Контрольна робота з Адміністративного права

Контрольна робота з дисципліни «Адміністративне право України»

Варіант № 1
Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.
Поняття норми адміністративного права.

Варіант № 2

Поняття та склад адміністративного правопорушення.
Види джерел адміністративного права.

Варіант № 3

Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії.
Поняття та сутність адміністративно-правових відносин.

Варіант № 4

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Структура адміністративно-правової норми.

Варіант № 5
Види адміністративних проваджень.
Предмет адміністративного права.

Варіант № 6
Обставини, що звільняють, виключають, пом’якшують адміністративну відповідальність.
Органи управління культурою.

Варіант № 7

Поняття та ознаки органів виконавчої влади.
Організаційно-правові засади і система освіти.

Варіант № 8

Види органів виконавчої влади.
Система адміністративного права.

Варіант № 9

Поняття та ознаки адміністративно-правового примусу.
Державний контроль у сфері економіки.

Варіант № 10

Поняття та ознаки державної служби.
Громадяни як суб’єкти адміністративного права.

Варіант № 11

Адміністративно-правовий статус іноземців.
Види державних службовців.

Варіант № 12

Види адміністративного примусу.
Функції виконавчої влади.

Варіант № 13

Види адміністративно-правових відносин.
Управління освітніми закладами.Варіант № 14

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.
Правовий статус державних службовців.

Варіант № 15

Загальні правила накладення адміністративного стягнення.
Види об’єднань громадян.

Варіант № 16

Історія розвитку адміністративного права в Україні.
Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

Варіант № 17
Особливість адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративного права.
Принципи та види державної служби.

Варіант № 18
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Зміст державного управління у сфері економіки.

Варіант № 19
Принципи адміністративного права.
Посада і посадова особа.

Варіант № 20
Адміністративна юстиція: поняття та риси.
Система органів виконавчої влади та принцип їх побудови.

Варіант № 21
Звернення громадян.
Завдання державного управління економікою.

Варіант № 22
Правове регулювання управління економікою.
Обов’язки і права державних службовців.

Варіант № 23
Поняття адміністративного процесу.
Функції та методи державного управління економікою.

Варіант № 24
Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права.
Поняття та види адміністративно-правових режимів.

Варіант № 25
Поняття джерела адміністративного права.
Система і повноваження органів управління освітою.

Варіант № 26
Поняття адміністративного стягнення.
Органи управління наукою.

Варіант № 27
Метод адміністративного права.
Правове становище закладів охорони здоров’я.Варіант № 28
Поняття та види надзвичайних режимів.
Організаційно-правові засади управління промисловістю.

Варіант № 29
Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні.
Організаційно-правові засади управління юстицією.

Варіант № 30
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Структура адміністративно-правової норми.

15

Приложенные файлы

  • doc 223846
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий