Практичне заняття №3- Хронічні гепатити


Міністерство охорони здоров`я України
комунальний заклад
«Бериславський медичний коледж»
Херсонської обласної ради

Навчальна практика під керівництвом викладача
№3
на тему: «Виконання медсестринського процесу при хронічному гепатиті»


Викладач: Азарова Л.І.,
спеціаліст вищої категорії
м. Берислав
Інструкція
до проведення навчальної практики під керівництвом викладача №3

Дисципліна: Медсестринство у внутрішній медицині
Спеціальність: №5.12010102 - Сестринська справа
Назва розділу: Захворювання органів травлення
Тема заняття: Виконання медсестринського процесу при хронічному гепатиті
Мета заняття: Узагальнити і поглибити знання студентів по хронічних гепатитах.
Засвоїти практичні навички по медсестринському обстеженню, визначенню його дійсних проблем і встановленню медсестринських діагнозів, плануванню медсестринських втручань і їх реалізація та дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки медичної сестри
Оснащення:
1. Стандарти практичної діяльності медичної сестри, інструкції до проведення практичного заняття, алгоритми дій для виконання практичних навичок, сестринські історії хвороби пацієнта, стандартизовані плани сестринського догляду, листи сестринської оцінки стану пацієнта, листи лікарських призначень, ситуаційні клінічні задачі, тестові завдання, контрольні запитання, приклади можливих проблем пацієнта та сестринських втручань при захворюваннях, графи логічних структур, діагностичні та лікувальні алгоритми.
2. Температурні листи, бланки направлень, тонометри, фонендоскопи, вазелін, гумові рукавички, кухоль Есмарха, шпатель, клейонка, білітраст, маска, ватні кульки, марлеві серветки, лотки, дуоденальний зонд, скляна трубка - перехідник, гумова трубка довжиною 40-50 см для продовження зонда, шприци ємкістю 2, 10 мл з голками, шприц 20 мл - без голки, пробірку з пробкою; штатив з пробірками або флакони, грілку, валик із ковдри або подушки, ентеральні подразники: 33% розчин магнію сульфату - 40-60 мл, 40% розчин глюкози - 50 мл, 40% розчин ксиліту або сорбіту - 50 мл, кукурудзяна олія - 50 мл; спазмолітики: но-шпа, платифілін в ампулах, 70( етиловий спирт у флаконі, ємкості з дезрозчинами, фартух, водяна баня, водний термометр, бікси зі стерильним матеріалом, окуляри, 70% етиловий спирт,
гумова подушечка, джгут, рушник, фартух, штатив з пробірками, лоток для використаного матеріалу, аптечка «Антиснід», протишоковий набір, направлення в лабораторію, грілка, затискач, гумовий грушевидний балон або шприц Жане,
газовідвідна трубка, 100-200 мл олії (соняшникової, вазелінової) t( - 37(-38(С.
Конкретні цілі:
Знати:
1. Визначення та етіологію хронічного гепатита.
2. Класифікацію захворювання.
3. Медсестринський процес при хронічному гепатиті.
4. Підготовку пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.
5. Підготовку пацієнта до проведення інструментальних обстежень (УЗД, радіоізотоп-ного сканування, холецистографії).
6. Методику навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.
7. Профілактику захворювання.
8. Заходи і засоби особистої професійної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці медичної сестри під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеження.
9. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Вміти:
1. Виконати медсестринський процес при хронічному гепатиті.
2. Провести медсестринське обстеження пацієнта, визначити його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів.
3. Оцінювати стан пацієнта на підставі його скарг і даних об’єктивного обстеження.
4. Планувати медсестринські втручання та їх реалізувати.
5. Заповнити лист сестринської оцінки ста
·ну пацієнта.
6. Виконати необхідні маніпуляції.
7. Підготувати пацієнта до УЗД, радіоізотопного сканування, холецистографії.
8. Здійснити дуоденальне зондування.
9. Взяти кров з вени для біохімічного дослідження.
10. Провести постановку клізм: крапельної, послаблювальної.
11. Провести профілактику хронічного гепатита.
12. Навчити пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.
13. Дотримуватись особистої професійної безпеки, протиепідемічного режиму та охорони праці під час надання медичної допомоги пацієнтам, при роботі з кров’ю та іншим біологічним матеріалом, інструментальних методах обстеження.
14. Дотримуватись заходів безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
План проведення заняття:
1.Співбесіда по основним питанням теми.
2. Відпрацювання практичних навичок і вмінь.
3. Вирішування ситуаційних задач.
4. Вирішування тестових завдань.
5. Заповнення граф логічних структур.
План самостійної роботи студента на практичному занятті:
Завдання №1. Виконати медсестринський процес при хронічному гепатиті (визначення його дійсних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація).
Алгоритми №1,1а. Методична рекомендація №1. Зразок плану догляду додається.

Завдання №2. Провести підготовку пацієнта до УЗД. Алгоритм №62

Завдання №3. Провести підготовку пацієнта до холецистографії. Алгоритм №59

Завдання №4. Здійснити дуоденальне зондування. Алгоритм №48

Завдання №5. Провести забір крові з вени для біохімічного дослідження.
Алгоритм №40

Завдання №6. Провести постановку клізм: крапельної, послаблювальної.
Алгоритми №83,84, 85

Завдання №7. Провести заходи дотримання правил техніки безпеки, охорони
праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки та заходи безпеки під час
роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
Інструкції №1,2

Завдання №8. Розв’язування ситуаційних клінічних задач, тестових завдань, випи-
сування рецептів, заповнення граф логічних структур.

Завдання до наступної навчальної практики під керівництвом викладача №4
за темою: «Виконання медсестринського процесу при цирозі печінки, портальній
гіпертензії»
Література для студентів:
1. Конспект лекції.
2. Антропова Т.О. Невідкладні стани в терапії. - К.: Медицина, 2007.- C. 67-70,
E - mail: [email protected] com. ua.
3. Середюк Н.М. Внутрішня медицина. - К.: Медицина, 2006.- C. 481-490, E - mail: [email protected] kiev. ua.
4. Шегедин М.Б. Медсестринство в терапії. - Видавнича фірма Відродження, 2006.-
С. 108-112.
5. Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи.- Т.:
Укрмедкнига, 2002.- С. 422-487.
6. Демченко О.К. Медсестринство в терапії. - К.: Здоров`я, 2001.- С. 168-170, 184.
7. Паращак Г.П. Внутрішні хвороби. - К.: Здоров`я, 1994.- С. 200-205.
8. Збірка алгоритмів практичного тренінгу.Викладач: Азарова Л.І. Підпис:


15

Приложенные файлы

  • doc 4019027
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий