СУМ. МКР-1. Тренувальні завдання


Завдання 1. НЕ ДОПУЩЕНО помилок у рядку
А пахучею ружею
Б балакучою Сашею
В цікавою передачою
Г рум’янолицею листоношею
Завдання 2. ПОМИЛКУ в словотворчому аналізі слова ДОПУЩЕНО в рядку
А найбезтурботніший ← безтурботніший (морфол. спосіб твор., префіксація)
Бвищевартісний ← вищий, вартість (морфол. спосіб твор., складання + суфіксація)
Втихесенько ← тихесенький (морфол. спосіб твор., суфіксація)
Гслідчий (іменник) ← слідчий (прикметник) (морфолого-синтаксичний спос. твор.)
Завдання 3. ПАСИВНА лексика – це
А історизми, архаїзми, неологізми, професіоналізми
Бдіалектизми, жаргонізми і професіоналізми
В частина словникового фонду, що мало або зовсім не вживається в повсякденному спілкуванні, але зрозуміла носіям певної мови
Завдання 4. ПРАВИЛЬНО написано всі іншомовні слова в рядку
А ад’юнкт, кур’йоз, портьє, гравюра
Б Акьяб, марсельєза, ін’єкція, кювет
В Севілья, бар’єр, О’Генрі, пеньюар
Г ревю, Женевьєва, комп’ютер, альянс
Ґ карбюратор, каньйон, міл’ярд, пьєдестал
Завдання 5. ПРАВИЛЬНО утворено всі ступені порівняння в рядку
А менш сивий, ніжніший
Б більш сильний, найменший
В щонайвищий, найвеселий
Г самий розумний, більш дужий
Ґ якнайдужчий, найбільш бузковий
Завдання 6. В переносному (МЕТОНІМІЧНОМУ) значенні (СИНЕКДОХА) вжито виділене слово в рядку
А наступна зупинка
Б чашка чаю Г мій однокурсник – германець
В ложка меду Ґ необачна голова
Завдання 7. КОНСОНАТНА АСИМІЛЯЦІЯ НЕ відбувається у фразеологізмі рядка
А верства келебердянська
Б казка про білого бичка
В ложка дьогтю
Г на дорозі валяється
Ґ крок за кроком
Завдання 8. ПОТРІБНО писати апостроф на місці пропуску в УСІХ словах у рядку
А зв..ялити, р..яд, б..є, черв..як
Б Мін..юст, розв..язання, п..ятсот, Максим..юк
В медв..яний, пів..юрти, роз..юшити, з..уміти
Г куріп..я, верб..я, Межигір..я, брукв..яний
Д роз..єднати, присв..ята, В..ячеслав, розм..якшити
Завдання 9. УСІ слова утворені НЕМОРФОЛОГІЧНИМИ способами в рядку
Ажартом (прислівник), Нетудихата (прізвище), двотомник, поблизу (прийменник)
Бтретьокласник, єдинодержавність, Сміла (місто), хрещений (іменник)
Ввихідний (іменник), Задерихвіст (прізвище), віровідступництво, добові (іменник)
ГВасильків (іменник), вічнозелений, легкодоступний, передова (іменник)
Завдання 10. М’який знак НЕ ТРЕБА писати на місці пропуску в усіх словах у рядку
А гал..мувати, сер..йозний, тон..шати
Б освітян..ський, жін..ці, парасол..ки, суміш..
В Хар..ків, кін..ця, барабан..щик, гуцул..ський
Г змен..шити, уман..ський, чотир..ма, відріж..
Ґ відмір.., ніч.., лл..ється, вишен..ці
Завдання 11. НЕ ДОПУЩЕНО помилок у рядку
А уміння, вильє, віддзеркалення, ячмінний
Б оббити, возз’єднання, клятвений, Вінниччина
В пристрастю, заввідділу, сміття, реформенний
Г гайдамаччина, вирощений, віддаль, статтей (Р.в. від стаття)
Ґ розброєння, священик, емаллю, тюленячий
Завдання 12. Лише СЕМАНТИЧНІ варіанти фразеологізмів подано в рядку
А як по команді (за командою, на команду); заводити (завести) своє (своєї)
Б канути (відійти) в забуття; жити одним (сьогоднішнім) днем
В накладати (класти) / накласти (покласти) тавро (клеймо, печатку, печать, знак)
Г кадити (палити, курити) фіміам; казка про білого (солом’яного, рябого) бичка
Завдання 13. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування позначення часу в рядку
Абез п’ятнадцяти шістнадцятьГ шість сорок п’ять
Б без п’ятнадцяти сімнадцята Ґ без чверті восьма
В за чверть сьома
Завдання 14. НЕПРАВИЛЬНО написано форму прикметника в рядку
А Вилок – вилоцький, Макушиха – макушиський, Козарик – козарицький
Б Черкаси – черкаський, Бакош – бакоський, Варяж – варязький
В Лосяч – лосяцький, Коломах – коломаський, Башлик – башлицький
Г Кравчиха – кравчиський, Білокоровичі – білокоровицький, Лютіж – лютіжський
ҐВороніж – воронізький, Байбузи – байбузький, Товмач – Товмацький
Завдання 15.Треба писати ОДНУ букву в усіх іншомовних словах у рядку
А крос..ворд, буд..изм, вет..о, барок..о
Б піц..ерія, ім...унітет, ап..еляція, брут..о
В папарац..і, біл..ь (закон), ім..унізація, ім..обілізація
Г ін..овація, еміс..ія, дрібнотон..ажний, інкас..атор
Ґпіаніс..имо, кол..аж, піц..ерія, лоб..і
Завдання 16. Літеру И треба писати В УСІХ СЛОВАХ іншомовного походження в рядку
А практ..цизм, тюб..нг, інвентар..зація
Б інгред..єнт, індемн..тет, пром..ле
В інц..дент, холд..нг, р..елтор
Г консалт..нг, к..моно, інд..кація
Ґклір..нг, ч..пси, пед..кюр
Завдання 17. НЕ ДОПУЩЕНО помилки в рядку
А презентація книги Андрія Дрімайло (Н.в. – Андрій Дрімайло)
Б одружилася з Юрієм Стецем (Н.в. – Юрій Стець)
В вручення премії Андрієві Посмітюхові (Н.в. – Андрій Посмітюха)
Г брати Кличко (Н.в. – Володимир Кличко, Віталій Кличко)
Ґпознайомився з Богданом П’явком (Н.в. – Богдан П’явка)
Завдання 18. НЕПРАВИЛЬНО узгоджено займенник з іменником у рядку
А цей гідальго (іспанський дворянин), це бра (світильник), це кураре (рослинна отрута)
Б ця цеце (муха), цей боа (шарф), це жалюзі
В ця мадам, цей візаві (той, хто перебуває навпроти), це трюмо (дзеркало)
Г цей буржуа, цей гуанако (ссавець родини верблюдових), це кофе (напій)
Ґця Маккензі (затока), цей Таїті (острів), ця Калахарі (пустеля)
Завдання 19. ПОРУШЕНО НОРМУ сполучення числівника з іменником у рядкуА дві треті кілограмаВ чотири іспити
Б тисячам спеціалістам Г двадцять два з чвертю гектари
Ґ шість з третиною кілометрів
Завдання 20. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування звертання в рядку
А Дорогий друже Сергію! В Любий друже Павло!
Б Шановна пані Оксана!Г Шановний колего Іллє!
Завдання 21. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку
А здорового зуб.., другого варіант.., нашого факультет..
Б закони Ватикан.., річки Буг.., з нового абзац..
В молодого лящ.., сертифікат.. ЗНО, одного гектар..
Г лист ватман.., листя дуб.., суфікс.. слов..
Завдання 7. НЕ ДОПУЩЕНО помилок у рядку
А семисот вісімдесяти чотирьох (Р.в.)
Б семисотам вісімдесяти чотирьом (Д.в.)
В семистами вісімдесятьма чотирма (О.в.)
Г семистах восьмидесяти чотирьох (М.в.)
Завдання 14. Усі слова – ОМОНІМИ НЕПОВНІ (ОМОФОНИ) в рядку
А МОТОРНИЙ (від мотор), МОТОРНИЙ (швидкий),
Б ЗАВІЗНИЙ (дуже завантажений), ЗАВІЗНИЙ (привізний)
В БЕРЕЗА ЖИВЕ, БЕРЕ ЗА ЖИВЕ
Г ЯК (сполучник), ЯК (тварина)
Завдання 4. Усі слова – ЕКЗОТИЗМИ в рядку
А олрайт, казус беллі, персона нон ґрата
Б байрам, бундестаг, динар
В уява (здатність уявляти); уявлення (знання, розуміння чогось)
Г варіант, девіз, спікер
Завдання 10. Усі слова – синоніми ВІДНОСНІ (неповні, семантико-стилістичні) в рядку
А ВІДДІЛ (частина установи або підприємства); ФІЛІЯ (місцеве відділення великої установи або підприємства, організації з деякою самостійністю)
БПРАВО (обумовлення певними обставинами можливість користуватися, робити щось); ПРЕРОГАТИВА книжн. (особливе, переважне виключне)
ВВИПИСКА (те, що виписане з тексту), ЕКСПОЗЕ книжн.
Г РІЗНИЦЯ (відсутність схожості, неоднаковість у чомусь, між кимсь, чимсь), ВІДМІННІСТЬ
Завдання 12. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування словосполучення
А приїхати на автобусі
Б оточуюче середовище
В пам’ятник Тараса Шевченка
Г командувач корпусом
Ґ згідно написаному
Завдання 4. Розрізняють звуки ЗІМКНЕНІ (вибухові), ЩІЛИННІ (фрикативні), зімкнено-щілинні (африкати) та вібранти за
А участю голосу й шуму
Б місцем творення
В способом творення
Г додатковою артикуляцією
Завдання 19. ДОПУЩЕНО помилку у творенні присвійного прикметника в рядку
А Наталочка – Наталоччин
Б Віталія – Віталіїв
В Віталько – Вітальків
Г Марія – Маріїн
ҐОльга – Ольжин

Приложенные файлы

  • docx 574102
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий