ЗВІТ декана СПФ


ЗВІТ
декана про роботу
соціально-психологічного факультету
у 2015 році
Одним із стратегічних завдань соціально-психологічного факультету в 2015 році була підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних задовольнити потреби регіонального ринку праці. Саме це спонукало працівників кафедр факультету продовжувати ліцензування й акредитацію нових кваліфікаційних рівнів. Зокрема, акредитовано ОКР Магістр спеціальності «Практична психологія», відкрито набір на заочну форму навчання ОКР Магістр спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія», успішно пройшла акредитаційна експертиза магістратури спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».
Проте кафедри мають ще значні ресурси. Так, зусилля викладачів та студентів у проведенні профорієнтаційної роботи зумовило загалом високі показники набору цього року на перший курс факультету (177 осіб), порівняно з іншими факультетами.
Необхідно зазначити працю на випередження викладачів кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності. З наступного року напрямок підготовки «соціальна педагогіка» трансформується в спеціальність «соціальна робота». Приємно відзначити, що викладачі кафедри вже у цьому році здобувають 2 вищу освіту, щоб забезпечити висококваліфіковану підготовку з нової спеціальності. Надіюсь, що дещо менше проблем буде у викладачів кафедри соціальної та практичної психології у зв’язку з трансформацією спеціальності «практична психологія» в «психологія». Проте, маємо знати, що зменшення кількості спеціальностей на факультеті з 5 до 4-х може негативно вплинути на набори абітурієнтів під час вступної кампанії. У зв’язку з цим перед нами стоїть завдання: навчання на нашому факультеті зробити ще привабливішим та перспективним, відкривати нові спеціальності. Безумовно, це велика і складна праця, але, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг, то це один із шляхів, яким ми маємо рухатись.
Навчально-методична робота. Викладачами факультету видано 4 навчальні посібники, 1 з них – з грифом МОН України, 23 методичні рекомендації. В електронній базі університету зареєстровано близько 85% НМК та навчальних курсів, що викладаються на факультеті. Вперше підписано договір про співпрацю та студентську мобільність між нашим університетом та Острозькою національною академією (відповідальними за реалізацію договору є декани відповідно соціально-психологічного факультету та факультету політико-інформаційного менеджменту). В рамках договору реалізуються проекти про студентську мобільність: 12 студентів Острозької академії та 9 нашого факультету обмінялися візитами.
Активнішою стала робота з удосконалення навчального процесу, що зорієнтований на підвищення якості знань та формування фахівця, здатного до постійного розвитку та конкурентоспроможності. Впродовж року удосконалювалась система контролю за якістю підготовки студентів: наші студенти навчилися працювати не лише впродовж року, а й успішно здавати іспити, не очікуючи «автомати». Впроваджувались нові технології навчання відповідно до останніх вимог МОН та нового Закону «Про Вищу освіту»: інтенсифікація й розширення самостійної роботи студентів, застосування елементів дистанційного навчання, підсилення практичної підготовки, викладання дисциплін англійською мовою. Більш детально про наслідки цієї роботи ми зможемо судити за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Наш факультет один із перших в університеті з метою оптимізації навчального процесу впровадив електронну систему «Деканат», яка включає в себе програми «Навчальний план», «Навчальний процес», «Кафедра», «Студент», «Розклад». З цією метою відбувається переведення у цю систему документообігу кафедр. Варто зазначити певні критичні відгуки щодо недосконалості цієї системи, однак, ми досить успішно долаємо перешкоди, допомагаємо удосконалювати систему. Також уваги заслуговує позитивна динаміка щодо збільшення електронної бази комп’ютерних тестів. Наприклад, тільки кафедрою соціальної та практичної психології додатково до минулорічних введено більше 2000 тестових завдань до бази ZDU PROGECT. Варто зазначити, що цього року на СПФ вперше в університеті було використано базу ZDU PROGECT для складання державних іспитів.
Якість знань студентів факультету, загалом, залишається на рівні минулого року. За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії якість знань загалом відповідає нормативним вимогам для 278 студентів, які навчаються за державним замовленням (≈55,09%), а абсолютні показники сягають 97,54%. Що ж стосується 507 студентів контрактної форми навчання, то ні якість знань, ні абсолютні показники нас задовольнити не можуть: якість знань – 13,30%, абсолютна успішність – 69,31%. Це ж стосується і 472 студентів заочної форми навчання.
Єдиним шляхом покращення даної ситуації є підсилення ролі наставника академічної групи в індивідуальній роботі зі студентом, активізація системи відпрацювання обов’язкових видів завдань, підвищення мотивації до навчання, збільшення частини професійно орієнтованих та прикладних завдань на академічних заняттях. Відповідно, нашим завданням має стати роз’яснення та заохочення студента до успішного навчання як засобу забезпечення свого професійного успіху. А в цій діяльності роль наставника не може бути переоціненою. Загалом куратори академічних груп справляються зі своїми обов’язками: виконують функції контролю за навчанням студентів, планують та організовують виховні заходи, сприяють контролю фінансової та академічної дисципліни.
Значну роль куратори соціально-психологічного факультету приділяють роботі з адаптації першокурсників до навчання. Зокрема, перші кураторські години присвячені особливостям навчання у вищих навчальних закладах. Після підсумкових модульних робіт проводиться їх аналіз, надається навчально-методична і психологічна допомога, надсилається інформація батькам про успішність їх дітей. На нашу думку, бажано посилити зв’язок з батьками не лише невстигаючих студентів, а й успішних. Батькам завжди приємно отримувати інформацію про досягнення своїх дітей та вдячність за це їх викладачів.
Варто відзначити значні зусилля кураторів, спрямовані на вирішення проблеми відвідування занять, проходження медогляду, оплати за навчання та проживання в гуртожитку. Нововведенням цього року є створення та функціонування Ради кураторів факультету. Традиційним залишається проведення щотижневих кураторських годин, які закріплені в розкладі занять.
Не менш важливою і досить успішною є профорієнтаційна робота, що проводиться на факультеті. Варто відзначити глибоке розуміння більшістю викладачів специфіки функціонування ВНЗ в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг, що і зумовлює їх зусилля.
Профорієнтаційна робота має системний характер із залученням викладачів та студентів. Впродовж 2015 року збільшилась кількість її напрямів, форм, методів та розширилась спрямованість (залучені не лише 11 класи, а й 9-10 класи, студенти коледжів, училищ, гімназій тощо). Основними формами профорієнтаційної роботи є наступні:
Рекламна кампанія, що включає Інтернет-ресурси (сайт і соціальні мережі), ЗМІ (канали СТБ, ЦТ, 5-й канал, обласне телебачення), а також розміщення сіті-лайтів на вулицях міста, рекламної інформації в маршрутних таксі тощо.
Буклети СПФ, які щороку оновлюються. Новинкою цього року є друк буклету не лише українською, а й англійською мовою, що дало можливість рекламувати факультет на міжнародних форумах та у зарубіжних закладах.
Непряма реклама (флешмоби, квести, благодійні акції, мистецькі заходи, виступи театрів, волонтерська діяльність, соціальні та громадські акції). Викладачі та студенти факультету беруть активну участь в телевізійних та радіо передачах, а також подають інформацію про новини та здобутки факультету у різноманітних ЗМІ.
Профорієнтаційна робота у школах і коледжах не лише в м. Житомир та Житомирської області, а й у Вінницькій, Хмельницькій, Рівненнській та ін. областях.
Участь у планових профорієнтаційних заходах університету: Дні відкритих дверей, олімпіади для школярів, конференції, «Ярмарок професій» тощо.
Відбір та спеціальна підготовка технічних секретарів і студентів до роботи у приймальній комісії.
Успішним нововведенням цього року стало впровадження Дня відкритих дверей факультету, що проводився у вигляді квесту «Проживи один день життям студента», який дозволив залучити біля 300 потенційних абітурієнтів (випускників шкіл м. Житомира).
В 2015 році на факультеті з’явилися нові профорієнтаційні проекти («Майстерня успіху від СПФ», «СПФ – це…», «Проживи один день життям студента», проведення круглих столів з практичними психологами міста та області). Викладачі різних кафедр проводять майстер-класи та тренінги для абітурієнтів, які стосуються актуальної для них проблематики (ЗНО, життєвий успіх, планування часу тощо). Альтернативою рекламним календарикам стали наклейки, які у емоційно привабливій формі розповідають про професії факультету. Ще одним нововведенням цього року є проведення на базі нашого факультету міської та обласної олімпіад з психології; встановленя тісних зв’язків з практичними психологами шкіл, ліцеїв, коледжів, Міським відділом освіти та Обласним управлінням освіти і науки.
Показником ефективності проведеної роботи є результат анкетування, проведеного деканатом зі студентами-першокурсниками у вересні цього року. Близько 80% першокурсників, як джерело інформації про факультет, використовували Інтернет: сайт СПФ; спілкування в групі «Контакт», яка налічує біля 4000 учасників; гіперпосилання для абітурієнтів на сайті факультету. Тому дуже важливо розширити та урізноманітнити використання Інтернет ресурсів, вчасно вносити зміни та подавати нову інформацію. Забезпечити можливість своєчасного та повного інформування потенційних абітурієнтів з питань вступу та особливостей навчання на СПФ.
Нажаль, варто зазначити, що ми майже вичерпали усі наявні ресурси інтенсифікації даної діяльності. Наявні кадри (2,5 ставки старшого лаборанта замість 6, які передбачені штатним розписом) просто фізично не здатні впоратися з тим об’ємом роботи, що на них покладений. Можливим вирішенням даної проблеми є спеціалізована підготовка фахівців (вивчення HTML, HTTP, тощо) з даного виду діяльності чи залучення після спеціалізованої підготовки викладачів та студентів до роботи в цьому напрямі.
В контексті зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоздатності наших випускників та популяризації факультету, може бути розглянута робота над розробкою концепції з організації Школи лідерства в нашому університеті.
Також варто розглянути кадрове забезпечення кафедр факультету та роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня викладачів. Так, на факультеті налічується 5 кафедр, на яких працює 71 викладач, з них 4 доктори наук, професори; 36 кандидатів наук, доцентів. За віком викладачів наш факультет є наймолодшим в університеті. З кожним роком кількість дипломованих фахівців вищої кваліфікації (докторів, професорів і кандидатів наук, доцентів) зростає. Спостерігаємо позитивну динаміку в процесі захисту дисертацій та отримання вчених звань: впродовж року захистилося 5 кандидатських дисертацій, а 1 – рекомендовано до захисту.
Науково-дослідна робота на факультеті здійснювалася згідно планів наукової роботи кафедр, узгоджених зі Стратегічним планом розвитку університету.
За звітний рік викладачами факультету видано – 6 монографій, 5 збірників наукових праць (2 – кафедрою соціальної та практичної психології; 2 – кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології, 1 – кафедрою соціальної педагогіки та педагогічної майстерності), 260 – статей ( 9 – у видавництвах зареєстрованих у наукометричній базі Скопус та інших; 83 – у фахових виданнях).
Окрім цього, до друку подано – 47 наукових праць.
Свої наукові досягнення викладачі факультету продемонстрували на наукових конференціях: на міжнародних – 39, на всеукраїнських – 25, на регіональних – 3. Кафедра економіки і маркетингу провела науково-практичну Інтернет–конференцію. Викладачі активно залучають до наукової праці студентів: спільно зі студентами видано понад 106 статей.
На факультеті успішно функціонують 2 аспірантури (з соціальної педагогіки і педагогічної та вікової психології), 1 докторантура (з соціальної педагогіки). Професори Журавльова Л.П., Сейко Н.А. та доцент Коляденко С.М. керують роботою аспірантів.
На факультеті було приділено відповідну увагу міждисциплінарним дослідженням. Так, доцент кафедри соціальної та практичної психології О.М. Савиченко виступила співзасновником міждисциплінарної групи з проблем політичної психології.
Під керівництвом викладачів факультету студенти здобули 6 перемог у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт (3 перших та 3 третіх місця). За цими показниками СПФ займає перше місце в університеті.
Особливістю сучасного розвитку вітчизняної освіти є зростання важливості міжнародної співпраці, без якої неможливо уявити успішний європейський ВНЗ. Тим приємніше мені відзначити поступ нашого факультету на даному шляху. Так, в рамках студентської та викладацької мобільності здійснюються 3 проекти, реалізується 15 міжнародних проектів, організовано 3 лекційних курси з залученням іноземних фахівців, представники факультету взяли участь в 16 міжнародних конгресах та конференціях, було отримано 2 індивідуальних гранти, професор факультету читала лекції викладачам та аспірантам інституту психології Бидгошського університету імені Казимира Великого, підписано 4 нових міжнародних договори про співпрацю та студентську мобільність, 3 викладачі та 2 студентів стажувались за кордоном, 2 студенти з наступного семестру навчатимуться в Поморській академії (Польща) в рамках реалізації договору про академічну мобільність. Більш докладно дану інформацію розглянемо у розрізі кафедр:
Кафедра соціальної та практичної психології:
До червня 2015 року тривав Міжнародний проект «Проблеми і перспективи інклюзивної освіти» (спільно з ІСКОС (Італія), ЧЕІС Солідаріта (м.Реджо Емілія). Наукова підтримка від італійської сторони здійснювалася Аргіропоулосом Дімітрісом (професор Болонського університету), від української – Ларисою Журавльовою, Аллою Весельською, Інною Степанюк (ЖДУ).
Лекції провідних зарубіжних науковців: Роб Ле Суер (Rob Le Sueur), аспірант та спеціаліст з питань інтеграції програми “Mason LIFE” Університету Джорджа Мейсона, директор та координатор волонтерів «Фонду підтримки дітей з особливими потребами в дитячих будинках України»; Матеуш Малиска, тренер Фонду "Sempre a Frente" (м. Люблін, Польща); Магдалена Зилік Фонду "Sempre a Frente" (Люблін, Польща)).
Навчання у тренінгових заняттях «Права людини через медіа-навчання». Тренер: Рамі Тапіо Колехмайнен, Репортери без кордонів, Фінляндія (для студентів). Викладачі К.П.Гавриловська, Н.Ф.Портницька, О.М.Савиченко, О.Г.Шмиглюк за програмою «Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї»» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні», реалізованого в рамках співпраці з ОБСЄ (жовтень, Київ).
Міжнародна дослідницька група «Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні: українці в Польщі і поляки в Україні» (Керівники проекту: Славомир Лодзінський, професор Інституту соціології Варшавського університету, Сергій Рудницький, Ольга Савиченко, ЖДУ ім. І.Франка)
Доцент кафедри Л.О. Котлова є членом Європейської асоціації педагогів та психологів «Sience».
Доцент В.О. Климчук увійшов до складу оргкомітету Міжнародної конференції «Фізична реабілітація в Україні: нова модель, міжнародні стандарти, ефективна практика».
Викладачі кафедри взяли участь у роботі міжнародних конгресів: професор Л.П.Журавльова - у Міжнародній конференції з проблем прив’язаності (м.Бигдощ, Польща), доцент Л.О. Котлова – у Міжнародному науково-практичному конгресі педагогів, психологів та медиків «Drivetodiscover» (м.Женева, Швейцарія), старший викладач Т.М.Майстренко – у роботі Конгресу ініціатив Східної Європи, (м.Люблін, Польща).
Викладачі кафедри взяли участь у роботі 23 міжнародних конференціях і семінарах та 2 конференціях з міжнародною участю.
Меморандум про співпрацю із KazimierzWielkiUniversityInstituteofPsychology (Bydgoszcz, Poland) (28.10.2015 р., Л.П. Журавльова)
Угода про співпрацю із Громадською організацією «Студентський польський клуб»
Угода про співпрацю з міжнародним громадським об’єднанням «Планета для дітей»
Асистент кафедри І.А.Степанюк на волонтерських засадах долучилась до роботи «Фонду підтримки дітей з особливими потребами в дитячих будинках України» - неурядова організація, штат Вірджинія, США.
Асистент І.А. Грехуча є тренером навчального тренінг-курсу за міжнародною програмою «Молодь на роздоріжжі», програма запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД (Житомир, березень 2015 рік).
Асистент кафедри І.А. Степанюк пройшла стажування за програмою академічного обміну імені Фулбрайта (FulbrightFacultyDevelopmentProgram) (Університет Вісконсіна-Плетвіл, штат Вісконсін) (липень 214- червень 2015)). Назва проекту: «Спеціальні освітні потреби, інклюзія та різноманіття: підходи та впровадження інклюзивної освіти в США». Мета: проведення дослідження з метою вивчення системи інклюзивної освіти в США та включеності учнів/студентів з особливими потребами в загальноосвітній простір країни.
Асистент кафедри І.А.Гречуха є стипендіатом Фонду «Свобода та Демократія», в рамках проекту «Координація і підтримка вищої полонійної освіти в Україні». Тема стипендіальної роботи «Ціннісна підтримка літературно обдарованих старшокласників: порівняльний аналіз (на прикладі роботи українських та польських літературних осередків)»
Викладачі кафедри пройшли навчання у міжнародних проектах «Діти і війна», «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (дійсним акредитований член Європейської асоціації поведінкових та когнітивних терапій) (січень 2015 р.). Навчання у міжнародних навчальних проектах Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (І.М.Тичина, О.Г.Шмиглюк).
Кафедра соціальної педагогіки та педагогічної майстерності:
Основні напрямки міжнародної наукової співпраці кафедри:
Взаємовізити викладачів з метою обміном досвіду підготовки фахівців у соціальній сфері. Так, 20-24 квітня 2015 року, факультет відвідали Богдан Станьковскі, доктор гуманістичних наук у галузі педагогіки, ад’юнкт кафедри суспільної профілактики i ресоціалізації – докторант Академії Ігнатіанум, м. Краків та Барбара Адамчик, докторантка Академії Ігнатіанум, м. Краків
Підготовка студентів до навчального візиту в Польщу в рамках академічної мобільності. Були оформлені документи та здійснена відповідна інформаційно-консультаційна підтримка студентам 32 навчальної групи Хмілевській Ю. А. та Одарич Н. В. напряму підготовки «Соціальна педагогіка» на навчання за обміном у Поморській академії м. Слупськ, Польща.;
реалізація загальноєвропейської кампанії Ради Європи «No Hate Speech Movement».
Співпраця з головними міжнародними партнерами здійснюється за допомогою особистого листування. Головними міжнародними партнерами кафедри є:
Інститут Історії освіти Польської Академії наук (доктор історичних наук ЛешекЗаштовт);
Інститут славістики Польської Академії наук (доктор мовознавчих наук К.Грек-Пабіс);
Інститут соціології Жешівського університету (доктор соціології Єжи Єсталь);
Інститут історії Жешівського університету (професор Анжей Андрусевич);
Вища школа інформатики і управління м.Жешува (професор Єжи Хлопецький).
Комуна Реджо Калабрії відділ Соціальної Політики Італія.
Академія Ігнатіанум, м. Краків, Республіка Польща. ( Барбара Адамчик та Богдан Станьковскі).
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології:
У 2015 році асистент кафедри Мачушник О.Л. подала 2 статті до матеріалів двох Міжнародних конференцій, які проводяться у Великобританії, а асистент Стахова О.О. опублікувала фахову статтю у зарубіжному виданні (Грузія).
Кафедра економіки та маркетингу:
Було організовано консультації, лекції щодо вивчення англійської мови із Consultant/TrainerMr. Levi (USA) - EanglishCareerDevelopment
У 2015 р. започатковано практикум з маркетингу. В рамках проекту:
- викладання лекційних курсів провідними маркетологами рекламних компаній та агенцій м. Житомира;
- проходження практики студентами-маркетологами;
- подальше працевлаштування студентів.
Кафедра менеджменту і адміністрування:
В березні 2015 року був підписаний Меморандум про порозуміння між Програмою розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» та Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Відповідальність за виконання даного меморандуму покладено на завідувача кафедри менеджменту і адміністрування. Загальною ціллю Меморандуму є зміцнення національної/регіональної спроможності та бази знань для підтримки спільного врядування. Така ціль включає, але не обмежується, наступним:
включення курсу «Сталий місцевий розвиток» до навчального плану вищого навчального закладу та/або включення його основних розділів до навчальних програм уже наявних суспільних дисциплін.
підвищення потенціалу студентів, представників органів місцевого самоврядування та місцевих громад для реалізації спільного планування за принципом «знизу-вгору» та участі в заходах з місцевого сталого розвитку.
сприяння поширенню концепції та досвіду участі громад у місцевому сталому розвитку через різні наукові заходи та кампанії з поінформованості на регіональному рівні.
В рамках Меморандуму про співпрацю протягом 2015 календарного року було затверджено план діяльності Національної мережі партнерських університетів
Кафедра менеджменту і адміністрування за 2015 рік брала участь у п’ятьох міжнародних конференціях. Дві статті прийняті до друку у закордоні видання.
Закордонні виїзди викладачів кафедри:
Боцян Т.В. - Наукове стажування Туреччина м. Анталія Міжнародна Академія туризму. Зміст поїздки: професійна підготовка у сфері управління трудовими ресурсами.
Луференко Л.Ю. - навчання м. Торонто, КанадаКанадський коледж George Brown Collеge. Навчання проводилось за програмою ESL George Brown Collage, в результаті зарахована на програму Marketing Communication та брала участь у Co-opprograme George Brown Collage і забезпечувала Marketing Service для підприємства Tig Essembly.
Виховна робота
Організаційно-виховна робота на соціально-психологічному факультеті здійснюється відповідно до Концепції виховної роботи у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, плану виховної роботи університету та плану виховної роботи факультету за напрямками, які передбачені вказаними нормативними документами. Основними принципами організації виховної роботи на факультеті є системність, індивідуальний підхід в роботі із студентами та співпраця викладачів та студентів.
Робота зі студентами на факультеті носить індивідуальне, групове та масове спрямування.
Індивідуальна робота спрямована на будь-якого студента і розгортається за наступними напрямами:
«Телефон Довіри» - це структурний підрозділ СССМ, діяльність якого спрямована на надання кваліфікованої, екстреної, анонімної, безкоштовної допомоги студентам (конфлікти з батьками, викладачами, міжособистісні конфлікти, страхи, депресії тощо), викладачам і співробітникам університету, а також іншим категоріям населення, що переживають кризові ситуації й потребують додаткової інформації з різних питань, а також для профілактики й попередження у молоді девіантної, делінкветної та суїцидальної поведінки;
робота зі студентами-першокурсниками (проекти: «Адаптаційний тренінг», «Студентські куратори»; індивідуальні бесіди та консультації в рамках роботи кураторів груп та деканату);
робота з проблемними студентами (контроль завідвідуваннянавчальних занять; робота зі студентами з академічною неуспішністю; з боржниками по оплаті за навчання та проживанню у гуртожитку; розв’язання конфліктних ситуацій);
взаємодія зі старостами груп (індивідуальні консультації по веденню журналів, заповненню індивідуальних карток студентів, особливостями роботи старост під час заліково-екзаменаційної сесії; через старост здійснюється зв'язок деканату із студентами та їх батьками);
Групова робота реалізується в межах проведення психологічних тренінгів («Адаптаційні тренінги»), старостатів, роботи із комітетами Студентського братства факультету, роботи кураторів академгруп. Особистісному зростанню студентів сприяють розвивальні практикуми: «Психологія Медіа-простору», «Психологія реклами», «Психологія творчості (Організація масових заходів)», «Психологія гумору (КВН)», «Основи іпотерапії», «Театр життя», «Молодь за права людини онлайн», «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу», «Подарунки та сувеніри: творча майстерність», «Організаційно-мистецька діяльність», «Волонтерство у сфері інклюзії», «Кардмейкінг та скрапбукінг як інструмент розвитку особистості майбутнього соціального педагога».
Велике значення на соціально-психологічному факультеті приділяється організації масових заходів: благодійних акцій, фестивалів, виставок, майстер-класів. Факультет має справжні атрибути академічної єдності і солідарності: гімн, логотип, корпоративні нагрудні значки. Традиційними стали цілий ряд мистецько-розвивальних проектів: урочиста театралізована посвята у студенти – «Однокашники»,  «Вільний мікрофон», урочисте вручення студентських квитків, фестиваль студенстько-викладацької творчості «Новорічний зорепад», поетичні вечори «Перший день весни», «Людина року СПФ». На факультеті діє мистецький проект «7 картин на 7-му небі».   Новим проектом 2015 року на факультеті стало святкування «Тижня факультету».
Волонтерська та соціальна діяльність. Продовжується діяльність телефону довіри, центру гендерної освіти, Центру міжкультурної толерантності СССМ, залучення студентів до роботи у загонах волонтерів Центру соціальних служб для молоді.
Соціальна допомога здійснюється шляхом долучення факультету до зборів коштів на лікування важкохворих студентів.
В 2015 році з’явилися нові форми волонтерської діяльності, а саме: благодійні акції допомоги бійцям АТО, волонтерська допомога переселенцям та бійцям АТО, які знаходяться в госпіталях. Окремим напрямом є залучення студентів та викладачів факультету до реалізації Державної програми відбору до «Нової поліції в Україні». Найбільш слабким місцем в проведенні виховної роботи є організація трудового семестру. У зв’язку з цим завданням заступника декана з виховної роботи, кураторів академічних груп є створення системи моральної мотивації студентів до участі в трудовому семестрі.
Підсумовуючи зазначене вище, хочу наголосити на наступних перспективних напрямах роботи факультету:

Ліцензування нової спеціальності на соціально-психологічному факультеті (до 2018 р.).
Завершити реєстрацію НМК та навчальних курсів, що викладаються на факультеті в електронній базі університету (до 30.06.2016 р.)
Запровадження та розвиток дистанційних форм навчання (впродовж 2016 року).
Створювати умови та мотивацію до написання та захисту докторських і кандидатських дисертацій викладачами факультету, перш за все на кафедрі соціальної та практичної психології.
Інтенсифікація використання Інтернет-ресурсів: переклад на англійську мову сайту соціально-психологічного факультету (до 01.03.2016 р.), реєстрація та підтримка групи СПФ у Facebook, впровадження чат-спілкування з абітурієнтами (впродовж 2016 року), реєстрація всіх друкованих праць викладачів та авторефератів захищених дисертацій (до 15.02.2016 р.).
Розвиток міждисциплінарнарних досліджень в рамках гуманітарних дисциплін (впродовж 2016 року).
Створення та апробація концепції організації Школи лідерства в ЖДУ ім. І.Франка (впродовж 2016 року).
Завершуючи доповідь, хочу відмітити, що факультетом проведена значна робота в усіх напрямах. Проте, сьогодення ставить важливі та складні задачі перед вищою освітою загалом, і нашим факультетом зокрема. В першу чергу це відповідність рівня підготовки викладацького складу та якості освіти потребам ринку праці. Зважаючи на значний потенціал нашого факультету я впевнена, що ми успішно вирішимо всі завдання, які ставить та буде ставити перед нами наше суспільство.
Щиро дякую всім за роботу.

Приложенные файлы

  • docx 4269630
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий