анализ тест толы?


Бизнес-талдаудың ізбасары болып кім саналады?
Жак Савари
Екі немесе бірнеше кәсіпорындардың қызметі салыстырылатын талдау түрі
Шаруашылықаралық талдау
Экономикалық талдау жүргізуге кеткен шығындар ақталуы тиіс – бұл қағида қалай аталады?
Тиімділік
Талдау сөзі нені білдіреді
Біртұтасты құрамдас бөліктерге бөлу және оларды өзара байланыстылықта зерттеу
Шаруашылық субъектілердің қызмет ету тиімділігін арттыру және бұл арттырудың резевтерін іздеу– ол экономикалық талдаудың ......
Мақсаты
Қаржылық ресурстарды пайдаланғаны үшін төленетін қаражаттардың жалпы сомасын сипаттайтын тұжырымдама- Капиталды сақтау және арттыру тұжырымдамасы
Экономикалық талдаудың қай тұжырымдамасында қаржылық ресурстарды тарту, олардың қозғалысын ұйымдастыру, оларды белгілі бір сапалы деңгейде ұстап тұру саласындағы ұйымның саясатын өңдеу қарастырылады?
Ақшалай ағым тұжырымдамасы
Ресми құжаттар, шаруашылық-құқықтық құжаттар қандай ақпарат көзіне жатады
Есептен тыс
Жоспарлардың барлық түрлері, сметалар, жобалық тапсырмалар қандай ақпарат көзіне жатады
Жоспарлы
Талдау нәтижелерін жоғары тұрған ұйымға жіберген кезде құрастырылатын құжат
Түсіндірме хат
Экономикалық талдаудың әдісі – бұл – шаруашылық құбылыстармен процестердің құралу мен дамуын диалектикалық тұрғыдан жақындау амалы
Экономикалық талдаудың әдістері қандай түрлерге бөлінеді
Дәстүрлі және экономико-математикалық
Мына сызба нені білдіріеді: Таза пайда →Тауарлар саны, олардың бағасы→Сатып алушылар сұранысы→Сатып алушылар төлем қабілеттілігі, еңбекақысы Көрсеткіштердің
Өзара байланыстық, өзара тәуелділік
Дәстүрлі әдістерге жатады:
Салыстыру, тізбектелген қойылымдар, абсолютті, қатыстырмалар, топтастыру, үндестік динамика қатары
Экономика-математикалық әдістерге жатады: матрицалық
Факторлар саны 2-ден артық болғанда, қай әдісті қолдану тиімді болады?
Тізбектелген қойылымдар әдісі
Индекстік әдісте физикалық көлем индексі нені сипаттайды
Өнім көлемінің түсімге әсерін
Түсім/Жұмысшылардың орт тізімдік саны Бір жұмысшының еңбек өтімділігі
Көрсеткіштер арасында функционалдық байланыс болған кезде факторлардың әсерін анықтау үшін қолданылатын әдіс: Тізбектелген қойылымдар әдісі
Еңбекақы қоры қалай есептеледі:
Жұмысшылардың саны х бір жұмысшылардың орташа еңбекақысы
Тізбектелген қойылымдар әдісінің мәні – бұл: жоспарлы көрсеткіштерді кезекпен есептек кезең мәіліметтерімен алмастыру
Индекcтік әдіс кезінде қолданылатын көрсеткіш: Баға индексі
Сауда ұйымдарында экономикалық талдаудың қай әдісі жиі қолданылады? Матрицалық әдіс
Нәтижелі көрсеткіш бірнеше факторлық көрсеткіштердің алгебралық сомасымен анықталатын модель:
Аддитивті
Нәтижелі көрсеткіш бірнеше факторлардың көбейтіндісі түрінде анықталатын модель:
Мультипликативті
Нәтижелі көрсеткіш бір факторлық көрсеткіштің басқа көрсеткішке бөлу арқылы анықталатын модель:
Еселік
Корреляция коэффициенті нені сипаттайды?
Зерттелетін көрсеткіштер арасындағы тәуелділікті тығыдығын
Корреляциялық әдіс кезінде факторлардың әсерін анықтайтын коэффициент:
Регрессия коэффициенті
Өнім құрылымының әсерін анықтайтын әдістерді атаңыз
Орташа бағалар әдісі, тікелей шот әдісі
Өнім сапасына әсер ететін коэффициент: Сорттық
Жалпы өнім қай формуламен анықталады?
Жалпы өнім = өндірілген өнім көлемі + АӨ
Өнім өндіру мен өткізуді талдау объектілеріне не жатады?
Өнім сапасы мен құрылымы
Қандай негізгі көрсеткіштер өндіріс көлемін сипаттайды?
Жалпы өнім, тауарлы өнім
Жоспарда көрсетілген көлемде және асортимент графигіне сәйкес өнімді бірқалыпты шығару – бұл - ырғақтылық
Мына формула бойынша қандай көрсеткіш анықталады:
Сорттық коффицент
Мына формула бойынша қандай көрсеткіш анықталады: Өндірілген өнім көлемі + Аяқталмаған өндіріс Жалпы өнім
Жоспардың орындалу % қалай анықталады? – нақты/жоспар*100
Тауарлы өнім – бұл: Аяқталмаған өндіріс пен ішкі шаруашылық өнімді қоспағандағы өнім
Өсімше қарқыны қалай анықталады? Өсу каркыны-100
Ырғақсыздық салдарынан- Өнімнің өзіндік құны арта түседі
Ассортимент бойынша жоспардың орындалмауының сыртқы себебі- Нарық каньюктурасы
Мына формула бойынша қандай көрсеткіш анықталады:
Бір жұмысшының орташа еңбекақысы
Жұмыс күшінің жаңарту, ағылу, алмастыру коэффициенттері нені сипаттайды? Енбек ресурстарынның қозғалысын
Жұмыспен қамту ситуациясын бағалауда қолданылатын коэффициент:Алмастыру коэф
Жұмыс уақытын пайдалану көрсеткіштеріне жатады: Жұмыс уақытының күнтізбелік қоры, жұмыс уақытының бюджеті
Жұмысшылардың тізімдік құрамына кірмейді: Қосымша жұмыс істеушілер
Мына формула бойынша қандай көрсеткіш анықталады: Жұмысшылар саны х Жылдағы күндер саны
Жұмыс уақытының күндізбелік қоры
Халықаралық тәжірибенің талаптары бойынша тозу коэффициенті -0,4 төмен
Тозу және жарамдылық коэффициенттері нені сипаттайды- Негізгі құралдардың техникалық жағдайын
Негізгі құралдардың пайдалану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер- Қор қайтарыдылығы және қор сыймдылығы
Баланста негізгі құралдар қай құнмен көрсетіледі-Қалдық құны
Қор қайтарымдылығы қай формуламен анықталады? Түсім/Негізгі құралдардың орт жылдық құны
53. Баланстың қай бөлімінде «Негізгі құралдар» бабы көрініс табады? «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімі
54. Негізгі құралдардың орташа жылдық құны/жұмысшылардың саны? Қор қарулығы
55. Материалдық ресурстарды талдауда қандай ақпарат көзі қолданылады? Материалды-техникалық жабдықтау жоспары
56. Материалық ресурстар үнемделіп пайдаланылды деп есептеледі, егер материалдық шығындар коэффициенті 1-ден төмен болса
57. Материал қайтарымдылығы нені сипаттайды? Материалдық ресурстардың әр теңгесінен өндірілетін өнім санын сипаттайды
58. Жал төлемі қай шығындар түріне жатады Тұрақты шығындар
59. Өндіріс көлемі өскен сайын, тұрақты шығындар ……. Өзгермейді
60. Әкімшілік шығындар, сату шығындары, қаржыландыру шығындары қай шығындар түріне жатады Кезең шығындары
61. Өткізілген өнімнің өзіндік құны пен кезең шығындарының қосындысы нені құрайды Толық өзіндік құнды
62. Баланстың «Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде қандай бап сипатталады? Дайын өнім
63. Капитал құрамына кіреді
64. Ұйымның қаржылық жағдайын талдау – ол қандай талдау түрі? Қаржылық талдау
65. Көлденен талдау Есепті кезең көрсеткіштерін алдыңғы кезеңмен салыстыру арқылы өзгерісін анықтау әдісі
66. Жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін анықтайтын әдіс Факторлық талдау
67. Тартылған капитал құрамына не кіреді? Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелер
68. Бухгалтерлік баланс........ тұрады:  5 бөлімнен
69. Баланс валютасы деп нені түсінеміз? Активтердің немесе пассивтердің жиынтық сомасы
70. Ұйымның қаржылық жағдайын талдауда қолданылатын ең басты ақпарат көзі Бухгалтерлік баланс
71. Негізгі құралдар өтімділік дәрежесі бойынша активтердің қай тобына жатады? Баяу өтілетін активтер А3
72. Ағымдағы өтімділік коэффициенті анықталады: ұйымның төлем қабілеттілігіне жалпы баға береді, А1+А2+А3/П1+П2 немесе КМА/КММ
73. Өтімділік дәрежесі бойынша қорлар қай топқа жатады? Баяу өтетін активтер
74. Өтімділік дәрежесі бойынша ақша қаражаттары қай топқа жатады? Ең өтімді активтер
75. А1 үлкен немесе тең П1, А2 үлкен немесе тең П2, А3 үлкен немесе тең П3, А4 кіші немесе тең П4 – бұл ненің шарты Баланс өтімділігінің шарттары
76. Төлем қабілеттілік – ол: Ұйымның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайындығы
77. Өтімділік коэффициенттері нені сипаттайды? Төлем қабілеттілікті
78. Тәуелділік коэффициентінің теориялық мәні: 0,5 – 0,6
79. Меншікті айналым капиталы анықталады:
80.Меншікті капитал/авансталған капитал= Тәуелсіздік коэффициенті
81. Тартылған капитал/авансталған капитал= Тәуелсіздік коэффициенті
82. Тәуелсіздік (автономия) коэффициентінің теориялық мәні: МК/Авансталған капитал (баланс валютасы)
83. Тәуелсіздік коэффициентінің мәні 0,8 құраса, ұйымның қаржылық жағдайы қандай болады: Тұрақты
84. Ұйымның қарыз қаражаттарына қаншалықты тәуелсіз екенін және меншікті қаражаттарды тиімді қолдануын көрсететін коэффициент Тәуелсіздік коэффициенті
85. Корпоративтік табыс салығының ставкасы: 20 пайыз
86. Қорытынды пайда қай есептілік нысанында сипатталады?
87. Табыстылықтың абсолютті көрсеткішіне жататын көрсеткіш Түсім
88. Табыстылық коэффициенттері немен өлшенеді? Пайыз
89. Таза пайда/ МК орт шамасы *100 Меншікті капиталдың табыстылығы
90. Түсім мен өткізілген өнімнің өзіндік құны арасындағы айырмамен не анықталады Жалпы пайда
91. Табыстылық коэффициентінің өсуіне әсер ететін фактор Таза пайда
92. Кредиторлық берешектің айналымдылық коэффициенті қалай анықталады?
93. Бір айналым ұзақтығының өлшем бірлігі
94. Айналымдылық көрсеткіштердің өлшем бірлігі
95. Түсім/Активтердің орт шамасы Активтердің айналымдылығы
96. Айналымдылық көрсеткіштерін есептеу үшін қандай есептілік мәліметтері пайдаланылады? Бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есептілік
97. Айналымдылық көрсеткіштері нені сипаттайды Ұйымның іскерлік белсенділігін
98. Ұйымның қаражаттардың жеткіліксіздігенен өзінің қарыз міндеттемелерін жабуға және ағымдағы қызметін қаржыландыруға қабілетсіздігі
99. Банкроттық туралы шешім қабылданады
100. Егер Z мәні 0-ға тең болса, онда банкрот болу ықтималдығы
101. Альтманның екіфакторлы моделі келесі көрсеткіштермен сипатталады
102. Банкроттықтың пайда болуының субъективті себептері
103. Ұйымның банкрот болуына әкелетін факторлар қандай түрлерге бөлінеді?
104. Z шот мәні 3-тен жоғары болса, онда ұйымның банкрот болу ықтималдығы
105. Банкроттықты болжаудың модельдерін жасаған экономи

Приложенные файлы

  • docx 8186236
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий