ФРЕНКЛЕНД Шедевр Бюрократической мысли

___ від «___» ________ ___ р.
Начальнику департаменту канцелярії
секретаріату відділу
служби адміністрації
комітету державного управління

Копії:
компетентним органам та
посадовим особам

Гр. Френкленда,
Лефтер-холл, коло с. Фернворсі,
Грімпенська громада, Девоншир

ЗАЯВА
У зв’язку з відомими Вам юридичними фактами, звертаюся до Вас для захисту оспорюваних, невизнаних прав, свобод і законних інтересів, порушених внаслідок протиправних умисних і необережних дій, рішень та бездіяльності і недбалого ставлення до своїх посадових обов’язків винних осіб, та з метою недопущення у майбутньому випадків, що дискредитують органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної, комунальної і приватної форм власності та їх посадових осіб.
На підставі викладеного вище, відповідно до Конституції, законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, указів і розпоряджень президента, постанов парламенту, постанов і розпоряджень уряду, наказів та інструкцій міністерств, інших актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, постанов пленуму Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів, рішень та висновків Конституційного Суду, вимагаю вжити заходів у межах Вашої компетенції в порядку і в строки, установлені чинним законодавством, з метою притягнення винних осіб до кримінальної, адміністративної, цивільної, матеріальної і дисциплінарної відповідальності згідно з законом, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди та підвищення ефективності виконання завдань і функцій держави.
У випадку незадоволення законних вимог та порушення прав, свобод та законних інтересів держави, фізичних і юридичних осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів державної влади і місцевого самоврядування, залишаю за собою право на звернення до суду, прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмана), правоохоронних та інших компетентних органів законодавчої, виконавчої, судової та контрольно-наглядової влади та їх службових і посадових осіб з метою забезпечення виконання положень Конституції, міжнародних угод, законів та підзаконних актів.
Бюрократ, сутяга, кверулянт МП _______________ / Френкленд.
«_____»___________ ______ р.
15

Приложенные файлы

  • doc 3544589
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий