пытанні па дзяржаўнасці

3.3. ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ.
1..Прычыны тварэння дзяржа.Канцэпцыі дзяржаватварэння.
.2... Першыя цывілізацыі. Антычная цывілізацыя і яе роля гісторыі. “ Вялікае перасяленне народа” і Беларусь”
.3..Сярэднявечча як асобны перыяд сусветнай гісторыі. Феадалізм як грамадска-эканамічная фармацыя і станаленне яго Заходняй Еропе.
4... Станаленне ранніх дзяржаных утварэння усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеская Русь як лакальная цывілізацыя (862 – 1125 гг).
.5.. Полацкае, Тураскае і іншыя княствы на тэрыторыі Беларусі.Іх узаемаадносіны з Кіевам і Ногарадам.
.6.. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і мангола-татарскай пагрозай.
7. Канцэпцыі паходжання ВКЛ. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ.
.8...Роля сходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржанага буданіцтва ВКЛ. Фарміраванне дзяржанай тэрыторыі.
9. Знешняя палітыка ВКЛ. Барацьба з Тэтонскім ордэнам, татарамі і суперніцтва з Маскоскай дзяржавай.
10..Асноныя тэндэнцыі развіцця сусветнай гісторыі Новы час. Люблінская унія і тварэнне Рэчы Паспалітай.
11.Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны XVII-XVIII ст. і іх наступствы для Беларусі. .1
12.Асаблівасці палітычнага развіцця Беларусі пасля ключэння склад Расійскай імперыі.
1.3.Беларусь у вайне 1812 г.
14..Геапалітычнае становішча Беларусі ва мовах Першай сусветнай вайны.
15. Лютаская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі. Праекты рашэння нацыянальнага пытання.
16. .Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі гістарычным лёсе беларускага народа.
17. .Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.
18..Стварэнне беларускай савецкай дзяржанасці. Роля і месца БССР у складзе СССР.
19.Савецка-польская вайна.Другое абвяшчэнне БССР.
20. Беларускае пытанне пры афармленні Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Рыжская мірная дамова гістарычным лёсе беларускага народа.
21. Прыход фашыста да лады Італіі і Германіі. Абвастрэнне супярэчнасця паміж ерапейскімі дзяржавамі канцы 30-х гг. XX ст. Мюнхенская змова.
22. Правал палітыкі калектынай бяспекі. Савецка-германская дамова аб ненападзе 1939 г
23. Пачатак Другой сусветнай вайны. Вызваленне Чырвонай Арміяй Заходняй Беларусі. Аб'яднанне беларускага народа складзе БССР.
24. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Статус БССР у садружнасці краін свету.
25 Пачатак “халоднай вайны”. Стварэнне блока НАТА і яго планы. Супрацьборства дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм.
.26...Ваенна-палітычныя канфлікты 1950-1970 гг. Барацьба за мір і раззбраенне. Даговоры паміж ЗША і СССР у галіне бяспекі і раззбраення.
27. Крызіс сусветнай сацыялістычнай сістэмы. “Бархатныя” рэвалюцыі і ліквідацыя сацыялістычнай сістэмы. Заканчэнне “халоднай вайны”.
28.Грамадска-палітычнае жыццё СССР і БССР у 40-я–60-я гг.
29. Нарастанне кансерватызму грамадска-палітычным жыцці 1970-я – першай палове 1980-х гг.
30..Жнівеньскіе падзеі 1991 г. у СССР і БССР. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь.
31.Пачатак фарміравання органа улады і кіравання БССР на прынцыпах незалежнасці і суверэнітэту.
32.Распад СССР і тварэнне СНД. Заканадача-прававое афармленне дзяржанага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.
33. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Міжнароднае прызнанне і змены знешнепалітычным механізме краіны.
34. Беларуска-расійскія адносіны, стварэнне Саюза Беларусі і Расіі.
35. Беларусь у СНД, стварэнне мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы
36. Беларусь у АБСЕ і ерапейскіх рэгіянальных структурах. Шматвектарнасць знешняй палітыкі.

13PAGE 15


13PAGE 14215
 
·

Приложенные файлы

 • doc 1422926
  Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий