Коефициент использования светового потока


Робимо розрахунок освітленості приміщення цеху товарної обробки методом коефіцієнта використання світлового потоку
Розміри приміщення: А = 24м, В = 18м, Н = 3,5м
Коефіцієнти відбиття від поверхонь приміщення:
рп = 50%, рс = 30%, рпідл = 10%,
Освітлення передбачається виконати за допомогою світильників з люмінесцентними лампами
Нормований рівень освітлення Ек = 75 Лк.
Рішення
1. Розрахункова висота підвісу світильників визначається за формулою:
Нр = Н-(hзв. +hр.п), м
де, Н – висота приміщення, м;
hзв. – висота звисання світильника, м;
hр.п – висота робочої поверхні, м.
Нр = 3,5-(0,1. +0) = 3,4 м
2. Оптимальне значення відстані між світильниками в ряду:
L = λ ∙ Нр, м
де, λ = 1,4…2,0 - для світильників з люмінесцентними лампами.
λ = 0,6…1,5 - для світильників з лампами розжарювання.
L = 1,4 ∙ 3,4 = 4,78 м
3. Кількість рядів світильників, шт.:
Nряд = ВL
де, В – ширина приміщення, м.
Nряд = 184,78 = 4
4. Кількість світильників в ряду, шт.:
nсв.ряд = А-2LCLA - 1, шт.
де, LA – відстань між світильниками в ряду, м.
LC – відстань від стін до світильників, м.
LA = L2LB , м
LC = (0,4…0,5)∙L, м
де, LВ – відстань між рядами, м.
LВ = В-2LCNряд-1 , м
LC = 0,4∙4,78 = 1,92 м
LВ = 18-2∙1,924-1 =4,72 м
LA = 4,7824,72 = 4,84 м
nсв.ряд = 24-2∙1,924,84 – 1 = 4 шт.
5. Загальна кількість світильників в приміщенні, шт.:
Nсвітил. = Nряд ∙ nсв.ряд
Nсвітил. = 4 ∙ 4 = 16 шт.
6. Індекс приміщення:
i = A∙BH∙(A+B) = 24∙183,5∙(24+18)= 2,93
7. Задаємось значеннями рп = 50%, рс = 30%, рпідл = 10% і визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку ɳ = 60%
8. Необхідний світловий потік:
Фрозр = Ен∙S∙Кз∙ZNсвітил. ∙ɳ , Лм.
де, Кз = 1,1…1,2 – коефіцієнт запасу для ламп розжарювання.
Кз = 1,2…1,3 – коефіцієнт запасу для люмінесцентних ламп.
Z – коефіцієнт, який враховує нерівномірність розподілення світлового потоку, Z = 1,1…1,15
S – площа приміщення, м2
Фрозр = 75∙432.∙1.2∙1,116 ∙0,6 =4455 Лм.
9. В залежності від отриманого значення Фрозр вибираємо за справочною літературою необхідну лампу та світильник. Записуємо їх технічні дані (Рл. і Фл).
Вибираємо світильник типу ЛСП18 з лампами ЛД40 з Рл. = 40∙2=80Вт і Фл = 2340∙2=4680 Лм.
10. Визначаємо фактичну освітленість в приміщенні:
Еф = Ен ФлФрозр, Лм
Еф = 75 46804455 = 78,78 Лм
11. Фактичне відхилення фактичної освітленості від нормованої:
∆Е% = Еф-ЕнЕн∙ 100% = 78,78-7575 ∙ 100% = 5,04%
Отримане значення ∆Е% =4,3% входить в межі відхилення (+20%...-10%).
12. Встановлена потужність освітлювального обладнання в приміщенні:
Рвст. = Nсвітил.∙ Рл.н = 16 ∙ 80 = 1280 Вт = 1,28 кВт.

Приложенные файлы

  • docx 596177
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий