ТЕСТ ПСИХ ЭКЗ


ШЕТЕЛ ТІЛДЕР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
_________________________
ШТПК директоры Шпикбаева Б.Ж.
«___»______2017ж. Емтихан
НҰСҚА
№___1___

Пән – Психология
Өткізу түрі –(жазбаша)
КУРС -3 «КЕЛІСІЛГЕН»
_________________________
Дир.ОЖ орынбасары
Менжулина Н.И.
«___»______2017ж.
1. Баланың айналадағы адамдар әсеріне негізсіз қарсыласуы A) негативизм B) мнемоника C) деперсонализация D) манипуляция 
E) импульсивті
2. Жеке адамның құлдырауы, өзіндік “Мен”-ге байланысты түйсіктерінен айрылуы A) негативизм B) мнемоника C) деперсонализация D) манипуляция 
E) импульсивті
3. Адамдардың тек қағаз жүзінде ғана бар қауымдастығы қандай топ деп аталады? A) шағын B) шартты C) бастапқы D) нақты
E) аралас
4. Көзқарас, талаптары үлгі болып саналатын ақиқат өмір сүруші немесе қиялдағы топ қалай аталады? A) референт B) шартты C) нақты D) шағын 
E) аралас
5. Әр заттың жаны бар деп уағыздайтын не? A) идеалист B) анимизм C) детерминист D) сенсуалист 
E) материализм6. Оқытумен тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтарын зерттеу пәні A) педагогикалық психология B) салыстырмалы C) балалар D) әлеуметтік 
E) саяси
7. Жадырау комплексі қай кезеңде көрінеді A) мектепке дейінгі шақ B) ерте сәбилік шақ C) нәрестелік шақ D) мектеп жолы 
E) ерте ересектік шақ
8. Міндетті түрде басшыға бағынуды талап ететін қарым-қатынас түрі A) либералдық B) демократиялық C) авторитарлық D) барлық жауап дұрыс 
E) лабильді
9. Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологияның әдісі A) социометрия B) тест C) әңгіме D) анкета 
E) бақылау10. Ым-ишара, пантомимик, мимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау A) қоғамдық пікір B) вербальды қарым-қатынас C) вербальды емес қарым-қатынас D) дипломатия
E) барлық жауап дұрыс
11. Зейіннің түрін көрсет A) тұрақтылығы B) үйреншікті C) бөлінушілігі D) көлемі 
E) барлық жауап дұрыс
12. Жұмыс қабілеттілігі азайғандағы шаршау қалпы A) қажу B) талаптану C) тыныштық D) өзін-өзі реттеушілік 
E) тозу
13. Адамның адамдармен бірлесіп жұмыс істеуі A) зұлымдық B) жарыс C) қайғыру D) бірлестік 
E) топтасқан14. Проприоцивті түйсіктің қызметі A) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы,қозғалу координациясы B) ішкі гомеостазды сақтау C) қоршаған орта туралы ақпараттарды қайта өңдеу D) күшті тітіркендіргіштерге бейімделу 
E) барлық жауап дұрыс
15. Бастан кешкен және сақталған сезімдерге негізделген еске сақтаудың түріA) сөз-логикалық B) эмоциялық C) механикалық D) бейнелік 
E) талдау
16. Бастауыш мектеп жасының ойлау қабілетінің деңгейі? A) бейнелік B) сөз – логикалық C) нақты операциялық D) дұрыс жауап жоқ 
E) барлық жауап дұрыс
17. Жасөспірімдік кезеңге тән негізгі морфо – функционалдық өзгерілу? A) рухани жетілу B) жыныстық жетілу C) адамгершілік жетілу D) дұрыс жауап жоқ 
E) логикалық жетілу
18. «Өтпелі», «қиын», бетбұрыс», сыналатын кезеңді басқаша қалай атайды?A) нәресте B) жеткіншек C) жасөспірім D) ересек 
E) сәби
19. Антрополог Р. Бенедикт балалықтан ерекшелікке өтудің неше типін бөліп көрсетеді? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 
E) 7
20. Жасөспірімдік жасы кезеңін ата? A) 0 – 2 жас B) 14,5 – 17 жас C) 5 – 10 жас D) 11 – 14 жас 
E) барлық жауап дұрыс
21. Нәресте миының көлемі? A) 400гр B) 200 гр C) 700 гр D) 800 гр 
E) 500 гр 
22. Баланың ойлау қабілетінің дамуына ықпал ететін дене мүшесі? A) басы B) қолы C) аяғы D) бұлшықеттері 
E) барлық жауап дұрыс
23. Іс - әрекеттің орнықты нысаналы өзгерісі? A) үйрену B) оқу C) жаттығу D) дұрыс жауап жоқ 
E) қайталау
24. Адамға белгілі бір білім, іскерліктер мен дағдыларды беру? A) үйрету B) оқыту C) тәрбие D) білім беру 
E) ынталандыру
25. Сыртқы негіздерге не жатады? A) күту B) талаптар C) мүмкіндіктер D) барлық жауап дұрыс 
E) міндеттер
26. Белгілі бір әрекет үшін адамның айналасында болатын объективті шарттар? A) мүмкіндіктер B) ыңғай C) талаптар D) күту 
E) барлық жауап дұрыс
27. Педагогикалық процесті мақсатты түрде ұйымдастыру тұрғысында жеке адамды қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды не зерттейді? A) оқыту психологиясы B) тәрбие психологиясы C) мұғалім психологиясы D) барлық жауап дұрыс 
E) оқушы психологиясы
28. Ойын іс-әрекеті негізінде баланың қиялымен символикалық функциясы қалыптасып , дамитыны туралы кім айтты? A) Д.Б.Эльконин B) В.В.Давыдов C) А.Н.Леонтьев D) Л.С.Высотский 
E) барлық жауап дұрыс
29. Жеке адамның мұғалім ретінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психикалық ерекшеліктер A) педагогикалық қабілеттер B) педагогикалық әдептілік C) педагогикалық іскерлік D) дұрыс жауап жоқ 
E) педагогикалық тапқырлық
30. Жастардың тәлімгері ретінде өзіне қойылатын әлеуметтік үміттерді тепе-тең қабылдау негізінде құрылатын мұғалімнің мінез-құлқы A) педагогикалық қабілеттілік B) педагогикалық іскерлік C) педагогикалық әдептілік D) дұрыс жауап жоқ 
E) педагогикалық тапқырлық
ӘБ жетекшісі:____________
«___»______2017 ж.
Оқытушы: ____________
«___»______2017 ж.
ШЕТЕЛ ТІЛДЕР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
_________________________
ШТПК директоры Шпикбаева Б.Ж.
«___»______2017ж. Емтихан
НҰСҚА
№___2___

Пән – Психология
Өткізу түрі –(жазбаша)
КУРС -3 «КЕЛІСІЛГЕН»
_________________________
Дир.ОЖ орынбасары
Менжулина Н.И.
«___»______2017ж.
1. “Жақын аралық”даму аймағын ғылымға кім енгізген? A) И.М.Сеченов B) И.П.Павлов C) Л.С.Выготский D) В.Вундт E) З.Фрейд
2. Сензитивті кезең дегеніміз? A) бейімделу кезеңі B) кедергі кезеңі C) қарқынды даму кезеңі D) дұрыс жауап жоқ 
E) ақылдың даму кезеңі
3. Өзбеттілікке ұмтылу қай кезеңнің дағдарысына жатады? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 
E) 4
4. Баланың қорыққан кездегі құшақтау әрекеті қандай рефлекске жатады? A) шартты рефлекс B) қорғаныс рефлексі C) марфо рефлекс D) дұрыс жауап жоқ 
E) барлық жауап дұрыс
5. Химиялық заттардың дәмін айыру қай айда пайда болады? A) 1-2 күнде B) 1 айда C) 15 күнде D) 1,5 айда 
E) 2 айда
6. Жаңа туған балада талдағыштардың қарқынды қалыптасуынан пайда болған рефлекс? A) қорғаныс рефлекс B) марфо рефлекс C) жармасу рефлексі D) барлық жауап дұрыс 
E) шартты рефлексия
7. Баланың дыбыс шығарып, гуілдеуі қай айда болады? A) 1 айда B) 3 айда C) 2 айда D) 4 айда 
E) 0,5 айда
8. 1 жастағы баланың сөздік қоры A) 15 сөз B) 10 сөз C) 150 сөз D) 1500 сөз 
E) 20 сөз 
9. 4 – 5 айда нәрестенің қандай бұлшық еті арқылы қозғалыс жасау қабілеті дамиды? A) мойын бұру B) жүру C) еңбектеу D) секіру 
E) барлық жауап дұрыс
10. Нәрестелік кезеңдегі ойлау түрі ? A) бейнелік B) көрнекі - әрекеттік C) эмоциялық D) сөз – логикалық 
E) барлық жауап дұрыс
11. Саналы түрде есте сақтау әрекеті қай жаста дамиды? A) 3-4 жаста B) 1-2 жаста C) 5-6 жаста D) 7-8 жаста 
E) барлық жауап дұрыс
12. 6 жастағы баланың сөздік қоры? A) 1400 сөз B) 100 сөз C) 150 сөз D) 14000 сөз 
E) 70 сөз
13. Мектепке дейінгі шақтағылардың негізгі әрекеті? A) барлық жауап дұрыс B) оқу C) еңбек D) ойын 
E) әрекет
14. Көргенін нақты, анық түрде қайтадан жаңғырту қабілеті? A) моторлық ес B) бейнелік ес C) сөз – логикалық ес D) эйдетикалық ес 
E) қимыл ес
15. Кіші мектеп жасы кезеңін ата? A) 6-10 B) 3-5 C) 11-15 D) 16-18 
E) 4-5
16. Қарым – қатынас барысында өзін-өзі тану механизмі A) идентифекация B) әлеуметтік рефлекция C) эмпатия D) аттракция 
E) барлық жауап дұрыс
17. Конфликт жағдайын саналы түрде түсіну A) ынтымақтастық B) позиция C) инцидент D) аттракция
E) белсенділік
18. Конфликтіні шешудің неше жолы бар A) 1 B) 2 C) 3 D)4 
E) 6
19. Инцидентті өшірудің әдісін атап көрсет A) бір жақтың ұтысын қамтамасыз ету B) екі жаққа ажырату C) іштей басқа көзқараспен қабылдау D) текетіреспен ынтымақтастыққа көшу 
E) барлық жауап дұрыс
20. Темпераменттің төрт түрі туралы сипатталған “Антропология”кімнің еңбегі A) И.Кант B) Гиппократ C) Гален D) П.Ф.Лесгафт
E) З.Фрейд
21. Адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалық өзгешелік не? A) қабілет B) сезім C) мінез D) темперамент 
E) түйсік
22. Адамның іске бастамашы бола алуы қабілетін қандай мінез бітісі деп аталады? A) адалдық B) инициативашылдық C) принципшілдік D) достық 
E) лидерлік
23. Қабілет негізінен нешеге бөлінеді? A) 4 B) 2 C) 6 D) 8 
E) 7
24. Адамның ақыл – ой өзгешіліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамнан табылатын қабілет қалай аталады? A) жалпы B) арнаулы C) нышан D) дарындылық 
E) жеке
25 Іс - әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет қалай аталады? A) нышан B) жалпы C) арнаулы D) дарындылық 
E) жекелік
26. Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі A) дарындылық B) талант C) бейімділік D) жалпы қабілет 
E) шығармашылық
27. Бір әрекетті шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттердің ерекше қиысып келуі A) жалпы қабілет B) бейімділік C) дарындылық D) талант 
E) ынта
28. Адамның белгілі бір әрекетпен айналысуға бетбұрысы, көңілі аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі A) дарындылық B) талант C) бейімділік D) жалпы қабілет 
E) барлық жауап дұрыс
29. Адамның әр түрлі жас кезеңіндегі психикасының даму ерекшелігін зерттейтін ғылым A) салыстырмалы психология B) педагогикалық психология C) жас ерекшелік психологиясы D) барлық жауап дұрыс 
E) биологиялық психология
30. Э.Эриксон ұсынған адамның өмірлік даму статиясы неше кезеңнен тұрады? A) 8 B) 2 C) 4 D) 6 E) 5
ӘБ жетекшісі:____________
«___»______2017 ж.
Оқытушы: ____________
«___»______2017 ж.
ШЕТЕЛ ТІЛДЕР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
_________________________
ШТПК директоры Шпикбаева Б.Ж.
«___»______2017ж. Емтихан
НҰСҚА
№__3___

Пән – Психология
Өткізу түрі –(жазбаша)
КУРС -3 «КЕЛІСІЛГЕН»
_________________________
Дир.ОЖ орынбасары
Менжулина Н.И.
«___»______2017ж.
1. Адамның оқыс қимыл-қозғалыстан, орынсыз сөйлеуден, босқа күйіп-пісуден бойын тежей алу қабілеті еріктің қандай сапасы A) тәртіптілік B) тоқтамға келгіштік C) табандылық D) ұстамдылық
E) әдептілік
 2. Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі A) мінез B) темперамент C) қабілет D) қажеттілік 
E) сезім
3. Рим дәрігері Гален темпераменттің санын нешеге жеткізді? A) 9 B) 4 C) 13 D) 17 
E) 7
4. Темпераменттердің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан түсіндірген кім? A) И.М.Сеченов B) И.П.Павлов C) И.Кант D) Гален 
E) Макаренко
5. Гиппократ темпераменттің неше түрін анықтады? A) 13 B) 9 C) 4 D) 17 
E) 7
6. Сыбайласыңыздың сіздің дене тұрқыңыз, бет қимылыңыз, сөзіңізді қайталау реакциясы қалай аталады? A) якорь B) кіріспе C) ауысу D) трюизм 
E) біріккен
7. Адамның бір көңіл-күйдің негізінде барлық көңіл-күй туғыза алу міндеті қалай аталады? A) якорь B) кіріспе C) ауысу D) трюизм 
E) негізгі
8. Сөздік құрал арқылы адамның қалыпты жағдайдан жеңіл,икемді жағдайға көшуі A) кіріспе B) якорь C) ауысу D) трюизм 
E) өзекті
9. “Бекіту”мағына білдіреді.Нақты құбылыстан жалпы құбылысқа ауысу үшін қолданылатын әдіс A) якорь B) трюизм C) кіріспе D) ауысу 
E) өзекті
10. Тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара қозғалыспен әрекет алмасуы A) интеракция B) диалогтік қарым – қатынас C) коммуникация D) перцепция 
E) апперцептивті
11. Тұлға аралық арақашықтық нормасы A) 120 - 400 см B) 0 - 45 см C) 45 - 120 см D) 400 - 750 см 
E) 120- 750 см 
12. Әлеуметтік арақашықтық нормасы A) 400 - 750 см B) 0 - 45 см C) 45 - 120 см D) 120 - 400 см
E) 750 см 
13. Өзгенің орнына өзін қойып, оның ішкі дүниесін түсіну, тану тәсілі, өзін өзгеге ұқсату механизміне не жатады? A) идентификация B) эмпатия C) аттракция D) әлеуметтік рефлекция 
E) барлық жауап дұрыс
14. Өзгені, оның ішкі жағдайын өз сезімдері арқылы қабылдап білу механизміA) аттракция B) идентификация C) эмпатия D) әлеуметтік рефлекция 
E) барлық жауап дұрыс15. Өзгені танып білудің ерекше түрі. Ол өзгеге қатысты жылы сезім қалыптастыруға негізделген A) аттракция B) идентифекация C) эмпатия D) әлеуметтік рефлекция 
E) барлық жауап дұрыс
16. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылыс A) зейін
B) түйсік 
C) қабылдау 
D) ойлау
E) оқу
17. Зейіннің физиологиялық негіздерін доминанта теориясы бойынша түсіндірген A) А.А.Ухтомский 
B) И.П.Павлов 
C) К.Д.Ушинский 
D) Г.Гельмгольц 
E) барлық жауап дұрыс
18. Еріктің физиологиялық механизмі неге байланысты? A) ми қабығының рефлекстік табиғаты 
B) уақытша байланыс 
C) анализбен синтезге 
D) дұрыс жауап жоқ 
E) жүйке жүйенің жұмысына
19 Келешекте істейтін ісіміздің ойға бекуі 
A) мақсат 
B) қалау
C) ниет
D) мотивтер күресі 
E) барлық жауап дұрыс
20 Алаң болушылық 
A) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық 
қалыптастыру;
B) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны 
C) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
D) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
Е) дұрыс жауап жоқ
21. Түрлі себептерге байланысты шындықтағы обьектілерді қате қабылдау 
A) иллюзия
B) галлюцинация 
C) апперцепция
D) дұрыс жауап жоқ 
E) перцепция22. “Синестезия” қазақша қандай мағына білдіреді? A) қосарласқан түйсік 
B) жекеленген түйсік 
C) абсолюттік түйсік 
D) айырма түйсік 
E) топтық түйсік
23. Сыртқы анализаторлардың рецепторлары қалай аталады? 
A) интерецептор
B) экстерорецептор
C) проприорецептор
D) барлық жауап дұрыс 
E) дұрыс жауап жоқ
24. Бақылауға ерекше мән беріп отырып, лабораторияның маңдайшасына «Бақылау» деген сөзді 3 рет жазып қойған кім? A) А. А. Ухтомский 
B) К. Д. Ушинский 
C) И. М. Сеченов 
D) И. П. Павлов 
E) З. Фрейд
25. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын бейнелейтін процесс қалай аталады? 
A) түйсік 
B) қабылдау
С) ес 
D) сөйлеу
E) барлық жауап дұрыс
26. « Ассоциация» термині қандай мағына береді? 
А) байланыс
В) қозғалыс
С) қатынас 
D) мәнер қалдыру 
E) барлық жауап дұрыс
27. Көңіл, аффект, құмарлық қандай эмоцияларға жатады? A) қарапайым
B) жағымды
C) жағымсыз 
D) күрделі 
E) барлық жауап дұрыс
28. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер мен эмоцияларды қалай атайды? A) стеникалық 
B) астеникалық 
C) жағымсыз
D) күрделі 
E) белсенді29. Адамның шындықтағы қандай болмасын бір сұлулықты сезінуі қандай сезім? 
A) интеллектуалдық
B) адамгершілік
C) эстетикалық
D) барлық жауап дұрыс 
E) дұрыс жауап жоқ
30. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті A) мінез
B) ерік 
C) қабілет 
D) түйсік
E) дұрыс жауап жоқ
ӘБ жетекшісі:____________
«___»______2017 ж.
Оқытушы: ____________
«___»______2017 ж.
ШЕТЕЛ ТІЛДЕР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ
«БЕКІТЕМІН»
_________________________
ШТПК директоры Шпикбаева Б.Ж.
«___»______2017ж. Емтихан
НҰСҚА
№__3___

Пән – Психология
Өткізу түрі –(жазбаша)
КУРС -3 «КЕЛІСІЛГЕН»
_________________________
Дир.ОЖ орынбасары
Менжулина Н.И.
«___»______2017ж.
1. Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым А) психология
B) психика 
C) педагогика 
D) психогенетика 
E) психология2. Психикалық құбылыстар неше топқа бөлінеді? А) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 6
3. Адамның түрлі көңіл-күйінің тұрақты компоненттері А) психикалық процесс 
B) психикалық қасиет 
C) психикалық қалып 
D) психика
E)дұрыс жауап жоқ
4. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері 
А) психикалық қасиет 
B) психикалық қалып 
C) психикалық процесс 
D) психика 
E) психология
5. “Байқау табиғаттың ұсынғанын жинайды, ал тәжірбие табиғаттан өзінің тілегенін алады” – деп айтқан ғалым А) И. П. Павлов 
B) А.Ф.Лазурский 
C) В. Вундт 
D) И. М. Сеченов 
E) барлық жауап дұрыс
6. Адам мен техниканың қарым – қатынасынан туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейтін психология саласы А) педагогикалық психология 
B) инженерлік психология 
C) салыстырмалы психология 
D) әлеуметтік психология 
E) политехникалық психология
7. Қоғамдық тұрмыспен биологиялық факторлардың баланың психикалық дамуына тигізетін әсерін зерттейтін психологияның саласы 
А) балалар психологиясы 
B) педагогикалық психология 
C) салыстырмалы психология 
D) әлеуметтік психология 
E) иинженерлік психология
8. Адамды әрекетке бағыттайтын,қажетін өтеуге талаптандыратын түрткі А) қабілет
B) қызығушылық 
C) қажеттілік 
D) мотив(себеп) 
E) әрекет
9. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып,білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшелігі А) мотив
B) қажеттілік
C) қызығу
D) дүниетаным
E) барлық жауап дұрыс
10. Іс-әрекеттің түрі A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 5
11. Бір жастағы бөбектің ойынының сипаты A) сюжеттік
B) манипуляциялық
C) ролдік
D) дұрыс жауап жоқ 
E) авторитарлық
12. Ойын-баланың артық энергиясын сыртқа шығаратын тәсіл” деп айтқан 
A) К. Гросс 
B) Г. Спенсер 
C) К. Бюлер 
D) Г.В.Плеханов 
E) З. Фрейд
13. Мектеп жасындағы балалардың негізгі әрекеті: A) ойын
B) оқу
C) еңбек 
D) дұрыс жауап жоқ 
E) барлық жауап дұрыс
14. Алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әрекет бөліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматтанылуы A) дағды
B) икем 
C) іскерлік
D) белсенділік
E) ынта
15. Ескі дағдының жаңа дағдыны қалыптастыруға көмектесуі A) интерференция
B) дағдылардың тасымалы 
C) автоматизм
D) тежелу
E) қозу
16. Ішке бағытталған адамның типі A) экстроверт B) интроверт C) амбиверт D) барлық жауап дұрыс 
E) дұрыс жауап жоқ
17. Жасөспірімдер жасы қай кезеңді қамтиды A) 11 жас-14 жас B) 7 жас-10 жас C) 15 жас-18 жас D) 18 жас-20 жас 
E) барлық жауап дұрыс
18. Нәресте жасы қай кезеңді қамтиды? A) 7 жас-10 жас B) 3 жас-6 жас C) туғаннан -1 жас D) 11 жас-15 жас 
E) барлық жауап дұрыс
19. Мектепке дейінгі жас қай кезеңді қамтиды? A) 11 жас-15 жас B) туғаннан-1 жас C) 7 жас-10 жас D) 3 жас-6 жас 
E) барлық жауап дұрыс
20. Психология ғылымының тұңғыш дүниеге келген жері A) Қытай B) Греция C) Италия D) Германия 
E) Франция
21. Анимистік пікір деген не? A) жан кейде бар,кейде жоқ дейтін пікір B) барлық нәрседе де жан бар дейтін пікір C) жан жоқ деген пікір D) дұрыс жауап жоқ 
E) барлық жауап дұрыс
22. Психологияның қай саласы адаммен техниканың қарым-қатынасынан туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейді? A) инженерлік психология B) педагогикалық психология C) балалар психологиясы D) салыстырмалы психология 
E) барлық жауап дұрыс
23. Психологияның қай саласы жануарлар психикасымен адам психикасының ұқсастығын зерттейді? A) педагогикалық психология B) салыстырмалы психология C) инженерлік психология D) балалар психологиясы 
E) барлық жауап дұрыс
24. Психологияның қай саласы қоғамның, ұжымның жеке адамдарға тигізетін ықпалын зерттейді? A) инженерлік психология B) педагогикалық психология C) әлеуметтік психология D) салыстырмалы психология 
E) барлық жауап дұрыс
25. Адамның небір қиын-қыстау кезеңдерінде қажетті шешімдерге келіп, оны жүзеге асыруға қабілетінің болуы еріктің қандай сапасы A) тәртіптілік B) табандылық C) ұстамдылық D) тоқтамға келгіштік 
E) барлық жауап дұрыс
26. Адамның шамадан тыс зорлануы дегеніміз A) стресс B) аффект C) құмарлық D) көңіл 
E) сезім27. Қысқа уақытқа созылады да бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі A) стресс B) құмарлық C) аффект D) көңіл 
E) сезім
28. Дене құрылымы нәзік, әлсіз дамыған, тұйық, эмоциялары ауыспалы,тұрақсыз тип A) шизотимик B) циклотимик C) иксотимик D) атлетик 
E) барлық жауап дұрыс
29. Бойшаң,нәзік денелі, көкірек тұсы жайылыңқы, тар тип A) пикник B) атлетик C) лектосоматик D) дисплостик 
E) барлық жауап дұрыс
30. Кіші мектеп жолының алғашқы кезеңінің негізгі міндеттері A) оқу B) бейімделу C) тәрбие D) еңбек 
E) ойын
ӘБ жетекшісі:____________
«___»______2017 ж.
Оқытушы: ____________
«___»______2017 ж.
«Психология»
ТЕСТ ЖАУАБЫ
1нұсқа
2нұсқа 3нұсқа 4нұсқа
A C B A
C B B A
B B B C
A B B D
B A C A
A B C B
B E C D
C E A D
A B A C
C C A C
B A C B
A D D B
D D A B
C A C A
B C A B
B A A B
B A A A
A A A C
B D C D
C A A B
B C A B
A B A B
B B B B
D C C C
A A C D
B D A A
A C D C
A C A B
C A C B
A C B B

Приложенные файлы

  • docx 7304244
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий