порядок заповнення вексел_в

Про порядок заповнення деяких реквізитів простого та переказного векселів нового зразка
Суттєво. Надається інформація щодо правильності заповнення деяких реквізитів простого та переказного векселів. Роз’яснення не має юридичної сили, а носить суто інформаційний характер.
Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз’яснює порядок заповнення деяких реквізитів простого та переказного векселів. Реквізит «місце та дата складання» містить відомості щодо міста (селища), в якому складено вексель, із зазначенням дати, коли його складено.
У разі коли назва адреси, за якою складено вексель, містить значну кількість слів, які неможливо розмістити у верхній, відведеній для цього половині рядка, вона повинна переноситися на наступний рядок, заповнюватися з початку рядка до його умовної середини та не виходити за межі заповненої частини верхнього рядка, що стосується місця складання векселя.
У нижньому правому куті векселя, де на типових вексельних бланках розташовані реквізити «підпис і точна адреса трасанта, ідентифікаційний номер (код)» у бланках переказних векселів та «підпис і точна адреса векселедавця, ідентифікаційний номер (код)» у бла
·нках простих векселів, зазначається найменування трасанта або векселедавця (для юридичних осіб найменування, яке відповідає найменуванню в установчих документах такої особи), точна адреса, ідентифікаційний номер (код) та підписи посадових осіб юридичної особи, скріплені печаткою.
У разі якщо вексель видається від імені фізичної особи, він підписується власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням у нижньому правому куті векселя найменування, індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів, наданого органом державної податкової служби, та паспортних даних векселедавця-трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності).
У разі якщо вексель підписується за довіреністю, у нижньому правому куті векселя зазначається серія та номер такої довіреності, дата видачі та ким вона видана.

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 3593918
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий