вопроси МЕВ

3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Предмет, завдання та призначення МЕВ.
Види та принципи МЕВ.
Рівні та форми МЕВ.
Об’єкти та суб’єкти МЕВ.
Суть і структура середовища МЕВ.
Природно-географічне середовище МЕВ.
Політико-правове середовище МЕВ.
Економічне середовище МЕВ.
Соціально-культурне середовище МЕВ.
Особливості ведення міжнародного бізнесу.
Інфраструктурне середовище МЕВ.
Суть і характерні риси структури світового ринку.
Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку.
Сучасне світове господарство і його особливості.
Суть, фактори розвитку та види міжнародного поділу праці (МПП).
Форми і напрями розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.
Основні тенденції міжнародного поділу праці.
Проблеми участі України в міжнародному поділу праці.
Типи та види міжнародних розрахунків.
Характеристика форм міжнародних розрахунків.
Платіжний баланс: особливості та його структура.
Аналіз платіжного балансу України.
Суть, форми та показники міжнародної торгівлі.
Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Абсолютні і порівняльні переваги А. Сміта і Д. Рікардо.
Теорія співвідношення факторів виробництва.
Парадокс В. Леонтьєва.
Державне регулювання міжнародної торгівлі.
Методи міжнародної торгівлі.
Регулювання зовнішньої торгівлі.
ВТО та наслідки вступу України до цієї організації.
Особливості зовнішньої торгівлі України.
Суть і структура світової валютної системи.
Основні елементи національної та світової валютної систем.
Валюта та її основні види.
Характерні особливості колективних валют.
Валютний паритет та валютний курс.
Світові фінансові центри .
Офшорні зони в системі світових фінансових центрів.
Еволюція світової валютної системи.
Охарактеризуйте Генуезьку систему золотовалютного стандарту.
Основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи.
Основні принципи Ямайської валютної системи.
Основні елементи Європейської валютної системи.
Суть та причини міжнародного руху капіталу.
Форми міжнародного руху капіталу.
Міжнародний фінансовий ринок та його класифікація.
Суть та особливості науково-технічних відносин.
Міжнародне технічне сприяння.
Міжнародна передача технологій та іі основні форми.
Причини та основні етапи міжнародної міграції робочої сили .
Сучасні центри притягання робочої сили.
Наслідки переміщення трудових ресурсів.
Суть та особливості міжнародної економічної інтеграції.
За якими критеріями здійснюється класифікація країн?
Регіональний підхід до класифікації країн світу.
Типологічний підхід до класифікації країн світу.
Класифікація країн світу за схемою Всесвітнього банку.
Рівні міжнародної економічної інтеграції та основні регіональні інтеграційні угрупування.
Місце України в світовому економічному просторі.
Проблеми інтеграції України в систему міжнародних економічних відносин.

Ў: 15ўс< Font Style68H Font Style55Komp7C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\МЕВ.doc
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·z z

Приложенные файлы

  • doc 3808834
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий