Постанова 1045 від 08.02.2017 (зі змінами)


Право на соціальну стипендію мають (зміни постанови КабМінУ №1045 від 08.02.2017 року):
пункт4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Пункт 5. Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою (нижченаведений зразок), в якій зазначаються такі відомості:
Зразок

Ректору СумДУ Васильєву А.В.
студента(ки) ________ інституту (факультету)
______ курсу, групи _______

__________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові повністю, в родовому відмінку)

«______» ______________ _______ р. н.
(вказати дату народження)
адреса реєстрації за місцем проживання:
__________________________________
(вказати місто, вулицю, будинок, квартиру)

мешкаю за адресою*
__________________________________
(вказати повну адресу фактичного місця проживання у разі
проживання не за місцем реєстрації)

номер телефону ____________________

Заява.
Прошу призначити мені соціальну стипендію як особі _____________________
(вказати підставу для отримання
____________________________________________________________________
соціальної стипендії)
Необхідні документи додаю.
«_____»__________20 р. ________________
(Дата) ( Підпис )
__________________________________________________________________
* - вказується у разі невідповідності місця реєстрації фактичному місцю проживання
До заяви додаються копії таких документів:
паспорта громадянина України;
свідоцтва про народження дитини;
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
студентського квитка.
Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи:
особи, зазначені у підпункті 1 пункту 4:
- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копію свідоцтва про смерть батьків;
особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4, - копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;
особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 4:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;
особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4:
- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
особи, зазначені у підпункті 6 пункту 4:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4:
- копію свідоцтва про смерть батька (матері);
- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
особи, зазначені у підпункті 8 пункту 4, - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, - копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, - копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, - довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Приложенные файлы

  • docx 6994466
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий