пр.з. 4. Метод. та завдання (спецкурс Господарські)

Практичне заняття № 4

ГРАФІК
практичних занять для студентів ІІІ курсу з навчальної дисципліни «Теорія та практика кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності»


04.12. – 10.12.2017


Тема 3. Кваліфікація злочинів у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання. Завдання № 13 – 16, КОЛОКВІУМ

Протидія законній господарській діяльності.
Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.
Розголошення комерційної або банківської таємниці.


Методичні рекомендації.

Готуючись до заняття з цієї теми, необхідно дослідити ознаки складів злочинів у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва; зайняття гральним бізнесом; фіктивне підприємництво; підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців), з’ясувати їх бланкетний характер, місце в системі злочинів у сфері господарської діяльності.
При розв'язанні конкретних завдань рекомендується використовувати Конституцію України, чинні міжнародні договори, декларації, конвенції, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Кримінальний кодекс України, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти України, постанови Пленуму Верховного Суду України, підручники з кримінального права, лекційний матеріал, наукові джерела (монографії і статті).
При розв'язанні конкретних завдань слід дотримуватися такої послідовності:
- визначити місце злочину в системі злочинів в сфері господарської діяльності;
- якщо диспозиція відповідної статті Особливої частини КК є описовою, тобто містить визначення поняття злочину, необхідно знати це визначення та розкрити його зміст (наприклад, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;
- проаналізувати ознаки складу цього злочину (об'єкта, предмета (за наявністю), об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкта);
- з'ясувати зміст кваліфікуючих обставин розглядуваного злочину (наприклад, для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – (ч.2 ст. 209 КК України) дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, (ч.3 ст. 209 КК України) дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
- відмежувати розглядуваний злочин від інших правопорушень (наприклад, незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК України) або розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК України) від отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця (ч.3 ст. 164-3 КпАП).
Рішення завдань мають бути виконані у письмовій формі (у зошиті) і відповідати наступним вимогам.
1. Необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні особи (осіб), характеристика якого надана в завданні. Якщо вчинене не містить складу злочину, то слід точно вказати, які саме ознаки складу злочину відсутні.
Якщо діяння містить склад злочину - дати юридичну кваліфікацію (вказати пункт, частину статті Особливої частини КК, яка підлягає застосуванню). У разі незакінченого злочину - визначити
· стадію вчинення злочину, а при співучасті – вид співучасників та форму співучасті, посилаючись на відповідні частини ст. 27, 28 Загальної частини КК. Якщо з питань кваліфікації злочину є роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, рішення має містити розгорнуте посилання на ці роз'яснення.
Кваліфікація злочину має бути детально мотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, тобто характеристики об'єкта (з урахуванням класифікації), предмета (за наявності), потерпілого (при необхідності), об'єктивної і суб'єктивної сторін та суб'єкта злочину. Аналіз передбачає обов'язкове встановлення відповідності фактичних ознак суспільно небезпечного діяння, яке описане в завданні, всім ознакам (елементам) складу злочину, що передбачений відповідною статтею Особливої частини КК. З урахуванням конструкції складу злочину важливо визначити момент його закінчення. На підставі вимог ст. 24 і 25 КК та законодавчого окреслення суб'єктивної сторони злочину слід вказати форму і вид вини, розкрити зміст її інтелектуального та вольового моментів, факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину. Характеризуючи суб'єкта злочину, слід, відповідно до ст. 18 КК, назвати три обов'язкові його ознаки, а також ознаки спеціального суб'єкта, якщо вони передбачені статтею Особливої частини КК.
Якщо встановлено кваліфікуючі ознаки, необхідно розкрити їх зміст.
При сукупності злочинів, вчинення самостійних злочинів декількома особами та злочину у співучасті необхідно кваліфікувати кожний із злочинів окремо, мотивуючи це відповідним чином.
На практичних заняттях студент доповідає обставини завдання і своє рішення.
Кожен студент може брати участь в обговоренні запропонованого рішення, доповнити або розвинути його. Якщо хто-небудь із студентів має рішення, яке відрізняється від запропонованого, його слід доповісти для обговорення.
На завершення обговорення викладач підсумовує висловлені пропозиції щодо правильності рішення і акцентує увагу на допущених помилках. На підставі висновку викладача студенти повинні внести в свої відповіді корективи на полях зошиту для практичних занять.

Завдання 13 – 16.

Завдання 13.
Директор ТОВ «М» К., під час процедури тендерних закупівель, перед визначенням переможця, зажадав від керівника ПП «В» Л., котре теж було учасником конкурсу, аби той зняв кандидатуру свого підприємства з переліку конкурсантів і пообіцяв за це укласти вигідній контракт з останнім та надати особисто Л., 50000 гривень. Отримавши відмову, К. заявив, що організує численні надумані скарги на продукцію ПП «В»., до Антимонопольного комітету та податкової адміністрації. Побоюючись таких погроз, Л. припинила участь очолюваного нею товариства у процедурі тендерних закупівель. Пізніше було встановлено, що сума не отриманого доходу у ПП «В»., через його відмову від участі у тендері становила більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Надайте кримінально-правову оцінку діям К.


Завдання 14
Директор ТОВ «В» М., вимагаючи від А. – директора ТОВ «Б» – припинення дій по скуповуванню за оптовими цінами сільськогосподарську продукцію на території, де таку закупівлю здійснювали ТОВ «В», наніс А. кілька ударів кулаком по обличчю, однак той зміг вирватися і втекти. М., підняв з землі цеглину і кинув услід А., проте не влучив. Якою має бути кримінально-правова оцінка дій М.?


Завдання 15
М. в результаті систематичного продажу психотропних речовин отримав прибуток у розмірі 50 тисяч євро. Маючи на меті придбати в Україні житло, М., зареєстрував у Нідерландах Творчий Союз, вніс зазначену суму на рахунок Союзу. Пізніше з фондів Союзу він виплатив собі гонорар нібито за майбутні твори літературного мистецтва. Повернувшись в Україну, М. придбав житло, а у декларації про походження коштів зазначив гонорар від зареєстрованого ним Творчого Союзу в Нідерландах. Як кваліфікувати дії М.?


Завдання 16
Займаючи посаду державного службовця, Б. неодноразово отримував неправомірну вигоду. Після звільнення з державної служби Б. вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю. Він звернувся до свого знайомого Д. та уклав з ним договір, за умовами якого Д. нібито надавав Б. довгострокову безвідсоткову позику. Таким чином Д., намагався замаскувати дійсне джерело походження коштів, щоб Б. вільно використовував їх у підприємницькій діяльності. Якою має бути кримінально-правова оцінка Д.?


13PAGE \* MERGEFORMAT14315

Приложенные файлы

  • doc 1443496
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий