21 Порядок прийому речового майна в складі час..


2. Порядок прийОмУ речового майна
НА складі частини, яке надійшло залізничним (водним) транспортом
Майно, прийняте від залізниці, складається в окрему кімнату. Кімната закривається й опечатується печаткою голови комісії. Подальше приймання цього майна проводиться комісією, призначеною наказом командира частини. Як правило, приймання майна, що надійшло залізничним (водним) транспортом проводиться внутрішньою перевірочною комісією. Строк приймання цього майна встановлюється 10 діб від моменту приймання вантажу від станції залізниці (пристані).
Перед відкриттям тари комісія зобов’язана зважити місце й вагу брутто зрівняти з даними ваги маркування.
При відсутності розходжень ваги акуратно відкривається тара і по даним пакувального листа переві-ряється фактична наявність, якість, ростовка майна у даному місці.
У випадку виявлення розходжень у вазі брутто окремих місць ваги, вказаної на упаковці або у супровідних документах, комісія, не відкриваючи тари, доповідає
командиру частини. Командир частини телеграмою викликає представника відправника або постачальника для перевірки й складення акту. Представник постачальника або відправника також викликається у випадку виявлення при відкритті тари, невідповідності кількості майна даним пакувальних листів або відхилення в якості майна.
На звороті пакувального листа в цьому випадку записується фактична наявність, якісний стан і ростовка майна. Ці дані засвідчуються підписами всіх членів комісії. Тара, упаковка і все майно, яке знаходиться в місці, в якому була виявлена нестача, повинні бути збережені й пред’явлені представнику, який прибув. Представник постачальника зобов’язаний прибути у військову частину не пізніше, чим у 3-х-денний строк після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для переїзду.
Представник відправника або постачальника повинен мати посвідчення на право участі у прийманні майна у отримувача.
Представник відправника зобов’язаний разом із комісією перевірити правильність приймання майна від станції залізниці (пристані) і правильність перевірки майна на складі частини, вагу місць і наявність майна у місцях, в яких була виявлена нестача, й установити причину нестачі або псування. Після чого він зобов’язаний написати висновок по нестачі або псуванню і додати його до акту приймання. У своєму висновку представник відправника вказує порядок приймання вантажу від залізниці і перевозу його на склад частини, де і як зберігався вантаж до початку перевірки його комісією, дату початку і закінчення перевірки, дату виявлення нестачі, в яких місцях вона з’явилася, стан упаковки цих місць, вагу місць брутто і нетто, причину нестачі й псування та інші ознаки, які характеризують нестачу або псування майна.
У випадку неявки представника в указаний строк, подальше приймання проводиться без нього, але із залученням представника профсоюзної організації, який повинен мати посвідчення своєї організації або інший документ, що уповноважує його на участь у перевірці майна. При цьому строк приймання збільшується.
Після закінчення приймання майна при відсутності розходжень по якості й кількості з даними супровідних документів майно, яке надійшло, приймається начальником складу під розписку у супровідних документах. Майно оприбутковується по обліку складу згідно документів, після чого документи передаються в речову службу під розписку писаря служби в книзі реєстрації облікових документів. У речовій службі отримане майно також оприбутковується на основі супровідних документів. Копія документів передається у фінансову службу військової частини.
У випадку, якщо при прийманні майна була виявлена нестача або псування, а також при відсутності супровідних документів (нарядів, накладних), результат прийому оформляється актом по формі №4.
В акті вказується:
найменування або вид майна;
найменування отримувача;
яким транспортом надійшло майно;
склад комісії; прізвище, ім’я та по батькові представника, від якої організації він призначений і на основі якого документу;
дата перевірки;
найменування, номер і дата супровідних документів;
номер вагону й номери залізничних накладних;
технічний стан вагона або контейнера;
стан пломб;
наявність місць по документам і фактично;
скільки місць не вистачає або надлишкових;
номери місць, в яких виявлена нестача;
стан тари й упаковки;
результати перевірки при відкритті тари;
якісний стан прийнятого майна.
В ІV розділі акту “Різні відмітки” повинно бути вказано:
дата й номер телеграми про викликання представника;
номер і дата комерційного акту, якщо він був складений на шляху, або станції призначення;
умови зберігання майна на складі отримувача до складення акту;
стан упаковки;
ступінь заповнення тари;
наявність пакувальних листів;
стан маркування та інші дані.
В актах на нестачу тканин в цьому розділі повинно бути вказано: чи складається відріз з одного або декількох відрізків, число відрізків, наявність або відсутність штампів і тавра на обох кінцях відріза і кожного відрізу, а також вагу відріза по ярлику і фактично.
Акт приймання складається:
а) при надходженні матеріальних засобів із складів центру – у трьох примірниках: перший примірник акту залишається у справах речової служби військової частини, другий примірник направляється вантажовідправнику і третій примірник висилається довольчому органу;
б) при надходженні матеріальних засобів безносе-редньо з баз постачальника або із промисловості по наряду центрального довольчого управління, акт складається в чотирьох примірниках, висилається центральному довольчому управлінню, яке виписало наряд.
Акт приймання реєструється в книзі реєстрації облікових документів (ф. 25).
До акту додаються наступні документи:
залізнична накладна або її копія, завірена залізничною станцією призначення;
накладна (наряд) складу постачальника;
повагонна відомість;
пакувальні листи місць, в яких було виявлено нестачу або псування;
розрахунок вартості майна, якого не вистачає;
другий примірник комерційного акту (якщо він складався) та інші документи, які підтверджують нестачу або псування.
Прийняте комісією майно передається начальнику речового складу військової частини під розписку в приймальному акті. На складі оприбутковується тільки фактична наявність майна, яке надійшло.
Акт разом із супровідними документами на майно, що надійшло, представляється на розгляд й затвердження командиру частини і після затвердження його передається в речову службу. У речовій службі майно, яке надійшло, оприбутковується згідно супровідним документ-там без обліку нестачі.
На майно, якого не вистачає, складається наказ по військовій частині, на основі якого вартість записується в книгу обліку нестач (яка знаходиться у фінансовій службі), а майно списується з обліку частини.
Для встановлення причин нестачі і винуватих у цьому осіб, командир частини призначає розслідування, яким у 3-х-денний строк повинно бути установлено:
- хто і як приймав майно від залізниці (водного транспорту);
- порядок транспортування його до складу частини;
- під чиєю відповідальністю знаходився вантаж до початку приймання його комісією;
- хто мав до нього доступ;
- при яких обставинах виявлена нестача.
На основі матеріалу розслідування пред’являється претензія відправнику, якщо встановлена його вина, або оформляється наказ для відшкодування втрати за рахунок винуватих осіб, або списання вартості майна, якого не вистачає, по інспекторському свідоцтву за рахунок держави.
Приймання майна, яке надійшло на адресу військової частини в контейнерах, може проводитись прямо на станції залізниці, або контейнер доставляється в частину.
При прийманні майна, яке надійшло в контейнері, комісія перевіряє справність контейнера, наявність, справність і відповідність пломб даним супровідних документів. У випадку визначення нестачі, псування майна, приймання оформляється актом приймання ф.4. Прийняте майно передається начальнику складу під розписку в наряді (накладній), або в акті приймання. На складі прийняте майно оприбутковується по фактичній наявності на основі наряду (накладної) або акта приймання, а у службі - на основі наряду або накладної.
Майно, якого не вистачає, списується таким само чином як при прийманні майна, яке надійшло у вагонах.
Приймання майна, яке надійшло у військову частину багажем, проводиться також комісією. У випадку визначення нестачі або псування складається акт приймання ф.4. Оформлення й списання нестачі або псування проводиться порядком, розглянутим вище.
При відсутності розходжень між фактичною наявністю і якісним станом майна, яке надійшло, і даними супровідних документів військової частини, вантажовід-правнику і довольчому органу в якості підтвердження про отримання майна висилається копія наряду або підтвердь-ження по формі №69.
При перевезенні водним транспортом порядок і документальне оформлення здачі-приймання залишаються в основному такимиж. Відмінність становить у назвах (наприклад, не залізнична станція, а порт та ін.).


Приложенные файлы

  • docx 5700842
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий