Практичне-заняття укр. лит. №5


Практичне заняття №5
Тема: Мала проза В. Винниченка
План
Біографія В. Винниченка: життя, діяльність, творчість.
Жанрове розмаїття малої прози В. Винниченка.
Проблема соціальної несправедливості в малій прозі 1905-1920 рр. («Біля машини», «Солдатики», «Федько-Халамидник» тощо).
Відтворення світу дитинства у збірці «Намисто»:особливості творення психологічного портрету дитини,сюжетобудова, поетика.
Практичне завдання:
відповідаючи на перше питання плану, використати статтю О. Гнідан «Біографія: життя, діяльність, творчість» з підручника «Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.»: У 2 кн.: Кн. 2. – К.: Либідь, 2006. – С. 97-124;
проаналізувати один твір (на вибір) зі збірки «Намисто» (письмово);
Література:
Алексеєнко Н. Замальовка як жанровий різновид малої прози В. Винниченка // Слово і час. – 2007. - №7. – С. 86-89.
Велігодський В., Пащеня В. В. Винниченко: письменник, історик, політичний діяч // Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp19999/knpN9_16.doc
Чайковська В. Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду // Режим доступу http://eprints.zu.edu.ua/420/1/00chvtss.pdfФедченко П. Коли і де народився В. Винниченко? // Слово і час. – 2000. - №7. – С. 6-8.
Брайко О. Особливості сюжетобудови дитячої новелістики В. Винниченка // Українська мова та література . – 2000. - №14. – С. 10-11.
Панченко В. Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр. та художні течії початку ХХ ст. // Слово і час. – 2000. - №7. – С. 9-17.
Михальчук Н. Криза християнської традиції в малій прозі В. Винниченка // Слово і час. – 2000. - №7. – С. 37-45.
Мацевко Л. Засоби характеротворення в малій прозі В. Винничена // Дивослово. – 2000. - №4. – С. 11-14.
Панченко В. Метаморфози «смутного» часу: новели В. Винниченка «Суд», «Солдатики» у шкільному вивченні // Українська мова й література в середній школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – №1. – С. 68-77.
Панченко В. Рання проза В. Винниченка (1902-1907 рр.) // Дивослово. – 1996. - №3. – С. 9-15.
Панченко В. "Бути кориснимлюдству...": Маловідомісторінкижиття Винниченкавеміграції (1920-1951) // Українськамова та література .- 2001.- №8.- С.2-4
Жила С. Мистецький портрет В. Винниченка // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №11. – С. 29-35.
Ковальчук О. РанніоповіданняВолодимираВинниченка // Українськамова і літературавшколі. - 1991. - №1. - С.30-36.
Клочек Г. Психологія натовпу у творчості В.Винниченка: на матеріалі оповідань "Солдатики" і "Студент" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.- №3. - С.40-53.
Денисюк Т. НовелістикаВолодимираВинниченка: Поетика сюжету й композиції // Дивослово. - 2002.- №7. - С.10-11.
Скобелєва-Сологуб Н.Володимир Винниченко: про дітей і для дітей // Слово і час. - 1999.- №7. - С.60-64.
Малець Л. Світдитячоїдуші у творчостіВ.Винниченка: (За матеріаламизб.«Намисто») // Українськамова та література. - 1997.- №4(20). - С.1-2.
Присяжнюк С. Портрет як засіброзкриття характеру в дитячихоповіданняхВ.Винниченка // Рідна школа. - 2003.- №9. - С.56-58.
Заверталюк Н. Екзистенційна проблематика оповідань В. Винниченка для дітей і про дітей // Режим доступу www.nbuv.gov.uaМацевко-БекерськаЛ. Наративна проекція портрету в малій прозі Володимира Винниченка // Режим доступу www.nbuv.gov.ua

Приложенные файлы

  • docx 535014
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий