Таблиця уподібнення


УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ГЛУХІСТЮ — ДЗВІНКІСТЮ
Уподібнення за глухістю — дзвінкі приголосні перед глухими вимовляються як глухі
Префікс
(прийменник) з У позиції перед кореневим глухим приголосним асимілюється цим приголосним і змінюється на с [з]сипати - [с]сипати
[з] сином - [с] сином
[з] татом - [с] татом
Префікси роз-, без-У позиції перед кореневим глухим приголосним кінцевий префіксальний з змінюється на с (при швидкому темпі мовлення) ро[з]сипати - ро[с]сипати
бе[з]печний - бе[с]печнийбе[з]системність - бе[с]системність
Запам’ятайте
Кінцеві приголосні префіксів між-, над-, від-, од- зберігають дзвінкість: міжпланетний ,відходити, обкладинка
Дзвінкий г У середині слова перед наступним глухим приголосним змінюється на х кі[г]ті — кі[х]ті
ні[г]ті — ні[х]ті
во[г]кість — во[х]кість
ле[г]кість — ле[х]кість
дьогтю - [дˊ о́ х т́ у]
Запам’ятайте
У середині слова всі інші дзвінкі приголосні перед глухими не втрачають своєї дзвінкості: казковий, ягідка, важкість
Уподібнення за дзвінкістю — глухі перед дзвінкими вимовляються дзвінко
Глухі приголосні Асимілюються наступними дзвінкими у
середині слова Боро[т′]ба — боро[д′]ба
Про[с′]ба — про[з′]ба
Во[к]зал — во[ґ]зал
Глухі приголосні Асимілюються наступними шумними дзвінкими на межі слів (при швидкому темпі мовлення) як же — йа[ґ]же
ваш брат — ва[ж]брат
хоч би — [х о́ д͡ж б и]
як би — [й а́ ґ б и]
Запам’ятайте: сонорні приголосні [м], [в], [н], [л], [р], [й] зовсім не асимілюють попередніх глухих, тому глухі перед ними ніколи не змінюються на дзвінкі: кращий, смоляний, випрати, сливовий, сватання.
УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА МІСЦЕМ І СПОСОБОМ ТВОРЕННЯ
Відбувається тільки в середині слів — зубні перед шиплячими вимовляються як шиплячі; шиплячі перед зубними змінюються на зубні; проривні залежно від позиції змінюються на шиплячі чи свистячі
Шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні
[с] + [ш] = [ш:] [вин′ісшие] -[вин′іш:ие]
[с] + [ч] = [шч] [досчаний] -[дошланий]
[з] + [ж] = [жш] = [ш:] [безшумний] – [бежшумний] – [беш:умний]
[з] + [ж] = [ж:] [зжатие] – [ ж:атие]
[з] + [ч] = [жч] = [шч] [зчистиетие] – [жчистиетие] – [шчистиетие]
Шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні:
[ш] + [с′] = [с′:] [миелуйеишс′а] - [миелуйеис′:а]
[ч] + [с′] = [ц′с′] [мучс′а] – [муц′с′а]
[ж] + [с′] = [з′с′] [пор′іжс′а] – [пор′із’с′а]
[ш] + [ц′] = [с′ц′] [дошц′і] – [дос′ц′і]
[ч] + [ц′] = [ц′:] [качц′і] – [кац′:і]
[ж] + [ц’] = [з′ц′] [меирежц′і] – [меирез′ц′і]
Проривний [т] перед [ч] та [ш] змінюється на шиплячий:
[т] + [ч] = [ч:] [в’ітчиезн′аний] - [в’іч:иезн′а́ний]
[т] + [ч] = [чш] + [ч:] [найкоротший] – [найкоротший] – [найкороˊч:ий]
Проривний [т] перед [ц] та [с] змінюється на [ц:]:
[т] + [ц] = [ц] [копитце] – [копиц:е]
[т] + [с] = [ц′:] [говориет′с′а] – [говориец′:а]
УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗА М’ЯКІСТЮ
Попередні приголосні перед власне м’якими чи пом’якшеними пом’якшуються
Наступним пом’якшеним приголосним асимілюється
[д] [с′огод′н′і]
[т] [могут′н′іс′т′]
[з] [з′р′іл′іс′т′]
[дз] [дз′в’ін]
[с] [с′в’ато]
[ц] [ц′в’істи]
[н] [клиен′ц′і]
[л] [соп’іл′ц′і]
Запам’ятайте
Якщо приголосний належить до префікса, його асиміляція кореневим пом’якшеним приголосним не відбувається: [беизр′ідний], [п′ідл′ітайут′], [розд′ілеиний]
Асимілятивне пом’якшення префіксального приголосного відбувається тільки у таких словах:
[в’ід′:ачиети], [в’:іл], [п′ід′н′ати], [в’ід′т′ати]
Звуки [р], [ш], [ж], [ч], [к], [ґ], [г], [х], [п], [б], [в], [м], [ф] у позиції перед м’якими приголосними не піддаються асиміляційному пом’якшенню

Приложенные файлы

  • docx 713775
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий