Мазм?ны


Мазмұны
Кіріспе 7
1 Жобалау жоспары 8
1. 2 Қосалқы станцияны жаңадан құруды қарастыру
2 Электрік есептелулер 10
2.1 Трансформаторлар санын және қуатын анықтау 11
2.2 Ауданның есептік жүктемесін есептеу 11
2.3 Трансформаторларды технико-экономикалық түрде салыстыру 13
2.4 Басты сұлбаны таңдау 2.5 Қосалқы станцияның өзіндік мұқтаждық трансформаторларын таңдау және өзіндік мұқтаждықты электірлік жүктемені есептеу 19
2.6. Қысқы тұйықталу токтарын есептеу 28
2.7 Қoсaлқы стaнциясының элeктp aппapaттapын жәнe жaқдықтapын тaңдaу 38
2.8 Ажыратқыштар мен айырғыштарды таңдау 39
2.9 Тоқ трансформаторын таңдау 42
2.10 Кернеу трансформаторларын таңдау 43
2.11 Асқын кернеуді шектегіштерді таңдау 43
2.12 Шиналарды таңдау 44
2.13 10 кВ кернеудегі желінің қимасын таңдау 47
2.14. Автоматика мен релерік қорғанысты есептеу 51
2.15 Күштік трансформаторды қорғау 51
3. Асқын өткізгішті трансформаторлар 55
3.1 Жоғарғы температурадағы асқын өткізгішті трансформаторлаының артықшылықтары58
3.2 Жобалар мен экперементалды нұсқалар58
3.3 Жоғарғы температурадағы асқын өткізгішті трансформаторлардың болашағы61
4. Өмір қауіпсізід негіздері 62
4.1 Қосалқы станцияны пайдалануда электр және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары 62
4.2 Электр қауіпсіздігі. Қорғаныстық жерге қосу құрылғысын таңдау және найзағайдан қорғау есебі. 64
4.3 Қосалқы станцияның диспетчер бөлмесіндегі ауа алмасуына есеп жүргізу 69
5 Техника экономикалық көрсеткіштер73
5.1 Жобаны жасаудың мақсаты 73
5.2 Қосалқы станцияның экономикалық көреткіштері 73
5.3 Энергияны беруде ұсталымдарды есептеу 75
5.4 Электр энергиясының өзіндік құнын есептеу 77
5.5 Инвистиция тиімділілігінің қаржы және экономикалық көрсет-кіштері 79
Қорытынды 81

Приложенные файлы

  • docx 1523647
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий