Завдання до письм_верб_неверб

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ»

Визначення:
Риторика
Дисперсія інформації
Квантовий викид інформації
Дискусія
Рефлексивне слухання
Нерефлексивне слухання
Паралінгвістична система
Екстралінгвістична система
Ольфакторна система
Кінесика (кінесичні засоби)
Проксеміка


Запитання:
Чим сприймання усної мови відрізняється від сприймання письмової? Які переваги і недоліки є в кожної з цих форм подання інформації?
Як вміння слухати впливає на якість спілкування?
Що таке рефлексивне слухання? Які види мовних реакцій можливі за цієї форми слухання?
Які засоби виразності слід застосовувати доповідачу для покращення сприймання його промови?
Чим дискусія відрізняється від звичайної суперечки? Який з даних видів обговорення більш продуктивний і чому?
Як проявляється мовна поведінка в процесі спілкування?
Дайте класифікацію невербальних засобів спілкування
Які фактори потрібно враховувати при трактуванні невербальних сигналів? Чи можна сприймати їх однозначно?
Як взаємодіють вербальні та невербальні засоби в процесі спілкування?
Назвіть види жестів, які людина використовує при спілкуванні. Сформулюйте значення жестів та міміки для спілкування.
В чому полягає особливість тактильних засобів спілкування? Як Ви користуєтесь такими засобами у щоденному спілкуванні?
Яке значення має погляд в процесі спілкування? Охарактеризуйте відомі Вам види поглядів.
Як називається розподіл простору між людьми, що спілкуються? На які зони розподіляється простір при спілкуванні?
Який тип поведінки сформувався в європейській культурі при перебуванні в місцях скупчення людей? Як положення корпусу тіла вказує на інтерес або незацікавленість в людині?
Яке значення форма столу має при діловому спілкуванні?
15

Приложенные файлы

  • doc 3610585
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий