Вплив електричного поля на живі організмиПовідомлення з фізики
На тему : «Вплив електричного поля на живі організми»
Роботу виконала
учениця 11 класуМиколаївської ЗОШ І-ІІІ ст
Шевченко КарінаВступ
Все різноманіття живого на нашій планеті виникло, еволюціонувало і нині існує завдяки безперервному взаємодії з різними факторами зовнішнього середовища, пристосовуючись до їх впливу і змінам, використовуючи їх у процесах життєдіяльності. І більшість цих факторів мають саме електромагнітну природу. Протягом всієї епохи еволюції живих організмів електромагнітні випромінювання існують в середовищі їх проживання - біосфері. Вчені послідовно виявляли все нові природні електромагнітні випромінювання в різних діапазонах електромагнітного спектру. Електромагнітні поля і випромінювання буквально пронизують всю біосферу Землі, тому можна вважати, що всі діапазони природного електромагнітного спектра зіграли якусь роль в еволюції організмів, і що це якось відбилося на процесах їх життєдіяльності.
Однак, з розвитком цивілізації, існуючі природні поля доповнилися різними полями і випромінюваннями антропогенного походження, і вони грають важливу роль для всього живого на Землі. Людина за допомогою радіотехнічних і радіоелектронних приладів створив невидиму електромагнітну павутину, в якій ми всі перебуваємо. Особливо сильно вона розрослася в останні роки. Потужні лінії електропередач високої і надвисокої напруги, не менше потужні і численні радіо - і телестанції, космічні ретранслятори - всі вони впливають на загальну картину впливу електромагнітних полів. І чим більше ми оточуємо себе ними, тим важливіше стає для нас дізнатися про те, як діють на все живе створені природою і нами самими електромагнітні поля.
Вплив електричного поля на живі організми
Вплив на імунну систему.
В даний час накопичено достатньо даних, що вказують на негативний вплив ЕМП на імунологічну реактивність організму.
Результати досліджень вчених дають підставу вважати, що при дії ЕМП порушуються процеси імуногенезу, частіше у бік їх гноблення. Встановлено також, що у тварин, опромінених ЕМП, змінюється характер інфекційного процесу - протягом інфекційного процесу обтяжується. Виникнення аутоімунітету пов'язують не стільки зі зміною антигенної структури тканин, скільки з патологією імунної системи, в результаті чого вона реагує проти нормальних тканинних антигенів. У відповідності з цією концепцією, основу всіх аутоімунних станів становить першу чергу імунодефіцит по тимус-залежної клітинної популяції лімфоцитів. Вплив ЕМП високих інтенсивностей на імунну систему організму проявляється в угнітаючий ефект на Т-систему клітинного імунітету. ЕМП можуть сприяти неспецифічному пригнічення імуногенезу, посиленню утворення антитіл до тканин плоду і стимуляції аутоімунної реакції в організмі вагітної самки.
Вплив на гуморальну систему.
У роботах учених ще в 60-і роки в трактуванні механізму функціональних порушень при впливі ЕМП провідне місце відводилося змін у гіпофіз-надниркової системи. Дослідження показали, що при дії ЕМП, як правило, відбувалася стимуляція гіпофізарно-адреналінової системи, що супроводжувалося збільшенням вмісту адреналіну в крові, активацією процесів згортання крові. Було визнано, що однією з систем, рано і закономірно втягуються в реакцію організму на вплив різних факторів зовнішнього середовища, є система гіпоталамус-гіпофіз-кора надниркових залоз. Результати досліджень підтвердили це положення.
Вплив на статеву систему.
Порушення статевої функції зазвичай пов'язані зі зміною її регуляції з боку нервової та нейроендокринної систем. З цим зв`язані результати роботи з вивчення стану гонадотропної активності гіпофіза при дії ЕМП. Багаторазове опромінення ЕМП викликає пониження активності гіпофіза/
Будь-який чинник навколишнього середовища, впливає на жіночий організм під час вагітності і що робить вплив на ембріональний розвиток. Багато вчених відносять ЕМП до цієї групи факторів. Першорядне значення в дослідженнях тератогенезу має стадія вагітності, під час якої впливає ЕМП. Прийнято вважати, що ЕМП можуть, наприклад, викликати потворність, впливаючи в різні стадії вагітності.. Найбільш уразливими періодами є зазвичай ранні стадії розвитку зародка, відповідні періодам імплантації і раннього органогенезу. Було висловлено думку про можливість специфічної дії ЕМП на статеву функцію жінок, на ембріон. Встановлено, що чутливість ембріона до ЕМП значно вище, ніж чутливість материнського організму, а внутрішньоутробне пошкодження плоду ЕМП може статися на будь-якому етапі його розвитку. Результати проведених епідеміологічних досліджень дозволять зробити висновок, що наявність контакту жінок з електромагнітним випромінюванням може привести до передчасних пологів, вплинути на розвиток плоду і, нарешті, збільшити ризик розвитку вроджених каліцтв.
Вплив на нервову систему.
Велика кількість досліджень, дають підставу віднести нервову систему до однієї з найбільш чутливих систем в організмі людини до впливу ЕМП.
На рівні нервової клітини, структурних утворень по передачі нервових імпульсів (синапсі), на рівні ізольованих нервових структур виникають суттєві відхилення при впливі ЕМП малої інтенсивності. Змінюється вища нервова діяльність, пам'ять у людей, які мають контакт з ЕМП. Ці особи можуть мати схильність до розвитку стресових реакцій. Певні структури головного мозку мають підвищену чутливість до ЕМП.
Висновок
Вплив електромагнітних полів на здоров'я людини - це досліджувана завдання науки. У зв'язку зі стрімким зростанням числа технологій і приладів уникнути впливу ЕМП в сучасному світі практично неможливо. Різні організації як державні, так і міжнародні розробили безліч стандартів і вимог для запобігання якого б то не було впливу електромагнітного поля на людину і, майже вся техніка, відповідає цим вимогам.Таким чином, можна сказати, що дотримання санітарних і гігієнічних норм при містобудуванні і проходження необтяжливим рекомендацій з використання побутових приладів практично нівелює вплив електромагнітних полів на людину. Хоча це питання має і буде досліджуватися далі.

Приложенные файлы

  • docx 817979
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий