страхування задачі.


Авіапідприємство володіє з повітряними суднами злітною масою по 26000 кг кожне.Страховий тариф визначено у розмірі 0,3% від страхової суми.Визначити величину страхового платежу, який має сплатити авіапідприємство згідно договору обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна. Розв’язання:Вартість суден = 50 млн. грн..(Сс)Сп = (Сс * Ст.) / 100% = ( 50000000 * 0,3 ) / 100% = 234 грн.
Автомобіль застраховано на суму 56 тис. грн. Його дійсна вартість на момент укладання договору = 75 тис. грн. Розмір страхового тарифу – 5%. Безумовна франшиза – 9,5% (дано щоб заплутати). Визначити розмір страхового відшкодування, якщо за наслідками ДТП збиток сягнув 45 тис. грн., використати систему «першого ризику» та «пропорційної відповідальності».Розвязок Пропорційна відповідальність Св = Зб*(СС/ДВО) Св – 45000*(56000/75000) = 33600,15 грн. Першого ризику Сс=56000 грн Зб = 45000 грн Св = 45000 грн (виплачуються в межах страхової суми)
Агрофірма «Воля» застрахувала врожай цукрового буряка площею 300га від таких страхових ризиків: град (страховий тариф – 1,2% від страхової суми), злива (страховий тариф – 1,6% від страхової суми) та повінь (страховий тариф – 1,3% від страхової суми). Середньорічна врожайність цукрового буряка за останні 5 років складає 40ц/га. Ціна одного центнера на ринку складає 70грн/ц.В результаті сильного граду і зливи урожай буряка було зруйновано площею 20га. Було прийнято рішення пересіяти н пошкодженій площі яру пшеницю. В поточному році урожайність цукрового буряка складає 2750ц, а ярої пшениці – 1700ц. (26 грн/ц).Власник агрофірми звертається до страховика з метою отримання страхового відшкодування.Визначити розмір страхового платежу, збитку і суми відшкодування.Сп===16464грн.Зб=(40*210-2750)*70=395500грн.Св=395500-(7700*26)=351300грн.
Автомобіль ринкова вартість якого з урахуванням зносу (6%) становить 87 тис.грн., застраховано на повну вартість від усіх ризиків. Безумовна франшиза встановлена у розмірі 1,5% від страхової суми. Внаслідок протиправних дій третіх осіб автомобіль було пошкоджено.Визначити розмір страхового відшкодування, якщо на відновлення автомобіля необхідно замінити окремі деталі на суму 38тис.грн. і провести ремонтні роботи вартістю 3 тис.грн.Розвязок: Сс= 87тис.грн. + 87тис.грн*6% = 92220 грн. Фр= 92200грн. *1,5% = 1383грн. Зб= 38000+3000=41000грн. Св=41000грн.-1383грн.=39617грн.
Агрофірма «Веселі корівки» застрахувала поголів’я ВРХ на випадок загибелі. Внаслідок певних обставин в період дії договору загинуло 4 голови ВРХ у віці 1 року. Максимальна страхова сума для цієї вікової групи ВРХ в даному районі встановлена 1,8тис.грн. Підприємство реалізувало м'ясо корів на суму 1,6 тис.грн.Визначити суму збитку і страхового відшкодування. Сс=1,8 тис Зб= 1,8*4=7,2тис.грн. Св=7,2-1,6=5,6тис.грн
.Акціонерне товариство «Юніт» застрахувало отриманий у комерційному банку кредит в розмірі 60 тис. грн. і строком на 6 місяців. Плата за користування кредитом складає 25%, межа відповідальності страховика – 80%, тарифна ставка – 5%. Позичальник після закінчення терміну дії кредитного договору не повернув банку ні боргу, ні процентів за користуванням кредиту.Визначити суму страхових платежів і страхового відшкодування за договором страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Сп=(Сс*Ст)/100 Сп=60000*0,05*0,8=2400грн.
Балансова вартість об’єкта 1 млн грн.,страх оцінка =700 тисСтрах.сума=600 тис.Збитки внаслідок пожежи склали 300 тс. Визначте величину відшкодування за системи пропорц відповідал і відповідал за першим ризикомПри пропорційній:Св.=Зб*(Сс:ДВО)=300 тис*(600 тис : 700 тис)=257 142,8За частиною ризикуСв = (600 тис *300 тис): 700 000= 257 142,8
Визначити величину страхових платежів при умовній і безумовній франшизі в розмірі 10% і величину страхового відшкодування при цих же розмірах франшизи , якщо страхова оцінка об’єкта становить 800 тис. грн., страхова сума – 600 тис. грн., страховий тариф – 0,3%. Збиток внаслідок зливи склав 30 тис. грн.. Сс = 600000 грн. Ст. = 0,3% ДВО = 800000 грн Фр = 10% Зб = 30000 грн Розв’язання: Сп = (Сс *Ст) / 100%. Сп = (600000 *0,3) / 100% = 1800 грн. Переводимо франшизу в гривні:Фр = 600000 * 0,1 = 60000Зб < Фр, Св = 0 (умовна)Сп = ((600000 – 60000) * 0,3)) / 100 % = 1620Зб <Фр, Св = 0. (безумовна)
Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово вільних страхових резервів у розмірі 50 тис. грн. на банківський депозити терміном на 18 місяців під прості та складні відсотки за умови, що прибутковість такого розміщення складає 15% річних. Розв’язок: При простих відсотках інвестиційний прибуток складе: П = 50 * 0,15 * 18 : 12 1,5 = 11,25 тис. грн. При складних відсотках: П = 50 * (1+0,15) - 50 = 50 * 1,2332 – 50 = 11, 662 тис. грн.
Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних страхових резервів у розмірі 100 тис. грн. на банківський депозит терміном на 15 місяців під складні відсотки за умови,що прибутковість такого розміщення складає 12,5%.
Розв’язання:
100000*12,5%=12500
(12500*3*0,125)/12=390,625грн
Інвестиційний прибуток 12500+390,625=12890,62 грн.
.В результаті дорожньо-транспортної пригоди легковий автомобіль повністю знищено. Ринкова вартість зазначеного транспортного засобу становить 50 тис.грн., знос на день укладення договору – 20%. Автомобіль застраховано на повну вартість. Після аварії залишились придатні для експлуатації деталі на суму 15 000 грн., ступінь знецінення яких становить 50%. Витрати на приведення деталей до придатного стану визначені в розмірі 7500грн.Визначити суму збитку та страхового відшкодування. Сума зносу = 50000 * 0,2 =10000 (грн..) Сума збитку = 7500+7500=15000 (грн..) Страхове відшкодування = Збиток – Знос = 15000-10000=5000 (грн..)
В транспортній організації працює 15 водіїв, з яких : 3 особи зі стажем роботи до 1 року; 7 осіб зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем роботи від 5 до 10 років. Було прийнято рішення застрахувати цивільну відповідальність водіїв своїх транспортний засобів. Тарифні ставки залежно від стажу водіїв такі: до 1 року – 6,2%; від 1 до 5 років – 4,8%; від 5 до 10 років – 3,2%;. Страхова сума на кожного водія – 3 тис.грн. Визначити страховий внесок на рік. Сп=(Ст*Сс)/100% За умовою задачі: Ст1=6.2%; Ст2=4.5%;Ст3=3.2% Страховий внесок осіб зі стажем роботи до 1 року буде складати: Сп1=(3000*6,2)/100*3=558 (грн..) Страховий внесок осіб зі стажем роботи від 1 до5 років буде складати: Сп2=(3000+4,8)/1000*7=1008 (грн..) Страховий внесок осіб зі стажем роботи від 1 до 5 років буде складати: Сп3=(3000*3,2)/100*5=480 (грн..) Сп=558+1008+480=2046 (грн..
Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних страхових резервів у розмірі 350 тис. грн. на банківський депозит терміном на 6 місяців під прості та складні відсотки за умови, що прибутковість такого розміщення складає 9 % річних. Рішення. Прості відсотки: S=(350000*9%*6)/12*100%=15750 грн. Складні відсотки: S=350000* (1+0,009)1/2=365410,7 грн. Прибуток за простими відсотками: 15750+350000=365750
.Визначити розмір страхового відшкодування та страхового платежу,якщо господарюючий суб’єкт застрахував своє майно строком 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 750 тис.грн. Ставка страхового тарифу 0,3% від страхової суми. Згідно з договором передбачена умовна франшиза в розмірі 2% ,при якій надається знижка тарифу 6%. Фактичний збиток страхувальника 23тис.грн Сп=750 000*0,3/100%=2250. 2250*0,06=135. 2250-135=2115 грн. Фр.умовна=750 000*0,02=15 000 грн. 23 000 > 15 000Cв=23 000 грн.
Власник будинку, розміщеного в приміській місцевості, застрахував його від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ на страхову суму 120 тис. грн. Страховий тариф становить 0,35% безумовна франшиза – 8%. Злива пошкодила будинок і нанесла збитки на суму 13 тис. грн. Визначити величину страхового платежу та розмір страхового відшкодування.
Розвязання
Розмір безумовної франшизи становить
Фр(без) = 120 тис грн. * 8%/ 100% = 9600 грн
Страховий платіж при безумовній франшизі розрах.
Сп = ((120 тис. – 9600)*0,35%)/100% = 386,4
Збиток становить 13000 грн, отже Зб INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=bfz-2ct4f64uq3i2vtb1vqw3e3gnakz5atangy33ipqcy1s9reulmr4vldyzsqccd54wqjv68063az9cx73bn7cx34jnfgm2fu23jsv&name=result_html_11852162.gif" \* MERGEFORMATINET  Фр(без), тоді
Св = 13000 – 9600 = 3400 грн.
Військово службовець якимишин придбав квиток до автостанції Ів- Франківськ вартістю 45.Під час поїздки його травмовано внаслідок аварії автобуса. Лікування – 30 днів Визначити величину страхового платежу і розмір страхової виплати котру він повинен отримати Розвязок Сп=(Вс*Ст)/100% Сп = (45*1,5)/100=0,68 Св =( (Сс*Тк)/100)*Кд=102000*0,5/100*30=15300 Відповідь: Сп. 0,68 Св.15300
Громадянин Іваненко застрахував власне авто на повну вартість від усіх ризиків Ринкова вартість авто з урахуванням зносу -150000( знос-5%) Умовна франшиза до страхової суми – 1.8:%.Внаслідок протиправних дій третіх осіб автомобіль пошкоджено . Визначити розмір відшкодування, якщо потрібно замінити частини та деталі на суму 13000 і провести ремонт на суму 3200 Розвязок Сс =150000 Зб>Фр Фр у. = 150000*0,018=2700 Зб = 13000+3200=16200 Св=Зб(16200)
Господарство застрахувало врожай озимоъ пшениці за страх сумою 544 тис грн.,врожайність 34,га.ц ціна 1 ц в минулому році 80 грн. злива повністю пошкодила посіви і поле площею 200 га було пересієне ярою пшеницею. Врожай 25 га.ц і був реалізований за ціною 60 грн.Фактична вартість:34*80*200=544 тисПоточний рік 25*60*200=300 тисЗбиток=544-300=244.
Господарство застрахувало врожай озимої пшениці за мінімальною страховою сумою 465 тис. грн. Мінімальна врожайність становить 42 ц/га, ціна 1 ц пшениці в минулому році склала 130 грн. Фактична врожайність поточного року знизилась до 38 ц/га. Комісія встановила, що рівень збитків становить 55 %. Площа посіву 230 га. Пересів культури не здійснювався.Визначити величину збитку та страхове відшкодування.Розв'язок: Різниця врожаю становить 42 - 38 = 4 ц/га Зв = (4*230*130) = 119600 грн Св = 119600 *55 / 100 = 65780 грн bookmark9
Громадянин Степаненко А.А. уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків для себе та дружини. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб становлять по 2500грн. страхові тарифи склали 1% від страхової суми. В результаті настання страхової події застраховані особи витратили працездатність(чол..2група інвар.,жін..,3 гр.ін.). встановити страховий платіж за страхування родини і величину страхової виплати.Розвязання:Сп=Сс*Ст%/100%=2500*1*2/100%=50грн. Свол.=2500*0,75=1875грн Свжін.=2500*0,50=1250грн Свзаг.=1875+1250=3125грн.
Громадянин Добронрав І.С. з Тернополя вирушив у відрядження до Києва, заплативши водієві 45 грн.за квиток. Під час поїздки був травмований внаслідок аварії. Лікування травми тривало 30 днів.Визначити величину страхового платежу і розмір страхової виплати, котру він повинн отримати за наслідки травми.Сп==0,675 Св=*30=15300грн.
Громадянин Самарик І.В. купив залізничний квиток до станції Київ вартістю 85грн. і під час поїздки був травмований внаслідок аварії поїзда. Лікування травми тривало 90 днів, після чого йому була встановлена ІІІ група інвалідності.Визначити величину страхового платежу і розмір страхової виплати, котру повинен отримати Самарик І.В. за наслідками травми.Розв’язок: Сп= (85 * 1,5)/100=1,27грн Сс=6000*17= 102000грн. Св= (102000*0,5*90)/100=45900 102000*0,5=51000 – за ІІІгр. Інвалідності 45900+51000грн=96900грн. – вся сума, яку отримає Самарик І.В.
. Громадянин Пилипів В.В. вирішив укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків для себе,дружини і двох дітей віком 7 і 12 років. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб становлять по 3000 грн. Страхові тарифи визначено в таких розмірах: для дорослих осіб – 1,3% від страхової суми,для дітей віком до 10 років – 2,7% і віком від 10 до 18 років – 3,4% від страхової суми. Виплати відшкодувань для усіх застрахованих встановлені законодавчо,лише при лікуванні наслідків травми внаслідок нещасного випадку виплачується по 10 грн. за один день лікування,але не більше 50% страхової суми.Визначити:страховий платіж за страхування родини Пилипіва В.В. та величину страхової виплати при умові,що сімя постраждала внаслідок ДТВ і отримала такі травми: батько інвалідність 2 груаи, мати – інвалідність 3 групи, діти отримали травми,лікування котрих тривало по 24 дні. Сп=Сс*Ст/100% Сп(для дорослих)=3000*1,3*2/100=78 грн. Сп(для дитини 7 років)=3000*2,7/100=81 грн. Сп(для дитин 10 років)=3000*3,4/100=102 грн. Заг.Сп=78+81+102=261 грн. Св=3000*0,75=2250 грн. Св=3000*0,5=1500 грн. Св=24*10*2=480 грн. Заг.Св=2250+1500+480=4230 грн.
Застраховано врожай кукурудзи терміном на 1 рік. Обумовлено, що врожай застрахований на 75% від його вартості. Середня врожайність з 1га за минулі 5 років визначена у розмірі 50ц з одного га при загальній площі посіву 550га. Фактична урожайність поточного року досягла 48ц, закупівельна ціна одного центнеру – 30 грн. Визначити розмір збитків с/г підприємства та суму страхового відшкодування.Розв’язок: 1) 550*50*30=825000грн 825000грн*75%=618750грн 2) 550*48*30=792000 792000грн*75%=594000грн 618750 – 594000=24750грн. – збиток 24750*75%=18562,5 – страх. відшкодування
Майно підприємства вартістю 600 тис. грн. застраховано відповідно до системи «пропорційної відповідальності» на суму 450 тис. грн. Визначити суму збитку, при якій застраховане відшкодування буде складати 350 тис. грн. Розв’язок: Сума збитку складе: СЗ = 350 : 450 * 600 = 466, 67 тис. грн.
Матеріальні активи підприємства застраховано на суму 75 млн грн., що складає 75% їх вартості. Після укладення договору страхування підприємством придбано матеріальних активів ще на 25 млн. грн. в результаті страхової події підприємству завдано збитку у розмірі 45 млн. грн. Визначити суму страхового відшкодування.
Розвязання
Повна вартість активів до збільшення
75 млн/75%*100% = 100 млн
При збільшенні активів договір страхування переукладається, отже, нова страх. сума складає
(100млн+25млн)*0,75 = 93750000
Збиток складає 45 млн. грн. отже, збиток покривається в повному обсязі.
Надія" застрахувало своє майно терміном на І рік з відповідальністю за всі ризики на суму 12,5 мли грн. Страхова оцінка об'єкта страхування склала* 23 млн. грн За умовами страхування исіто-сганка складає - 0,8 %, безумовна франшиза - 4,5 %, знижка до тарифу - 3 % Навантаження в структурі тарифної ставки визначені в розмірі - 12 % У результаті нрогииравннх дій иіднрін мсіиу нанесено ібиток у розмірі 3,5 млн гри.Визначити розмір страхових платежів і величину страхового відшкодування, що одержить страхувальник за системами "першого ризику" і "пропорційної відповідальності"Розв'язок:bookmark8Ст = 12% + 0,8% - 3% = 9,8%Фр.б = 0,5625 млн. Сп = (12,5 – 0,5625) * 0,098 = 1,169875 Св = Зб*(Сс/ДВО) = 3,5 *(12,5/23) = 1,9 млн
Насадження цибулі у сільськогосподарському підприємстві на площі 60 га влітку потерпіли від посухи. Насадження застраховані у розмірі 70% вартості врожаю, виходячи з середньої за 5 років врожайності. Вартість урожаю з 1 га – 50 000 грн. (200грн.х 250ц). В поточному році з площі насадження 60 га було зібрано 12 000 ц цибулі. Визначити суму страхового відшкодування за недобір врожаю цибулі.Рішення. (250 х 60 – 12 000) х 200 х 70% = 420 тис. грн.
Насадження картоплі у сільськогосподарському підприємстві на 120 га влітку потерпіли від посухи. Насадження застраховані в розмірі 70% вартості врожаю, виходячи з середньої за 5 років врожайності. Урожайність з 1 га складає 210ц. Вартість одного центнера картоплі на ринку – 150грн. В поточному році з площі насадження 120га було зібрано 21 600ц картоплі.Визначити суму страхового відшкодування за недобір врожаю картоплі. 21600:120=180ц/га (210-180)*120*150*0,7=378000грн.
На момент пожежі у плодоконсервному цеху знаходилася продукція (в готовому вигляді і в стадії незавершеного виробництва) на суму 65 тис.грн. Вартість продукції, що залишилася неушкодженою після страхової події, становить 20 тис.грн., вартість ушкодженої, але придатної до використання продукції з урахуванням знецінення – 3,5 тис.грн. Крім того, частину продукції, визнану непридатною для їжі, вартістю 1,5 тис.грн., передано на корм худобі. Визначити суму страхового відшкодування, враховуючи, що розмір безумовної франшизи, згідно з договором страхування, встановлено у розмірі 1,8% від суми збитку. Рішення. 65 – 20 – 3,5 – 1,5 = 40 тис.грн - сума збитку40 х 1,8% = 0,72 тис.грн – сума франшизи40 – 0,72 = 39,28 тис. грн.
Працівник банку «Надра» застрахував своє авто у страховій компанії «Надія» на суму 80 тис.грн.із відповідальністю за всі ризики. Дійсна вартість вто становить 95 тис.грн.в договорі обумовлено такі франшизи: на випадок викрадення – безумовн франшиза у розмірі 5%; за результати ДТП – умовна франшиза 2%. Страховий тариф визначено для всіх ризиків однаковий – 3,4% від страхової суми.Визначити розмір страхового внеску власника авто та суму відшкодувань у випадках викрадення та ДТП. Збиток у результаті ДТП склав 12тис.грн., пропорційна система відповідальності страховика. Сп безум.===2584грн. Сп ум.==1600 Св=Зб*(Сс/ДВО)=72000*(80000/95000)=10105грн. Св безум.=80000-4000=76000грн. Капітал страхової компанії – це всі ресурси, які є сукупністю власних, залучених і запозичених грошових коштів або активів у матеріальній чи нематеріальній формі, та перебувають у розпорядженні страховика для забезпечення його діяльності й отримання прибутку.
Портфель цедента складається з 3-ох однорідних груп страхових ризиків які мають оцінку відповідно 270, 420, 580 тис. грн.. Максимальний рівень власної участі в покритті ризиків -400тис. грн.. Квота 30 % страхового портфеля передана у перестрахування.Визначити частку цедента та перестраховика у покритті ризиків . РОзвязок Сс= 270000+420000+580000=1270000 Цедент 270000-81000=189000 420000-126000=294000 580000-174000=406000 Перестраховик 1.270000-100% Х-30% Х= 270000*30/100=81000 2 . тоже пропорція 420000-100% Х-30% 2 Х= 126000 3.тоже пропорція 580000-100% Х-30 % Х = 174000
Підприємство застрахувало будівлю на 5200грн. Через вибух, спричинений третіми особами будівлю було пошкоджено. Первісна вартість будівлі 8000грн. Вартість застрахованих вогнегасників 510грн., а непошкоджених будівельних матеріалів 3780грн.Розрахувати збиток і страхове відшкодування, якщо знос на день страхового випадку становить 11%. Безумовна франшиза 5%. Сс=5200грн. Ст=0,5х*Ав=8000грн. Дв=8000-880=7120грн. Зб=510+3340=3850грн. Фр=5200*0,05=560грн. Зб>Фр Св=Зб-Фр=3850-260-3590грн. Пропорційної відповідальності: Св:Зб*Сс/Дв=3850*5200/7120=2812грн
.
При купівлі автомобіля громадянин застрахував його від ДТП, угону та протиправних дій третіх осіб строком на 12 місяців. Вартість автомобіля – 100 тис. грн. Ставки страхової премії за окремими ризиками такі: угон – 3,1%протиправні дії третіх осіб – 1,2%ДТП – 2,3%стихійні лиха – 0,5%Визначити розмір страхової премії.Розв’язання:1​ 100000 * ( 3,1 + 1,2 + 2,3 ) = 100000 * 6,6 % = 100000 * 0,066 = 6600 грн. – страхова премія на 1 рік.2​ 6600 : 2 = 3300 грн. – страхова премія на 6 місяців
Під час затоплення водою із сусіднього приміщення у квартирі пошкоджено електропобутову техніку, яку господар завчасно застрахував від комплексу ризиків у тому числі нещасних випадків на суму 9000грн. Ремонт коштував 1000грн., знос майна на день страхового випадку – 5 %. Розрахувати суму збитку.Розвязок: Знос = 9000грн* 5% = 450грн. Збиток = 1000грн. + 450 грн. = 1450грн.
Під час падіння повітряного судна заподіяна шкода життю і здоровю членів екіпажу та пасажирів,а саме: 1)3 члени екіпажу і 2 пасаж загинули 2)3 пасаж встановлено 1 інвалідність 3)одному члену екіпажу 3 групу інвалід 4)1 пасажир тимчасово втратив працездатність Розвязок 1​ 3*100 тис +2*20тис дол.=300 тис грн.+40 тис дол. 2​ 3*20 тис дол.=60 тис дол. 3​ 100 тис *60%/100=60 тис4​ 20 тис *0,2 %/100*90=3 тис 600
Перукарня «Сфінкс» подала заяву про страхування свого майна від вогню та інших небезпек у розмірі 50% його вартості терміном на рік. Балансова вартість основних засобів складає 40 тис. грн., знос – 15%. Вартість товарно-матеріальних цінностей – 60 тис.грн.
Визначити страхову суму і страхову премію за даним договором, виходячи з того, що страхові тарифи за окремими ризиками (незалежно від виду майна) такі:
Пожежа – 50%
Удар блискавки – 0,1%
Вибух газу - 0,3%
Стихійні лиха – 1,2%
Крадіжка зі зламом – 0,8%
Проникнення води – 0,2%
Розв’язання:
Страхова сума по основним засобом: (40000-40000*15%)*50%=17000грн
Страховий тариф:1,5+0,1+0,3=1,9%
17000*1,9%=323 грн
При купівлі автомобіля громадянин Петренко 1.1, його застрахував від дорожньо- транспортної пригоди (ДТП) та угону строком терміном на 6 місяців. Вартість автомобіля складає 85 тис. грн. страхові тарифи за окремими ризиками наступні: а) угон - 3 %; б) протиправні дії третіх осіб - 1 %; в) ДТП - 2 %; г) стихійні лиха - 0,5 %.
Визначити розмір страхової премії, виходячи з того, що вона встановлюється пропорційно терміну дії договору.
Розв'язок:
1) 850000 * (3% + 2%) = 42500 грн. – страхова премія на рік;
2) 42500 / 2 = 22500 грн. – страхова премія на 6 міс.
Під час здійснення посадки повітряне судно зазнало значних пошкоджень, в результаті чого 13 пасажирів і 5 членів екіпажу отримали шкоду життю і здоровю.Зокрема, 7 пасажирів та 3 члени екіпажу загинули; трьом пасажирам встановлено інвалідність І групи; 4 пасажири та 2 лени екіпажу отримали інвалідність ІІІ групи; два пасажири тимчасово втратили працездатність на 120 днів.
Визначити величину страхових виплат кожному постраждалому.
1).Отримали шкоду життю і здоров’ю:
Св (екіп.)=100000 * 0,02 * 5 =1000 грн.
Св (пас.) = 160000 * 0,05 * 13 = 10400 грн.
2).Загинули:
Св (пасаж.) = 160000 * 7 = 1120000 грн.
Св (екіп.) = 100000 * 3 = 300000 грн.
3). Встановлено інвалідність І групи:
Св (пас.) = 160000 * 0,9 * 3 = 432000 грн.
4).Отримали інвалідність ІІІ групи:
Св (пас.) = 160000 * 0,5 * 4 = 320000 грн.
Св ( екіп.) = 100000 * 0,6 * 2 = 1200000 грн.
5).Тимчасово втратили працездатність:
Св ( пас.) = 160000 * 0,005 * 120 =96000 грн.
Приватне підприємство "Меркурій" застрахувало своє майно терміном на 1 рік з відповідальністю по всьому пакету ризиків на суму 350 тис. грн. Страхова оцінка об'єкта страхування складає 1 млн. грн. За умовами страхування: нетто-ставка складає - 1,2 %; умовна франшиза - 5 %; знижка до тарифу - 3 %. Навантаження в структурі тарифної ставки визначені в розмірі 15 %. У результаті протиправних дій підприємству нанесено збиток у розмірі 450 тис. грн.
Визначити розмір страхової премії, яку зобов'язаний сплатити страхувальник і величину страхового відшкодування, що одержить страхувальник за системами "першого ризику" і "пропорційної відповідальності".
Розв'язок:
Система першого ризику: Св = Зб, то Св = 450 тис. грн., Сп = (Сс – Фр);
Ст = 15% + 1,2% - 3% = 13,5%
Ст = 350 тис. грн. – 17,5 тис. грн. = 332500 грн.
Св = Зб * (Сс / ДВО) = 450000 * (350000 / 1000000) = 157500 грн.
Під час пожежі у квартирі повністю згорів холодильник, який був оцінений страховою компанією за товарним чеком на суму 5500грн. Ступінь спрацювання холодильника на день укладання договору – 35%. Придатних деталей для використання не лишилося.Визначити розмір збитку та суму страхового відшкодування за системою «першого ризику», якщо холодильник було застраховано на 3800грн.
5500-(0,35*5500)=3575грн
Страхове відшкодування за системою першого ризику складе 3575грн.
Ринкова вартість автомобіля з урахуванням зносу ( 7%) становить 250 тис. грн. Автомобіль застраховано на повну вартість від усіх ризиків. Безумовна франшиза встановлена у розмірі 3% від страхової суми. Внаслідок протиправних дій третіх осіб автомобіль було пошкоджено. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо відповідно до кошторису станції технічного обслуговування, для відновлення автомобіля необхідно замінити частини та деталі на суму 75 тис. грн. і провести ремонтні роботи вартістю 4,5 тис. грн. Розв’язок: Початкова вартість автомобіля складе: ПВ = 250 : 0,93 = 268, 817 тис. грн. Розмір франшизи: РФ = 268,82 * 0,03 = 8, 06 тис. грн. Розмір страхового відшкодування: РСВ = 75 + 4,5 * 8, 06 = 71, 435 тис. грн.
Рейс автобуса маршрутом Київ –Калуш із кількістю посадових місць 30 застраховано від нещасних випадків на транспорті 30 червня у Києві придбано 20 квитків до кінцевого місця призначення вартістю 138 грн. Коли автобус вирушив маршрутом у салоні перебувало 35 пасажирів
В Хмельницькому автобус попав в ДТП в результаті чого 18 пасажирів загинуло(9 з них мали квиток на проїзд) 14- втратило працездатність і їм встановлено першу групу інвалідності (8 з квитками) 3 пасажири перебувало на лікувані 85 днів
Визначити який страховий платіж отримав страховик цього рейсу та яке відшкодування має виплатити усім пасажирам
1. Знайдемо страховий платіж кожного пасажира та загальний:
Сп = 138  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,02 = 2,76 (грн.)
Спзаг. = 20  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  2,76 = 55,2 (грн.)
2. Страхове відшкодування усім пасажирам:
Св1 = 9  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  102 000 = 918 000 (грн.)
Св2= 8  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  102 000  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,9 = 734 400 (грн.)
Св3= 3  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,002  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  85  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  102 000 = 52 020 (грн.)
3. Страхове відшкодування загальне:
Свзаг= 1 704 420 (грн.)
Сільськогосподарське підприємство застрахувало поголів'я ВРХ на випадок загибелі. Внаслідок удару блискавки на пасовищі в період дії договору загинуло 3 голови ВРХ у віці 1,5 роки. Максимальна страхова сума для цієї вікової групи ВРХ в даному районі встановлена 1,5 тис. грн. Підприємство реалізувало м'ясо корів на суму 2,5 тис. грн. Визначити суму збитку і страхового відшкодування
Розв'язок:
Св = 1500 * 0,7 = 1050
Внаслідок удару блискавки загинуло 3 голови ВРХ, то =1050 + 1050 +1050 = 3150
Зб = 3150 – 2500 = 650 грн.
Студент вирішив на зимові канікули поїхати до друзів. З цією метою він придбав на автостанції Львів квиток до Одеси вартістю 138 грн. За наслідками ДТП, в яке потратив рейсовий автобус, пасажира було травмовано. Лікування травми тривало 120 днів, після чого йому була встановлена ІІІ група інвалідності.
Визначити величину страхового платежу і розмір страхової виплати, котру він повинен отримати за наслідками травми.
Розв’язання:
Страховий платіж (138*1,5%)/100%=2,07 грн.
Страхова сума 6000*17=102000 грн.
Страхове відшкодування (102000*0,5*120)/100=61200
102000*0,5=51000 грн.(за ІІІ групу інвалідності)
Страхове відшкодування 70380+61200=131580 грн.
Субєкт господарювання застрахував своє майно терміном на 1 рік з відповідальністю за всі ризики на суму 468 тис.грн. Страхова оцінка об’єкта страхування складає 530 тис.грн. За умовами страхування: нетто-ставка складає 1,2% безумовна франшиза-5%, знижка до тарифу—3%.Навантаження в структурі тарифної ставки визначені в розмірі-10%. У результаті протиправних дій підприємству нанесено збиток у розмірі---320 тис.грн
Визначити розмір страхової премії яку зобов’язаний сплатити страхувальник і величину належного йому страхового відшкодування за системами першого ризику і пропорційної відповідальності
1. Визначимо страховий платіж:
страховий тариф (брутто-тариф)
Ст.б.= (1,2 +10) =11,2%, звідси страховий платіж
Сп= INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=ad4b.png" \* MERGEFORMATINET  =  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=cc9a.png" \* MERGEFORMATINET = 49 795 грн. За умови визначеної
франшизи – Фр. =  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=eb18.png" \* MERGEFORMATINET  = 23 400 грн.
Врахуємо знижку до тарифу – Знижка = 0,03  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  468 000 грн. = 14 040 грн.
Відтак Сп = 49 795 – 14 040 = 35 755 грн.
2. Страхове відшкодування при системі пропорційної відповідальності:
Св = Зб INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=11a1f.png" \* MERGEFORMATINET  = 320 000 INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=135fe.png" \* MERGEFORMATINET  = 282 566грн.
3.Страхове відшкодування при системі «першого ризику»
Св=ЗБ=320 000 грн.
Страхова компанія здійснює інші види страхування ніж страхування життя.Надходження страхових премій дорівнює 687 тис.грн. перестраховикам сплачено 328 тис.грн страхові виплати склали 455 тис.грн у тому числі компенсовано перестраховиками 210 тис грн… Визначити нормативний показник платоспроможності такої страхової компанії
Показники нормативності для визначення платоспроможності страхової компанії:
1) 687 000 – (328 000  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,5)  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,18 = 94 140 (грн.)
2) 455 000 – (210 000  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,5)  INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=2wow-i5hqbxqw9l5eo80uhz0nyke6gs3itol1dyxh107eqa7a13klac2s84c8r9rniyq3ipuochhkp1xget1ahrss9nno90fo2g8kl15&name=9e5.png" \* MERGEFORMATINET  0,26 = 91 000 (грн.)
Отже, обираємо перший нормативний показник, який рівний 94 140 грн.
Страховий портфель цедента складається з трьох однорідних груп страхових ризиків, які мають оцінку відповідно: 180; 290; 350 тис. грн..Максимальний рівень власної участі в покритті ризиків – 270 тис. грн..Квота 25% страхового портфеля передана у перестрахування.
Визначити частку участі цедента та перестраховика у покритті ризиків.
Власна участь цедента в покритті ризику:
По першій групі: (180000 – 45000) = 135000 грн.
По другій групі: (290000 – 72500) = 217500 грн.
По третій групі: (350000 – 87500) = 262500 грн.
Середня вартість врожаю гречки з одного гектару 13,5 тис. грн. Загальна площа посіву під врожай поточного року 12 га.Визначити розмір збитку агрофірми «Мрія» за умови повної втрати врожаю від посухи,якщо він був застрахований на 75%від вартості 13 500*12=162 000 162 000*0,75=121 500, 162 000-12 500=40 500 грн. Розмір збитку=40 500 грн.
Страхова оцінка об'єкта складає 400 тис. грн. Страхова сума встановлена у розмірі 200 тис. грн. Страховий тариф - 0,2 %. Збиток внаслідок зливи склав ЗО тис. грн.Визначити величину страхових платежів при умовній і безумовній франшизі в 8 % і величину страхового відшкодування при цих же розмірах франшизи.Розв'язок: Фр = 0,08 * 200 тис. = 16 тис 1​ При безумовній: Сп = (200 – 16 тис)* 0,2 /100% = 368 тис Зв> Фр Св = 30 тис – 16 тис = 14 тис 2​ При умовній: Сп = (200 тис * 0,2) /100% = 400 грн Зв> Фр Св = 30 тис.
Страхова компанія протягом року починаючи з січня одержала такі суми страхових внесків за договорами страхування, укладеними за рік:А) за І квартал – 720 тис.грн (220,140 і 360 тис.грн.)Б) за ІІ квартал – 1800 тис.грн (350, 750, і 700 тис.грн.)В) за ІІІ квартал – 1920 тис.грн. (400, 640 і 880 тис.грн.)Г) за ІV квартал – 1800 тис.грн. (410,700 і 690 тис грн.). Всього – 6240 тис.грн.Визначити суму зароблених премій компанією за методом «плаваючих кварталів».Розвязок: Незароблені премії на початок року: РНП=1/4EП2+ 1/2ЕП3+ 3/4ЕП4=2760 Незароблені премії на кінець року: РНП=1/4EП1+ 1/2ЕП2+ 3/4ЕП3=2520
Страхова оцінка нерухомого майна ПП “Космос” встановлена у розмірі 15млн.грн.. Чотири страхові компанії укладають договір його співстрахування і розподіляють відповідальність між собою таким чином, що перша бере 15%, друга – 30%, третя – 25%, четверта – 30%Визначити величину страхових платежів, котру отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 1% від страхової суми, та розмір виплати страхового відшкодування кожного учасника співстрахування, якщо збиток становить 5 млн.грн..Розв’язок: 1)15млн*0,15=2,25млн 2)15*0,3=4,5млн 3)15*0,25=3,75 4)15*0,3=4,5млн Страх платіж: Сп1=2,25*0,01=22500 Сп2=4,5*0,01=45000 Сп3=37500грн. Сп4=45000грн. Відшкодування страх. збитку:1) 5млн*0,15=750000грн 2)5*0,3=1500000грн 3)5*0,25=1250000грн 4)5*0,3=1500000грн
Страхова компанія здійснює інші види страхування, ніж страхування життя. Надходження страхових премій =1,5млн грн., перестраховикам сплачено 320 тис. грн.., страхові виплати склали 890 тис.грн., у тому числі компенсовано перестраховиками 120тис.грн.Визначити нормативний показник платоспроможності такої страхової компанії.
Нормативний показник платоспроможності = 1500000-320000-890000+120000= 290000 дана страхова компанія є платоспроможно.
Страх. оцінка нерух. майна ПП «космос» встановлена у розмірі 2575тис.грн. 4 страх компанії уклали договір його співстра.і розподіл.між собою, перша бере 13%,2-37%,3-35%,4-15%. Визнач. величину страх. платежів, котру отримає кожна з них, якщо страх тариф становить 1,5% від страх суми, та розмір виплати страх відшкодування кожного учасника страхув, якщо збиток становить 1,25млн.грн.Розвязок:1​ 2575*0,13=3347502​ 2575*0,37=9527503​ 2575*0,35=9012504​ 2575*0,15=386250Сп1=33475*0,015=5021,25Сп2=952750*0,015=14291,25Сп3=901250*0,015=13518,75Сп4=386250*0,015=5793,74Спзаг.=2575*1,5/100=38625Відшкодування:1)1,25*0,13=16252)1,25*0,37=46253)1,25*0,35=43754)1,25*0,15=1875
Страхова компанія здійснює інші види страхування, ніж страхування життя. Надходження страхових премій дорівнює 2,5 млн. грн., перестраховикам сплачено 425 тис.грн., страхові виплати склали 1950 тис.грн., у тому числі компенсовано перестраховиками 320 тис. грн.. Визначити нормативний показник платоспроможності такої страхової компанії. (2500-(425*0,5))*0,18=411,75 тис. грн.. (1950-(320*0,5))*0,26=465,4 тис.грн.
Страхова сума складає 250 тис. грн., страховий тариф 0,4%, франшиза = 3,8%, збток сягнув суми в 59 тис. грн. Визначити суму страхового платежу та розмір страхового відшкодування за умовної і безумовної франшизи. Розв’язок За умовної франшизи Сп = Сс*Ст./100 = 250000*0,4%/100 = 1000 Фр = 250000*0,038 = 9500 Зб>Фр 59000>9500 Св = 59000 Безумовна франшиза Сп = (Сс – Фр)*Ст/100 = (250000-9500)*0,4/100 = 962 Зб>Фр 59000>9500 Св = 59000-9500= 49500
Страховий портфель цедента складається з трьох однорідних груп ризиків, які мають оцінку відповідно:170,390,450 тис. грн. Максимальна участь в покриті ризиків 370 тис. Квота 25% страхового портфелю передана у перестрахування. Визначити частку цедента і перестраховика у покриті ризиків. Розвязок Квп = 25% Квц= 75% Чп = Сп*Квп; Чц = Сп*Квц 1) Чп = 170000*0,25= 42500 Чц = 17000*0,75= 127500 2) Чп = 390000*0,25= 97500 Чц = 390000*0,75= 292500 3) Чп = 450000*0,25= 112,500 Чц= 450000*0,75= 337500
Транспортний засіб застраховано на суму 90тис. грн..Фактична вартість складає 110 тис.грн. Ставка страхового тарифу - 2,7 % від страхової суми. Безумовна франшиза – 5 %. Збиток - 12,5 тис.грн.
Визначити розмір страхового платежу і суму страхового відшкодування за системами «пропорційної відповідальності» та «першого ризику»(дати порівняльну оцінку).
1).Заг. с-мою пропорційної відповідальності:
Сп = Сс * Ст = 90000 * 2,7 % = 2430 грн.
100 100
Св = Зб * Сс = 12500 * 90000 = 10227,273 грн.
Ц 110000
Зю > Фр =» Св = 10227,273 – 4500 = 5727,2727 грн.
2).За с-мою «першого ризику» :Св = Зб – Тр. = 12500 – 4500 = 8000 грн.
У володінні с/г підприємства є сад площею 50 га, який потерпів від весняних заморозків в період цвітіння. Врожай саду застраховано у розмірі 70% вартості врожаю, виходячи з середньої за останні 5 років врожайності. Вартість врожаю з 1 га – 45 тис. грн. (400грн *110ц). В поточному році з площі насадження 50 га було зібрано 6500 ц яблук. Визначити суму страхового відшкодування за недобір врожаю яблук.
Розвязання
Вартість врожаю в середньому за 5 роківВврож = 50га*45000грн = 2250000 грн
Страхова сума становить
2250000грн*0,7 = 1575000 грн
Прибутки у поточному році
6500ц*400грн = 2600000 грн
2250000 INCLUDEPICTURE "http://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=bfz-2ct4f64uq3i2vtb1vqw3e3gnakz5atangy33ipqcy1s9reulmr4vldyzsqccd54wqjv68063az9cx73bn7cx34jnfgm2fu23jsv&name=result_html_11852162.gif" \* MERGEFORMATINET 2600000
Отже, страхова компанія не виплатить жодного страхового відшкодування, адже страхова сума є більшою за прибутки підприємства, що склалися в поточному році.
Задача 1 Розв’язання : Розрахуємо страхову суму : 85000*0,75 = 63750 грн. Збиток страхувальника : 85000*0,55 = 46750 грн Страхове відшкодування за системою «пропорційної відповідальності»: Q= (63750*46750)/85000 = 35062,5 грн.
Задача 2 Розв’язання : Розрахуємо страховий внесок :(5*35000*6,2)/100+(7*35000*4,8)/100+(4*35000*3,2)/100 = 27090 грн
Задача 3 Розв’язання : Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження авіаційного страхування цивільної авіації» від 12 жовтня 2002р розрахуємо : Розмір страхового платежу, який був сплачений експлуатантом повітряного судна : 5*100000*0,02 = 10000грн Розмір страхових виплат кожному постраждалому члену екіпажу : - спадкоємцям загиблого – 100000грн; - три особи – 100000*0,8 = 80000грн; - тимчасово непрацездатному : 100000*0,002*120 = 24000 грн.
Завдання 1 Розмір страхового відшкодування: СВ = 17,5 * 0,06 =1,05 тис.грн. Висновок: сума страхового відшкодування складе1,05 тис.грн.
Завдання 2 При простих відсотках інвестиційний прибуток складе: П= 125 * 0,13 * 12 /12 = 16,25 тис.грн. При складних відсотках інвестиційний прибуток складе:і П = 125 *(1 + 0,13) - 125= 125 * 1,13 - 125 = 16,25тис.грн. Висновки: при простих процентах прибуток складе 25тис.грн. і при складних- 16,25тис.грн.
Завдання 3. Розмір страхової премії складе: РСП= 48 *5 * 0,97 /100= 2,328 тис.грн. Величина страхового відшкодування (першого ризику): СВ = 10 /50 * 48 = 9,6 тис.грн Висновок: розмір страхової премії складе 2,328 тис.грн. величина страхового відшкодування складе 9,6 тис.грн.

Приложенные файлы

  • docx 788119
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий