Конспект мова — 9 Лексика


Конспект мова - 9
Групи слів за значенням, походженням, уживанням та емоційним забарвленнямГрупи слів Значення Приклади
За значенням Однозначні слова Мають одне лексичне значення М’яч, диктант, Дніпро, парта
Багатозначні слова Мають декілька лексичних значень (є щось спільне). Голова, урок, земля, поле, іти, свіжий
Пряме – основне, головне, первинне значення слова.
Солодкий чай,
крила чайки,
дрімає бабуся
Переносне – вторинне. Виникло шляхом перенесення назви з одного явища дійсності на інше за подібністю їхніх ознак. Солодкий поцілунок,
крила пісні,
дрімає ліс
Синоніми !!! Однакові частини мови !!! Слова, різні за звучанням і написанням, але схожі за значенням Небокрай, горизонт, виднокруг, крайнебо, небосхил, обрій, овид
Антоніми Слова з протилежним лексичним значенням Свято-будень, високий-низький, сваритися-миритися
Омоніми Слова, однакові за Бал – оцінка успішності; бал – танцювальний вечір ; ніс (ім.-дієслово), по три (окремо – числівник, разом – дієслово); дзво́ни́ – залежить від наголосу
звучанням, але різні за значенням (абсолютно нічого спільного) За походженням Власне українські слова Слова, що вживаються лише в українській мові + давньоруські Багаття, рушниця, кмітливий; син, земля, мати
Запозичені (іншомовні) слова Слова, що ввійшли до укр.мови з інших мов (звучать, як і в російській мові) Козак, олімпіада, сервер, тротуар
За вживанням Загальновживані слова Активно вживають усі носії мови Повітря, жито, близький, багато, читати
Професійні слова Використовують люди певних професій + термін Спідометр, карбюратор (водії); підмет, напруга, реакція, верстка
Діалектні слова Уживають жителі певної місцевої країни Плай (стежка), бульба (картопля)
Неологізми Нові слова, що виникають у мові + авторські неологізми письменників Менеджер, маркетинг, яблуневоцвітно
Застарілі слова Історизми Слова, які називають предмети та поняття, що вийшли з ужитку Кріпак, волость, дискета
Архаїзми Слова, які замінили сучасними словами Град – місто,
перст – палець, ректи - говорити
За емоційним забарвленням Нейтральна лексика Слова, якими користуються всі носії мови в повсякденному житті Вітер, вода, холодний, небо, ходити, знати
Емоційно забарвлена лексика Слова, які у своєму значенні мають позитивну або негативну емоційність і слугують для вираження почуттів (радість, горе, любов, ніжність…) Ласкавий, ненависний, вітерець, хмарище, солоденький, водиця, вікопомний, зараза, дурепа
Домашні завдання
Вправа 152. Випишіть власне українські слова, виділіть у них корені. Складіть речення з двома виписаними словами (на вибір)
Багаття, мрія, злотий, директор, мама, гарненька, прізвище, виробництво, міркувати, демократія, освіта, крутько, син, гімнастика, суниці, священний, горілиць, математик, віч-на-віч, дуб, сузір’я, діяч, очолити, аул, віхола, годинник, брат, завдяки, бігцем.
Вправа 382. Подані слова згрупуйте в окремі синонімічні ряди.
Гордитися, щирий, відвертий, вечоріти, приндитися, чистосердечний, гонористий, чванитися, смеркатись, пишатися, прямий, гордовитий, зарозумілий, пиндючитися, безпосередній, пихатий, темніти, щиросердний, бундючний, сутеніти.
Вправа 383. Спишіть і підкресліть антонімічні пари у поданих реченнях.
Одна гора високая, а другая низька, одна дівка далекая, а другая близька. 2. Багато говорити, та мало слухати. 3. З праці – радість, з безділля – смуток. 4. Маленька праця краща за велике безділля. 5. Тупий серп гірше гострого руку ріже. 6. Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає. 7. Чорни мак, та смачний, а біла редька, та гірка. 8. Колос повний доземлігнеться, а пустий до гори пнеться. 9. Краще з розумним загубити, як із дурним знайти. 10. Де щира праця – там густо, а де лінь – там пусто.

Приложенные файлы

  • docx 597949
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий