СР 00131 Історія дослідження проблеми політичного та електорального вибору громадян


ЗМІСТ
ВСТУП3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР ГРОМАДЯН5
1.1. Трактування політичної поведінки в політичній науці5
1.2. Психологічні складові політичної поведінки7
РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ГРОМАДЯН9
2.1. Історія дослідження проблеми політичного та електорального вибору громадян9
2.2. Політичний та електоральний вибір громадян11
ВИСНОВОК13
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ14

ВСТУП
Становлення демократичних систем у посткомуністичних країнах, якому супроводжує розширення сфери масової політичної участі, висунуло проблему передбачуваності результатів виборів в ряд найбільш актуальних. У нових демократіях кожні вибори можуть стати референдумом, радикально змінюючи шлях суспільного розвитку. Тому вивчення факторів, що впливають на поведінку виборців, набуває не тільки теоретичну, але і суто практичну значимість.
Проблема передбачуваності підсумків виборів може бути вирішена за допомогою теорій електоральної поведінки, розроблених на основі дослідження стабільних західних демократій. Між тим перспективи застосування цих теорій до вивчення нових демократій оцінюються неоднозначно. Відмінності в політико-культурних, економічних і соціальних контекстах часто розглядаються як перешкода до проведення порівняльних досліджень.
Викликає побоювання і те, що при вивченні трансформаційних суспільств використання «класичних» теорій загрожує значними спрощеннями. Тому перед дослідниками постає актуальне завдання перегляду існуючих аналітичних підходів з метою їх адаптації до складних політичних реалій нових демократій. Перегляд та уточнення існуючих теорій допоможуть подолати їх національно-специфічну обмеженість, а тим самим – сприяти розширенню їхніх пізнавальних можливостей.
Мета роботи – розглянути історію дослідження проблеми політичного та електорального вибору громадян.
Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) розглянути трактування політичної поведінки в політичній науці;
2) виокремити психологічні складові політичної поведінки;
3) дослідити історію дослідження проблеми політичного та електорального вибору громадян;
4) описати політичний та електоральний вибір громадян.
Об'єкт дослідження – проблема політичного та електорального вибору громадян.
Предметом дослідження є історія дослідження проблеми політичного та електорального вибору громадян.
Структура роботи: дана робота складається зі вступу, основної частини, що складається з двох розділів, висновків та списку літератури.

Приложенные файлы

  • docx 1544383
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий