Підготовка до ЗНО Повторення Літ. диктант та тести №2 Образи-символи у творах укр.літ

Підготовка до ЗНО
Образи-символи у творах української літератури
Літературний диктант№2
Назвіть автора і твір, у якому є такі образи-символи
Руська земля
Дорога
Ножі
Прометей
Прізвище
Стріла
Три зозулі
Образ Духа
Моя утома
Каїни
Степ
Тронка
Три білі вівчарки
Сонце
Український цвіт
Зозуля
Блакитні вежі
Загірна комуна
Жайворонки
Датан й Авірон
Блакитна панна
Терен
Поїзд
Ниви у червні
Рушник
Стилет чи стилос
Перевірка знань
Тести
У поезії О. Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» образ рідного слова передається через усі названі символи, Окрім
червона калина
сонце
меч
судні дощі
рев Дніпра
Релігійні символи поезії М.Рильського «Молюсь і вірю» є засобом
змалювання краси навколишнього світу
протесту ліричного герою проти нової влади
захоплення красою і ніжністю коханої
показ майбутнього України
утвердження традицій в українській літературі
Гомер у романі Л. Костенко «Маруся Чурай» є символом
величі античної культури
естетичного ідеалу суспільства
традицій класичного мистецтва
утвердження загальнолюдських цінностей
збереження історичної пам’яті
Рушник у «Пісні про рушник» А. Малишка символізує
тривожний стан ліричного героя
життєвий шлях, долю, материнську любов
любов коханої дівчини
очікування зустрічі з рідними
любов до рідної землі
«Три зозулі з поклоном» символізують у творі Г. Тютюнника
любов
зраду
пам’ять
прощення
Стилет і стилос у поезії Є. Маланюка «Стилет чи стилос?..» символізують
красу і силу слова –зброї
краса і безмежжя поетичного слова
природу і красу людини
людяність і боротьбу
невмирущість і красу слова


Установіть відповідність між творами та образами-символами, які є в них Твір
Т. Шевченко «Гайдамаки»
«Слово про похід Ігорів»
П. Куліш «Чорна рада»
І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля»


Символ
1. Прометей
2. Прізвище
3. Руська земля
4. Дорога
5. Ніж Установіть відповідність між творами та образами-символами, які є в них
Твір
І. Багряний «Тигролови»
М. Коцюбинський “Intermezzo”
М. Куліш «Мина Мазайло»
Т. Шевченко «Кавказ»
Символ
Втома
Поїзд
Прізвище
Ножі
Прометей
Хутір символізує ідеал українського способу життя у творі
«Чорна рада» П. Куліша
«Наталка Полтавка» І. Котляревського
«Тигролови» Івана Багряного
«Маруся» Григорій Квітка-Основ’яненко
«Гайдамаки» Т. Шевченка
Експрес, « которий возіт дрова и лєс», у творі «Тигролови»
І. Багряного символізує
Трагічну долю переселенців, їхню безправність
Віру в наближення комунізму
Силу й велич радянської системи
Репресії та переслідування інакомислячих
Приреченість в’язнів
Установіть відповідність між творами та образами-символами
Три зозулі
Три білі вівчарки
Блакитна Панна
Каїни


«Ой летіла стріла»
«Молюсь і вірю»
М. Рильський
«Блакитна Панна» М.Вороний
“Intermezzo” М. Коцюбинський
«Пам’яті тридцяти»П.Тичина
Установіть відповідність між символами та їх значенням
Степ(«Дитинство»
Ю. Яновського)
Український цвіт («Пам’яті тридцяти» П. Тичини)
Стріла («Ой летіла стріла»)
Сонце (“Intermezzo”
М. Коцюбинський)

Безглуздя людиновбивства, війни
Символ вічності, сили, космічної енергії
Захисники Києва від більшовиків
Символ психічного стану ліричного героя
Символ належності до рідних місць, співпричетності до великої таємниці людського буття

Установіть відповідність між символами та їх значенням
Тронка « Залізний острів»
О. Гончара
Три зозулі («Ой летіла стріла»)
Ножі («Гайдамаки»
Т. Шевченка)
Жайворонки (“Intermezzo”
М. Коцюбинський)
Символ печалі найрідніших людей(матері, сестри, коханої)
Символ збройного повстання проти експлуататорів
Символ творчого натхнення
Символ ідеологічного і психічного рабства
Символ корінного зв’язку з рідною землею, торжества життя над смертю


Установіть відповідність між символами і їх значенням
Блакитні вежі(«Вершники» Ю. Яновський)
Орел скутий (О. Олесь «О слово рідне»)
Прометей («Кавказ»
Т. Шевченко)
Три білі вівчарки (“Intermezzo”
М. Коцюбинський)Символ весни
Пава- дворянство, Трепов –жандармерія, Оверко – принижене селянство
Символ високої духовної гармонії
Символ рідної мови
Д. Символ волелюбності, нескореності, самопожертв


15

Приложенные файлы

  • doc 4833721
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий