тест тренувальний геом.


1. Пряма КО перпендикулярна до площини ромба АВСD, зображеного на рисунку. Укажіть кут між прямою ВК і площиною ромба.

А)ВОК; Б) АВК; В) ОВК; Г) СВК.
2. . Дано три площини у такі, що . Укажіть правильне твердження.
A)площини паралельні; Б) площини перпендикулярні; B) кут між площинами дорівнює 45°; Г) жодне з тверджень А)-В) не є правильним.
3. Точки Д Е і F такі, що DE = 10 cm, DF = 6 cm, EF = 4 см. Скільки площин можна провести через точки Д Е і F?
А) одну; Б) дві; В) жодної; Г) безліч.
4. Пряма b перпендикулярна до площини α, а пряма а лежить у площині α і проходить
через точку перетину прямої b і площини α. Яким є кут між прямими а і b?

А Б В Г Д
неможливо визначити
5. Скільки всього площин можна провести через три точки, що лежать на одній прямій?
А Б В Г Д
одну дві безліч жодної визначити неможливо
6. Точка М віддалена від площини α на 15 см. З цієї точки проведено до площини α похилу МК.
Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину α дорівнює 8 см.

А Б В Г Д
7 см 16 см 17 см 19 см 23 см
7. Проекцією куба при ортогональному проектуванні паралельно його грані є:
А Б В Г Д
Прямокутник Квадрат П’ятикутник Шестикутник Трикутник
8. Пряма, яка лежить в одній з двох перпендикулярних площин, перпендикулярна до лінії їх перетину. Як розміщена ця пряма відносно другої площини?
А Б В Г Д
Паралельна площині Перпендикулярна до площини Лежить у площині Суміщається з площиною Мимобіжна площині
9. Через вершину А прямокутника АВСD проведено перпендикуляр АМ та похилі ВМ, СМ, DМ до його площини. Відстань від точки М до площини прямокутника - це відрізок:

А Б В Г Д
АМ ВМ СМ DМ АС
10. Користуючись зображенням прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1, укажіть ребра, які паралельні площині BDD1.

А Б В Г Д
BВ1, CС1, DD1, АА1 BВ1, DD1 BВ1, АА1, CС1 АА1,CС1 BВ1, CС1, DD1
11. Пряма МВ перпендикулярна до площини прямокутника АВСD, зображеного на рисунку, точка К - середина сторони АD. Укажіть кут між площиною прямокутника і площиною АМD.

А) МАВ; Б) МКВ; В) МDВ; Г) АВМ.
12. Через середину О сторони АС трикутника АВС, зображеного на рисунку, проведено пряму МО, яка перпендикулярна до площини трикутника. Укажіть кут між прямою МВ і площиною АВС.

А) АВМ; Б) ОВМ; В) СВМ; Г)ВОМ.
13 Проекцією ромба не може бути:
A Б В Г Д
Квадрат Паралелограм Прямокутник Трапеція Ромб
14. У просторі дана пряма а і точка М. Скільки існує прямих, які проходять
через М і паралельні а?А Б В Г
жодної одна безліч визначити неможливо

Приложенные файлы

  • docx 1480294
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий