педагогика шпор 1


6 жасқа дейiнгi Ана мектебiн ұсынған ЯАКоменский
Iлгерi жетiлдiру және жаңалық туғызу арқылы оқыту дамытудың алдында жүруi қажет дегенЛСВыготский
Iс әрекетпен алмасу кезiнде педагогикалық процестегi жұмыс iстейтiн жүйеАдам адам
Аға ұрпақтың жас ұрпаққа әлеуметтік тәрбие тәжірибесін беру процесі қалай аталады тәрбие
Адам адам жүйесiнде берiледi Әлеуметтiк тәжiрибе
Адам дамуындағы шешушi рөлдi атқаратынОқыту
Адам қасиеттерiнiң генетикалық факторларға ТәуелдiлiгiбұлНышан
Адам өз тегiнiң өкiлi, табиғи негiзделген қасиеттердi ұстанушы тип ретiндеИндивид
Адамға қажетті жалпыланған бағалы заттар, құндылықтар туралы философиялық білім қалай аталады?аксеология
Адамға тән белсендiлiктi ұстанушы АдамIс- әрекет субъектiсi
Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндауЭтикалық әңгіме
Адамгершілік тәрбиесінің маңызды міндеті болып не саналадысаналыққа тәрбиелеу
Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелеріТәрбие бағыттары
Адамның iшкi (жекелей психологиялық) және сыртқы (мәдени байлықты) потенциалын меңгеру мүмкiндiктерi бұл оныңДамуы
Адамның ақыл-ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылатуға не ықпал жасайдысенім
Адамның бiр нәрсенiң жетiспеушiлiгiн басынан кешуiбұлҚажеттiлiк
Адамның жүйеленген білімді,дағдыны және білікті меңгеру,ақыл-ойы мен сезімін дамыту, танымдық процесс қалыптастыру бұліскерлік
Адамның индивид ретiнде қолайлы дамуына мүмкiндiк беретiн қажеттiлiкПсихогендi
Адамның қоғамдағы онтогенетикалық дамуының жоғарғы кезеңi бұлДаралық
Адамның объективті мұқтаждығы мен ынтасын бейнелейтін әрекетіне ішкі талаптануымотив (түрткі)
Адамның өзіне, маңайындағы басқа адамдарға іске қалай қарайтынын, оның тәртібіне әсер ететін психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы немінез-құлық
Адамның өмiрдегi не өнердегi эстетикалық құбылысқа баға беруi негiзiнде туындаған субъективтi эмоционалды жағдайы Эстетикалық сезiм
Адамның өмiрлiк ұстанымының берiктiгiн анықтайтын, терең, нақты ойланып айтылатын идеялардың жиынтыгы Сенiм
Айқындаушы/констатациялық/ эксперименттің мақсатыЗерттеу пәнінің бастапқы жағдайын анықтау
АКаменский Ұлы дидактика еңбегін қай жылы жазды1657
Акселерация Балалық және жасөспірімділік жастағы балалардың жылдам дамуы
Аксиология деген не?құндылықтар туралы ілім
Ақыл ой әрекетін кезеңдік қалыптастыру тұжырымдамасының авторыПЯГальперин және НФ Талызина
Ақыл-ой әрекетінің тәсілдерін кезең бойынша қалыптасу теориясын кім зерделедіВДавыдов, ДЭльконин
Ақыл-ой тәрбиесінің міндетіне не жатадыэтикалық сананы, сезімді, тәртіпті қалыптастыру
Алғаш оқытуды оқу және үйрету деп бөлгенИФГербарт
Алдағы 10 15 жылда берілетін білім мазмұнын көрсететін және әртүрлі оқу жоспарларын құрастыруға негіз болатын жаңа нормативтік құжат олбілім берудің базистік оқу жоспары
Алдыңғы ұрпақтан кейінгілерге жинақталған тәжірбиені беру ретінде анықталадыБілім беру
Альтернативті технологияға қандай технологияны жатқызуға боладыРШтейнердің
Аналитикалық қабылдау стилiн ұстанатын оқушы Тапсырманың барлық бөлшектерiн талдауға тырысады
Аралас сабақтың компоненттерiне жатпайдыКоррекция (түзету)
АС Макаренко балалар ұжымын дамытуға қатысты келесі преспективаларды бөліп көрсеттіЖақын, орта, алыс
АС Макаренко бойынша тұлғаға ұжым арқылы ықпал ететiн әдiс Параллельдi ықпал ету логикасы
АС Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері3
Ата-аналарды пәндер бойынша жаңа бағдарламалар мен оқыту әдiстемелерiмен таныстыру мақсатында ұйымдастырылады Ашық сабақтар
Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстарБақылау түрлері
Ауызша,көрнекілік және практикалық әдістерді қандай белгіге байланысты жіктелгенбілім түп нұсқасы
Ауыспалы құрамды жұппен жұмысҰжымдық жұмыс формасы
АФ Каптерев, МА Данилов тұтас педагогикалық процесті қарастырады Тәрбие мен оқытудың бірлігі ретінде
Бiлiм беру мазмұнында тұлғалық бағдарлық бағыттағы құндылықАдам
Бiлiм беру мазмұнының негiзгi элементтерiне жатпайдыБасқару
Бiлiм беру нәтижесiБiлiмдiлiк
Бiлiм беру процесiнде тұлғаның дамуына маңызды ықпал ететiнБiлiм беру мазмұны
Бiлiм беру сферасында мемлекеттiк саясатты жүргiзу үшiн тағайындалғанБiлiм берудi басқарудың мемлекеттiк органдары
Бiлiм берудiң мазмұнын мына құжат айқындамайдыОқу пәндерi
Бiлiм берудiң негiзгi мiндетiАдамның тұлға ретiнде дамуы
Бiлiм,сенiм және адамның өзiн-өзi ұстай бiлуi арасындағы үйлесiмдiлiкбұл Тәрбиелiлiк
Бiртұтас педагогикалық процестiң «әлеуметтiк заказ» блогының компонентi Мақсат
Бағалаутексеру нәтижесі
Бағдарламалап оқытудың басты элементiОқыту бағдарламасы
Бағдарламалап оқытудың пайда болуы мына есiммен байланыстыБФСкиннер
Бағдарламалық оқыту принциптің авторы кімБСкиннер
Бағдарламалық оқытудың түрін қай жылдардан бастап және кімдер енгізген1960 БСкиннер,ЖКрауде
Бақылау әдістеріауызша және жазбаша бақылау
Бақылау формаларыЖеке,топтық және фронтальды
Бақылаудың дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүруін талап ететін принципобъективтік
Бақылаудың түрлеріАлдын-ала бақылау, күнделіктті бақылау, қорытынды бақылау
Балаға толық таңдау еркiндiгiн беретiн талап Сенiм
Балалар ұжымының теориясын қарастырған педагогАСМакаренко
Балаларды қорғаудағы халықаралық құжатБҰҰ – ның балалар құқұғы туралы конвенциясы
Балалардың белгiлi iс-әрекеттерiн ынталандыратын немесе тежеу жасайтын педагогикалық ықпал ету әдiсi Талап
Балалардың бойында қалыптасқан дағдыларды бекiтудiң жолы Жаттығу
Балалардың елiктеушiлiгiне негiз болатын әдiс Үлгi-өнеге
Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісіЖазалау
Баланың зейiнiн оятудағы ең негiзгiсiТiтiркендiргiштiң ауыспалы күшi
Баланың құқығы туралы БҰҰ Конвенциясы қай жылы қабылданды1989
Баланың өзiн қоршаған ортаға ұқыптылықпен, қамқорлықпен қарау қарым-қатынасын қалыптастыру мына тәрбиенiң мiндетi Экологиялық
Баланың тұлғалық қасиеттерінің тәрбие мақсатына сәйкес дамуы қалай аталады?тәрбиелік
Барлық мәдени байлықты меңгеру және қоғамдық өмiр мен еңбекке дайындауға бағытталған оқушының өзара iс-әрекетi мен мұғалiмнiң белсендi араласуы және басқаруы арқылы жүргiзiлетiнПедагогикалық процесс
Бастауыш мектептiң негiзгi мiндетiБалаларды үйдегi және мектептегi оқу жұмысына бейiмдеу
Басшылық қызметiн атқаратын топ мүшесi Лидер /көш басшысы/
Батов жүйесі неше бөлімге бөлінген2
Батов жүйесінің тұтастай сыныппен жұмысы нешінші бөлім болып табылады1
Баяндау сөздiк әдiске жатады,оның негiзгi функциясыОқыту
Белгiлi бiр бiлiмдер жүйесiн, практикалық iскерлiк пен дағдыларды және олармен байланысты танымдық және шығармашылық iс- әрекет деңгейiн меңгеруБiлiм беру
Белгiлi бiр тұрақтылығымен көрiнетiн топқа тұлғаның бiрiншi кiру фазасы Бейiмделу
Белгiлi критерийлерге (талаптарға) сәйкес дидактикалық процестi ретке келтiру және қойылған мақсатты тиiмдi iске асыруға қажеттi форманы тағайындауҰйымдастыру
Белгiленген көзқарастар мен сенiмдер адам бойында өмiрге деген белгiлi бiр моральдық, ерiк- жiгерлiк және эстетикалық қатынасты қалыптастыруды талап етуi дүниетанымның мына функциясына тән Тәрбиелеу
Белгілі бір істі табысты орындауда тұлғаның дара психикалық ерекшелігіқабілеттілік
Белгілі бір оқу пәнінің мазмұнын сипаттайтын құжат Оқу бағдарламасы
Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орныЛицей
БеллЛанкастерлiк оқыту жүйесiБiрiн-бiрi оқыту жүйесi
Белсендi оқыту iс-әрекетiнiң формасыІскерлiк ойын
Білім беру іс-әрекет және нәтижебілім беру аймағындағы мамандарды даярлау мен қайта даярлаудың дүйесі, жаңа мемлекеттік білім беру стандартын, жаңа тұжырымдармен, өзіндік бейнелейтін модельдері
Білім беру жүйе ретінде мынаны анықтайдыәр түрлі тип пен әр түрлі деңгейдегі мекемелердің дамытушы жүйесін
Білім беру қандай құндылыққа жатады?жалпы азаматтық
Білім беру мазмұны дегенді қалай түсінесізоқушыларға өмірге қажетті білім, білік және дағдыны қалыптастыруды көздейтін, ақыл-ойын дамытатын, еңбекке даярлап, дүниетанымын, көзқарасын қалыптастыруды көздейтін жүйе
Білім беру мазмұнын анықтауға әсерін тигізетін факторларҚоғамның және тұлғаның қажеттіліктері
Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсатыТұлғаны дамыту
Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсатыоқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру
Білім беру мекемелеріндегі негізгі құжат Мекеме жарғысы (Уставы)
Білім беру мекемесінің іс-әрекетін,құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығыжарғы
Білім беру процесс ретіндебілім беру жүйесінің дамуының нақты уақыт кезеңіндегі өзгерісінің ерекшелігі мен кезеңдерін бейнелеуі
Білім беру саласында мемлекеттік норма ретінде қабылданатын параметрлер жүйесі олбілім берудің мемлекеттік стандарты
Білім беру саласында мемлекеттік норма ретінде қабылданатын параметрлер жүйесі олбілім берудің мемлекеттік стандарты
Білім беру стандартымектеп бітіруші оқушылардың білім деңгейіне қойылатын міндетті талаптар
Білім беру ұғымына анықтама беруҚоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесі
Білім беру ұйымдарын құру және тарату кімдердің келісімімен құрыладыбілім беру ұйымдарының құрылтайшыларының?
Білім берудегі мониторингі алағшқы ұсыныс немесе керекті нәтижеге сәйкес туындату мақсатындағы үнемі бақылау
Білім беруді гуманитаризациялау дегенімізәлеуметтік проблемаларды, адамның қажеттілігн іске асыру мақсатында білім беру мазмұнын бағыттау
Білім беруді ізгелендіру дегеніміз олбілім беру процесінің баланы, оқытушыны сыйлауға, құқығының, еркіндігінің сақталуына бағытталуы
Білім мақсатына жету әрекетіндегі қандай да бір ғылымның, өнердің негіздері бойынша дидактикалық сараптаудан өткен білім жүйесіОқу пәні
Білімдерді қабылдау логикасы мен беру логикасын қамтамасыз ететін оқыту әдістеріИндуктивтік, дедуктивтік
Білімдерді меңгеру жолдары, құрылымықабылдау,түсіну,меңгеру,жалпылау,бекіту, жаңғырту,қолдану
Білімді.іскерлікті және дағдыны меңгеру беріктілігі ұстанымыОқыту мазмұнын ұзақ уақыт есте сақтауды талап етеді
Бір бірімен байланысты, бір бірімен шартталған сабақ элементтерінің жиынтығысабақ құрылымы
Бір объектіні екінші бір ұқсас объектімен салыстыруда бастапқы ретінде қабылданатын үлгі,нұсқа,модель бұлстандарт
Бір оқушы екінші оқушыдан несімен дараланадыжеке даралығымен
Болашақ мектебінің моделін жасаған жаңашыл педагог кімАЫсқақов
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыруЭстетикалық тәрбиесі
БТЛихачев тұтас педагогикалық процесті қарастырадысабақтан тыс уақытта тәрбиеге қатысушылардың өзара әрекеттесуі
Вальдорф педагогикасының негізін қолдаушы кімРШтейнер
Гимназия бұлгуманитарлық ойлау типіне бейімделген, оқушыны дамыту, тәрбиелеу, оқытуға бағытталғган, саралап оқытуды көздейтін, жалпы білім беретін, орта оқу орны
Грузия мектебінде бағасыз оқытудың авторы кімШААмонашвили
Гуманистік бағытты педагогикаға негіздеген кім?К Роджерс
Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалыбұлДүниетаным компонеттері
Ғылыми білімдер, практикалық білік және дағдылар жүйесі, іс-әрекет пен ойлау әдістері жиынтығымен анықталатын дидактикалық жұмысОқытуды ұйымдастыру формасы
Ғылыми дүниетаным адамға қоғам, табиғат туралы түсiнiктер берiп,сана сезiмiн оятуды қалыптастырады бұл дүниетанымның мына функциясының мәнi Ағартушылық
Ғылыми дүниетанымАдам санасының ерекше айрықша формасы
Ғылыми педагогикалық зерттеудiң комплекстi әдiсi Педагогикалық әксперимент
Ғылыми- теориялық және практикалық бағыттарды күрделендiру, бүгiнгi күнi болашақты құру идеясын ұсыну бұл дүниетанымның мына функциясына тән Болжау
Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айтуБілім
Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістеріБақылау, әңгіме, эксперимент, сауалнама
Ғылыми-танымдық iс-әрекеттi құру принциптерi, формалары және тәсiлдерi туралы iлiмӘдiснама
Дайындық және өткiзу әдiстемесi бойынша педагогикалық кеңес бөлiнедi Дәстүрлi және дәстүрлi емес
Дальтон жоспары жүйесінің авторы кімЕПаркхерст
Дальтон планОқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы
Дамыта оқуды нешінші жылдары қолға алды1959 1960 жылдары
Дамыта оқыту жүйесінің маңызды принципітеориялық білімнің жетекші рөлі
Дамыта оқыту тұжырымдамасының негізін салғанЛВ Занков
Дамыта оқытудың идеясын алғашқылардың бірі болып қолға алған академик кімЛСВыготский
Дамыта оқытудың негізін қалаған кімЛДЗанков, ДБЭльконин
Демократияландыру және ізгілендіру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелікБасқару принциптері
Демократияландыру және ізгілендіру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелікБасқару принциптері
Дененi, қозғалыс дағдыларын қалыптастыруға мақсатты түрде ықпал ететiн процесс тәрбиенiң мына түрiне жатады Дене
Дәстүрлі тезнология (оқыту) арба,ал әдістер тек тәсілдер жүйесі реактивті қозғалтқыштар деген кімСАрхангельский
Дидактика зерттейдіОқыту заңдылықтарын
ДидактикаБілім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бөлімі
Дидактикадағы оқыту әдістері мына сұраққа жауап бередіҚалай оқыту
Дидактикалық зерттеудің әдістемесі мен әдіснамалық мәселелерін зерттегендер ЮБабанский, ВИЗагвязинский
Дидактикалық категорияОқыту процесі
Дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі барлық идеялары, нормативтік талаптар бұлоқыту заңдылықтары
Дидактиканың бірлікті кеңейтетін (ДБК) педагогикалық технологиясының авторы болыпПМЭрдниев
ДидактикаОқытудың жалпы теориясы
ДиктантБақылау әдісі
Диктантбақылау әдісі
Директордың мектептегi тәрбие жұмысын меңгерушi орынбасарының мiндеттерiТәрбие жұмысының ғылыми-әдiстемелiк талдауын жасау
ДискуссияОқыту әдісі
Дүниеге ғылыми көзқарасты қалыптастыру мектепте қай жастан жүзеге асырылуы тиіс11 жастан
Дүниеге көзқарас деген ұғымды бірінші қолданған кімИ Кант
Дүниетаным Адам санасының өзіндік формасы
Дүниетанымдық көзқарасты қалыптастыруда қай функция аса маңызды емес Түзету
Дүниетанымның компоненттері Ғылыми білім жиынтығы, көзқарасы, сенімі, адамның идеалы
Дүниетанымның құрамды бөлігіне не жатпайдықиял
Егер мұғалiм мақсатты және оған жету тәсiлдерiн, жағдайын анықтап, бiрақ оны нақты айқындауды оқушының өзi iске асыратын деңгейШығармашылық
Егер тапсырмада оның мақсаты, жағдайы және шешу жолдары көрсетiлсе, ол оқу элементтерiн меңгерудiң мына деңгейiне тән Оқушылық
Ең соңында тұлғаның қалыптасуы және дамуы мынаған байланыстыӨмiр жағдайы және тәрбие
Ересек оқушылар алдымен оқытушының басшылығымен материалды өздері оқып, үйренеді, сонан соң қажетті нұсқаулар алып, нашар үлгеретіндерді оқытатын жүйе бұл белланкастер жүйесі
Еркiн қиялдау (еркiн тақырыпқа қиялдау) өзiнiң ең жоғарғы деңгейiне жетедiТөменгi сынып кезеңiнде
Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсатыТұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
Ертеңі қуаныш деп АСМакаренко нені атадыперспективалар жүйесін
Әдiснамалық бiлiмдер құрылымында келесi деңгейлердi бөлмейдiЗерттеушiлiк
Әлеуметтендіру дегенімізтұлғаның қоғаммен әрекеттесуі арқылы дамуы, әлеуметтік нормаларды, құндылықтарды игеру
Әлеуметтік ортаАдамның қоршаған ортасы(қоғамдық,материалдық,рухани), тіршілік ету,іс-әрекеті,қалыптасу жағдайы
Әр елдің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласыСалыстырмалы педагогика
Әр сабақта оқушылардың білімін, білігін, дағдысын жүйелі түрде бақылап отыруағымдық бақылау
Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылауағымдық бақылау
Әр сабақта оқушылардың оқу материалын игеруін жүйелі түрде бақылауағымдық бақылау
Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звеноларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттеріБілім беруді басқару
Әрбір жыл сайын бұл көзқарас тереңдетілуі, кеңеюі, толықтырылуы тиісдеген қандай педагогК Д Ушинский
Әсемдiктi түсiну, сезiну, туғызу бұл мына тәрбиенiң компоненттерi Эстетикалық
Жазалау әдісін қолдануда қандай талапты ескеру қажетпедагогикалық әдеп, әдептілік
Жалпы білім беретін мектеп бұлнегізгі және қосымша жалпы білім беретін және бастауыш кәсіптік бағдарламаларды іске асыратын, жалпы білім беретін оқу орны
Жалпы дидактиканы оқытудың негiзгi бөлшегiМұғалiм мен оқушының оқу iс-әрекетi
Жан-жақты мәдениетті тұлға дегенімізөз мәдениеті арқылы басқа мәдениетті білуге ұмтылған индивид
Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принципБірізділік
Жарыс әдісіӨз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту
Жарыс, мадақтау, жазалауІс-әрекеті және мінез-құлықты ынталандыру
Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмысПрактикалық әдістер
Жаттығулар, ойындар, гимнастика, туризм бұл мына тәрбиенiң тәсiлдерi Дене
Жеке оқушының оқуға деген белсенділігін,бағыттылығын,әрекетін туғызушы нетүрткі
Жеке тұлға деген ұғымға не лайықты?қоғамдық мәні бар әлеуметтік қабілеттер тек қасиеттерге ие, әрі қарай дамытуға ұмтылған адам
Жеке тұлға мен ұжымның арасындағы ең жақын қатынас түрін белгілеңізұжым мен жеке тұлғаның арасындағы үйлесімді қатынас
Жеке тұлға тұжырымдамасын адамның өзiне, басқаға және қоғамға деген субъективтi қатынасының жүйесi ретiнде ұсынғанАВЛазурский
Жеке тұлғаны қалыптастырудың негiзгi факторыIс-әрекет
Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуіӘлеуметтену
Жеке-даралық келіске қойылатын талаптарТәрбиеленушілердің әрекетінің толық еркіндігі
Жекелеген оқушылардың тапсырманы дара орындауы және бүкіл сыныптың ұжымдық жұмыспен қорытынды шығаруымен сәйкестікте жүзеге асырып оқытуды ұйымдастыру формасы (20 жж ХХ ғ)Бригадалық лабораториялық
Жекелей тәжiрибе алу нәтижесi мен процестi белгiлейтiн ең негiзгi түсiнiкОқу
Жеткіншек шақтағы іс-әрекет түрін белгілеңізқатынас
Жиi қайталап, бұрынғы меңгерiлгендi жетiлдiру қажет деген ереже қай оқыту принципiне тәнЖүйелiлiк және бiрiздiлiк
ЖҚараевтың технологиясында тапсырмалар қалай беріледідеңгейлік
Жоғарғы сынып оқушыларының жетекшi iс- әрекеттерi: Оқу, оқыту, еңбек
Жүйелiлiк, логикалық, дәлелдiлiк талаптары қойылатын әдiс Лекция
Жүйелi-функционалды көзқарас тұжырымдамасын жасаған ТаланчукН
Жүйелік және бірізділік принципіОқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді
Заттар мен құбылыстарды танып білуге бағытталған жеке адамның ерекшеліктерінің бір көрінісіқызығушылық
Зейiннiң ауытқуының жеке ерекшелiктерi туралы ең алдымен мынаған байланысты бағалауға болады: Оқушы бiр тапсырмадан екiншiге қалайша тез ауысады
Зерттеудің ұғымдық аппаратының этимологиялық талдауы қандай зерттеуге жатады?терминологиялық зерттеуге
Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталауЖаттығу
Индивид деген ұғымға не сәйкес келедібелгілі бір әлеуметтік топ иесі
Индивид тұлғасының психикалық ерекшелігі, қайталанбастығы бұлжеке даралық
Ілгері қарай қозғалыс және қандай болса да нәтиженің жетістігіне бағытталған бірізділік әрекетінің жиынтығыүрдіс
Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісіЖаттығу
Іс-әрекетті ұымдастыру тобына қандай әдісті жатқызуға боладыжаттығулар
Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісіТалап қою
Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру мақсатындағы оқу әрекетін бірнеше рет орындау Жаттығу
КДУшинский мына еңбектiң авторыАдам тәрбие тиегi
Кез келген бiлiм беру жүйесiнiң негiзгi мақсаты Тұлғаны дамыту
Кез келген бақылаудың басты функциясыбағалауыш
Кез-келген iс-әрекеттiң негiзгi бiрлiгi әрекет
Кәсіптік бағдар беру қандай тәрбиенің бөлігідене тәрбиесінің
Кәсіптік мектеп бұлжалпы орта, кісіптік бастауыш білімнің, жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын орта оқу орны
Конференциялар арасында мектептегi жоғары басқару органының рөлiн атқаратын Мектеп кеңесi
Көп адам қатынасатын, көтерiңкi көңiл - күй, қызықтылық мына әдiстiң ерекшелiгi Мерекенiң
Көп қайталау негізінде жоғары деңгейде жетілген, қажетті әрекеттерді орындауда байқалатын практикалық іс-әрекет компоненті ретінде анықталатын ұғымДағды
Көркем шығарма туындыларымен таныстыру, көрсету, өнертану бiлiмiн берудегi тәрбие түрi Эстетикалық
Көрнекiлiк әдiстердiң шартты түрде екi топқа бөлуге боладыИллюстрация және демонстрация
Көрнекілік оқыту әдістеріДемонстарция, иллюстрация
Қабілетімен көзге түскен оқушылармен жеке сабақ өткізу батов жүйесінің нешінші бөлімі болып табылады2
Қазiргi бiлiм берудiң мақсатыӘлеуметтiк құндылы iс- әрекетке ену үшiн тұлғаға қажеттi қасиеттерiн дамыту
Қазiргi түсiнiк бойынша оқытуға төмендегiдей белгiлер тәнОқушылар мен мұғалiмдердiң өзара iс-әрекетi
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қандай мерзімдерге арналған2005-2010
Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайдыЕрлер мен әйелдерді жеке оқыту
Қазақстан Республикасының Бiлiм беру заңы айқындайдыБiлiм беру сферасындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi принциптерiн
Қазақстан Республикасының Бiлiм беру заңықабылданды2007
Қазақстанда қиын балаларға арнап болашақ мектебін ашқан кімА Искаков
Қазақстанда тұтас педагогикалық процесті жете зерделегенДХмель
Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі Таным теориясы
Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізіТаным теориясы
Қазіргі тәрбие мақсатыТұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
Қай тәрбие әдісі жеке тұлғаның санасын қалыптастыруәдісіне жатадысендіру, әңгіме
Қай тәрбие әдісінің негізінде психологиялық иландыру алынғансендіру әдісі
Қайталанбайтын, басқаға ұқсамайтындық аспектiсiнде сипатталатын адам бұлЖеке даралық
Қалай және қайтіп оқыту қажет деген көзқарастарын ғылыми жүйедидактика
Қандай жағдайда тәрбиеші тәрбие жұмысында «паралельді ықпал ету» әдісін қолдана аладыұжымның дамуы екінші немесе үшінші кезеңде болған жағдайда
Қандай оқыту принципі оқыту мазмұны оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми деректер, теориялар және заңдармен таныстыруды талап етедіғылымилық
Қандай оқыту принципі сезім органдарының оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қалыптастыруды талап етедікөрнекілік
Қарама-қарсы өзiндiк көзқарастар мына әдiстi қолданғанда туындайды Диспут
Қоғамдық пайдалы мақсат пен iс-әрекет, басқару ұйымы және жауапкершiлiктiң белгiсi тән Ұжымға
Қоғамдық талапты бейнелейтін тәрбие әдісі қалай аталады қоғамдық пікір
Қоғамдық тәрбие олқоғамдық тәрбиенің мемлекеттік жүйесі
Қоғамдық тәрбие принципін сипаттайтын талапты белгілеңізтәрбие прцесінде мемлекеттік, қоғамдық және жеке тұлғалық қажеттіліктердің сәйкестігі
Қоғамның әлеуметтiк заказы блогының компоненттерi Мақсат, мiндет, мазмұны
Қоғамның мәдени байлығын меңгеруге және еңбекке даярлауға бағытталған, мұғалiмнiң белсендi араласуы және басқаруы арқылы жүргiзiлетiн оқушылардың бiрлескен iс әрекетi Тұтас педагогикалық процесс
Қойылған мақсатқа жетуге бағытталған мұғалiм мен оқушы арасындағы реттелген байланыс Оқыту
Қоршаған өмірдегі объектінің адам, тап, қоғам үшін, олардың қажеттілігіне, қызығушылығына байланысты бағалануы қалай аталады?құныдылық
Қосжақтылық, мұғалімдер мен оқушылардың біріккен іс-әрекеті, педагогикалық жетекшілік, арнайы жоспарлы ұйымдастыру және басқару, тұтастық пен бірлік, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестік және олардың дамуы мен тәрбиесін басқару сияқты белгілер тәнОқытуға
ҚР Білім беру мекемелері мен жүйелерін айқындайтын нормативті құжаттарБілім берузаңы (1991 ж), Білім берубағдарламасы (2000 ж):
ҚР-ғы 12-жылдық білім беруге көшу қарастырадыҮш деңгейді
Қысқа, бейнелi, эмоционалды түрде хабарлау әдiсi Баяндау
Лекция төмендегі қай дидактикалық міндеттерді орындайтын сабақтың негізгі формасыжаңа білімді игеру үшін ақпарат алу
Мiнез құлық қателерiн айқындау және қоғамдық тәртiптi бұзуды айыптау әдiсi Жазалау
Мiнез-құлықты қалыптастыру әдiсiӘңгiме
Мағынасы, уақыты және ұйымдастырылуы тұрғысынан аяқталған оқу процесінің бөлігіСабақ
Мадақтау әдісі деген олтәрбиеленушілердің тәртібіне дұрыс баға беру
Мазмұнды қалыптастыру принциптерiне жатпайды Идеалистiк
Мақсатпен бағытталған қалыптастыру прцесінің объектісі не болып табыладытұлға
Мақсатты және саналы түрде бақыланатын әлеуметтiк процессТәрбие
Мақсатты түрде өзін-өзі тәрбиелеу қай жаста басталады13-16 жаста
Мектеп алды бұл бұрын бала бақшаға бармаған, мектеп жасындағы балалар үшін, оқу-тәрбие процесі, ұымдастырылған, мақсатты бағытталған, оқу орны
Мектеп басқарушысының iс-әрекетi бағаланадыМектеп жұмысының нәтижесi бойынша
Мектеп директорының негiзгi мiндетiнiң бiрiМектептiң педагогикалық ұжымын басқару
Мектеп жасындағы (1-4 сыныптар) әрекет түрі қандайоқу
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттарыАна-аналармен ұйымдастырушылық педагогикалық жұмыс,ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту;ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу
Мектеп тәжiрибесiндегi құрастырылатын жоспарларПерспективтi, жылдық, күнделiктi
Мектепiшiлiк бақылаудың маңызды талабыЖүйелiлiк
Мектепке дейінгі кезеңдегі іс-әрекет түрін көрсетіңізойын
Мектепке оқу-тәрбие процесін жүргізуде басшылыққа алынтан аражелер мен талаптар қалай аталадыпринциптер
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайдыМектеп кеңесі
Мектептегi жоғары басқару органыЖалпы мектептiк конференция
Мектептегi кәсiптiк бағдарлау жұмысын iске асыру түрiне жатпайды Құрбыларымен қарым-қатынас жасау
Мектептегi оқу тәрбие процесiнiң сапасын арттырудың маңызды жағдайы болып есептеледiМектеп iшiлiк бақылау
Мектептегi оқу-тәрбие жұмысының негiзгi сұрақтарын қарастыратын тұрақты жұмыс атқаратын органПедагогикалық кеңес
Мектептегi оқытудың классикалық формасыСабақ
Мектептегi педагогикалық кеңестiк iс-әрекет құралы, құрылымы және мазмұнын айқындайтынМектеп уставы
Мектептегi ұжымдық басқару органы Мектеп кеңесi
Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттарОқулықтар; оқу жоспары; оқу бағдарламалары
Мектептен және сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне жатпайды Сабақ кестесін жасау
Мектепті басқару мен ондағы жұмысты ұйымдастыруды және халықтық білім берудің мазмұны мен әдістерін мақсат еткен педагогика ғылымының саласыМектеп тану
Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдыстыру формасыӘдістемелік күн
Мемлекеттiң бiлiмдiлiк нормасы ретiнде қабылданатын негiзгi параметрлер жүйесi Бiлiм беру стандарты
Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығыбілім беру жүйесі
Меңгерiлген iс-әрекет тәсiлдерi бұл Іскерлiк
Меңгерiлген бiлiмдi тәжiрибеде қолдану тәсiлдерiн қалыптастыру бұлІскерлiк
Меңгеру мақсатында ақыл-ой немесе практикалық әрекеттерді көп рет қайталауЖаттығу
Меңгеру процесінің негізгі этаптарықабылдау, ойлау, есте қалдыру, жалпылау, бекіту, жаңғырту, қолдану
Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісіПікір-талас
МИМахмутов қандай оқытудың негізін қалаушыпроблемалық-дамыта
МИМахмұтов оқытудың қай түрін терең зерделедіпроблемалы
Модуль деген сөз қандай мағынаны білдіредідеңгей
Модульді оқытудың ғылыми негізін салған ғалым кімЛЮцавиченя
Мұғалiм материалды мазмұндауды мына принцип бойынша құруы керекБаланың қабылдау ерекшелiгiн ескеру
Мұғалiм мен оқушының арасындағы қарым- қатынас тәсiлдерi мен құралдарының тұрақты формасыПедагогикалық қарым қатынас стилi
Мұғалiмдер оқушылар жүйесiндегi басқару қызметi Іс-әрекет
Мұғалiмнiң диагностикалық iс-әрекетiнiң мiндетiОқушыларды зерттеу
Мұғалiмнiң мұқият ойластырып ұйымдастырылған iс-әрекетi нәтижесiнде оқушының белсендiлiгiнiң көрiнуi бұл Заңдылық
Мұғалiмнiң негiзгi функциясыБасқару
Мұғалiмнiң педагогикалық тиiмдi басқару стилiДемократиялық
Мұғалiмнiң педагогикалық тұрғыдан қалаулы басқару стилiДемократиялық
Мұғалiмнiң педагогикалық шеберлiгiнiң элементтерiне жатпайдыАвторитарлық басқару
Мұғалiмнiң тәрбиелiк iс әрекетiне қандай қасиет сай емес Өзiн өзi тым жоғары асыра бағалау
Мұғалiмнiң тәрбиелiк ықпал ету функциясына жатпайдыЖоспарлау
Мұғалiмнiң ұйымдастырушылық iс-әрекетiнiң бағытыОқушыларды оқу-тәрбие жұмысына тарту
Мұғалімнің оқытушылық әрекеті мен оқушының танымдық әрекетіне жетекшілік етуден тұратын тұтас педагогикалық үрдістің бөлігіОқыту
Мұғалімнің проблеманы коюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуіпроблемалық мазмұндау
Негiзiнен әлеуметтiк факторлардың әсерiнен пайда болған тұлғалық қасиеттерҚұндылық бағыттылық
Негізгі және тәжірбиеде қолдану мақсатында оқушыларды ғылыми білім, біліктілік, дағдылармен қаруландыру болатын оқыту функциясыБілімділік
Нормалар мен құндылықтарға негізделген, индивидтің бойында салыстырмалы, тұрақталған жоғары психикалық функцияның пайда болуы кімді қалыптастырады?тұлғаны
Ойын iс-әрекетiнiң негiзгi элементтерiне жатпайдыАлгоритм
Ойынға керегi нәтиже емес Процесс
Оқу дискуссияның рекшелігіЖаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп, өз көзқарасын дәлелдей алуында
Оқу дискуссиясының негiзгi функциясыТаным қызығушылығын ынталандыру
Оқу материалын бiрiздiлi,түсiнiктi,эмоционалды түрде монологиялық мазмұндауБаяндау
Оқу материалын меңгерту бағытындағы мұғалімнің іс-әрекетіСабақ беру
Оқу нормативтік құжаттар орта, жалпы білім беретін мектеп қызметінің мазмұны анықталады ҚР білім туралы Заңы,оқу жоспары,оқу бағдарламасы,оқу журналы
Оқу оқытудың бір жағы болып табылады Оқытудың екінші жағы бұлСабақ беру
Оқу пәні бойынша тақырыптардың бірізділігін және оларды оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білім, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжатОқу бағдарламасы
Оқу пәні дегенімізПедагогикалық тұрғыдан бейімделген білім саласы
Оқу процесiнде оқушыға меңгеруге қажеттi ғылыми бiлiмдер, iскерлiк пен дағдылар, ойлау және iс-әрекет тәсiлдерiнiң жүйесiМазмұны
Оқу танымдық iс-әрекеттi ұйымдастыру және iске асыру әдiсiне жатпайды Тренинг
Оқу тәрбие процесiн iске асыру тәсiлi, оның iшкi мазмұны, логикасы, мәнiнiң сыртқы жағыФорма
Оқулықбелгілі бір оқу пәніне арналған ғылыми білімдердің негізі
Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісітанымдық ойындар
Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызметынталандырушылық, дамытушылық, оқытушылық, бақылаушылық, тәрбиелеушілік
Оқу-тәрбие процесінің мақсаттарын анықтағанда мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің стратегиясын не анықтайды?тұлғалық әрекет
Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыруОқытудың жаңа әдістерін енгізу
Оқушылар iс-әрекеттерiн жақсы бағалау әдiсi Марапаттау, мадақтау
Оқушылар ұжымының өзара қарым-қатынас деңгейi мына әдiстiң көмегiмен белгiлi болады Социометрия
Оқушыларға өз iс әрекетiн мақсатты ұйымдастыруға тiкелей қатысуға мүмкiндiк беретiндей педагогикалық процестi ұйымдастыру мына принциптiң мәнi Өзiндiк iс-әрекет жасау
Оқушыларды құбылыстардың, процестердiң, объектiлердiң шынайы нақты түрлерiмен таныстыру бұлДемонстрация
Оқушыларды олардың қабілетіне,санаткерлік даму және даярлық деңгейіне байланысты нашар,орташа,күшті сыныптарға бөлу мен ерекшеленетін жүйе бұлманнгейм жүйесі
Оқушыларды тәрбиелеуші бірлестікСынып ұжымы
Оқушылардың жоғары табысқа жетуiнде шешушi рөлдi атқаратын Дұрыс ұйымдастырылған таным iс- әрекетi
Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелдіТабиғи нышандардан
Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстарыПедагогтің көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті
Оқушылардың рухани сана сезiмiн қалыптастыру мақсатында педагогикалық ықпал ету амалдары Әдiс
Оқушылардың сезім мүшелеріне ықпал ететін және дүниені тануды жеңілдететін сенсомоторлық стимул болып табылатын нәрсе ретінде қызмет етедіКөрнекі құралдар
Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіретін дискуссияОқыту әдісі
Оқушының елестету тұрақтығын айқындайтынӘсердiң айқындығы
Оқушының зейiнiн тек өзгерiп отыратын және жаңарып отыратын мазмұн ғана сақтауы мүмкiн дегенСАРубинштейн
Оқушының зейiнiне ерекше әсер ететiн Cабақ қарқыны
Оқушының қабiлеттерi, қызығушылықтары, дарындарының дамуының ең басты себебiТәрбие процесiн мақсатты түрде ұйымдастыру және iске асыру
Оқушының қоғамдық қатынастарға жақсы бейімделуі үшін оқытуды тек оқушының жеке тәжірбиесін кеңейтуге бағыттайдыПрагматизм
Оқушының мінез-құлқы мен іс-әрекетін ынталандыру әдісіМадақтау
Оқушының оқу iс-әрекетiн бағалауға қандай талап қойылмайдыКездейсоқ
Оқушының оқу iс-әрекетiн бақылаудың түрiне жатпайдыАуызша журнал
Оқушының оқудағы жетістігінің шынайы көреткішіОқу-танымдық іскерліктерді меңгеру
Оқушының оқу-танымдық iс-әрекетiнiң объективтi бағыттылығын айқындайтын Бiлiм беру мазмұны
Оқылатын материалды түсiну, таным заттарының, құбылыстардың, процестердiң себеп-салдарын ұғыну, түсiнiктердiң қалыптасуы Ойлау нәтижесi
Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етедіТеорияның практикамен байланысы
Оқыту ең алдымен мына жағдай сақталғанда ғана тәрбиелейдi, тұлғаны қалыптастырадыБiлiмнiң ғылымилығы
Оқыту әдiсiне қайсысы жатпайды Экскурсия
Оқыту және бiлiм беру,олардың мақсаттары,мазмұны,әдiстерi,құралдары,ұйымдастыру жолдары,нәтижесi туралы ғылымДидактика
Оқыту заңдылықтарыБелгілі бір жағдайларда объективті, маңызды, қажетті, тұрақты қайталанып отыратын байланыстар
Оқыту құралдарыоқытудың материалдық базасы
Оқыту мақсаттары мен мiндеттердiң шешушi жолыӘдiс
Оқыту мақсаты оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыруДәстүрлі дидактикалық концепция
Оқыту мақсаты оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастырудәстүрлі дидактикалық тұжырымдама
Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекетіСабақ беру
Оқыту мен тәрбиеге қойылатын белгiлi бiр талаптар мен ережелер жүйесi Принциптер
Оқыту нәтижесін толық бақылау, бағалау, тексеру дидактикада қалай аталады рейтинг
Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжатОқыту бағдарламасы
Оқыту принципі болыпкөрнекілік
Оқыту принципіДидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар
Оқыту принципіОқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Оқыту принциптеріне жататындар Ғылымилық, белсенділік, көрнекілік
Оқыту процесi кезiнде меңгерiлген бiлiм,iскерлiк,дағды,ойлау тәсiлдерi жүйесi Бiлiм беру
Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер, практикалық іскерліктер мен дағдылар, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесіБілім беру мазмұны
Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер, практикалық іскерліктер мен дағдылар, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесібілім беру мазмұны
Оқыту процесінде іске асырылатын функцияларОқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту
Оқыту процесінде іске асырылатын функциялароқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту
Оқыту процесінің әдіснамалық негіздерітаным теориясы
Оқыту процесінің қозғаушы күшіОқыту процесінің қарама-қайшылығы
Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайдыОқыту заңдылықтары
Оқыту технологиясы қандай сұраққа жауап бередіҚалай нәтижелі оқытуға болады
Оқыту тәсілдеріОқыту әдісінің құрамды бөлігі
Оқыту үрдісін қызғылықты жүргізуге болады, егер дежоғары деңгейде қиындық тудыра оқытып отыру
Оқыту үрдісінің объективті заңдары мен заңдылықтарының өсуін бейнелейтін және оның тұлғаның дамуына бағытталуын анықтайтын бастапқы дидактикалық ережелерОқыту принциптері
Оқыту формаларына қайсысы жатпайды Баяндау
Оқыту,тәрбиелеу,хабармен қамтамасыз ету,бiлiмдi меңгерiп оны тәжiрибеде қолдану мақсатын iске асыруда мұғалiмнiң атқаратын iс-әрекетiСабақ беру
Оқытудағы саналылық және белсенділікДидактикалық принцип
Оқытуды ұйымдастыру формаларының маннгейм жүйесінің негізін қалаған кімИЗиккенгер
Оқытудың дәстүрлi түрi Түсiндiрмелi-иллюстративтi
Оқытудың екі жақтылығыСабақ беру мен оқудың бірлігі
Оқытудың әдіснамалық негізі не болып табылады?таным теориясы
Оқытудың қорытынды элементіБілімдерді практикада қолдану
Оқытудың құралыЖаттығу
Оқытудың негiзгi функцияларына төмендегiлердiң қайсысы жатпайдыТүзету
Оқытудың негізгі әдісі көрнекілік деген кімӘл-Фараби
Оқытудың нәтижесі неге байланыстытанымдық мотивтерге
Оқытудың нәтижесі олбелгіленген мақсатты жүзеге асыру дәрежесі, оқу бағдарламасын соңғы рет тексеру
Оқытудың нәтижесін тексерудің мәніОқушылардың белгілі бір бағдарлама, пән бойынша білім беру стандартына сай білімді меңгеру деңгейін анықтау
Оқытудың түсініктілік принципіЖас және дара ерекшеліктерді ескеру
ОқытуМұғалім мен оқушының өзара әрекеттері
ОқытуОқыту мақсатын іске асыруға арналған педагогтің реттелген іс-әрекеті
Оны қалыптастырған қоғамның типтiк өкiлi ретiндегi адамТұлға
Орта ғасырларда кең тараған танымдық іс-әрекетті ұжымдық ұйымдастырудың алғашқы түріДогматикалық оқыту
Орта сынып кезеңiнiң ерекшелiгi Жоғары интеллектуалдық белсендiлiк
Орта сынып оқушысының еске түсiруi ол Ойлауы
Отансүйгіштік деген ұғымның мәні недетуған жеріне,халыққа,отанына берілгендікте
Отбасы, бұлТұлғаның негізін қалайтын алғашқы құрылымдық бірлік
Өз қажеттiлiктерiн өтеуге бағытталған саналы,мақсатты,интеллектуалды iсәрекет бұл Оқу
Өзiнiң қай мектебiнде ЯАКоменский грамматикалық,дене тәрбиесiн оқыту, математикалық және басқа сыныптар енгiзудi ұсынды Латын мектебiнде
Өздiгiнен бiр де бiр дидактикалық мiндеттi шешпейдi, бiрақ оның ықпалын күшейтетiн әдiстiң бiр бөлшегiӘдiстемелiк тәсiл
Өздері сыйлап алған басқару орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын ұжымды басқарудың аталуы Өзін-өзі басқару
Өзін -өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдері Өзіндік талдау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ретке келтіру, өзін-өзі сендіру
Өзін-өзі жетілдіруге сапалы,жоспарлы мақсат көздеген процесс қалай аталадыөзін-өзі тәрбиелеу
Өзін-өзі тануға, өзін-өзі дамытуға қабілетті, адамдардың қарым-қатынасының және саналық іс-әрекетінің субъектісітұлға
Өзін-өзі тәрбиелеу әдісіБасқа адамның орнына өзін қою
Өнім беретін әрекет түріне қатысы жоқ мотив оның нәтижесінде емес өту процесінде болатын құрал олойын
пiкiрiнше жеке тұлға қоғамдық қатынастардың субъектiсi және объектiсi ретiндеАГ Ковалевтың
Параллельді ықпал ету принципінің мәніТәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі
Педагог тұлғасына қойылатын талапБілікті маман
Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыдыФилософия
Педагогика ғылымының әдіснамасы олғылыми-таным әрекеттерінің принциптерінің құрылымы
Педагогика Ғылымының негiзгi мiндетiТәрбиелеу заңдарын танып бiлу, тәжiрибешi мұғалiмдердi оқу тәрбие процесiнiң теориялықбiлiмiмен қаруландыру
Педагогика пәнібалаларды тәрбиелеу мен оқыту
Педагогика термині ең алғаш қайда пайда болды?Ежелгі Греция
ПедагогикаАдам тәрбиесі жайлы ғылым
Педагогикадағы қабылдау,түсіну,жалпылау,бекіту,пайдалану бұлБілімді игеру үрдісінің кезеңдері
Педагогикадығы әдіснамаТану принциптері,әдістері,формалары және процедуралары туралы оқу
Педагогикалык процестiң формасы бұл Педагогикалық процестi ұйымдастырудың сыртқы жағы
Педагогикалық процестiң дидактикалық принципi Тиянақтылық принципi
Педагогикалық бақылаудың тиiмдiлiгi неғұрлым жоғарылайды, егер Бақылау бағдарламасы болса
Педагогикалық болмысты сипаттаудың алғашқы қадамы неден басталады?эмпирикалық сипаттаудан
Педагогикалық болмысты түрлендіру және танымның әдісі,
Педагогикалық зерттеу деңгейi Эмпирикалық (тәжiрибелiк)
Педагогикалық зерттеу неден басталады?зерттеудің проблемасын анықтаудан, сипаттаудан
Педагогикалық зерттеудің болжамын не арқылы тексереді?педагогикалық эксперимент арқылы
Педагогикалық зерттеудің қорытындысы негізделеді Педагогикалық эксперимент нәтижесі арқылы
Педагогикалық инновациялар дегенiмiз Бұл педагогикалық жүйенiң iшкi күшiн жұмылдырып, нәтиженi арттыруға әкелетiн жаңалықтар
Педагогикалық іс-әрекет мәніӘлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру
Педагогикалық іс-әрекет объектісіпедагогикалық процесс
Педагогикалық кеңес қызметiнiң бағыттары Кәсiптiк және ғылыми педагогикалық
Педагогикалық кеңестi жоспарлауға қойылатын негiзгi талаптар Көкейтестiлiк, жүйелiлiк, перспективтiлiк
Педагогикалық қарым қатынас стилiнiң функцияларына жатпайдыБейiмделу
Педагогикалық менеджментбілім беру процесін басқару әдісінің технологиясы және ұйымдастыру нормасының тәсілдері мен қағидалар жиынтығы
Педагогикалық процесс бiр бiрiмен байланысты екi процестен тұрады Сабақ беру және оқу
Педагогикалық процесс жүйенiң жекелей жағдайы Әлеуметтiк
Педагогикалық процестiң қозғаушы күшiҚарама-қайшылық
Педагогикалық процестiң психологиялық қамсыздандыру принципiн ұсынғанФридман ЛМ
Педагогикалық процестiң ең кiшi бөлшегi (клеткасы)Педагогикалық жағдай
Педагогикалық процестiң жүйенi қалаушы негiзi Мақсат
Педагогикалық процестiң компоненттерi Бiр бiрiне бағынышты және бiр бiрiне ықпал етедi
Педагогикалық процестiң қарама- қайшылы мына жүйеде шешiледi Оқушы- мұғалiм
Педагогикалық процестiң қарама қайшылығы мына жүйеде туындайды Оқушы жүйесiнде
Педагогикалық процестiң қарама- қайшылығы Оның қозғаушы күшi
Педагогикалық процестiң негiздеушi компонентi Мазмұны
Педагогикалық процестегi тұлғаның қалыптасуы мынаған байланыстыНегiзгi қарама-қайшылықты жеңуге
Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыруТабиғи эксперимент (тәжірибе)
Педагогикалық процестің «элементарлық»ұясыПедагогикалық жағдай
Педагогикалық процестің компоненттеріМақсат,міндет,мазмұн,әдіс,форма,нәтиже
Педагогикалық тактПедагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі
Педагогикалық технология дегенімізғылыми дәлелденген жоба
Педагогикалық технология ең алғашқы рет қай елде, қандай жылы қолдана басталдыАҚШ 1960
Педагогикалық технологияларды енгізудің басты мақсаты қандайбілім берудің сапасын көтеру
Педагогикалық технологияны тұтас процеске қатысты бөлу керек деген кімНДХмель
Педагогикалық үрдістегі заңдылықтар негізінде анықталадыПринциптер
Педагогикалық үрдісті құрайтын компоненттерПедагог,оқушы
Педагогикалық ұжымда тұлғаның қалыптасуына түрткi болатынНегiзгi қарама қайшылықты жеңу
Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеруТақырыптық бақылау
Педагогикалық шеберлiк, педагогикалық шығармашылық пен жаңашылдық, педагогикалық iскерлiк бұлМұғалiмнiң кәсiптiк өсу деңгейi
Педагогикалық шындық көрiнiсiнiң деңгейiҒылыми-теориялық
Педагогикалық шындықты көрсететiн деңгей Ғылыми-теориялық
Педагогиканы қандай ғылымдар саласына жатқызуға болады?гуманитарлық ғылымдарға
Педагогиканың ғылым ретiнде дамуын айқындағанАдамды қоғамдық өмiр мен еңбекке дайындаудың объективтi қажеттiлiгi
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайдыАдамды өмір мен еңбекке дайындаудың объективті қажеттілігі
Педагогиканың ғылыми пән ретiнде қалыптасуы мына кiсiнiң есiмiмен байланыстыЯАКоменский
Педагогиканың әдіснамалық негізін құрайтын ғылымФилософия
Педагогиканың әдіснамасы нешеге бөлінеді?2
Педагогиканың негiзгi ұғымдарына жатпайдыМазмұндау
Практика жүзінде асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы деген қандай ғалымМЧошанов
Практикалық әдістер тобына қатысты оқыту әдісіЖаттығу
Практикалық жағдайларды имитациялайтын /бейнелейтін/ оқыту әдісіІскерлік ойындар
Практикалық оқыту әдiстерiне жатпайдыДемонстрациялық иллюстративтi
принциптері, формалары, процедуралары турлы ілімдіметодология дейміз
Проблемалық жағдайОқыту процесінде туған қиындық
Проблемалық оқыту мәніОқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру
Проблемалық ситуацияны туғызу қай жүйенiң маңызды кезеңiПроблемалық оқыту
Профессиограммаға жатпайдыМамандарды мақсатқа сәйкес даярлаудың приоритеттерінің алмасуы
Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласыОлигофренопедагогика
Психикалық еліктеу механизмі қандай тәрбие әдісінің негізінде алынғанүлгі-өнеге
Психология мен педагогиканың жетістіктері негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру принципіҒылымилық
Психологиялық- педагогикалық iлiм ретiнде бихеовиризмге тән белгi Тәрбие«стимул реакция- күш қосу» схемасы бойынша дамиды
Сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолыдидактиканың мақсатына байланысты
Сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыратын, құрастыратын және iске асыратын Сынып жетекшiсi
Сабақтың типi мен құрылымын қай белгi бойыншаДидактикалық мақсаттарына сәйкес
Сайыс-сабақтар,кіріктірген сабақтар,жарыс сабақ бұлардәстүрлі емес оқу жүйесі
Сауалдама әдісі дегенімізсұрақтау бойынша мәліметтер жинау
Сауал-сұрақ әдісіСауалнама жүргізу
Семинар сабақтың мақсаты мен ерекшелігіоқулық және қосымша әдебиеттермен оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге белсендіру
Сөздiк (ауызша) әдiстiң негiзгi функциясыОқыту
Сусыған құм,саз балшық жылтылдаған маяк,алқызыл желкен, жалындаған от сияқты ұжым дамуының эмоционалды-бейнелеу аналогиясының әдiстемесiн ұсынғанАНЛутошкин
Сынып жетекшісінің негізгі қызметіСынып ұжымын құру және тәрбиелеу
Сынып-сабақтық жүйе сақталып, бірақ оқушылар қабілеттілігі мен интеллект деңгейіне қарай түрлі сыныптарға бөлінетін жүйедальтон жоспар
Сынып-сабақтық жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің біріЖастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы
Сыныптық-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасағанЯА Коменский
Тiкелей емес ықпал ету жолы Өтiнiш
Табиғатқа сәйкестілік идеясының авторы кімЯАКаменский
Талдау, жинақтау, индукция және дидукция оқытудың әдістері деп санауға бола маолар ойлау әдісіне жатады
Танымдық іс-әрекет сипаты негізінде жіктелетін әдістер тобыТүсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық, эвристикалық, зерттеу
Тармақты принципті оқыту процесінде алғаш рет пайдаланған кімНКраудер
Тестінің валидтілігіне жатпайдыЖобаланған білімділік деңгейін анықтауға сәйкестігі
Тестің мықтылығы тәуелдісұрақтардың дәл дұрыс қойылуында
Технология деген сөз педагогикаға қандай саладан ендітехника саласынан
Технология қандай сөздердің қосындысығылым-шеберлік
Тәрбие бұлТұлғаның дамуын басқару
Тәрбие ең бастысы мынау арқылы iске асадыҚарым қатынас
Тәрбие әдісі деген ұғымның мәніне не сәйкес келедітәрбие міндеттерін шешу мақсатындағы тәрбиешімен тәррбиеленушінің бірлескен әрекеттерінің тәсілі
Тәрбие әдісі дегенімізтәрбие мақсатына жету жолы
Тәрбие әдісіЕресек адамның жеке үлгі көрсетуі
Тәрбие әдістерін классификациялау дегенімізбелгілі сипаттарына қарай топтастыру
Тәрбие әдістерін тиімді таңдау үшін қажетәрбір тәрбие әдістерінің мәнін ашып көп әдістерден талапқа сай келетінін таңдап алу
Тәрбие әдістерін тиімді таңдау үшін қажетәрбір тәрбие әдістерінің мәнін ашып көп әдістерден талапқа сай келетінін таңдап алу
Тәрбие жүйесіБілім беру мен оқушыларды тәрбиелеудің біртұтас үрдісі
Тәрбие жұмысын бақылау әдістеріБақылау, құжаттарды тексеру,тестілеу,сауал, оперативті талдау,есеп
Тәрбие жұмысын жоспарлау неден басталадыөткен жылғы жұмысты саралаудан
Тәрбие кең мағынада нені білдіреді?қоғамдық тәрбие тәжірибесін, білімді, шығармашылық әрекетті, әлеуметтік, рухани қатынасты меңгеруді
Тәрбие мiндеттерiн шешуге мұғалiмдi дайындау тәрбиелiк фазасына сәйкес келетiн функция Диагностикалық
Тәрбие мақсаты адамның қабілеттіліктері мен дарынын дамыту деп көрсеткен классик педагогИГ Песталоции
Тәрбие мақсаты-адамның ақылын, еркін және сезімін тәрбиелеу деп анықтаған философПлатон
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі факторМемлекет идеологиясы, саясаты
Тәрбие мақсатын белгілеуге не әсер етеді?мемлекеттің саясаты, идеологиясы
Тәрбие мақсатын кім белгілейді?қоғам, мемлекет
Тәрбие принципі деген ұғым қай анықтамаға сәйкес келедітәрбие процесінің мазмұнын, әдістемесін, негізгі бағытын анықтауда басшылыққа алынатын жағдайлардың жиынтығы
Тәрбие принципіӨзін-өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу
Тәрбие принципіҮздіксіздік
Тәрбие принциптеріне жатпайдыОқытудың проблемалығы
Тәрбие процесіне жатпайды Оқытудың проблемалылығы
Тәрбие процесінің ерекшеліктеріТәрбиелік іс-әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылығы Көпфакторлылығы, үздіксіздігі
Тәрбие процесінің қозғаушы күшіТәрбие процесінің қарама-қайшылықтары
Тәрбие тар мағынада нені білдіреді?еңбексүйгіштікке тәрбиелеу
Тәрбиеге прагматикалық көзқарасты тұжырымдағанДДьюи
Тәрбиелiк мiндеттi айқындаңыз Табиғатқа деген сүйiспеншiлiк сезiмдi баулу
Тәрбиелеу факторыДамытушы орта
Тәрбиенің жалпы мақсатын айқындағанда ең анықтаушы факторына не жатады?мемлекеттің идеологиясы мен саясаты
Тәрбиенің заңдылығы деп нені айтамызтәрбие процесінде қайталанып отыратын тұрақты байланыстарды
Тәрбиенің идеалы мақсаты не?жан-жақты, үйлесімді дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу
Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырадыБарлық балалар мен жас жеткіншектердің өндірістік еңбекке қатысуының міндеттілігі
Тәрбиенің стратегиялық мақсатыжан-жақты дамыған мәдениетті тұлғаны қалыптастыру
Тәрбиенің субъективті факторыОтбасылық қарым-қатынас
Тәрбиенің субъективтік факторыОтбасылық қарым-қатынас
Тәрие мақсаты мен міндеттері бір-бірімен қандай ара қатынаста?жалпы және нақтылар
Тәртіп мәдениеті деген ұғым нені білдіредітүрлі өмір жағдайында адамның өзін-өзі дұрыс ұстауын
Типологиялық және жекелей сызықтары айқындалатын процесс Оқыту
Топтың ұжым болып қалыптасуының бiрiншi кезеңiНоминалды топ
Төменгi сынып кезеңiнде оқушының ойлауы тiкелей тәуелдi Ес
Төменгi сынып оқушыларының есте сақтау қабiлетiнiң көрсеткiшi жоғарғы сынып оқушыларына қарағанда төмен болады, сондықтанҚайталау қажет
Төменгi сынып оқушының iшкi әрекет жоспарын қалыптастыратынОқу
Төменгi сынып оқушысының барлық таным процестерiнiң бiр негiзгi мiнездемесi Еркiндiлiк
Төменгi сынып оқушысының интелектуалдық дамуын көбiне айқындайтынОқу iс-әрекетi
Төменгi сынып оқушысының тәрбиесi неғұрлым терең, нақты және толық болуына көмектесетiн Салыстыру
Төмендегiлердiң арасынан оқыту әдiсiн таңдаңызПроблемалық мазмұндау
Төмендегі оқытуды ұйымдастыраудың маннгейм жүйесін белгілеңізоқушыларды олардың қабілетіне санаткерлік даму және даярлық деңгейіне байланысты нашар, орташа және күшті сыныптарға бөлумен ерекшеленетін жүйе
Төмендегі оқытуды ұйымдастырудың белланкестрлік жүйесін белгілеңізоқытушылардың басшылығымен материалды өздері оқып- үйренген оқушылар, содан соң қажетті нұсқаулар алып, нашар үлгеретіндерді оқытатын жүйе
Төмендегіден білім алу көздері бойынша жіктелген оқыту әдістерн белгілеңізсөздік, көрнекі, практикалық
Төмендегіден оқытуды ұйымдастырудың дальтон жоспар жүйесін белгілеңізоқушылардың жеке, белсенді өз бетінше оқу жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған оқыту жүйесі
Төмендегіден оқытуды ұйымдастырудың трамп жоспар жүйесін белгілеңізұйымдастыру формасының икемділігін пайдаланып, жекелеп оқытуды барынша ынталандыру жүйесі
ТүсіндіруТеориялық мәнін ашу,фактілерді,құбылыстарды бірізді,дәлелді баяндау
Тұлғаны әлеуметтендiрудiң макрофакторыЕл
Тұлғаны әлеуметтендiрудiң мезофакторыЭтнос
Тұлғаның “қалыптасу сәті” (педагогикалық жағдай)Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі
Тұлғаның даму процесінің дамытушы күштеріфакторлар
Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар: Орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық
Тұлғаның дамуының қарама қайшылығы Жаңа сұраныстар,қажеттiлiктер, талаптар мен тұлғаның жеткен даму деңгейiнiң мүмкiндiктерi арасында
Тұлғаның дамуының қозғаушы күшiҚарама-қайшылықты жеңу (iшкi және сыртқы)
Тұлғаның дамуының микрофакторыЖанұя
Тұлғаның қалыптасуының негiзгi жолы бұлТәрбие
Тұлғаның ұжымда қалыптасуы мына жолмен iске асадыБiрлескен iс-әрекет
Тұтас педагогикалық процесс теориясын Қазақстанда қалыптастырушыНД Хмель
Тұтас педагогикалық процесті АФКаптерев, МАДанилов қалай қарастырадытәрбие мен оқытудың бірлігі
Уақыттағы кез-келген жүйенiң өзгерiске ұшырауы Процесс
Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы неше бөлімнен тұрады8
Ұжым дәстүрлері бұлҰжымдық өмірдің тұрақты формалары
Ұжымда ұжым арқылы тәрбиелеу принципін педагогикаға енгізген кімА С Макаренко
Ұжымды қалыптастыру тәсiлi ретiнде перспективалар жүйесiн ұсынған педагог АС Макаренко
Ұжымды қалыптастырудың басталуыПедагогикалық талап қою
Ұжымдық оқыту тәсiлiнiң негiзiҰжымшылық
Ұжымдық оқыту тәсілінің авторлары кімРивин АС, Дьяченко ВГ
Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқОқушының сабақтағы жауабы
Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқОқушының сабақтағы жауабы
Ұжымдық шығармашылық iстер әдiстемесiн жасаған ИПИванов
Ұжымдық шығармашылық істердің алғашқы кезеңіҰжымдық-шығармашылық істерді дайындау
Ұжымның дамуының екінші кезеңіне тән ерекшелікті белгілеңізұжымда актив белгіленеді
Ұжымның дамуының үшінші кезеңіталапты ұжым мүшелері бір-бірінеқояды
Ұлттық мектеп бұлмемлекет құраушы ұлттың тарихи территориясында орналасқан мектеп
Фактiлердi зерттеп, ретке келтiру, өткен материал мен алдыңғы уақыттағы болатын материалдың сабақтастығын қамтамасыз ету мына принципке тән Жүйелiлiк және бiрiздiлiк
Философиялық бағыт ретiнде экзистенциялизмге тән белгiЖеке тұлғаның аса бағалы екендiгiн мойындау
Философиялық бағытқа жататын неотомизмге тән белгiҚұдайға сенуге тәрбиелеу
Философиялық педагогикалық ұғымға жататын неопозитивизмге тән белгi Индустриялық қоғамның талаптарына идеалды тәрбие сәйкес келедi
Философиялық педагогикалық ұғымға жататын прагматизмге тән белгiТәрбиенiң өмiрмен жақындығы
ХІХ ғасырда Англияда пайда болған оқыту жүйесіБелл-Ланкастерлік
ХІХ екінші жарты жылдығында оқытудың тұтастық жүйесін құрғанГФКаптерев
Хрестоматиялар,есеп жинақтары,жаттығулар,схемалар,карталар,әдiстемелер бұлар Оқу құралдары
ШААмонашвили балаларды қалай бағалағанпапка толтыру арқылы, жұлдызша жинау
Шағын жинақатлған мектеп бұлбалаларының саны шағын, сыныптардың бірнешеуіне мұғалімі сабақты бір мезгілде өткізетін, ауылдық бастауыш мектеп
Швейцарлық психолог Ж Пиаженің жас өспірімдердің шығармашылық ойлау қабілетінің негізі қай жас шамасында қалыптасады деген12-16 жас
Эпостық сана-сезімнің қалыптасуында не басты рөл атқарадыана тілі
Эстетикалық идеялар, теориялар, көзқарастар жиынтығында көрiнген адамдардық өмiрге және өнерге деген саналы эстетикалық қатынасы Эстетикалық сана
Эстетикалық талғам деген ұғым нені білдіредісұлулықты сүйкімсіздіктен ажырата білуге үйрету
Эстетикалық тәрбиенің құралдарыТабиғат,әдебиет,өнер
ЮКБабанский тұтас педагогикалық процесті қарастырадыбілім беру, тәрбиелеу, дамыту функцияларының бірлігі
ЯА Коменский дидактиканың алтын ережесi деп мына принциптi есептеген Көрнекiлiк
ЯАКоменский мына педагогикалық еңбектiң авторыҰлы дидактика

Приложенные файлы

  • docx 6613682
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий