Praktichne_zanyattya Укр. лит. №3


Практичне заняття №3
Творчість О. Кобилянської
План
Феміністична спрямованість ранніх новел О.Кобилянської («Природа», «Битва»).
Зв'язок особистого щастя героїні з її активною громадською позицією в повісті «Людина». Символіка назви твору, образи, проблематика. Повість «В неділю рано зілля копала…».
Практичне завдання:
знайдіть 3-4 статті про життя та творчість О.Кобилянської в масових виданнях. До кожної статті напишіть анотацію;
опрацювавши автореферат дисертації М. Дах «Літературне життя народної балади "Ой не ходи, Грицю...": проблема олітературення сюжету і жанру» (Режим доступу: nbuv.gov.ua), з’ясуйте, хто з українських письменників олітературив народну баладу «Ой не ходи, Грицю…». Як інтерпретує народну баладу О. Кобилянська? (письмово!);
тезовий конспект статті Крамарської О. «О. Кобилянська – новатор у просторі жіночої прози» // Режим доступу http://naub.org.ua/?p=1041підготуватись до усного обговорення статті Барана Є. «Леся Українка і Ольга Кобилянська: діалог культур (на матеріалі епістолярію письменниці)» // Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lukrsuch/2007_4_1/R1/Baran.pdfЛітература:
Ткачук М. Творчий портрет Ольги Кобилянської // Режим доступу http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/184/1/Tkachyk.pdf
Білоус Н. Феміністична проблематика прози О. Кобилянської // Українська мова і література в школі. – 1999. - №1. – С. 36-38.
Гомон Д. Потрактування циганської ментальності (повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала…») // Слово і час. – 1990. – №1. – С. 83-84.
Градовський А «У мене живе любов до свободи…» (повість О.Кобилянської «Людина») // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. - №3. – С. 16-18.
Гундорова Т. FeminaMelancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. – К., 2002. – 272 с.
Жижченко Л. Ольга Кобилянська та її фемінізм // Режим доступу www.nbuv.gov.uaМихида С.Конфлікт темпераментів у психоструктурі Ольги Кобилянської: психопоетикальний зріз // Режим доступу www.nbuv.gov.uaМонахова Н. Фольклорні моделі в повісті О.Кобилянської «В неділю рано зілля копала» (на прикладі міфологеми «Доля») // Режим доступу www.nbuv.gov.uaЯкименко О. Трансформаціяміфу про вічнеповернення у повістіО. Кобилянської «В неділю рано…» // Дивослово. – 2008. - №6. – С. 43-46.
Гаврилюк О. Тема духовного розкріпачення жінки у творчості О. Кобилянської. На матеріалі повісті «Людина», «Царівна» // Дивослово. – 2006. - №4. – С. 15-19.
Ковальчук О. Ольга Кобилянська та її повість «Людина» // Дивослово. – 2002. - №12. – С. 38-45.
Павлишин М. Автобіографічна персона та дарвіністськалюдина О. Кобилянської // Сучасність. – 2001. - №4. – С. 113-121.
Пряникова Ю. Міфологічні елементи в повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала…» // Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Magisterium/Lit/2000_4/07_pryanykova_yu.pdfУкраїнська література ХХ століття (конспект лекцій) // Режим доступу http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska%20knjizevnost%20IV%20%20predavanja.pdf

Приложенные файлы

  • docx 535020
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий