айнур


ҚБ ай сайын өзекті және бекітетін материалдармен брошюра шығарады. Материалдардың электрондық нұсқасы жүйелі түрде университет сайтында "Ғылыми кеңес" айдарында орналастырылады. Ақпаратпен қамту үшін білім беру бағдарламасын іске асыру және қабылданатын шешімдер туралы Университетте 2010 жылдан бастап кітапша шығару жолға қойылған (жылына 1 рет), Қазұму жылдық стретегиялық жоспарын орындау туралы (тоқсан сайын), жыл сайынғы жинақ және қорытынды брошюралар бойынша Университет Күндеріне (желтоқсан).
2012 жылдан бастап Қазұму-да АИС-Қазұму жұмыс істейді. Ол статистиканы айтарлықтай жақсартуға, реттеуге, ішкі құрылымын және сыртқы ұйымдар құжаттарын елеулі түрде санын азайтып мерзімдері қысқарту бойынша , орындаушылардың жауапкершілігін, оқу үрдісін ұйымдастыруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Қазұму аумағында хабарландыру тақтасы орналастырылған , мұнда "Менеджмент" мамандығының студенттері қызметі туралы жаңалықтар ала алады.
2013 ж. бастап Қазұму кампусның ортасында электрондық ақпарат жолы бар,ондағы ақпарат күн сайын жаңартылып отырады. 2012 ж. бастап аптасына 1 рет, белгілі бір сағаттарда студенттік актив өкілдері радио арқылы радиосағат жүргізіледі. Радио арқылы жаңалықтар мен хабарландыруларды Қазұму аумағында трансляциялайды.
12.2.6.3 интерактивті академиялық кеңес беру мақсатында көмек жоспарлау және білім беру бағдарламаларын игеру кезінде дербестендірілген интерактивті ресурстар көмегімен пайдалану;
Қазұму жүйесінде академиялық кеңес беру үшін тьюторлар, эдвайзерлер және консультативтік жұмысты кафедралары жұмыс істейді.
31.08.2012 ден бастап тьюторлар қызметі Ғылыми Кеңестің " Ережені тъюторсво туралы РМК Қазұму.С.Д.Асфендияровтың " 24.09.2012 ж. шешіміне сәйкес ұйымдастырылды және казір де әрекет етеді Тьютор студенттің практикасын жеке тұлғаны қалыптастыру процесінде білім беруге бағытталған үйлесімді жүзеге асыруға ықпал етеді. Тьюторлікті қолдану саласы әр түрлі болып табылады және жалпы базалық қағидаттарға – ашықтық, үздіксіздік және даралауға бағынады. "Менеджмент" мамандығының студенттері тьютордың сүйемелдеуімен бірінші курстан бастап өмірге тезірек бейімделіп, үнемі өзгермелі жағдайларға дайын болып, тұрақты оқыту нәтижелері және шығармашылық көзқарас көрсетеді, сондай-ақ университет өміріне, практикалық және ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді қатысады.
Тьютордың міндеттерін орындауды тағайындау және босату факультет деканының ұсынысы бойынша кафедра меңгерушісімен келісілген, ректордың бұйрығымен жүргізіледі. Барлық үміткерлер тьюторлар жеке іріктеуден өтеді. Тьютор болуға ниет білдірген адам алдын ала өтініш бергеннен кейін, іріктеуден өтуі тиіс. Ол екі негізгі кеңнен тұрады: сауалнама және сұхбаттасу. Сауалнама мақсаты кандидат туралы мәліметтер, оның педагогикалық, ғылыми және әдістемелік қызметі болуы, студенттермен практикалық дағдыларды жұмысы туралы формалды анкеталық деректерді алу болып табылады. Әңгімелесу деканатта өтеді. Ттьютордың жетекшілігінде 18-22 сттудент. Студенттердің сапалы жұмысы үшін тьюторлар оқу, ғылыми, қоғамдық жақсы көрсеткіштері үшін Университетінің поқ-ның тарификациялық кеңестің негізінде тоқсанына 1 (бір) рет, 30 000 (отыз мың) теңге алады.
2012 жылы ректордың бұйрығы бойынша (№1034 от 14.11.2012 г) Қазұму Оқу департаменттер негізінде, эдвайзерлердің қызметі құрылды. Ол тікелей УД директорына бағынады. Эдвайзердің және студенттердің қарым қатынасы принциптері кеңес беру , білім алушының білім алу траекториясында құрылады. Эдвайзер университеттің академиялық өмірінің ерекшеліктерімен, мазмұнымен, студент бейімділігін, оның мүмкіндіктері, мүдделері мен мақсаттарын таныстырады. ОЖЖ талаптарына сәйкес құзыретін қалыптастыру жөніндегі тәлімгері болып. Эдвайзерлердің Саны факультеттер және даярлау мамандықтарының студенттерінің санына байланысты белгіленеді. Эдвайзер кафедра меңгерушісінің ұсынысымен университет ректорының бұйрығымен тағайындалады. Эдвайзер кафедраның жоғары білікті қызметкері, (ассистенті/доцент/профессор), мамандық бойынша үлкен жұмыс тәжірибесі бар, білім беру бағдарламаларына жақсы жетекшілік жасайтын адам тағайындалуы мүмкін. Эдвайзер өзі жетекшілік ететін мамандықтар даярлау паспортын жүргізеді (МЖББС, тож (ҮОЖ), ОЖЖ, ЭПК, білім беру бағдарламалары бойынша даярлау мамандықтар ішінде). Әр эдвайзер өз жұмысын, әдетте кемінде бір-екі мамандық бағыттары шеңберінде жүзеге асырады және студенттерін бірінші курстан қадағалайды.

Приложенные файлы

  • docx 551185
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий