ТЕСТИ-ЗАПАСИ-2-студентам


Паралельно-картковий метод аналітичного обліку матеріалів у бухгалтерії передбачає {
~ кількісно-сумовий облік за матеріально-відповідальними особами і видами цінностей за допомогою тільки Оборотних відомостей;
~ облік матеріалів на складах тільки в натуральних вимірниках, в бухгалтерії - тільки у грошовому виразі,у кінці місяця залишки у цих регістрах переносяться карток складського обліку в Сальдову відомість, яка залишається у бухгалтерії;
~ облік за всіма номенклатурними номерами матеріальних цінностей за допомогою карток або Книги кількісно-сумового обліку, що дублює кількісний облік матеріалів у бухгалтерії і на складі;
~ правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти.
}
До МШП у бюджетних установах зараховують {~ засоби праці, що придбані для використання у статутній діяльності установи протягом декількох місяців;
~ дрібний господарський інвентар, інструменти, строк використання яких більше одного року.
~ сценічно-постановчі засоби вартістю до10 грн. за одиницю (комплект), строк використання яких більше одного року;
~ правильна відповідь включає в себе всі перераховані вище пункти.
}
Бюджетні установи зобов'язані проводити інвентаризацію готових виробів, сировини і матеріалів, пального та інших матеріалів {
~ не менше одного разу на місяць;
~ не менше одного разу на квартал;
~ не менше одного разу на рік;
~ на власний розсуд керівництва бюджетної установи.
}
Бюджетні установи зобов'язані проводити інвентаризацію продуктів харчування {~ не менше одного разу на місяць;
~ не менше одного разу на квартал;
~ не менше одного разу на рік;
~ на власний розсуд керівництва бюджетної установи.
}
Проведення інвентаризації у бюджетних установах є обов'язковим {~ перед складанням річної бухгалтерської звітності;
~ при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передавання справ);
~ при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цін і (на день установлення таких фактів);
~ всі відповіді правильні.
}
Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи {
~ Дт 7211 Кт 15, 18
~ Дт 1411 Кт 7213
~ Дт 15, 18 Кт 7211
~ Дт 7213 Кт 1411
}
Списання суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації {~ Дт 15, 18 Кт 8411
~ Дт 15,18 Кт 7011
~ Дт 6814 Кт 7011
~ Дт 8411 Кт 15, 18
}
Збільшення чистої вартості реалізації запасів, що раніше були уцінені, але не більше суми попереднього зменшення {
~ Дт 15, 18 Кт 7411
~ Дт 7411 Кт 1518
~ Дт 1515 Кт 8011
~ Дт 8011 Кт 1411
}
Вибуття запасів у випадках, передбачених законодавством (крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів), видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів або списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними {
~ Дт 15, 18 Кт 8013, 8113, 8511
~ Дт 1811 Кт 8013, 8113, 8511
~ Дт 2511 Кт 5311
~ Дт 8013, 8113, 8511 Кт 15, 18
}
Списання запасів, придбаних (виготовлених) у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством {
~ Дт 5512 Кт 15, 18
~ Дт 15,18 Кт 5513
~ Дт 8011 Кт 15, 18
~ Дт 1816 Кт 8011
}
Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами {~ Дт 8011 Кт 1816
~ Дт 8113 Кт 15, 18
~ Дт 15, 18 Кт 8113
~ Дт 1816 Кт 8011
}
Списання запасів внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів {~ Дт 8013, 8113, 5512, 2711 Кт 15, 18
~ Дт 1818 Кт 8013, 8113, 5512, 2711
~ Дт 15, 18 Кт 8013, 8113, 5512, 2711
~ Дт 8111 Кт 15, 18
}
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині витрат на відновлення (придбання) {~ Дт 7111 Кт 2115
~ Дт 2115 Кт 7111
~ Дт 6417 Кт 7011
~ Дт 7011 Кт 7011
}
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету {
~ Дт 2115 Кт 6312
~ Дт 6312 Кт 2115
~ Дт 6511 Кт 6814
~ Дт 6111 Кт 7011
}
Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами НП(С)БОДС 123 «Запаси» {
~ Дт 2110 Кт 8013, 8113, 5512, 2711
~ Дт 1816 Кт 7011
~ Дт 8013, 8113, 5512, 2711 Кт 15,18
~ Дт 1816 Кт 8013, 8113, 5512, 2711
}

Приложенные файлы

  • docx 4716403
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий