Биотехнология объектілерінен эмтихан с?ра?тары


Биотехнология объектілерінен эмтихан сұрақтары:
Тірі жүйелердің топтасу деңгейлері мен қасиеттері.
Эукариот және прокариот ағзалардың жасушалар топтасуы мен метаболизмнің құрылымды-функциональдық ерекшеліктері.
Микроағзалар, өсімдіктер және жануарлар биотехнология нысандары ретінде.
Субжасұшалық құрылымдар бионысана ретінде.
Жануарлар мен өсімдік жасушалар, ұлпалар және мүшелер культуралары.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Микро-, фито-, және зообиотехнологиясындағы генетикалық инженерия.
Биотехнологиялық әдістермен азотфиксация және өсімдік микроағзаларын жақсарту.
Тірі ағзалардың өзгергіштігі және тұқым қуалаушылығы.
Биологиялық белсенді заттар. Түрлері.
Зообиотехнология биотехнологияның дербес тармағы ретінде.
Биотехнология нысандары, олардың маңызы, адамға қажетті продуцент алудағы рөлі.
Биотехнология нысандарының ұйымдасу кезеңдері.
Жануарлар мен өсімдік жасушалары, ұлпалар және мүшелер культуралары.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Прокариоттар морфологиясы, құрылысы мен көбеюі.
Тірі ағзалар жүйесіндегі бактериялардың орны. Микроағзалардың алуан түрлілігі неге байланысты? Жасуша дегеніміз не? Жасушалардың неше түрі белгілі? Прокариоттар мен эукариоттардың негізігі ұқсастығы мен айырмашылығы неде?
Генетикалық инженерия әдістерін өсімдік қорғауда пайдалану.
Прокариоттар морфологиясы, құрылысы мен көбеюі. Прокариоттар жасуша пішініне қарай неше топқа топтастырылады? Прокариотты жасушаның химиялық құрамы.
Саңырауқұлақтар. Микроағзалар, өсімдіктер және жануарлар биотехнология нысандары ретінде.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Микробтық жасушалардың метаболиттік қабілеттері.
Микроағзалардың көбеюі. Микроағзаларға вегетативті көбеюдің қандай түрі тән?
Бүршіктену үрдісі қалай жүзеге асады? Бактериялардың тірішілік циклы дегеніміз не? Споралардың неше түрі бар?
HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0" \l ".D0.96.D0.B0.D1.81.D1.83.D1.88.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.81.D1.8B.D0.BD.D1.8B.D2.A3_.D0.B0.D1.88.D1.8B.D0.BB.D1.83.D1.8B"Жасуша теориясының ашылуы. Жасуша органоидтары.
Бактерияларды пайдаланатын өндірістер.
Жануарлар. Ауылшаруашылық өсімдіктерінің гербицидке төзімділігін арттыруда қолданатын биотехнологиялық әдістер.
Биотехнологияның бионысандары.
Микробиотехнология, оның мал шаруашылығындағы және медицинадағы маңызы.
Биологиялық белсенді заттар. Патогенді микроағзалар.
Бактерияларды биотехнологияда қолдану. Цианобактериялар, азотфиксаторлар, мал қарнындағы бактериялар.
Жасуша теориясының негізгі қағидалары. HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0" \l ".D0.96.D0.B0.D0.BD.D1.83.D0.B0.D1.80.D0.BB.D0.B0.D1.80_.D0.BC.D0.B5.D0.BD_.D3.A9.D1.81.D1.96.D0.BC.D0.B4.D1.96.D0.BA_.D0.B6.D0.B0.D1.81.D1.83.D1.88.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D1.80.D1.8B.D0.BD.D1.8B.D0.BD.2C_.D0.B0.D0.B9.D1.8B.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.88.D1.8B.D0.BB.D"Жануарлар мен өсімдік жасушаларының айырмашылығы.
Биотехнологияның бионысандары. Продуцент. Продуцентке қойылатын талаптар.
Вирустарды культивирлеу. Биотехнологияда вирустарды пайдалану.
Жасушаның негізгі тіршілік қасиеттері. Жасушаның химиялық құрамы. Жасушаның құрылысы.
Бактериялардың дифференциялдану типтері. Тыныштықтағы жасушалар, олардың түрлері. Эндоспоралардың түзілуі. Терморезистентті эндоспоралар.
Иммобилизденген ферменттер, олардың артықшылықтары. Алу әдістері.
Шарап жасаудағы микроағзалар түрлері, ашу үрдісі.
Микроскопиялық саңырауқұлақтар биотехнология нысаны ретінде Саңырауқұлақтар, түрлері.
Ашытқыларды өндірісте пайдалану. Ашытқылардың өндірістік штамдарын жақсарту жолдары.
Биотехнологиялық объектілерді іріктеп алу принциптері.
Иммобилизденген ферменттермен жасушаларды қолдану сферасы. Иммобилиздеу әдістері.
Сүтқышқылды бактериялардың негізгі өкілдеріне молекулалық биологиялық сипаттама.
Биотехнологияның анықтамасы, негізгі бағыттары. Биотехнологияның қолданылатын салалары.
Бактерияларды биотехнологияда қолдану. Цианобактериялар, азотфиксаторлар, мал қарнындағы бактериялар.
Жыртқыш және паразиттік саңырауқұлақтарды ауыл шаруашылық культура зиянкестерімен күрсте пайдалану.
Биотехнология нысандары. Биотехнологияда микроағзаларды қолдану.
Жаушалық инженерия. Гендік инженерия. Клондау. Микроағзалар, өсімдіктер және жануарлар биотехнология нысандары ретінде.
Микроағзаларды бөліп алу. Микроағзаларды дақылдау. Микроағзалардың өсуі.
Қоректік орталар. Түрлері. Физикалық қасиеті. Топтары.
Өсімдіктер. Жануарлар. Биологиялық белсенді заттар. Жануарлар және өсімдіктер жасұшасының құрылымы.
Мицелиалды саңырауқұлақтардың морфологиясы. Саңырауқұлақтар құрылысының ерекшелігі. Саңырауқұлақтар кластары. Саңырауқұлақтардың көбеюінің ерекшелігі. Аскомицеттер мен базидиомицеттер класына жататын саңырауқұлақтардың көбеюі.
Тірі ағзалардың негізгі қасиеттері. Тірі ағзалардағы заттар мен энергияның алмасуы (метаболизм).
Қоректік орталар және олардың түрлері. Жинақтаушы дақылдау және оны пайдалану. Элективті жағдай дегеніміз не? Таза дақылдар дегеніміз не?
Сүтқышқылды бактериялардың қолданылу аясы (тағам өндірісінде, силос алу барысында және т.б).
Прокариаттар мен эукариоттар. HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0" \l ".D0.96.D0.B0.D1.81.D1.83.D1.88.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.81.D1.8B.D0.BD.D1.8B.D2.A3_.D0.B0.D1.88.D1.8B.D0.BB.D1.83.D1.8B"Жасуша теориясының ашылуы. Жасуша органоидтары. Жануарлар мен өсімдік жасушаларынын, айырмашылығы.
Балдырлар, теңіз балдырларының гидроколлоидтары, оларды тағам өндірісінде, биотехнологиялық зерттеулерде қолдану.
Қоректік орталар. Аралас дақылдау дегеніміз не? Аэробты микроағзаларды дақылдауда қандай құрал-жабдықтар қолданады? Микроағзаларды анаэробты жағдайда дақылдау қалай жүзеге асады? Микроағзаларды кезеңдік дақылдау дегеніміз не?
HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0" \l ".D0.96.D0.B0.D1.81.D1.83.D1.88.D0.B0.D0.BD.D1.8B.D2.A3_.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D1.96.D0.B7.D0.B3.D1.96_.D1.82.D1.96.D1.80.D1.88.D1.96.D0.BB.D1.96.D0.BA_.D2.9B.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.B5.D1.82.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.96" Жасушаның негізгі тіршілік қасиеттері. Жасушаның химиялық құрамы. Жасушаның құрылысы.
Вирустарды культивирлеу. Биотехнологиядағы вирустардың орны.
Бактерияларды биотехнологияда пайдалану.
Тірі ағзалардың құрылымдық деңгейінің біркелкі болуы. Тірі ағзалардың көбеюі. Тірі ағзалардың тұқым қуалаушылығы.
Бактериялар. Зерттеу тарихы. Азотбекіткіштері. Канцероген айқындаушы бактериялар. Тиондық микроағзалар. Мұнай ақуыздары. Мумиё. Бактерия көмегімен алынған сүтқышқылды өнімдер. Бактериялар және цианобактериялар. Пайдалы және патогенді бактериялар. Спирулин.
Дәстүрлі емес биотехнология нысандары – қарапайымдар, олардың сипаттамасы, қолданылуы.
Тірі ағзалардың өзгергіштігі. Тірі ағзалардың өсуі мен дамуы. Тірі ағзалардың тітіркенгіштігі.
Балдырларды биотехнологияда қолдану. Биотехнологиядағы қарапайымдар. Микроскопиялық саңырауқұлақтар биотехнология нысаны ретінде.
Зең саңырауқұлартарын биотехнологияда, медицинада қолдану.
Тірі ағзалардың біртұтастылығы және дискреттілігі. Тірі ағзалардың өзін-өзі реттеуі. Тірі ағзалар тіршілігіндегі ырғақтылық.
Қарапайымдар – дәстүрлі емес биотехнология нысандары. Күйіс қайыратын мал қарнындағы қарапайымдар және олардың биотехнологиядағы маңызы. Эвгленидтер. Трипаносомидтер.
Субжасұшалық құрылымдар бионысана ретінде. Ферметтер иммобилизациясы.
Микроскопиялық саңырауқұлақтар биотехнология нысаны ретінде, сипаттамасы, тағамдық өндірісте, медицинада, ауылшаруашлықта, қалдық жоюда қолданулуы.
Саңырауқұлақтардың мінездемесі және классификациясы. Нан ашыту саңырауқұлақтары. Шарап жасау. Сыра ашыту. Пенициллдер. Аспергиллдер. Жартқыш және селбесіп өсетін саңырауқұлақтар. Септобазидиум. Рециклизация.
Өндірістік штамдарға қойылатын талаптар. Өндірістік микроағзалардың шолуының жалпы сызбасы. Продуценттерді бөліп алу.
Өсімдік және жануарлар жасушаларының культурасы биотехнология объектілері ретінде: өсімдік продуценттер жасушаларын культиверлеу әдістері.
Өсімдіктер биотехнологиясына кіріспе. Өсімдік жасушаларын культивирлеу әдістері. Өсімдіктерді клондық көбейтудің әдістері. Өсімдіктерді сауықтыру жолдары мен гаплойттарды алу жолдары.
HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0" \l ".D0.96.D0.B0.D1.81.D1.83.D1.88.D0.B0.D0.BD.D1.8B.D2.A3_.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D1.96.D0.B7.D0.B3.D1.96_.D1.82.D1.96.D1.80.D1.88.D1.96.D0.BB.D1.96.D0.BA_.D2.9B.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.B5.D1.82.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.96" Жасушаның негізгі тіршілік қасиеттері. Жасушаның негізгі тіршілік қасиеттері. Жасушаның химиялық құрамы.
Ауылшаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы. Өнім шығымын арттыруда, сапасын жақсартуда оның гербицидке және қоршаған ортаға төзімді болуы.
Протопластарды жасушалық инженерия тәжірибесінде пайдалану жолдары. Гендердің өсімдіктерге тасымалдануы және олардың эксперссиясы. Гендік инженерияның даму мүмкіндіктерімен даму жолдары. Генетикалық инженерия әдістерін өсімдік қорғауда пайдалану.
Жыртқыш және паразиттік саңырауқұлақтарды ауылшаруашылығы дақылдарын бүлдірушілермен күресте пайдалану.
Тірі жүйелердің топтасу деңгейлері мен қасиеттері.
Өсімдік жасушаларын мұздатып сақтау жолдары мен тиімділіктері. Өсімдік жасушаларын өсірудің қысқаша тарихы. Өсімдік жасушаларының тотипатенттілігі. Өсімдік жасушаларын қоректік ортада өсіру жолдары.
Вирустар. Культивирлеу әдістері.
Екіншілік метаболиттерді алу мақсатында өсімдік жасушаларының культурасын пайдалану.
Гендік инженерияның даму мүмкіндіктері және даму жолдары. Белоктардың сапасын жақсарту.
Гербицидтерге төзімді өсімдіктерді жасау. Потогендер мен зиянкестерге төзімді өсімдіктер жасау.
Жануарлар жасушаларын культиверлеу әдісі.
Биотехнологияның негізгі даму бағыттары. Биотехнологияның бионысандары.
Генетикалық инженерия әдістерін өсімдік қорғауда пайдалану. Гендік инженерияның алға қойған мақсаттары.
Сүтқоректілердің жасушасына бөгде ДНҚ енгізу әдістері.
Өсімдік жасушаларын мұздатып сақтау жолдары мен тиімділіктері. Жасушаларды мұздатып сақтау. Криосақтаудан соң оларды рекультиверлеп бағалау. Жасушаларды қайталап өсіру және оларды талдау.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Өсімдіктерден бөлініп алынатын құрылымдық гендер. Трансгенді өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігі. Трансгенді өсімдіктердің температураға төзімділігі.
Мал шаруашылығындағы қазіргі биотехнология. Жануарларды және өсімдіктерді клондау. Жауарлады клондау. Биотехнологиядағы генетикалық инженерия.
Теңіз балдырларының гидроколлоиды, биотехнологияда және тағам өндірісінде қолдану.
Биогенді заттар. Карбонатты және кремний жыныстары.
Иммобилизденген бионысаналар. Иммобилизденген бионысаналарды алу ерекшеліктері және оларды биотехнологияларда қолдану.
Бактерияларды генді инженерияда қолдану.
Ауылшаруашылық өсімдіктерінің қоршаған ортаның жағымсыз факторларына төзімділігін арттыруда қолданатын биотехнологиялық әдістер.
Иммобилизденген ферменттер, олардың артықшылықтары. Иммобилизденген полиферментті жүйелер. Биочиптер. Биосенсорлар.
Сүтқышқылды бактерияларды тағам өндірісінде қолдану.
Биологиялық активті заттардың суперпродукциясы үшін жасушалар линиясын алу.
Иммобилизация әдістері, артықшылықтары мен кемшіліктері. Микроорганизимдер жасушаларының (жасушалар иммобилизациясы үшін қолданылатын материалдар типі) иммобилизациясының жалпы принциптері.
Цианобактериялардың азотфиксациялық қасиеттері.
Өсімдіктерден бөлініп алынатын құрылымдық гендер. Трансгенді өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігі. Трансгенді өсімдіктердің температураға төзімділігі.
Микроағзалар жасушаларының иммобилизациясы ақырғы өнімнің шығуын көбейтуге арналған әдіс ретінде. Иммобилизденген ферменттермен жасушаларды қолдану сферасы.
Өсімдік сорттарының өнімділігін жоғарылатудағы биотехнологиялық әдістер.
Моноклональды антиденелерді алу. Моноклональды антиденелерді қолдану аясы.
Жасушалық биотехнология. Жасушалық биотехнологияның теориялық негіздері. Жасушалық биотехнологияның нысандары.
Эукариот және прокариот ағзалардың жасушалар топтасуы мен метаболизмі. Құрылымды-функциональдық ерекшеліктері.
Биологиялық активті заттардың суперпродукциясы үшін жасушалар линиясын алу.
In vitro – өсірілетін жасушаларды ағзаға, ұлпаларға және мүшелерге түрлі биологиялық активті қосылыстардың, дәрі-дәрмектердің, токсиндердін, әр түрлі патогендердің әсерін зерттеу үшін модельді объект ретінде пайдалану.
Мицелиальды саңырауқұлақтар. Негізгі өкілдерінің сипаттамасы. Мециальды саңырауқұлақтардың пайдалану аясы (антибиотиктерді, ферменттерді, органикалық қышқылдар және т.б.алу).
Спирттік, сүтқышқылды, пропионқышқылды, май қышқылды ашытуды жүзеге асыратын микроағзалардың сипаттамасы.
Биотехнологиялық объектілерді іріктеп алу принциптері. Модельді, базалық және өндірістік объектілер.
Жасушаларды культивирлеу. Жануарлар жасушаларын культивирлеу. Соматикалық будандастыру. Микробиологиялық жүйелердің жасушалық биотехнологиясы.
Микроорганизмдердің систематикасы. Систематика және жүйелеу дегеніміз не? Микроағзаларды жүйлеуде және бактерияларды идентификациялауда қандай белгілер қолданылады?
Жасушаны культивирлеу жүйесі. Адам жасушалары культурасын пайдалану. Химер құру әдісі. Моноклональды антидене.
Рециклизация, тұрмыстық және ауылшаруашылық қалдықтарын саңырауқұлақ көмегімен жою әдісі.
Микроорганизмдердің систематикасы. Н.А.Красильников бойынша микроағзалар неше класқа топтастырылады? Берги бойынша микроағзалар қалай топтастырылады?
Жануарларды клонирлеу. Жануарлар жасушалары культураларынан вакцина және басқа иммунопрофилактикалық және диагностикалық құралдар алу.
Ашу үрдісі. Спирттік ашу үрдісі қалай өтеді және оған қандай микроағзалар қатысады? Сүтқышқылдық ашу үрдісінің неше түрі бар? Май қышқылдық ашу үрдістері қайда өтеді?
Микроорганизмдердің систематикасы. Коккалар, таяқша және үтір тәрізді бактерияларға қандай микроағзалар топтарын жатқызуға болады?
Гендік инженерияның кезеңдері. Биотехнологиядағы генетикалық инженерия.
Микроағзалар, өсімдіктер және жануарлар биотехнология нысандары ретінде. Пенициллдер мен Аспергиллдер.
Ауылшаруашылығында, медицинада, ветеринарияда, микробиологияда биотехнологияның жеткен жетістіктері және болашағы.
Биогенді заттар. Биогенді емес заттар. Палеобиогенді заттар. Карбонатты жыныстар. Каустобиолиттер. Фосфатты, темірлі және марганецті жыныстар. Аллеиттер.
Микроорганимздер мен өсімдіктер. Ризосфералы микрофлора және олардың табиғаттағы азотфиксациялау үрдісіндегі ролі қандай? Эпифитті микрофлора дегеніміз не?. Симбиоздық азотфиксация дегеніміз не және бұл үрдіске қандай микроағзалар тобы қатысады?
Вирустар. Вирусология негіздері. Вирустарды алғаш рет ашқан және вирусологияның негізін қалаушы ғалым? Вирустарды сыртқы пішіне, құрылысына қарай неше топқа топтастырамыз?
Биологиялық белсенді заттар. Гормондар, гистогормондар, парагормондар. Биотехнологияның бионысандары.
Микроағзалардың антибиотикке төзімділігі. Жаңа жартылай синтетикалық антибиотик алу. Топырақта кездесетін микроағзалар.
Бактриофагтар. Бактериофагтарды алғаш зерттеген ғалымдар? Вирустар құрылысы неше компоненттерден құралған? Капсид дегеніміз не? Вирустар дүниесі өздерінің құрылымына қарай неше топқа жіктелінеді? Вирустар көлеміне қарай неше топқа жіктелінеді? Вирустар пішініне қарай неше топқа жіктелінеді? Химиялық құрамына сәйкес вирустар неше топқа жіктелінеді?
Иммобилизденген бионысаналар. Иммобилизденген бионысаналарды алу ерекшеліктері және оларды биотехнологияларда қолдану. Иммобилизденген ферменттер, олардың артықшылықтары. Иммобилизденген полиферментті жүйелер.
Иммобилизация әдістері, артықшылықтары мен кемшіліктері.
Биотехнологиядағы биоқауіпсіздік. Биоэтика, ГМО өнімдері.
Мал жасушалары культурасын пайдалану. Химер құру әдісі. Трансгенді жануарлар алу.
Биотехнологиялық өнім алуға үлесін қосатын ғылыми салалар. Биотехнологиялық нысандардың ұйымдасу кезеңдері.
Өсімдіктер биотехнологиясының негізгі мәселесі.
Спирулин, балдырлардың сипаттамасы, биотехнологияда қолданылуы.
Биотехнология нысандары, олардың маңызы, адамға қажетті продуцент алудағы рөлі.
Микроағзалардың көбеюі. Микроағзаларға вегетативті көбеюдің қандай түрі тән?
Бүршіктену үрдісі қалай жүзеге асады? Бактериялардың тірішілік циклы дегеніміз не? Споралардың неше түрі бар?
Мал жасушалары культурасын пайдалану. Химер құру әдісі. Трансгенді жануарлар алу.
Бионенді заттар. Карбонатты және кремний жыныстары.
Өсімдік және жануар трансгендері, қолдану болашағы.
Эукариот және прокариот ағзалардың жасушалар топтасуы мен метаболизмнің құрылымды-функциональдық ерекшеліктері.
Биотехнологияның бионысандары. Продуцент. Продуцентке қойылатын талаптар.
Микроағзалар, өсімдіктер және жануарлар биотехнология нысандары ретінде.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Биотехнологиялық өндірісте қолданылатын микроағзалар.
Медицинадағы биотехнология. Антибиотик, гормон, интерферон, МАТ, вакцина алу өндірістерінде қолданылатын микроағзалар.
Продуцент. Продуцентке қойылатын талаптар.
Биотехнологияда жасұшалық және генетикалық инжерения әдістерін қолданудың негізгі бағыттары.
Қалдықтарды жоюда биотехнологияны пайдалану. Биоремедиация, оның маңызы.
Биотехнологиядағы қарапайымдар.

Приложенные файлы

  • docx 1529400
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий