Міністерство освіти і науки України


Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МОН України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
Міністерство утворене 28 лютого 2013 року шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.
Структура
Центральний апарат
Керівництво
Міністр Квіт Сергій Миронович1-й заступник міністра  HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%83%D0%BD_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0" \o "Совсун Інна Романівна" Совсун Інна Романівна
Заступник міністра Полянський Павло БроніславовичЗаступник міністра  HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" \o "Гевко Андрій Євгенович" Гевко Андрій Євгенович
Заступник міністра — керівник апарату  HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1" \o "Дніпров Олексій Сергійович (ще не написана)" Дніпров Олексій Сергійович
Керівники структурних підрозділів (прізвища, телефони)Управління освіти і науки облдержадміністрацій (прізвища, телефони)
Адміністративно-господарський департамент
Відділ документального забезпечення
Відділ контролю та перевірки актів і доручень Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України
Відділ організаційної роботи
Відділ матеріально-технічного забезпечення
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Відділ взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування
Відділ прогнозування розвитку середньої освіти
Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти
Відділ природничо-математичної та технологічної освіти
Відділ суспільно-гуманітарної освіти
Сектор сприяння освіті рідною мовою
Департамент професійно-технічної освіти
Відділ професійної підготовки робітничих кадрів
Відділ нормативного забезпечення професійно-технічної освіти
Відділ моніторингу та організаційної роботи
Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
Департамент вищої освіти
Відділ моніторингу вищої освіти
Відділ гуманітарної освіти
Відділ педагогічної освіти
Відділ природничої та технічної освіти
Сектор післядипломної освіти
Сектор освіти військових формувань і правоохоронних органів
Сектор підготовки молодших спеціалістів
Департамент науково-технологічного розвитку
Відділ прогнозування та інформаційно-аналітичного забезпечення
Сектор координації соціальних гарантій працівників науково-технічної сфери
Відділ координації наукових досліджень вищих навчальних закладів та наукових установ
Відділ науково-технічних програм
Відділ державного замовлення
Сектор спецінформації
Департамент інновацій та трансферу технологій
Відділ експертизи та реєстрації проектів
Відділ моніторингу і контролю реалізації проектів
Відділ розвитку інфраструктури трансферу технологій
Відділ трансферу технологій та пріоритетів інноваційного розвитку
Департамент роботи з кадрами вищої школи та державної служби
Відділ керівних кадрів
Відділ кадрів державної служби
Відділ підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
Управління ліцензування, акредитації та нострифікаціїНормативно-правовий відділ
Експертний відділ
Управління міжнародного співробітництва
Відділ міжнародного науково-технічного забезпечення
Відділ міжнародних договорів
СпецсекторЮридичний відділ
Сектор із забезпечення взаємодії з верховною радою України і координації законотворчої роботи
Департамент економіки та фінансування
Планово-фінансовий відділ
Відділ фінансування науково-технічних проектів
Відділ праці та нормативно-інформаційного забезпечення
Відділ матеріально-технічної бази
Сектор безпеки життєдіяльності
Управління бухгалтерського обліку та звітності
Відділ організації бухгалтерського обліку і звітності підвідомчих установ освіти та центрального апарату
Відділ бухгалтерського обліку і звітності наукових установ
Контрольно-ревізійний сектор
Сектор взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю
Сектор інформаційних технологій та комп'ютеризації
Урядові органи
Державний департамент інтелектуальної власності
Державна інспекція навчальних закладівНаукові установи у сфері управління міністерства
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформаціїУкраїнський інститут промислової власності

Приложенные файлы

  • docx 572325
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий