Тематика інд. зав. М


Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Маркетинг»
Завдання 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції
1. Розкрийте, які три об’єкти визначаються терміном „продукт”. Які 4 фактори формують потребу в маркетингу?
2. До якої концепції маркетингу Ви віднесете фірми, кожна з яких додержується одного із наступних девізів:
- ми виробляємо автомобілі, які пропонуємо за доступними цінами;
- ми пропонуємо годинники, які отримали золоті медалі на Лейпцігському ярмарку;
- ми не тільки продаємо автомобілі за каталогом, але й доставляємо їх покупцеві;
- ми надаємо нашім клієнтам надію та шанс;
- ми споруджуємо електростанції із встановленням газо - водоочисних систем та сховищ для відходів палива
3. Розгляньте функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві
4. Рішення ситуаційного завдання. ВНЗ, розташований у центрі міста, збирається розширити програму своїх вечірніх занять шляхом включення до них бізнес-курсів з маркетингу, менеджменту, бухгалтерському обліку і фінансам. Назвіть цільових споживачів (потенційних студентів) цих курсів.
5.Які дії в рамках 4 елементів комплексу маркетингу слід здійснити для задоволення потреби цільового ринку, згаданого у попередньому питанні?
Завдання 2. Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації
1. Заповніть схему основних тенденцій переходу до широкої та детальної інформації:
1) перехід від нестатків покупців до потреб покупців;
2) перехід від конкуренції в цінах до нецінової конкуренції;
3) перехід від маркетингу на місцевому рівні до маркетингу у загальнонаціональному масштабі.
-11430031115004127500311150038735004552950020955006985
00
165100059372500
2. Із наведеного переліку вибрати сім об’єктів маркетингових досліджень: ринок, споживач, податкова інспекція, конкуренти, нотаріальні контори, собівартість, ціна, товарорух, стимулювання збуту і реклами, внутрішня середа підприємства, зовнішня середа підприємства, товар.
3. Заповніть схему послідовності маркетингових досліджень:
1) укладання плану дослідження;
2) систематизація і аналіз даних;
3) оцінка здійснених дій на основі висновків дослідників (зворотній зв’язок);
4) обгрунтування необхідності дослідження;
5) збір інформації;
6)формування проблеми і визначення цілі дослідження;
7) подання докладу з результатами дослідження;
8) висновки та рекомендації.
4572001733550010287001733550016002001733550021717001733550080010039306500137160039306500194310039306500274320017335500331470017335500388620017335500445770019812000308610039306500365760039306500422910039306500251460039306500
4. Способам збору первинних даних: 1 – експеримент; 2 – опитування; 3 – спостереження підібрати відповідні визначення:
а) засіб, при якому дослідник веде безпосередній нагляд за людьми та обстановкою;
б) засіб відбору інформації серед порівнювальних груп суб’єктів;
в) засіб, що дозволяє отримати пряму інформацію про знання, переконання та погляди людей щодо їхньої задоволеності покупкою, а також засіб, який дозволяє визначити популярність товару.
1 –
2 –
3 –
Завдання 3. Стратегія, планування і контроль маркетингової діяльності
1. Ви відповідаєте за розробку програми диверсифікованості компанії, яка приваблива важливим ноу-хау в сфері закупівлі й переробки фруктів і випускає джеми та консервовані фрукти під відомою торговельною маркою. Запропонуйте різні варіанти диверсифікованості, оцініть їхні ризики та можливості.
2. У Франції та у Бельгії обсяги споживання морозива набагато нижче ніж на інших ринках Європи та Північної Америки. Вам доручено управління всесвітньо відомою торговельною маркою морозива в цих двох країнах. Яку стратегію розвитку Ви оберете?
3. Яку стратегію розвитку Ви рекомендуєте малому підприємству, що має технічно дуже складний і визнаний на світовому ринку ноу-хау, але дуже обмежений у фінансових ресурсах?

4. Які рівні організації мають безпосереднє відношення до складання та впровадження стратегічного плану? Порівняйте переваги й недоліки бюджетування за принципом зверху вниз і знизу вгору.
5. Наведіть приклади стійкої зовнішньої конкурентної переваги для кожного з наступних секторів економіки:
розлив мінеральної води;
страхування від пожежі;
виробництво вузькоспеціалізованих металорізальних верстатів.

Завдання 4. Споживчі ринки та поведінка покупців
1. Опишіть і зіставте розходження в купівельному поводженні споживачів при покупці таких товарів: персональний комп’ютер, альбом класичної музики, кросівки та йогурт.
2. Порівнюються чотири марки автомобілів за чотирма параметрами зі ступенем важливості відповідно: 0,40:0,30:0,20:0,10. З використанням 10-ти бальної шкали отримані такі оцінки за параметрами: А = 10:8:6:4; Б = 8:9:8:3; В = 6:9:8:3; Г = 4:3:7:8. Яку марку автомобіля обере покупець?
3. До якої із наступних концепцій прагне підприємство з метою безперервного поліпшення якості товару:
1) виробнича концепція;
2) товарна концепція;
3) збутова концепція;
4) маркетингова концепція
4. Який з факторів є найважливішим при прийнятті маркетингового рішення у випадку соціальної концепції маркетингу:
- потреба споживача;
- інтереси підприємства;
- інтереси технології;
- суспільні інтереси
Завдання 5 . Особливості ринку підприємств
1. Розкрийте принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.
2. Назвіть маркетингові організаційні структури, їх моделі.
3. Поясніть, в чому різниця маркетингу ринку підприємств від споживчого ринку:
1) – покупці діють відповідно до особистих мотивів;
2) – споживачі придбають товари та послуги з метою отримання прибутку, скорочення витрат, задоволення потреб своєї внутрішньої клієнтури;
3) – для укладання договорів купівлі-продажу виключається проведення підготовчої роботи;
4) – агенти щодо закупівель діють згідно з офіційними вимогами, лімітами та іншими вимогами своєї організації;
5) – в процесі прийняття рішення про закупівлю для потреб підприємства формально приймає участь порівняно велика кількість осіб;
6) - в процесі прийняття рішення про закупівлю для потреб підприємства формально приймає участь порівняно мала кількість осіб;
7) – підприємства придбають товари та послуги для задоволення поточних потреб;
8) – в процесі здійснення угоди укладаються договори купівлі-продажу, робиться запит офертів, надаються пропозиції тощо.
4. Заповніть схему факторів, що впливають на поведінку покупців товарів промислового призначення:
Завдання 6. Вибір цільових сегментів ринку та позиціонування товару
1. Розробіть варіанти позиціонування нових товарів, які плануються до виходу на ринок товаровиробниками. Які атрибути позиціонування вже використовуються існуючими товаровиробниками? Обґрунтуйте, чому запропоновані Вами варіанти зможуть конкурувати з позицією існуючих на цих ринках фірм. Що необхідно зробити товаровиробнику, щоб його позиціонування було переконливим для потенційних споживачів?
а) жувальна гумка;
б) пральний порошок;
в) дитячий одяг;
г) журнал для жінок;
д) прохолодний напій.
2. Розробіть за можливістю більш повний перелік ознак сегментування споживачів, які доцільно враховувати для успішного бізнесу:
пивоварному заводу;
виробникові домашнього взуття (домашні тапочки);
виробнику автомобільної косметики;
фабриці іграшок;
комбінату з виготовлення сухих сніданків.
3. Назвіть особливості прямого маркетингу.
4. До якої із наступних концепцій прагне підприємство з метою безперервного поліпшення якості товару:
1) виробнича концепція; 7. Назвіть особливості прямого маркетингу.
2) товарна концепція;
3) збутова концепція;
4) маркетингова концепція
5. Який з факторів є найважливішим при прийнятті маркетингового рішення у випадку соціальної концепції маркетингу:
- потреба споживача;
- інтереси підприємства;
- інтереси технології;
- суспільні інтереси

Завдання 7. Товарна політика в системі маркетингу
1. Coca-Cola починала з одного типу напою; тепер же в магазинах можна знайти десятки її варіантів. Навіщо виробники товарів широкого вжитку розширюють свої торговельні марки? Які завдання у зв'язку із цим виникають перед виробниками, роздрібними продавцями й покупцями?
2. Чому більшість людей віддає перевагу марочним товарам на відміну від немарочних? Як це пояснює цінність присвоєння торговельної марки?
3. Які відомі корпорації мають товарний знак, що забезпечує ним популярність і постійне зелене світло на всьому просуванні по ринковій магістралі?
4. Охарактеризуйте петлю якості. Перерахуйте основні етапи.
5. Сформулюйте поняття конкурентоспроможності товару. Етапи визначення конкурентоспроможності.
Завдання 8. Ринкова кон’юнктура і розробка цінової політики підприємства
1. Визначте варіанти стратегії маркетингу відповідно до показників ціни і якості.
2. Для досягнення якої мети ціноутворення використовують максимально можливе зниження ціни:
а) максимізація поточного прибутку;
б) завоювання лідерства по показниках частки ринку;
в) завоювання лідерства по якісних параметрах;
г) забезпечення виживаності
3. Які витрати фірми ставляться до постійних витрат:
а) на сировину; б) на впакування; в) на оренду приміщення; г) на зарплату робітників.
4. Ситуація на конкурентному ринку, у якій багато продавців дотримуються однієї й тої ж ринкової ціни при продажі ідентичних товарів, називається:
а) чиста монополія; б) олігополія; в) монополістична конкуренція; г) чиста конкуренція.
5. Яка основна причина різниці цін на чашку кава в престижному ресторані й у студентській їдальні:
а) установлення ціни на основі собівартості;
б) установлення ціни на основі аналізу беззбитковості;
в) установлення ціни на основі цінності, що відчувається;
г) установлення ціни на основі монополії
6. Чим визначається максимальна ціна товару:
а) попитом на товар; б) витратами фірми;в) еластичністю попиту; г) цінами конкурентів.

Завдання 9. Система товароруху в маркетингу
1. Визначте поняття і особливості роздрібної і оптової торгівлі
2. Наведіть вірне визначення рівня каналу розподілу:
1) ринковий посередник; 2) підприємець, що здійснює укладення договорів про постачання продукції;
3) посередник, який виконує роботу щодо наближення товару до кінцевого споживача, сприяє передачі прав власності на цей товар;
4) будь-який посередник між виробником продукції і покупцем;
5) посередник, який здійснює установлення контактів з потенційними
покупцями.
3. Назвіть особливості прямого маркетингу.
4. Заповніть таблицю характеристик підприємств оптової торгівлі:
1) підприємства з повним обслуговуванням; 2) брокери і агенти;
3) збутові відділення і закупівельні контори;
4) підприємства самообслуговування; 5) спеціалізовані оптовики;
6) підприємства з вільним відбором товарів; 7) оптовики-купці;
8) підприємства з обмеженим обслуговуванням
Роздрібні торгові підприємства Підприємства оптової торгівлі
Завдання 10. Комплекс маркетингових комунікацій
1. Визначте роль реклами, стимулювання збуту і пропаганди у комплексі маркетингу.
2. Визначте основні засоби стимулювання ділових партнерів і торговельного персоналу
3. Охарактеризуйте особливості особистих продажі
4. Визначте етапи розробки рекламної кампанії
5. Визначте вид реклами: 1) реклама марки; 2) реклама розпродажу; 3) престижна реклама; 4) роз’яснювально - пропагандистська реклама; 5) рубрична реклама за характером дій:
1) просування конкретної ідеї;
2) формування довгострокового образу організації;
3) об’ява про розпродаж за зниженими цінами;
4) довгострокове визначення марочного товару;
5) розповсюдження інформації про продаж, послугу або події.

Приложенные файлы

  • docx 4622595
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий