Навч. тести з конфл

Навчальны тести з «Конфліктології»

1.) Конфліктологія це наука про:

А).взаємодію
Б).кризовіі явища
С) негативні явища.
Д) позитивні явища.
Г) усі відповіді вірні
2). Термін „конфлікт” в перекладі з латинської означає:
А). зіткнення
Б). труднощі
С). розлад
Д). негаразди
Е). проблеми

3). Функції конфлікту
А). динамічна
Б). сигнальна
С). диферінцююча
Д). конструктивна
Е). деструктивна
Ж). усі відповіді вірні
4). Конфліктофобія це:
А). боязнь конфліктів
Б). любов до конфліктів
С). Конфліктоманія
5). Напрямки розвитку конфліктології:
А) конфліктологічна просвіта
Б) інституалізація конфліктних напрямів
В) підготовка конфліктологів
Г) усі відповіді вірні
6). Трактовка співвідношення понять та термінів з конфліктології (зєднати стрілкою):
Ескалація конфлікту- вартість конфлікту
Кульмінація конфлікту розвиток конфлікту
Вальвація конфлікту вершина конфлікту
7). Розставте числами порядок етапів розвитку міжособистого конфлікту (по Х.Корнеліус)
Непорозуміння
Дискомфорт
Напруга (стрес)
Криза
Інцидент

8). Поняття стрес переводиться як
А). напруга
Б). негаразди
С). благополуччя
9). Стрес як психологічна напруга в конфліктних ситуаціях пов’язаний з явищами в житті людини:
А). негативними
Б). позитивними
С). значними
10). Внутрішньоособистістний конфлікт сприймається як конфлікт між:
А). Свідомим та несвідомим
Б). несвідомими установками
С). свідомими установками
11). Стиль конфліктної поведінки людини за Т.Томасом
А) конкуренція
Б) компромісс
В) уникнення
Г) співробітництво
Д) пристосування
Е) всі відповіді вірні
12). Стратегії суперництва:
А). ведуть до ескалації конфлікту
Б). характеризують людину як егоїста
С). конструктивно вирішують конфлікт

13). Що відноситься до форми вирішення конфлікту

А). пристосування, компроміс, суперництво, співробітництво
Б). перехід в інший конфлікт, затухання
С). затвердження позицій та настанов

. 14). Автором трансактного аналізу як спрощеної технології психоаналізу в вирішення стереотипних конфліктів є:
А) А. Адлер
Б) Е. Берн
В) К. Юнг
15). Трансактний аналіз це спрощена форма:
А) психоаналізу
Б) гештальтпсихології
В) біхевіоризму

16). Виберіть адекватний варіант поведінки в трансакції Дорослого
А). працює з інформацією, аналізує, говорить на рівних
Б). керує, контролює
С). підкорюється, прояви почуття вини

17). Найбільш продуктивним для вирішення стереотипних конфліктів в службових відносинах є підтримка транс акту
А). Батьки ---------------батьки
Б) Дорослий- дорослий
С). Дитина------------------дитина

18). .З точки зору трансактного аналізу до конфліктогенів можно віднести:
А). пересічні трансакції
Б). приєднання
С). паралельні трансакції
19). Фрустраціонна реакція на конфлікт приводить людтну до:
А). агресії на себе
Б). агресії на інших
С). негативних реакцій
Д). Позитивних реакцій
Е). Всі відповіді невірні
. 20). Стратегії суперництва
А). ведуть до ескалації конфлікту
Б). характеризують людину як егоїста
С). конструктивно вирішують конфлікт
21). Нейролігвістичне програмування як психотехнологія основана на:
Б). біхевіорізмі
С). психоаналізі
Д). гештальтпсихології

22). .Розставте вірно етапи паттерну ефективного спілкування
А). приєднання
Б). закріплення
В). виведення

. 23). В організаційно-службових конфліктах найпродуктивнішим є стиль:управління
А). ліберальний
Б). адміністративний .
В). лідерський
Г). організаторський
В). результативний
24). Які конфлікти відносяться до соціальних конфліктів в великих групах ?
А ) національно-етнічні
Б ) сімейні
С ) земельні
Д ) робочих колективах

25).Розставте порядок етапів розвитку конфлікту в великих групах (за Ф.Глазлом).
Затвердіння позицій
Хибні образи
Поляризація
Відгороджування
Втрата обличчя
Тотальна руйнація
Руйнування центру координації
Обмежене руйнування і насильство
Погрози
26). Признання реальності конфлікту конфліктантами, легітимізація та інституалізація конфлікту входять в склад:

А). вирішення конфлікту
Б). стимулювання конфлікту
С).регулювання конфлікту
Д).запобігання конфлікту

27). Стимулювання конфлікту передбачає
А). вирішення виникаючих проблем
Б). діагностику існуючої ситуації
С). форму управління конфліктами

28). Термін фасилітація означає:
А). полегшення
Б). труднощі
С). марнощі
29). Гарвардська школа управління конфліктами передбачає:
А). принципіальні перемови
Б). позиційний торг
С). силову взаємодію
30). Термін „медіація” означає:
А). посередництво
Б). розслаблення
С). перемови
Д). самовдосконалення
31). Медіація це -
А). юридичне управління конфліктом
Б). посередництво
С).обмежений арбітраж15

Приложенные файлы

  • doc 169493
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий