МКМ С++ ШПОР


Кыздар С++ Билеттер сурактары негизи барлыгы 30 билеттен 60 сурак болган копшилиги кайталанган сурактар)) мен кайталанган сурактарды алып тастадым . Осы сурактардын жауаптарын тауып МКМ ге тезирек жибериндер Отиниш !!!!! содан билет бойынша шпор жасай саламыз . Шпор дайын турсын
Сосын УМК мен апайдын лекциясын жибердим содан коп сурактар табылады табылмаса инеттен карайсындар гой
жауаптар тусиникти ари кыска да нуска болсын
Ертенге шейн барин жибериндер )))) Отиниш Созып журип алмандаршы Ертенге дейн жиберип Баска сабакка дайындала берейк
1 Нуршат
С++ Builder 6 ортасының құрылымы, негізгі терезелері. Негізгі мәзір және оның командалары.
Динамикалық жады. New және delete амалдары.
Негізгі мәзір және оның командалары. С++ Builder ортасын жылдам басқару. Батырмалары.
Тізім. Стек. Кезек. Бинарлық ағаштар..
Компоненттер палитрасы. Объектілердің бағынышты орналасу терезесі(Object TreeView). Форма терезесі.
Объектіге бағдарланған программалау түсінігі. Класты жариялау.
2 Толганай
Ағындар. Стандарт ағындар. Ағын кластары..
Файлдар. Файлды құру, ашу және жабу. Мәтіндік файлға жазу және оқу.
Негізгі визуалдық компоненттер. form компоненті. label,memo,edit мәтіндік компоненттері. button басқарушы компоненті.
3 Балдырган
Операторлар. if шешім қабылдау операторы. switch таңдау операторы. goto көшу операторы
Операторлар. while цикл операторы. do while цикл операторы. for цикл операторы.
Ерекше жағдайларды өңдеу. try...catch операторы. try...Finally операторы.
4 Ару
С++ Builder ортасының құрылымы. Объектілер инспекторының терезесі(Object Inspector). Кластарды қарау терезесі(Class Explorer).
Объектілерді жариялау. Const – объектіні жариялау.
Код редакторы. С++ Builder жобалары. Қосымша түрлері. Қосымша жобасын құру.
5 Гулсая
This көрсеткішінің қызметі. Конструктор және деструктор.
С++ тілінің алфавиті және синтаксисі. С++ тіліндегі программа құрылымы. Препроцессордың директивалары.
String класы. String - жолдарды жариялау, құру, біріктіру және салыстыру.
6 Айкара
Кластың статистикалық элементтері.Статикалық қасиеттер(өріс-элементтер).
Деректердің негізгі типтері. Типтерді келтіру. Тұрақтылар.
Статикалық әдістер. Амалдарды қайыра жүктеу.
7 Раушан
Айнымалылар. Айнымалыларды жариялау. Айнымалылар және жады кластары.
Анықтамалық жүйені құру. Контекстік номерлерді тағайындау. Анықтамалык жуйенің мәтіндік файлы
Амалдар. Арифметикалық амалдар. Қатынас амалдары. Логикалық амалдар.
8 Акерке
Меншіктеу амалдары. Биттік амалдар. Шартты амал (?:) . Үтір амалы (,). sizeof амалы.
С-жолдарды енгізу-шығару. С-жолдың функциялары (string.h). String класы
Ағынға қосу(«)және ағыннан алу(»)амалдары . Жады адрестерімен жұмыс жасауға арналган амалдар (& және *) .
9 Гулнур
Жергілікті көру аймағы. Кеңауқымды көру аймағы. Функцияны қайыра жүктеу.
Функция параметрлерінің сілтеме бойынша берілуі. Функция параметрлерінің массивтер түрінде берілуі.
Объектілермен жұмыс жасауға арналған амалдар ( . және ->) Әрекет ету облысын тағайындау амалы (::)Амалдар приоритеті.
10 Айнур
Жолдар. Жолдардың түрлері. Жолды символдық массив трінде анықтау.
Kepi цикл. Іштестірілген циклдар. break, continue операторларын циклда қолдану.
Функцияны және прототипті жариялау.Функцияны шақыру. Функция параметрлерінің берілуі
11 Гази
Listbox, combobox компоненттері. checkbox комионенті. radiobutton компоненті.
Деректер типтерінің жалпы классификациясы. Жиындар (Set). Көрсеткіштер.
radiobutton компоненті. radiogroup компоненті. Қосымшада мәзірлердің жұмысын ұйымдастыру.
12 Инабат
Сілтемелер.Массивтер. Бip өлшемді массивтер.
C++ buiider 6 ортасындағы графика . Графиктік файлдардьң форматтары.
Массивтердің көрсеткіштермен байланысы. Массивтерді сұрыптау. Тікелей таңдау әдісі. Алмастыру әдісі. Kipiстipy әдісі.
13 Назерке
Графиктік объектілер кластары. Канвада сурет салу құралдары. Анимация.
Қателер және ерекше жағайлар.Еерекше жағдайлар класы.Ерекше жағдайларды өңдеу.
Қабылдаушылық. Жай қабылдаушылық.Виртуал әдістер.

Приложенные файлы

  • docx 5860930
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий