИНИ
Методичні рекомендації до лабораторних робіт
для студентів напрямку підготовки 060101.03 «Технологічна освіта»
Полтава -2014
Перелік лабораторних робіт
№ Тема роботи Кількість годин Кількість балів
1 Аналіз загальної будови робочої машини 2 5
2 Аналіз систем живлення теплових двигунів 2 5
3 Аналіз систем електрообладнання робочих машин. 2 5
4 Аналіз трансмісії робочої машини 2 5
5 Вивчення загальної будови локомотива 4 5
6 Дослідження будови трактору 4 5
Всього 16 30

Лабораторна робота №1
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ БУДОВИ РОБОЧОЇ МАШИНИ
Мета роботи: на прикладе автомобіля вивчити загальну структуру машини, взаємозв’язок меж основними структурними елементами.
Прилади та обладнання: стенд «Загальна будова автомобіля», схеми автомобілів, двигуни автомобілів.
Хід роботи
1.Ознайомитися з загальної будовою автомобіля: виявити на стенді основні структурі елементи автомобіля, скласти структурну схему.
2. На запропонованої викладачем схемі автомобіля виявити:
основні елементи автомобіля;
колісну формулу;
тип приводу автомобіля.
3.Для заданого двигуна скласти схему його механізмів та систем.
4.За геометричними параметрами визначити ступень стиску.
5.Зробити висновки.
Зміст звіту
1. Мета роботи і прилади та обладнання
2. Структурна схема автомобіля.
3.Загальна характеристика автомобіля(по аналізу схеми).
4.Структурна схема двигуна .
5. Розрахунки робочого об’єму та ступеня стиску двигуна.
6.Висновки.
Контрольні питання.
1.Вкажить основні складові автомобіля.
2.Пояснить призначення окремих складових автомобіля.
3. Які механізми входять до складу двигуна?
4. Які системи входять до складу двигуна?
5. Що таке ступень стиску?
6.Як визначається робочий об’єм двигуна?
Література
Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., ТимченкоІ.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с.
Білоконь Я.Ю. , Окоча А.І.. Трактори і автомобілі: підруч. для вищ. аграр. закл. освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Агрономія" / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча. - К. : Урожай, 2002. - 322 с. - Бібліогр.: с. 318
Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь 2000. – 400 с.
Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
Трактори та автомобілі : навч. посіб. Ч.3. Шасі / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, Д.І., Мазоренко та ін.; За ред. А.Т. Лебедєва. К. : Вища освіта, 2004. - 336 с..

Лабораторна робота №2
АНАЛІЗ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ
Мета роботи: ознайомлення з бідовою системи живлення ДВЗ, набуття навичок аналізу систем живлення ДВЗ різних типів.
Прилади та обладнання: двигуни карбюраторний та дизельний, елементи систем живлення(паливні насоси, фільтри, карбюратор, елементи інжекторної системи, форсунки тощо).
Хід роботи
1.Ознайомитися з будовою системи живлення карбюраторного двигуна.
2.Скласти структурну схему системи живлення карбюраторного ДВЗ(на прикладі наявного двигуна).
3. Ознайомитися з будовою карбюратора. Скласти схему головної дозуючої системи.
4.Скласти структурну схему системи живлення дизельного ДВЗ.
5. Ознайомитися з будовою системи живлення інжекторного двигуна.
6.Позначити на схемі основні вузли інжекторної системи живлення.
7.Зробити висновки.
Зміст звіту
1. Структурні схеми систем живлення:
карбюраторного ДВЗ;
дизельного ДВЗ;
інжекторного двигуна.
2. Схема головної дозуючої системи карбюратора.
3. Відповіді на контрольні питання.
4.Висновки.
Контрольні питання.
1.Назовіть основні складові системи живлення карбюраторного ДВЗ, вкажіть їх призначення.
2.Який вузол системи живлення карбюраторного ДВЗ призначений для утворення горючий суміші? Поясніть принцип дії.
3.Яка працює система холостого ходу карбюратора?
4.Где утворюється горюча суміш в дизельних ДВЗ?
5.Пояснить роботу форсунки дизельного ДВЗ.
6.Скількі насосів в системі живлення дизельного ДВЗ? Поясніть їх призначення.
7.Для чого в системах живлення потрібен повітряний фільтр?
8.Чому в системах живлення дизельних ДВЗ встановлено кілька ступенів фільтрів палива?
9. Вкажіть призначення регулятора тиску палива в системі живлення інжекторного двигуна.
Література
1.Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., ТимченкоІ.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с.
2.Білоконь Я.Ю. , Окоча А.І.. Трактори і автомобілі: підруч. для вищ. аграр. закл. освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Агрономія" / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча. - К. : Урожай, 2002. - 322 с. - Бібліогр.: с. 318
3.Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь 2000. – 400 с.
4.Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
5.Трактори та автомобілі : навч. посіб. Ч.3. Шасі / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, Д.І., Мазоренко та ін.; За ред. А.Т. Лебедєва. К. : Вища освіта, 2004. - 336 с..

Лабораторна робота №3
АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ РОБОЧИХ МАШИН
Мета роботи: вивчити будову та принцип дії автомобільних джерел енергії та регуляторів напруги.
Прилади та обладнання: стенди та натурні зразки стартерної акумуляторної батареї, генератора змінного струму, регулятори напруги РР362, Я120М1.
Хід роботи
1.Ознайомитися з будовою стартерної акумуляторної батареї.
2.Скласти схему розміщення пластин акумулятора.
3. Ознайомитися з будовою генератора змінного струму.
4.Скласти схему розміщення основних частин генератора та його електричну схему.
5. Вивчити принципові схеми регуляторів напруги.
6.Скласти відповіді на контрольні питання.
7.Зробити висновки.
Зміст звіту
1. Схема розміщення пластин акумулятора.
2.Пояснення принципу дії акумулятора.
3 Схем розміщення основних частин генератора та його електрична схема.
4. Відповіді на контрольні питання.
5.Висновки.
Контрольні питання.
З яких основних частин складається стартерна акумуляторна батарея? 
Які хімічні процеси відбуваються під час розряджання та заряджання акумулятора?
Назвіть основні параметри акумуляторної батареї.
Які кольори мають позитивні й негативні пластини зарядженого акумулятора?
Що таке "номінальна ємність" акумулятора?
Розкрийте умовну позначку стартерної акумуляторної батареї 6СТ-75ТМ.
З яких основних частин складається автомобільний генератор змінного струму? Як він працює?
Перелічите основні переваги генераторів змінного струму.
В чому полягає принцип регулювання напруги генератора?
Назвіть типи регуляторів напруги, які використовуються в автомобільних генераторних установках
Які елементи регулятора РР362 виконують основні функції регулювання напруги?
Які елементи регулятора Я120М1 виконують основні функції регулювання напруги?
Література
Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., ТимченкоІ.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с.
Білоконь Я.Ю. , Окоча А.І.. Трактори і автомобілі: підруч. для вищ. аграр. закл. освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Агрономія" / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча. - К. : Урожай, 2002. - 322 с. - Бібліогр.: с. 318
Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь 2000. – 400 с.
Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
Трактори та автомобілі : навч. посіб. Ч.3. Шасі / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, Д.І., Мазоренко та ін.; За ред. А.Т. Лебедєва. К. : Вища освіта, 2004. - 336 с..

Лабораторна робота №4
АНАЛІЗ ТРАНСМІСІЇ РОБОЧОЇ МАШИНИ
Мета роботи: закріплення знань з будови трансмісії автомобіля, вивчення будови та принципу дії коробок передач.
Обладнання і інструменти: коробка передач, синхронізатор, набір слюсарного інструменту.
Хід роботи
1.Скласти структурну схему трансмісії автомобіля.
2.Скласти кінематичну схему коробки передач.
3.Визначити передаточні відношення коробки передач при різних передачах. Для цього провернути ведучий вал на один оберт та визначити за допомогою кругового транспортиру кут повороту веденого валу φ. Передаточне відношення визначиться:
i=360/φ.
4.Розрахунок кінематичних показників.
Кінематичні показники роботи трансмісії автомобіля.
Таблиця 4.1
Показник Перша передача uкп1=…uтр1=…
n1,об/хвn2,об/хвn3,об/хвМ, НмДруга передача uкп2=…; uтр2=…
n1,об/хвn2,об/хвn3,об/хвМ,НмТретя передача uкп3=…uтр3=…
n1,об/хвn2,об/хвn3,об/хвМ,НмЧетверта передача uкп4=…; uтр4=…
n1,об/хвn2,об/хвn3,об/хвМ,НмП’ята передача uкп5=…;uтр5=…
n1,об/хвn2,об/хвn3,об/хвМ,НмКінематичні показники після коробки передач:
- частота обертання:

- крутний момент:

де n1 , M1 – відповідно частота обертання та крутний момент на колінчастому валу двигуна визначаються зі швидкісних характеристик двигуна. Кінематичні показники після головної передачі:
- частота обертання:

- крутний момент:

Передаточне відношення трансмісії uтр визначається:
.
Результати розрахунків заносимо до таблиці 4.1.
5. Зробити висновки.
Зміст звіту
1.Кінематична схема коробки передач.
2.Результати визначення передаточних відношень.
3 Результати розрахунків кінематичних показників.
3.Схема роботи синхронізатору.
4.Висновки.
Контрольні питання
1.Основні складові трансмісії автомобіля.
2. Призначення елементів трансмісії.
3.Які кінематичні показники змінюються при проходженні крутного моменту від двигуна до коліс?
4.Пояснить за кінематичною схемою будову коробки передач.
5.Будова та принцип дії синхронізатору.
4.Яке призначення кожної з передач та їх передаточні відношення?
Література
Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., ТимченкоІ.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с.
Білоконь Я.Ю. , Окоча А.І.. Трактори і автомобілі: підруч. для вищ. аграр. закл. освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Агрономія" / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча. - К. : Урожай, 2002. - 322 с. - Бібліогр.: с. 318
Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь 2000. – 400 с.
Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
Трактори та автомобілі : навч. посіб. Ч.3. Шасі / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, Д.І., Мазоренко та ін.; За ред. А.Т. Лебедєва. К. : Вища освіта, 2004. - 336 с..

Лабораторна робота №5
ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БУДОВИ ЛОКОМОТИВА
Мета роботи: ознайомлення з класифікацією тепловозів, їх загальною будовою, розташуванням основних систем та вузлів.
Прилади та обладнання: натурний зразок тепловоза, плакати.
Хід роботи
1. Ознайомлення з натурним зразком тепловоза. Вивчення основних частин тепловоза: дизеля, допоміжного обладнання, передачі потужності, екіпажу.
2. Визначити місце розташування на тепловозі елементів його передачі потужності.
3. Ознайомитися з конструкцією високовольтної камери, способами підвішування на ходовій частині тепловоза тягових електродвигунів.
4.Ознайомитися способами підвішування на ходовій частині тепловоза тягових електродвигунів.
4. Розглянути конструкцію екіпажної частини і кузова тепловоза.
5. Визначити основні конструктивні особливості гальмівних сил, розташування гальмівного обладнання, будов автозчепного та ударно-тягового обладнання.
6.Побудова схеми розташування обладнання оглянутого тепловоза із специфікацією основних вузлів: кабіна машиніста, мотор-вентилятор охолоджування випрямної установки, збудник, високовольтна камера, касетний фільтр очищення повітря, вентилятора охолоджування тягового генератора, блок охолоджування гальмівних резисторів, випрямна установка, тяговий електродвигун, вентилятор охолоджування заднього візка ТЕД, мотор-вентилятор холодильної камери, гальмівний компресор, глушник шуму, головна рама, радіаторні секції, секції для розміщення акумуляторних батарей, електродвигун приводу компресора, редуктор, рама візка, дизель, паливний бак, вентилятор охолоджування ТЕД переднього візка.
Зміст звіту
1.Схеми розташування обладнання оглянутого тепловоза із специфікацією основних вузлів.
2. Опис основних технічних характеристик розглянутої серії тепловоза
Контрольні питання.
З яких основних частин складається тепловоз?
Які типи передач потужності є на тепловозі?
Дайте класифікацію тепловозів за родом служби, за типом передачі, за числом секцій.
Як здійснюється привод вентилятора холодильної камери у тепловозів різних серій.
Вкажіть призначення двомашинного агрегату.
Як здійснюється охолодження ТЕД та тягового генератора. Скільки ТЕД охолоджує один вентилятор?
Призначення акумуляторної батареї тепловоза.
Які типи кузовів застосовуються на тепловозах?
Яке призначення візків тепловоза? Яке обладнання на них розташовується?
Назвіть серії основних вантажних, пасажирських і маневрових тепловозів.
Література
Б. Є. Боднар,Є. Г. Нєчаєв,Д. В. Бобир Теорія та конструкція локомотивів. Основи проектування. Изд.Ліра, 2010.-60с
Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 1 (розділи 1-6): Підручник. Друге видання, виправлене. — К.: «Дельта», 2008. - 504 с.

Лабораторна робота №6
ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ТРАКТОРУ
Мета роботи: Закріпити теоретичні знання із загальної будови гусеничних тракторів, взаємодії основних механізмів і обладнання машини набуття навичок регулювати натягнення гусениці, оцінювати прохідність машини та її швидкість руху.
Прилади та обладнання: Гусеничний трактор(марка ДТ-75), плакати, металева лінійка завдовжки I м, дерев'яна рейка завдовжки 1,5 м, гайковий ключ на 55.
Хід роботи
1. Ознайомитися з методичними вказівками, утямити мету і завдання лабораторної роботи. Ознайомитися із загальним пристроєм, призначенням, принципом роботи і його технічної характеристикою.
2. Візуально виділити на машині усі основні частини трактора : двигун, трансмісію, ходове устаткування, остов, систему управління.
3. Виконати(від руки) конструктивну схему трактора(головний вид, розмір - одна сторінка) з вказівкою усіх його основних складових частин; описати принцип дії машини, характеристик вузлів трансмісії.
4. Зробити регулювання натягнення гусениці. Нормальне провисання верхньої гілки гусеничного ланцюга повинне знаходитися в межах 40...60 мм.
Провисання ланцюга вимірюється таким чином. На ланки верхній гілки ланцюга встановлюють рейку 1 і вимірюють відстань від неї до найбільш опущеної ланки 2. Якщо провисання ланцюга більше 60 мм, то робиться натягнення гусениці, якщо провисання менше 40 мм, то натягнення послабляють. Натягнення гусениці роблять за допомогою розміщеного на рамі трактора натягача механічного типу.
5. Визначити середній тиск на грунт Рср.
Виміряти ширину і довжину опорної поверхні гусениці.
Середній тиск гусеничних машин на грунт визначають по наступній формулі, МПа:

де: Мт - маса трактора в т, приймається по технічної характеристики машини;
В - ширина опорної поверхні гусениці в м;
L - довжина опорної поверхні гусениці в м.
6. Визначити швидкість руху трактора, передачу і тягове зусилля.
Виміряти діаметр провідної зірочки. Діаметр провідної зірочки "Db" гусеничного ходу вимірюється по западинах
Швидкість руху трактора визначається по формулі, км/год:

де:Db - діаметр провідної зірочки гусениці(по западинах), м;
n - частота обертання валу двигуна трактора, 1/с, приймається за технічною характеристикою трактора;
uт - передатне число трансмісії трактора, визначається по формулі:
uт = ux uкп uзмде: ux - передатне число рухозменьшувателя, ux= 1,0;
uкп - передатне число коробки передач, uкп = 1,4;
uзм - передатне число заднього моста, uзм= 30,6.
За технічною характеристикою трактора слід визначити який передаче відповідає отримане значення швидкості руху машини і чому дорівнює тягове зусилля на крюку трактора.
Зміст звіту
1.Конструктивна схема трактора з вказівкою його основних складальних одиниць.
2.Дати опис машини, тип силової установки, ходового устаткування, управління.
3.Накреслити схему виміру провисання верхньої гілки гусениці і описати послідовність регулювання її натягнення.
4.За результатами вимірів ширини і довжини опорної поверхні гусениці зробити розрахунок середнього тиску на грунт. Зробити висновок про прохідність машини.
5. Розрахунок швидкість руху машини, а також передачу і тягове зусилля трактора.
6. Відповісти на контрольні питання.
7.Висновки.
Контрольні питання
1. Яке призначення і будова гусеничного трактора?
2. Перерахувати основні механізми трансмісії гусеничного трактора.
3. Яке призначення опорних катків і підтримувальних роликів?
4. Що таке прохідність гусеничної машини, чим характеризується і від яких чинників вона залежить?
5. З якою метою і яким чином здійснюють регулювання натягнення гусеничного ланцюга?
6. Від яких чинників залежить швидкість пересування базової машини?
7. Що таке мобільність машини і чим вона характеризується?
8. Яке призначення і облаштування підресореної каретки трактора?
9. Пояснити будову гусеничного ланцюга.
10. Яке призначення коробки зміни передач?
11. Яка роль провідних зірочок і направляючих коліс гусеничного ходу?
12. Для чого призначений вал відбору потужності?
Література
Білоконь Я.Ю. , Окоча А.І.. Трактори і автомобілі: підруч. для вищ. аграр. закл. освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом "Агрономія" / Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча. - К. : Урожай, 2002. - 322 с. - Бібліогр.: с. 318
Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р. Сільськогосподарські машини : підручник / Д.Г. Войтюк, Г.Р. Гаврилюк . К. : Каравела, 2004. 551 с.
Данильченко М. Г.Сільськогосподарські машини: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Г. Данильченко ; М-во освіти і науки України. Терноп. акад. нар. госп-ва. Т. : Екон. думка, 2001. 271 с.
Корець М.С., Тарара А.М., Трегуб І.Г. Основи машинознавства. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 144 с.
Трактори та автомобілі : навч. посіб. Ч.3. Шасі / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко, Д.І., Мазоренко та ін.; За ред. А.Т. Лебедєва. К. : Вища освіта, 2004. - 336 с..

Приложенные файлы

  • docx 7524593
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий