Питання на колоквіум комунікологія


Питання на колоквіум/залік з дисципліни «Комунікологія»
Сутність комунікології як науки. Міждисциплінарні зв’язки.
Структура комунікології.Методи дослідження комунікології.
Поняття «комунікація», класифікації комунікації.
Засоби і способи комунікації.
Роль комунікації в житті суспільства.
Функції комунікації.
Структурні елементи процесу обміну інформацією.
Вплив світогляду на формування комунікативних зв’язків. Види світогляду.
Характеристика основних теорій комунікації.
Біхевіоризм (Дж. Б. Уотсон).
Символічний інтеракціонізм (Дж. Герберт Мід, Р. Саут-Хедлі та ін.).
Екзистенціалізм (А. Камю та ін.).
Дослідження масово-комунікативних процесів (У. Ліппманн, Г. Лассуелл, П. Лазарсфельд, Б. Берльсона, Л. фон Берталанфі).
Кібернетичне вчення (Н. Вінер, К. Дойча, Д. Істона, Г. Алмонда).
Систематизація класичних концепцій комунікації (М. Грачов, Ю. Петрунін).
«Теорія корисності та задоволення потреб» (Е. Кац).
Базові моделі комунікації.
Критичні концепції політичної комунікації.
Психоаналітична концепція комунікації.
Поняття культура, її роль в комунікативних процесах.
Міжкультурна комунікація, її бар’єри і особливості.
Культурні чинники комунікації.
Роль цінностей у комунікативних процесах. Класифікація цінностей. Політичні цінності.
Вербальна комунікація (поняття, характеристика і особливості засобів, класифікація).
Мовні засоби маніпуляції, характеристика.
Слухання: поняття, види та їх характеристика.
Мовні комунікативні бар’єри.
Правила успішної комунікації.
Невербальна комунікація (поняття, характеристика і особливості засобів, структурні блоки). Культурні відмінності невербальної взаємодії.
Роль і види дистанції у комунікації.
Роль кольорів у взаємодії (приклади).
Психологічні бар’єри у комунікації.
Роль інформації в розвитку сучасної економіки.
Характерні риси інформаційного суспільства.
Характристика сучасного інформаційно-комунікаційного ринку.
Інтегровані маркетингові комунікації. Моделі.
Рівні психологічного впливу комунікативних технологій.
Типи організаційних комунікацій.
Комунікативні процеси в політиці. Рівні політичної комунікації.
Функції політичної комунікації.
Політична влада в інформаційну епоху («електронна демократія», «електронний уряд», медіакратія, інформаційно-психологічна війна, мережева війна, тощо).
Негативні тенденції у політичній комунікації.
Поняття «політичне маніпулювання». Особливості політичного маніпулювання в інформаційно-комунікаційному просторі й механізми його подолання.
Основні комунікативні засоби маніпуляції суспільною свідомістю.
Особливості політичного маніпулювання у виборчих кампаніях в Україні.
Прийоми маніпулювання, які використовують ЗМІ.
Поняття «символ», види, роль в комунікації.
Символізм як специфічна ознака політичної комунікації.
Імідж, бренд і репутація як чинники взаємодії: поняття, особливості формування, ролі.
Стереотип і установка в контексті комунікації: поняття, особливості формування, ролі.
Міфотворчість в сучасному політико-комунікативному процесі: поняття, функції, види.
Ментальні основи комунікації, зокрема, політичної. Поняття «менталітет», роль найсуттєвіших рис української ментальності.
Феномен довіри в системі політико-комунікативної взаємодії. Поняття і рівні прояву довіри.
Страх як специфічна форма корекції процесу політичної комунікації: поняття, види.
Поняття «механізми комунікації», види, психологічні засоби (ідентифікаці, рефлексія, атракція, стерео типізація, емпатія).
Сутність і особливості технологій для реалізації комунікативних процесів.
Чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій.
Види комунікативних технологій.
Типи політтехнологій.
Сутність і особливості технологій для реалізації комунікативних процесів. Поняття «технологія» і політичні технології.
Маніпулювання в політичній комунікації.
Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності.
Зміни поведінки як результат впливу комунікації
Електоральна поведінка. Моделі.
Поняття відчуження в комунікативних процесах.
Сутність моделювання комунікативних процесів.
Теорія ігор. Функції теорії та види ігор.
Способи застосування моделювання на практиці.

Приложенные файлы

  • docx 496644
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий