Методична розробка для набирання курсового проекту зразок з вяжучим матеріаломЗміст
1. Загальний розділ
1.1. Техніко-економічне обгрунтування1.2. Технічні умови на сировину
1.3 Технічні умови на продукцію
2. Технологічний розділ
2.1. Специфікація заготівок
2.2. Розрахунок витрати сировини на річну програму заготівок
2.3. Специфікація пиловочної сировини
2.4. Вибирання і розрахунок поставу
2.5. Специфікація пиломатеріалів
2.6. Розрахунок об’ємного виходу
2.7. Баланс сировини
2.8. Розрахунок використання відходів
2.9.Розрахунок витрати в’яжучого матеріалу
2.10 Характеристика технологічного процесу і вибір обладнання
2.11. Розрахунок необхідної кількості стрічкопильних верстатів
2.12. Розрахунок необхідної кількості і завантаження основного технологічного обладнання
2.13. Зведена відомість обладнання лісопильно-розкрійного цеху
2.14. Розрахунок площі і розмірів цеху
2.15. Розрахунок необхідної кількості робітників
Перелік посилань
1. Загальний розділ
1.1Техніко-економічне обгрунтування
1.1.1Метою даного проекту є розробка сучасного технологічного процесу лісопильного розкрійного цеху на базі сучасного високопродуктивного, енергозберігаючого обладнання. Пропонується технологічний процес на базі сучасного, перспективного обладнання стрічкопильної лісорами Maxi-profi 1100, багатопильного верстату МВS 75, торцювального верстату ЦКБ-40 і СТ-Аст-РА-1, стрічкового верстату FELDER FB 400. В цеху, що проектується, планується переробка відходів.
1.2 Технічні умови на сировину
1.2.1 Технічні умови на сировину листяних порід згідно ГОСТ9462-88
1.2.1.1Взалежності від якості сировини лісоматеріали заготовляють 1, 2 і 3-го сортів.
1.2.1.2Лісоматеріали для поздовжнього розпилювання використовують в круглому вигляді повинні мати припуск по довжині від 0,03 до 0,05м. При цьому гранична довжина колоди довжиною 2м і більше може більше по 0,05м в порівнянні з номінальною разом з припуском.
1.2.1.3 Якість деревини лісоматеріалів повинна відповідати вимогам діючого ГОСТу.
1.2.1.4 Лісоматеріали призначені для розпилювання випускаються необкореними, допускається обдир кори.
1.2.1.5 Скіс пропилу допускається в межах припуску по довжині при умові збереження його мінімального значення. Козирки, які утворюються при валці дерев, кореневі лапи і нарости повинні бути обпилені. Сучки повинні бути зрізані врівень з поверхністю необкореної колоди. Допускаються сучки висотою не більше 2см від поверхні необкореної колоди.
1.2.1.6 Інородні включення, виявлені при візуальному огляді лісоматеріалів, повинні бути видалені.
1.2.1.7 Лісоматеріали повинні бути розсортовані у відповідності з вимогами ГОСТ 2292-88
1.3. Характеристика продукції, прийнятої для проектування.
1.3.1. Для проектування приймається заготівка для товарів народного споживання згідно ГОСТ 7897-83.
1.3.2. Для розрахунків приймаються розміри заготівок:
а) товщина,19,25,40,50 мм
б) ширина,40,45,50,60,70,80 мм
в) довжина,170,500,600,650,750,800 мм
1.3.3. Номінальні розміри заготівок по довжині і ширині встановлюються для вологості
1.3.4. Граничні відхилення від номінальних розмірів заготівок встановлюються:
а) по довжині, мм 15
б) по ширині, мм 5
в) по товщині, мм 3
1.3.5. За якістю деревини заготовки виготовляють одного сорту.
1.3.6. Норми допустимих вад деревини і механічної обробки не повинні перевищувати вимог ГОСТ 2994-76.
1.3.7. Параметр шорсткості поверхні заготівок не повинен перевищувати вимог ГОСТ 7016-83.
1.3.8. Для виготовлення пиломатеріалів приймається пиловочна сировина м’яких листяних порід: береза, липа, згідно ГОСТ 2695-83.
1.3.9. Пиломатеріали повинні бути розфасовані за розмірами і сортами, і вкладені в щільні пачки.
Кожен пакет повинен мати маркування.

2. Технологічний розділ.
2.1Специфікація заготівок
2.1.1 Специфікація заготівок приводиться в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Назва заготівок ДСТУ, ГОСТ, ТУ Розмір заготівок, мм Об’єм однієї заготівки, м3 Річна кількість заготівок
довжина ширина товщина м3
1 2 3 4 5 6 7
Разом
2.2 Розрахунок витрати сировини на річну програму заготівок.
2.2.1. Розрахунок необхідної кількості сировини для виконання річної програми заготівок виконується на підставі норм витрати сировини на одиницю продукції зводиться в таблицю 2.2
Таблиця 2.2
Назва заготівок Річний об’єм, м3 Назва пиловочної сировини Норма витрати сировини Річний об’єм сировини, м3
1 2 3 4 5
2.3 Специфікація пиловочної сировини.
2.3.1 Специфікація пиловочної сировини складається на підставі заданих її розмірів і розрахунку витрати сировини на річну програму і зводиться в таблицю 2.3
Таблиця 2.3
Назва пиловочної сировини ДСТУ, ГОСТ, ТУ Розмір сировини Об’єм однієї колоди, м3 Кількість колод на річну програму
діаметр, см довжина, м м3 шт.
1 2 3 4 5 6 7
Разом 2.4. Вибирання і розрахунок поставу.
2.4.1. Розрахунок поставу проводиться графіко - аналітичним способом за допомогою графіка-квадранта для розпилювання колод врозвал і зводиться в таблицю 2.4
Таблиця 2.4
Тов-щина дощок,
мм Число дощок в пос- таві,
штВитрата ширини пів-поставу,
мм Віддаль від центра поставу до зовнішньої пласті дошки, мм Ширина дошки, Дов-жина дош-ки,
м Об’єм дощок
розра-хункова,
мм стандартна,
мм з однієї колоди
м3 загаль ний,
м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продовження таблиці 2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.5. Специфікація пиломатеріалів.

2.5.1. Специфікація пиломатеріалів зведена в таблицю 2.5
Таблиця 2.5
Назва пиломатеріалів ДСТУ, ГОСТ Розмір пиломатеріалів Об’єм дощок з однієї колоди, м3 Кількість дощок
товщина, мм ширина, мм довжина, м м3 шт.
1 2 3 4 5 6 7 8

Продовження таблиця 2.5
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом 2.6. Розрахунок об’ємного виходу.
2.6.1. Об’ємний вихід пиломатеріалів (Р), % визначається за формулою
, (2.1)
де Vn – об’єм випиляних пиломатеріалів, м3;
Q – об’єм розпилюваної сировини, м3
Р =
2.7. Баланс сировини.
2.7.1. Баланс сировини при розпилюванні колод на пиломатеріали зводиться в таблицю 2.6
Таблиця 2.6
Статті витрат Вихід
% м3
1 2 3
1. Пиломатеріали 1.1. Повномірні пиломатеріали 1.2 Короткомірні пиломатеріали Разом 2. Вторинна сировина 2.1. Кускові відходи 2.2. Тирса Разом Продовження таблиці 2.6
1 2 3
3. Втрати 3.1. Втрати на всихання 6,00 3.2. Безповоротні втрати 1,00 Разом 7,00 Всього 100,00 2.7.2. Баланс деревини при розкроюванні дощок на заготовки зводиться в таблицю 2.7
Таблиця 2.7
Назва пиломатеріалів Річний об’єм, м3 Всього відходів, м3 В тому числі
в дошках в заготівках обрізки тирса
% м3 % м3
1 2 3 4 5 6 7 8
75 25 2.8. Розрахунок використання відходів.
2.8.1. Розрахунок розподілу і використання відходів приводиться в таблиці 2.8
Таблиця 2.8
Назва відходів Річний об’єм, м3 Назва продукції і спосіб використання Норма витрати на одиницю м3/м3 Витрата на річну програму, кг.
1 2 3 4 5
2.9. Розрахунок витрати матеріалів
2.9.1 Розрахунок витрати в’яжучого матеріалу, парафіну і скоб металевих зводиться в таблицю 2.9
Таблиця 2.9
Назва заготівок Річний об’єм, м3 Назва в’яжучого матеріалу Норма витрати на одиницю продукції Витрата на річну програму
Полімерна стрічка, п.м24,000 Скоба металева, шт. 4,000 Парафін, кг 0,125
2.10 Характеристика технологічного процесу і вибір обладнання.
2.10.1 Характеристика технологічного процесу і вибір обладнання проводиться залежно від способу розкрою пиломатеріалів на заготівки і від розмірної характеристики заготівок
2.11 Розрахунок продуктивності, необхідної кількості і відсоток завантаження стрічкопильних верстатів .
2.11.1 Розрахунок продуктивності стрічкопильних верстатів(Азм ), в м3 /зм проводиться за формулою
, (2.2)
де U – швидкість подачі, м/хв ;
Т – тривалість зміни, хв; (Т=480)
Кр – коефіцієнт використання робочого часу;
Км – коефіцієнт використання робочої машини;
q – об’єм колоди, м3;
l – довжина колоди, м;
z – кількість пропилів ,шт.
2.11.2 Необхідна кількість стрічкопильних верстатів (пр),в шт визначається за формулою
, (2.3)
де Qріч – об’єм колод на річну програму, м3;
Азм – змінна продуктивність верстату, м3;
D – кількість робочих днів за рік, дн;
і – змінність роботи цеху,зм.

2.11.3 Завантаження стрічкопильної лісорами (fзав),в % проводиться за формулою
, (2.4)
де nр- розрахункова кількість обладнання,шт.;
nnp – прийнята кількість обладнання ,шт.
2.11.4 Результати розрахунків заносяться в таблицю 2.10

Таблиця 2.10
Назва обладнання d,
см l,
м U, м/хв T, хв Kр Kм q, м3 l, змz, штAзм, м3 nр,
штnпр,
штfзав, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Стрічко-пильна лісорама
Разом 2.12 Розрахунок інших видів обладнання, їх необхідної кількості і відсотка завантаження
2.12.1 Розрахунок необхідної кількості обладнання (nр), шт. визначається за формулою
, (2.5)
де Qр – річний об’єм робіт на даній операції, м3/рік;
Нч – норма часу на виконання даної операції, вер/год ;
Теф – ефективний фонд робочого часу, год
Теф = Тном · Кр, (2.6)
де Тном – номінальний фонд робочого часу, год;
Кр – коефіцієнт, що враховує втрати часу на капітальний ремонт обладнання;
2.12.2 Номінальний фонд робочого часу (Тном) визначається за формулою
Тном = (D · і · t) - n , (2.7)
де D – кількість робочих днів у році, дн ;
і – змінність роботи, зм;
t – тривалість зміни, год; t = 8
n- кількість годин скорочень на передсвяткові дні,год.

Т = 251 · 2 · 8 – 6 =4010год
2.12.3 Відсоток завантаження обладнання (fзав), % визначається за формулою
, (2.8)
де nр –розрахункова кількість обладнання, шт.;
nnp – прийнята кількість обладнання, шт.
2.12.4 Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження зводяться в таблиці 2.11
Таблиця 2.11
Назва обладнання Назва операції Розмір Qp,
м³ Hч Ккр Теф, год Пр , Ппр 𝑓 %
L,
м B,
мм H, мм штшт1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,98 3930 Продовження таблиці 2.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13 Зведена відомість основного, допоміжного і транспортного обладнання
2.13.1 Відомість основного і допоміжного обладнання зводиться в таблицю 2.12
Таблиця 2.12
Назва обладнання і робочих місць Тип, марка Кількість одиниць,
штВстановлена потужність,
кВт Габаритний розмір, мм
довжина ширина висота
1 2 3 4 5 6 7
Стрічкопильна лісорама 2.14 Розрахунок площі і розмірів цеху.
2.14.1 Розрахунок площі і розмірів цеху (Fц), м2 визначається за формулою
, (2.9)
де Fобл – площа зайнята обладнанням в цеху, м2;
0,6 – коефіцієнт, що враховує додаткову площу цеху на проходи і проїзди.
2.13.2 Площа зайнята обладнанням визначається на підставі нормативів витрати площі на одне робоче місце або верстат. Розрахунок площі зводиться в таблицю 2.13

Таблиця 2.13
Назва обладнання і робочих місць Тип, марка Кількість оди-ниць обладнан-ня,штНорма площі на одиницю обладнання,м2 Необхідна площа,м2
1 2 3 4 5


F =2.14.3 Ширина цеху приймається
2.14.4 Довжина цеху (L), м визначається за формулою
L = FцВ , (2.10)
L =
2.14.5 Стандартна довжина цеху приймається
2.14.6 Остаточна площа цеху приймається
2.15 Розрахунок необхідної кількості робітників.
2.15.1 Розрахунок необхідної кількості робітників ведеться згідно вимог раціональної організації робочих місць і кількості робітників на одному робочому місці і зводиться в таблицю2.14
Таблиця 2.14.
Назва обладнань і робочих місць Тип, марка Кількість одиниць,

штПрофесія Розряд Кількість робітників
1 зміна 2 зміна Разом
1 2 3 4 5 6 7 8
Стрічкопиль на лісорама ТТМ-800 2 Оператор Рамник Рамник 5
4
3 2
2
2 2
2
2 4
4
4
Торцюваль ний верстат ЦЛБ-40 2 Верстатник Верстатник 4
3 2
2 2
2 4
4
Багатопиль ний верстат МRS-300 2 Верстатник Верстатник 4
3 2
2 2
2 4
4
Однопиль-ний верстатSRS-12 1 Верстатник4 1 1 2
Торцюваль ний верстат Купа 1 Верстатник4 1 1 2
Стрічковий верстат Хема1 Верстатник4 1 1 2
Робоче місце Н.О 1 Робітник 4 1 1 2
Всього 18 18 36
Перелік посилань
1. Носовський Т.А. та ін. "Технологія лісопильно - деревообробних виробництв" НМК ВО. 1993р.
2. Песоцкий А.Н. "Лесопильное производство" Н. Лесная промишленость. І970р.
З.Справочник по лесопилению. Под редакцией кандидата техническихнаук Хасдана С.М. Лесная промишленость 1980
4.Тюкина Ю.П.Технология лесопильно-деревообрабативающегопроизводства" М. Лесная промишленость 1980
5.Рикунин С.Н. и др. "Практикум по технологии лесопильно-
деревообрабатьиваещего производства" М. Лесная промишленость 1983р.
6. Каталог обладнань.

Приложенные файлы

  • docx 5815140
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий