АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 1

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
АВТОР І ЧАС.
Час і художній контекст створення.
Стиль, наприямок, течія.
НАЗВА, СЮЖЕТ, ОБ’ЄКТ ТА ХАРАКТЕР ВІДТВОРЕННЯ.
Аналіз назви. Співвідношення назви й зображення.
Предметне – безпредметне.
ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДО ЯКОГО ВІДНОСТЬСЯ ТВІР
Живопис, графіка , скульптура, архітектура.
РІЗНОВИДИ
Станковий або монументальний живопис.
Скульптура: монументальна скульптура і скульптура малих форм, причому до цього приєднуються і принципові відмінності; вільна скульптура (включаючи «круглу» розраховану на круговий обхід, на розгляд з усіх боків) і рельєф (барельєф, горельєф, контр рельєф, «живописний» рельєф), садово-паркова, декоративна, гліптика, камея, інтарсія і т.п.
Станкова графіка, книжкова графіка, плакат, екслібріс і т.п.
«Паперова» та «реальна» архітектура.
ТЕХНІКА ТА МАТЕРІАЛИ..
Олія, темпера,фреска,вітраж і т.п. Акварель, гуаш. Основа (дерево,холст, метал)
Графіка: малюнок, гравюра.
Матеріали в скульптурі (камінь, – мармур, граніт, пісковик, дерево, метал та ін..) та техніки обробки в скульптурі (пластика та висікання, литво, різьблення і т.п.)
Матеріали в архітектурі, їх потенційні можливості.
ЖАНР.
Портрет. Парадний, камерний і т.п. (Враховуючи – на повний зріст, поясний, голова, фас; профіль, напівпрофіль,три чверті; ракурс і т.п.)
Пейзаж (міський , маріна, ведута і т.п.)
Натюрморт.
Історичний та батальний.
Біблійний та міфологічний.
Анімалізм.
Побутовий жанр.
ХАРАКТЕР ТРАКТУВАННЯ МОТИВУ
Трактування мотиву (натуралістичне, реалістичне, умовне, продиктоване каноном). Яке завдання вирішує художник – точність відображення, пошуки виразності формальних характеристик і т.п. Ступінь умовності або натуралізму зображення. Тяжіє умовність до ідеалізації або до експресивного відтворення?
ХУДОЖНІЙ КОНТЕКСТ
У який художній простір (контекст) включено аналізований твір ( храм, міський ансамбль, садово-парковий ансамбль, інтер’єр і т.д.). Є частиною архітектурного або скульптурного ансамблю чи самостійний твір. Вплив інших видів мистецтва.
КОМПОЗИЦІЙІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ.
Ракурс: положення художника, глядача стосовно об’єкту. Точка зору та дистанція, на яку розрахований твір .
простір (кругла скульптура і скульптура, пов'язана з архітектурою; архітектурно-скульптурна форма, горельєф; рельєф; барельєф; мальовничий рельєф; контррельєфи)
Формат: горизонтальний, вертикальний, квадрат, тондо, овал і т.п. Обріз зображення й активність формату як засобу виразності. Пропорції.
Предметні плани: перший, середній, задній.
Лінія горизонту.
Опозиції верх – низ, ліве – праве, ближнє-далеке, симетрія-асиметрія, Співвіднесення мас: протиставлення, рівновага. Симетрія, асиметрія, рівновагна мас.
Характер просторової побудови – перспектива (лінійна (пряма), зворотня, аксонометрія, стереометрія і т.п. Лінійна перспектива: точка сходження, її розташування відносно флормату
Лінія, контур, силует. Лінії, контрасти, плями.
Деталізовано (або навпаки узагальнено) трактоване зображення.
Опозиції рух – спокій, динаміка – статика.
Особливості пластики скульптурного твору й композиційного рішення твору архітектурного.
Рівновага, статика та динаміка в композиції. Рух та його характер, напрямок.
Характер побудови простору (площинно, створено глибокий простір і т.п. За рахунок чого досягається просторова глибина (пропорції / розміри фігур, об’єм предметів, градації кольору).
Тривимірність скульптури аналізувати об’єм, простір, як вони взаємодіють.
Разрахована на фіксовані точки зору чи круговий обхід. Скільки завершених виразних силуетів, їх характер ( замкнений . компактний, геометрично вірний, живописгний, розімкнений і т.п.) Пропорції , Співвіднесення частин і цілого. «Рисунок скульптуры» (розробка й ускладнення співвідношень між великими композиційними блоками, ритм внутрішніх членувань, характер розробки поверхні.
Рель’єф – зміна цілого при зміні кута зору, Варіювання глибини, побудова просторових планів та їх кулькусть.

(«Як розділити єдиний організм на частини? Можна скористатися традиційним набором дій: провести діагональні осі для визначення геометричного центру картини, виділити світлі і темні місця, холодні і теплі тони, визначити смисловий центр композиції, при необхідності вказати композиційні осі і т. д. Тоді легше встановити формальну структуру зображення»).

СВІТЛО Й ОСВІТЛЕННЯ,
Світло, освітлення, джерело світла, контрастне чи дифузне освітлення.
Моделювання форми світлом. Характер світла (рівне, контрастне, ліпить об’єм і т.п.) ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический). Контраст, нюанс, сфумато.
Джерело/ напрямок світла (освітлення) Силуети фігур/об’єктів. Виразність силуету. Деталізація-узагальнення.
Тінь (власна,. падаюча і т.п.). Світловий рефлекс.
Світловий тон. Світлі та темні тони(більша та меньша світлота тону).
Світлотінь, сфумато.
Повітряна перспектива. Світле – темне. Розтяжки світлового тону.
Використання ефектів освітлення в архітектурі й скульптурі

КОЛІР.
Хроматичні та ахроматичні кольори.
Основні (прості) та допровнюючі.
Власний колір предмету і т.п. Оптично достовірний або експресивний колір. Локальні тони та тональний колорит
Моделювпання форми кольором, кольоровий рефлекс, кольоровий контраст й нюанс.
Тон: насиченість і т.п.. розтяжки світлового тону, техніки, прийоми (лісирування, розбілювання і т.п.)
Колорит (підпорядкований малюнку й об’єму або є ключовим засобом виразності .
Межі кольорових плям,їх спів падіння з границями об’ємів та предметів. Великі маси/деталізація, мазокю
Домінують теплі/холодні тони. Тіні (глухо чи прозоро, колір тіні).
Чи можливо виділити ритмічні повтори у використанні певного кольору. Чи є домінуючий колір/сполучення кольорів.
Роль кольору в скульптурі. Колір матеріалу / кольорова скульптура. Взаємодія кольору та об’єму.

ФАКТУРА
Фактура живописної поверхні – гладка, пастозна,рель’єфна. ,
Криючі (корпусні) й прозорі фарби, розбілювання та лісирування.
Фактура письма (експресивна, корпусний, фактурний мазок та «м’яка», гладкий мазок.
Фактура й особливості обробки матеріалу в скульптурі. Однорідна чи різна в різних частинах скульптури. Згладжена чи «ескізна», сліди руху інструменту, імітуючи натуру чи умовна. Зв’язок фактури з якостями матеріалу. Вплив фактури на сприйняття силуету й об’єму сккульптурнох форми.
фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная.
Как эта фактура связана со свойствами материала?
Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы?
Чи передано різноманітність фактур зображених поверхонь (тканиниЮ шкіра, метал і т.п.)

ЗАКЛЮЧЕННЯ.
Узагальнити всі згадані вище засоби виразності в їх синтетичній єдності й у зв’язку з задумом художника, що власне й дозволило автору втілити в матеріалі початковий задум й створити неповторний художній образ.


(При аналізі творів скульптури необхідно враховувати специфіку скульптури як виду мистецтва. Скульптура - це вид мистецтва, в якому реальний тривимірний об’єм взаємодіє з навколишнім простором. Тому – аналізувати об’єм, простір і те, як вони взаємодіють.
В живописі варто бачити не «вікно в світ», а площину, на якій живописними засобами може бути створена ілюзія простору.
«Живопис - це мистецтво площині і однієї точки зору, де простір і обсяг існують тільки в ілюзії. Ця площина є головною "умовністю" живопису, і головна складність для маляря полягає не в тому, щоб подолати цю умовність (подолання її означає відмову від мистецтва - згадаємо птахів, клювати виноград Зевксіс), а в тому, щоб витримати її, так би мовити, в одному ключі або, висловлюючись інакше, на однаковій відстані від дійсності.Справа в тому, що про цю умовності, це обмеження живопису глядач часто забуває. Глядач забуває, що живопис двовимірний, і піддається цілком його ілюзії, або ж розглядає площину як неминуче зло, яке треба ігнорувати. Насправді площина і поверхня картини - настільки ж важливі елементи художнього впливу, як і створені на ній образи. Справа в тому, що кожна картина виконує дві функції - образотворчу і експресивно-декоративну. Мова живописця цілком зрозумілий лише тому, хто усвідомлює декоративно-ритмічні функції площині картини» (Б.Р.Віппер)).
13PAGE \* MERGEFORMAT14315
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 8131646
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий