Тичина Пам’яті тридцяти


П. Тичина «Пам’яті тридцяти»
Вірш П. Тичини «Пам’яті тридцяти» присвячений:
А тридцятилітній війні
Б героям і жертвам Першої світової війни
В тридцяти мільйонам людей, постраждалим від тиранії
Г студентам, що загинули під Крутами
У вірші «Пам’яті тридцяти», уславлюючи подвиг студентів, П. Тичина звертається до:
А історичних мотивів
Б біблійних образів
В фантастичних образів
Г сатиричних прийомів
Який художній засіб П. Тичина використав у рядках
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка?
А оксиморонВ метонімію
Б синекдохуГ метафору
Вірш «Пам’яті тридцяти належить до такого виду лірики:
А. Інтимної
Б. Філософської
В. Пейзажної
Г. Громадянської
Д. медитативна
Після остаточного загарбання України більшовики на місці перепоховання юних героїв влаштували:
А. Меморіальний комплекс
Б. Концертний зал
В. Танцмайданчик
Г. Звели пам’ятник
Д. Звели хрест
Поет іменує загиблих
А. «молодим цвітом» України
Б. героями України
В. «українським цвітом»
Г. Захисниками України
Юні герої Крут понад все любили:
А. Київ
Б. Дніпро – ріку
В. Сонце і вітер
Г. Свій коханий край
«Феномен Тичини – феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за страшні розповіді істориків….»
Ці слова належать:
А. М. Рильському
Б. Є. Маланюку
В. В. Стусу
Г. О. Довженку
Вірш «Пам’яті тридцяти увійшов до збірки:
А. «Вітер з України»
Б. «Плуг»
В. «Замість сонетів і октав»
Г. «Сонячні кларнети»
Прочитайте текст
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! –
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
У рядках використано такий віршований розмір, як:
А. Хорей
Б. Ямб
В. Анапест
Г. Дактиль
Д. Амфібрахій
За родовою ознакою твір П.Тичини «Пам’яті тридцяти» :
А. Ліричний
Б. Ліро-епічний
В. Епічний
Г. Драматичний
До характеристики стильових ознак ранньої творчої манери П. Тичини не має відношення термін :
А. ВітаїстичністьБ. Експресіонізм
В. Деструкція
Г. КларнетизмУстановіть відповідність між назвами віршів:
«Ви знаєте як липа шелестить»
«О, панно Інно…»
«Пам’яті тридцяти
А. Сестру я вашу так любив –
Дитинно, злотоцінно.
Б. Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих…
В. Туга за втраченим коханням
Г. Очі, серце і хорали
стали, ждуть…
Установіть відповідність між назвою творів і провідними мотивами:
«Ви знаєте як липа шелестить»
«Пам’яті тридцяти
«О, панно Інно…»
А. Національно-визвольне пробудження народу
Б. Єдність природи і високих почуттів людини
В. Туга за втраченим коханням
Г. Гімн весні, як символу любові, життя й натхнення.

Приложенные файлы

  • docx 6556624
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий