Назаренко Ю. ОА-123


РОЗДІЛ 4
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
4.1 Пропозиції щодо удосконалення обліку виконання інвестиційного проекту на промисловому підприємстві
Удосконалення плану рахунків обліку капітальних інвестицій. Згідно проведених досліджень, пропонуємо об’єднати деякі перспективні пропозиції авторів Чирик Н.В.[45], Сажинець С.Й. [46], Доценко О.В.[47], а також додати власні та запропонуємо удосконалений план рахунків для обліку капітальних інвестицій.
Таблиця 4.1 – Запропонований план рахунків для обліку капітальних інвестицій(джерело – власна розробка з урахуванням [45,46,47])
15 «Капітальні інвестиції»
151 «Капітальне будівництво»
1511 «Капітальні інвестиції в нове будівництво»
1512 «Капітальні інвестиції в модернізацію»
1513 «Капітальні інвестиції в реконструкцію»
1514 «Капітальні інвестиції в добудову»
1515 «Капітальні інвестиції в реорганізацію»
1516 «Капітальні інвестиції в ремонти, які капіталізуються»
1517 «Капітальні інвестиції в ремонти, які не капіталізуються»
152 «Капітальні інвестиції на придбання(виготовлення) основних засобів»
Методика обліку капітальних інвестицій на основі запропонованого оновленого плану рахунка 15 надає можливість:
відокремити розрахунки операційної та інвестиційної діяльності підприємства;
визначити цільове направлення грошових коштів;
правильно формувати валові витрати, до яких відносяться авансові платежі, що не пов’язані з інвестиційною діяльністю
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Щукін Б.М., Аналіз інвестиційних проектів – К.: МАУП, 2002. – 128 с.: іл. – Бібліогр.: с. 125
Колтинюк Б.А., Инвестиции. Учебник. – СПб.: Изд–во Михайлова В.А. 2003.- 848 с.
Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник – 3–тє вид., доп. – К.: МАУП, 2004. – 480 с.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент – М.: Эльга, Ника–Центр, 2001. – 448 с.

Приложенные файлы

  • docx 685697
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий